Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Sushruth Ganesha SWAMY, Petr BIENERT a Ota HLINOMAZ. ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE: IS ANP ASSOCIATED WITH RESTENOSIS AFTER CORONARY ARTERY STENTING? In Horizons in World Cardiovascular Research. I. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2010. s. xxx, 8 s. Horizons in World Cardiovascular Research, Volume2. ISBN 978-1-61668-610-9.
 2. 2009

 3. CAMERON, Robert, Beata POKRYSZKO a Michal HORSÁK. Contrasting patterns of variation in urban populations of Cepaea (Gastropoda: Pulmonata): a tale of two cities. Biological Journal of the Linnean Society. 2009, roč. 97, č. 1, s. 27–39. ISSN 0024-4066.
 4. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Martin FOREJT, Josef TOMANDL, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Kateřina HECZKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotypes-by-nutrient associations of common polymorphisms in obesity-related genes within the Czech population. In European Journal of Human Genetics, suppl. 209. vyd. Vídeň, Rakousko: European Society of Human Genetics, 2009. s. 252-252.
 5. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of the NADPH oxidase p22phox gene in patients with bronchial asthma. Int Arch Allergy Immunol. Basel: S Karger AG, 2009, roč. 148, č. 1, s. 73-80. ISSN 1018-2438.
 6. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Veronika SLONKOVÁ a Anna VAŠKŮ. MATRIX METALLOPROTEINASE -2 GENE VARIABILITY IN PSORIASIS. In 6th EADV Spring Symposium on Psoriasis. 2009. vyd. Bukurešť: EADV, 2009. s. 303-303.
 7. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, František MRÁZEK a Martin PETŘEK. MCP-1 and CCR2 gene polymorphisms in Czech patients with allergic disorders. Int J Immunogenet. Anglie: Blackwell, 2009, roč. 36, č. 1, s. 69-72. ISSN 1744-3121.
 8. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT a Anna VAŠKŮ. Relation between adiponectin 45 T/G polymorphism and dietary composition in the Czech population. Diabetes Research and Clinical Practice. Ireland: Elsevier Ireland Ltd., 2009, roč. 84/2009, č. 3, s. 329-331. ISSN 0168-8227.
 9. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Veronika SLONKOVÁ. RELATIONS BETWEEN THREE POLYMORPHISMS IN HLA RELATED GENES AND HEREDITY IN PSORIASIS PATIENTS. In 6th EADV Spring Symposium on Psoriasis. 2009. vyd. Bukurešť: EADV, 2009. s. 310-310.
 10. VOKURKA, Jan, Lucie KLAPUŠOVÁ, Pavla PANTUCKOVA, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The association of MMP-9 and IL-18 gene promoter polymorphisms with gingivitis in adolescent. Arch Oral Biol. Amsterodam: Elsevier, 2009, roč. 54, č. 2, s. 172-178. ISSN 0003-9969.
 11. 2008

 12. VOKURKA, Jan a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Analýza genových polymorfizmů TLR2 a TLR9 u pacientů s parodontitidou v ČR. In Pražské dentální dny. Praha, ČR: Česká stomatologická komora, 2008. s. 66-66. ISSN 1212-5725.
 13. KINCL, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Jaroslav MELUZÍN, Roman PANOVSKÝ, Jiří SEMÉNKA a Ladislav GROCH. Asociace polymorfismu eNOS 4a/b s ischemickou chorobou srdeční, obezitou a diabetes mellitus. 2008.
 14. HRDLIČKOVÁ, Barbara a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of single nucleotide polymorphisms in the eosinophil peroxidase gene with allergic rhinitis in the Czech population. In Book of abstracts 15th ISCOMS. 2008. ISBN 978-90-367-3395-3.
 15. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lubomír KUKLA. Existuje vrozená dispozice k rozvoji plakem indukované gingivitidy? In Sympózium detskej a preventívnej stomatológie ABSTRACTA. Bratislava: Slovenská lekárska společnosť, 2008. s. 10-10.
 16. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Marcel SCHÜLLER, Dagmar KINDLOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of interleukine 18 (IL-18) gene in Czech patients with allergic asthma. 2008.
