ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů (E-learning from the other side: students` point of view). In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 223-228, 6 pp. ISBN 80-210-3699-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name E-learning z druhé strany: pohled studentů
Name in Czech E-learning z druhé strany: pohled studentů
Name (in English) E-learning from the other side: students` point of view
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, SCO 2005, p. 223-228, 6 pp. 2005.
Publisher Masarykova univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/05:00019915
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-3699-0
Keywords in English ICT; e-learning; university; student; research
Tags e-learning, ICT, research, student, University
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Changed: 20/6/2007 07:45.
Abstract
E-learning se v poslední době stává součástí výuky na školách mnoha typů. V poměrně velké míře implementují elektronické podpory studia do svých programů také vysoké školy a univerzity. Velká pozornost je přitom věnována zejména technologickým otázkám (např. výběru adekvátního LMS systému, vybavení instituce infrastrukturou aj.), dále pak přípravě obsahu kurzů nebo výukových materiálů, případně přípravě vyučujících na používání elektronické podpory ve výuce. Relativně málo poznatků máme o tom, jak vnímají studující výuku podporovanou elektronickými médii. Přitom je zřejmé, že hodnocení uživatelů se může stát významným prostředkem rozvoje e-learningu. Ve svém příspěvku budu prezentovat výsledky výzkumné sondy, jejímž cílem bylo zmapovat a analyzovat názory studentů na začlenění systému Moodle do prezenční výuky (jednoho kurzu) realizovaného na Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Abstract (in English)
The text presents a research project focused on identifying the attitudes of students towards e-learning.
Links
GP406/03/P119, research and development projectName: Informační a komunikační technologie a kultura školy. K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 31/3/2020 01:47