ŠERÝ, Omar a Radim ŠTAIF. Neurobiologie hyperkinetické poruchy. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 103, č. 1, s. 28-46. ISSN 1212-0383.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Neurobiologie hyperkinetické poruchy
Název česky Neurobiologie hyperkinetické poruchy
Název anglicky Neurobiology of ADHD
Autoři ŠERÝ, Omar (203 Česká republika, garant) a Radim ŠTAIF (203 Česká republika).
Vydání Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, 1212-0383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30105 Physiology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/07:00019002
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky ADHD; hyperkinetic disorder; association study; polymorphism; gene; DRD2; DRD4; COMT; DBH; DAT1; NET1; MAO; IL-6
Štítky ADHD, association study, COMT, DAT1, DBH, DRD2, DRD4, gene, hyperkinetic disorder, IL-6, MAO, NET1, polymorphism
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D., učo 18120. Změněno: 13. 2. 2008 17:28.
Anotace
Hyperkinetická porucha patří k nejčastějším příčinám psychiatrické léčby v dětském věku. K rizikovým faktorům patogeneze hyperkinetické poruchy patří nejen faktory genetické, ale i faktory negenetické jako je nízká porodní váha, perinatální hypoxie či vliv toxických látek v prenatálním období. Příčiny onemocnění jsou v posledním desetiletí intenzivně hledány za využití neurozobrazovacích metod a metod molekulárně-biologických. V genetických studiích bylo zjištěno, že biologičtí rodiče a příbuzní s ADHD mají mnohonásobně vyšší procento možného výskytu symptomů hyperaktivity u svých dětí. Důkazem heritability hyperkinetické poruchy jsou i výsledky studií dvojčat. Během posledních deseti let se díky rozmachu molekulární biologie objevily mnohé studie, které jsou zaměřeny na výzkum vlivu tzv. kandidátních genů na patogenezi hyperkinetické poruchy. Naše práce výsledky těchto studií přehledně shrnuje.
Anotace anglicky
Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) belongs to common causes of psychiatric treatment in childhood. Risk factors of the pathogenesis are not only genetic factors, but also non-genetic ones such as low weight at birth, perinatal hypoxia and influence of toxic substancies during the prenatal period. The causes of the disorder have been thoroughly investigated using the neuroimaging and molecular biology methods in the past ten years. It was found that biological parents and relatives with ADHD have much higher percentage of ADHD symptoms in their offsprings. Obviously, the results of twin studies have brought the evidence of the disorders heritability. During the past few years many molecular-biology studies have appeared, which are focused on the research of influence of so-called candidate genes in the pathogenesis of ADHD. Our review summarises the results of these studies.
Návaznosti
MSM0021622413, záměrNázev: Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím
NR9298, projekt VaVNázev: Rizikové faktory u perzistentní formy hyperkinetické poruchy(ADHD).Longitudinální,klinická a molekulárně-genetická studie.
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Rizikové faktory u perzistentní formy hyperkinetické poruchy (ADHD). Longitudinální, klinická a molekulárně-genetická studie
VytisknoutZobrazeno: 30. 5. 2023 20:07