 17. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Petr BIENERT, Anna VAŠKŮ a Vít UNZEITIG. Is there any link between severe pre-eclampsia and defined polymorphisms in leptin and adiponectin genes? The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. Japonsko: IngentaConnect, 2008, roč. 2008, XX, s. XXX, 8 s. ISSN 1341-8076.
 18. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN, Martina KUKLETOVÁ a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Molekulárně biologická analýza genů v parodontologii, dětském zubním lékařství a ortodoncii. In Sympozium Stomatologického výzkumného centra X. BRNĚNSKÉ DENTÁLNÍ A IMPLANTOLOGICKÉ DNY. 1. vydání. Vyškov: Masarykova univerzita, 2008. s. 10-10. ISBN 978-80-210-4729-7.
 19. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ a Anna VAŠKŮ. No association of defined variability in leptin, leptin receptor, adiponectin, proopiomelanocortin and ghrelin gene with food preferences in the Czech population. Nutritional Neuroscience. Anglie: W. S. Maney and Son, Ltd, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 2-8. ISSN 1028-415X.
 20. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN, Tomáš HALABALA, Vladimír ZNOJIL a Jiří VANĚK. THE ASSOCIATION OF INTERLEUKIN-4 (IL-4) HAPLOTYPES WITH CHRONIC PERIODONTITIS IN A CZECH POPULATION. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2008, roč. 79, č. 10, s. 1927-1933. ISSN 0022-3492.
 21. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kristína MUSILOVÁ, Jan VOKURKA, Lucie KLAPUŠOVÁ, Pavla PANTŮČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Vladimír ZNOJIL. The association of interleukin-6 (IL-6) haplotypes with plaque-induced gingivitis in children. Acta Odontologica Scandinavica. Sweden: Informa Healthcare, 2008, roč. 66, č. 2, s. 105-112. ISSN 0001-6357.
 22. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Jan VOKURKA a Antonín FASSMANN. TOLL-LIKE RECEPTOR (TLR) GENE POLYMORPHISMS AND THE PREVALENCE OF KEY PERIODONTAL PATHOGENS IN PERIODONTITIS. In EOMW2008. University of Turku: National Public Health Institute (KTL), 2008. s. 22-22.
 23. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Martin FOREJT, Josef TOMANDL, Petr BIENERT a Anna VAŠKŮ. Two common polymorphisms within the adiponectin gene are associated with food preferences in extremely obese Czech individuals. In 1st Central European Congress on Obesity. Karlovy Vary: European Association for the Study of Obesity, 2008. s. 47-47. ISBN 978-80-254-2733-0.
 24. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT a Anna VAŠKŮ. Two Common Polymorphisms Within The Adiponectin Gene Are Associated With Food Preferences In Extremely Obese Czech Individuals. In 13th International SHR Symposium. 2008. vyd. Praha: Institute for Clinical and Experimental Physiology, Prague, 2008. s. 85-85.
 25. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Úloha genetické predispozice při vzniku a rozvoji alergického astmatu. Alergie. Praha: Tigis s.r.o, 2008, roč. 10, Suppl. 2, s. 41-41. ISSN 1212-3536.
 26. PÁCAL, Lukáš, Jana VARVAŘOVSKÁ, Z. RUŠAVÝ, S. LACIGOVÁ, R. ŠTĚTINA, J. RACEK, R. POMAHAČOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Variabilita antioxidačních a reparačních enzymů a parametry oxidačního stresu a reparace DNA u diabetu mellitus. 2008.
 27. HRDLIČKOVÁ, Barbara a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Vztah polymorfizmu C593T (Pro198Leu) genu pro glutathionperoxidázu k respiračním alergickým chorobám: pilotní studie. 2008.
 28. 2007

 29. MRÁZEK, František, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Zuzana NAVRÁTILOVÁ a Martin PETŘEK. Analysis of the MCP-1 (CCL-2) gene polymorphisms in Czech patients with allergic diseases: a preliminary study. Tissue Antigens. Blackwell Munksgaard, 2007, roč. 69, č. 5, s. 444-444. ISSN 0001-2815.
