ZOUNEK, Jiří and Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. (Teacher Trainees and Innovation in Information and Communication Technologies). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 2005, No 10, p. 95-108. ISSN 1211-6971.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Name in Czech Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Name (in English) Teacher Trainees and Innovation in Information and Communication Technologies
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) and Martin SEBERA (203 Czech Republic).
Edition SPFFBU, Brno, Masarykova univerzita, 2005, 1211-6971.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/05:00031462
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English ICT; teacher; innovation; teaching; theory; higher education
Tags higher education, ICT, innovation, teacher, teaching, theory
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Changed: 12/7/2008 11:18.
Abstract
Text se zabývá výzkumným šetřením, v němž jsme zjišťovali postoje studentů učitelství dvou fakult Masarykovy univerzity k ICT ve vzdělávání s cílem zjistit individuální míru inovativnosti. Zjišťovali jsme rovněž, zda a v čem jsou rozdíly mezi fakultami či mezi pohlavími. Náš výzkum byl založen na Rogersově teorii difuze inovací, zejména pak na jeho kategorizaci osvojitelů inovací. Vycházíme z předpokladu, že postoje studentů učitelství k ICT a jejich tendence k inovativnosti budou významně ovlivňovat jejich obecný přístup k moderním informačním a komunikačním technologiím v budoucí učitelské praxi i ke konkrétnímu využití ICT ve vyučování a učení.
Abstract (in English)
The text presents a research project focused on identifying the attitudes of teacher trainees at two faculties of Masaryk University towards education, the goal being to determine the individual level of motivation. Differences between faculties and genders were studied, too. The research was based on Rogers theory of innovation diffusion, particularly his categorization of innovation acquirers. It is assumed that attitudes of teacher trainees towards ICT and their commitment to innovation are likely to significantly inform their general attitude towards modern information and communication technologies in their future teaching practice as well as towards their specific use of ICT in teaching and learning.
PrintDisplayed: 8/3/2021 02:02