 30. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Ota HLINOMAZ a Anna VAŠKŮ. Are common leptin promoter polymorphisms associated with restenosis after coronary stenting? Heart Vessels. Japan: Springer Japan, 2007, roč. 2007, 22(5), s. 310-5, 6 s. ISSN 0910-8327.
 31. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Marcel SCHÜLLER a Vladimír ZNOJIL. Association of interleukin 18 (IL-18) haplotypes with allergic disorders. Klinická imunológia a alergológia. Slovenská republika, Bratislava: Česká a Slovenská spoločnosť pre alergol, 2007, roč. 17, č. 3, s. 28-30, 2 s. ISSN 1335-0013.
 32. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Bohumil FIŠER. Baroreflex Sensitivity And A1166C Polymorphism In AT1 Receptor Gene. 2007.
 33. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Bohumil FIŠER. Citlivost baroreflexu a polymorfismus A1166C v genu pro AT1 receptor. In Sborník abstrakt 51. Studentské vědecké konference LF MU. 2007.
 34. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ, Michal JURAJDA a Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of NADPH oxidase p22phox gene in Czech patients with bronchial asthma. In ICMI 2007. Tokyo: Society for Mucosal Immunology, 2007. s. 308-308.
 35. PÁCAL, Lukáš, Petr HUSA, Vladimír ZNOJIL a Kateřina KAŇKOVÁ. HFE C282Y gene variant is a risk factor for the progression to decompensated liver disease in chronic viral hepatitis C subjects in Czech population. Hepatology Research. England: Blackwell Publishing, 2007, roč. 37, č. 9, s. 740-7, 8 s. ISSN 1386-6346.
 36. SALZMAN, Richard, Kateřina KAŇKOVÁ, Lukáš PÁCAL, Josef TOMANDL, Kateřina ŠÍROVÁ a Rom KOSTŘICA. Increased activity of superoxid dismutase in advanced stages of head and neck squamous cell carcinoma with locoregional metastases. Neoplasma. Blarislava, Slovakia: Slovak Academy of Sciences, 2007, roč. 54, č. 4, s. 321-325. ISSN 0028-2685.
 37. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Antonín FASSMANN, Lenka ROUBALÍKOVÁ a Jiří VANĚK. Lack of association between chronic periodontitis and the toll-like receptor 4 gene polymorphisms in a Czech population. J Periodontal Res. Denmark: Munksgaard, 2007, roč. 42, č. 4, s. 340-344. ISSN 0022-3484.
 38. MRÁZEK, František, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal JURAJDA a Martin PETŘEK. MCP-1 and CCR-2 gene polymorphisms in Czech patients with allergic disorders. Eur.Respir.J. Leeds: Maney Publishing, 2007, roč. 30, Suppl. 51, s. 625-625. ISSN 0904-1850.
 39. ŠERÝ, Omar a Radim ŠTAIF. Neurobiologie hyperkinetické poruchy. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 103, č. 1, s. 28-46. ISSN 1212-0383.
 40. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, F. MAREK a L. IZAKOVIČOVÁ-HOLÁ. Polymorhism of glutathione S-transferase M1, T1 and P1 in patients with reflux esophagitis and Barrett´s esophagus. Journal of Hum Genetics. 2007, roč. 52, č. 6, s. 526-534, 8 s. ISSN 1434-5161.
 41. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, Filip MAREK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorphisms of glutathione S-transferase (GST) M1, T1, and P1 in patients with reflux esophagitis and Barretts esophagus. J Hum Genet. Springer, 2007, roč. 52, č. 6, s. 527-534. ISSN 1434-5161.
 42. PÁCAL, Lukáš, Andrea STEJSKALOVÁ, Veronika TANHÄUSEROVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Transketolase (TKT) gene variability as a potencial susceptibility factor for diabetic nephropathy. In 20th Annual Meeting Edinburgh, Scotland, May 11 - 12, 2007. 2007.
 43. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Bohumil FIŠER. Vliv polymorfismu C5266T v genu pro nNOS na variabilitu v srdečním intervalu. 2007.
 44. 2006

 45. ŠTAIF, Radim, Omar ŠERÝ, Renáta PITELOVÁ, Jan LOCHMAN, Vladimír MIKEŠ, Ivana DRTÍLKOVÁ a Pavel THEINER. A case-control study of the relationship between 13 candidate genes and ADHD. American Journal of Medical Genetics. Hoboken, NJ: Wiley-Liss, Inc., 2006, roč. 141B, č. 7, s. 729-730. ISSN 1552-4841.
 46. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Analysis of the inducible nitric oxide synthase gene polymorphisms in Czech patients with atopic diseases. In Abstract book. Vienna, Austria: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2006. s. 267. ISBN 3-9810999-0-7.
 47. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Ota HLINOMAZ a Anna VAŠKŮ. Are leptin gene promoter polymorphisms associated with restenosis after coronary stenting? In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. Hungary: INSERM, France, 2006. s. 51-51.
 48. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Bohumil FIŠER. Asociace polymorfismů T-786C a G894T v genu pro eNOS s variabilitou v krevním tlaku. In Sborník abstrakt, XXXII. Den mladých kardiologů. 2006.
 49. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Bohumil FIŠER. Asociace polymorfismů T-786C a G894T v genu pro eNOS s variabilitou v krevním tlaku. 2006.
 50. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Bohumil FIŠER. Association of eNOS gene polymorphisms T-786C and G894T with blood pressure variability. 2006.
 51. CHOVANEC, Josef, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ a Atanas-Ivan BELKOV. Association of leptin and adiponectin polymorphisms with endometrial cancer. In International Journal of Gynecological Cancer. Supp 3. London, UK: Blackwell Publishing, 2006. s. 780-780.
 52. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Anna VAŠKŮ, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Petr BIENERT. ASSOCIATION OF LEPTIN GENETIC POLYMORPHISM -2548 G/A WITH GESTATIONAL DIABETES. Genes and Nutrition. New Century Health Publishers, 2006, roč. 2/2006, č. 2, s. 117-124, 5 s. ISSN 1555-8932.
 53. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Association study of promoter polymorphisms within NOS3 gene with allergic diseases. International Archives of Allegy and Immunology. Basel (Switzerland): S. Karger AG, 2006, roč. 141, č. 2, s. 103-109. ISSN 1018-2438.
 54. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Contribution to pharmacogenetic aspects in cutaneous T-cell lymphomas-Evidence for possible leptin variability involvement? In JEADV - journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. New York: Elsevier Science, 2006. s. 66-67, 1 s. ISSN 0926-9959.
 55. IZAKOVIČOVÁ HOLLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Jan MUŽÍK, Jiří VANĚK a Anna VAŠKŮ. Functional polymorphisms in the matrix metalloproteinase 9 (MMP 9) gene in relation to severity of chronic periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2006, roč. 77, č. 11, s. 1850-1855. ISSN 0022-3492.
 56. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene in IgE-mediated asthma. In Book of Abstracts - 5th Meeting of the European Mucosal Immunology Group. Prague, Czech Republic: European Mucosal Immunology Group, 2006. s. 31-31.
 57. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Hana PAVELČÍKOVÁ. Má polymorfizmus v genu G8002A v genu pro endotelin význam pro další rizika u pacientů se srdečním selháním? Vnitřní lékařství. Praha, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 52, č. 1, s. 34-39. ISSN 0042-773X.
 58. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Mohou genové polymorfizmy ovlivnit úspěšnost oseointegrace dentálních implantátů? In Středoevropské sympozium VIII. brněnské implantologické dny. Masarykova univerzita v Brně: Stomatologické výzkumné centrum, 2006. s. 45-45. ISBN 80-210-4150-1.
 59. ŠTAIF, Radim, Ivana DRTÍLKOVÁ, Renáta PITELOVÁ, Omar ŠERÝ a Pavel THEINER. Molecular biology of ADHD: an association study of DAT1, DRD2, DRD4, COMT and MAOB gene polymorphisms with hyperactive disorder in children. In 3rd International Biology Students Conference 2006, April 6.-9. 2006. Abstract book 2006. Riga, Latvia: Latvias Universiatates Biologijas Studentu Asociacia (LUBSA), 2006. s. 47-47, 50 s.
 60. ŠTAIF, Radim, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. POLYMORFIZMUS GENU PRO DOPAMINOVÝ PŘENAŠEČ A JEHO VZTAH K PATOGENEZI ADHD. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2006, roč. 10, Suppl. 1, s. 73-73, 80 s. ISSN 1212-6845.
 61. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Theodor SWOBODNIK, Dana POLÁŠKOVÁ, Miroslav SOUČEK a Anna VAŠKŮ. Polymorfizmus v promotorové oblasti genu pro MMP-2 u revmatoidní artritidy. Vnitřní lékařství. Praha, 2006, roč. 52, č. 4, s. 348-354. ISSN 0042-773X.
 62. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Vladimír ZNOJIL. Polymorphism in toll-like receptor 4 (TLR4) gene and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. In Abstract Book. Vienna, Austria: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2006. s. 268. ISBN 3-98109999-0-7.
 63. ŠERÝ, Omar, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Radim ŠTAIF, Vladimír ZNOJIL a Jan LOCHMAN. Polymorphism of DRD2 gene and ADHD. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2006, roč. 27, č. 1, s. 236-240. ISSN 0172-780X.
 64. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Polymorphisms of the CD14 gene and atopic phenotypes in Czech patients with IgE-mediated allergy. J Hum Genet. Springer, 2006, roč. 51, č. 11, s. 977-983. ISSN 1434-5161.
 65. KAŇKOVÁ, Kateřina, Marta KALOUSOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Darja KRUSOVÁ a Tomáš ZIMA. Relationship between circulating levels of soluble RAGE (sRAGE) and genetic variability in the AGER gene in subjects with diabetic nephropathy. In The Maillard Reaction in Food and Medicine. 2006.
 66. PÁCAL, Lukáš, Andrea STEJSKALOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Role genetické variability vybraných antioxidačních enzymů u diabetické nefropatie - pilotní výsledky. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa. Praha: TIGIS, 2006, roč. 9, Suppl.2, s. 38-39. ISSN 1211-9326.
 67. ŠERÝ, Omar, Olga HRAZDILOVÁ, Věra KLENEROVÁ, Radim ŠTAIF, Vladimír ZNOJIL a Pavel ŠEVČÍK. The association of monoamine oxidase B functional polymorphism with postoperative pain intensity. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2006, roč. 27, č. 3, s. 333-337. ISSN 0172-780X.
 68. ŠERÝ, Omar, Radim ŠTAIF, Renáta PITELOVÁ, Jan LOCHMAN, Vladimír MIKEŠ, Ivana DRTÍLKOVÁ a Petr ZVOLSKÝ. The gene for interleukin 6: the candidate gene for neuropsychiatric illness? American Journal of Medical Genetics. Hoboken, NJ: Wiley-Liss, Inc., 2006, roč. 141B, č. 7, s. 728. ISSN 1552-4841.
 69. VOKURKA, Jan, Pavla MORAVCOVÁ, Lucie KLAPUŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The interaction of MMP-9 and IL-18 gene promoter polymorphisms in children with gingivitis. In Book of Abstracts, 5th Meeting of the European Mucosal Immunology Group. Prague, Czech Republic: European Mucosal Immunology Group, 2006. s. 167-167.
 70. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Martina KUKLETOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Lydie IZAKOVIČOVÁ-HOLLÁ. The relationship between MMP-9 promoter polymorphism and severity of gingivitis in children. In Abstracts of the 8th Congress of EAPD. 1. vyd. Leeds: University of Leeds, 2006. s. PD4-3, 1 s.
 71. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Martina KUKLETOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The relationship between MMP-9 promoter polymorphism and severity of gingivitis in children. European Archives of Paediatric Dentistry. Amsterdam: European Academy of Paediatric Dentistry, 2006, roč. 7, č. 3, s. 185-186. ISSN 1818-6300.
 72. ŠTAIF, Radim, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Vladimír MIKEŠ a Omar ŠERÝ. Two candidate gene polymorphisms in ADHD children: a case-control study of catechol-o-methyltransferase (COMT) and monoamine oxidase B (MAOB) genes. Archives of Medical Science. Poland: Termedia Publishing House, 2006, roč. 2, č. 4, s. 235-239. ISSN 1734-1922.
 73. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Variabilita receptorů RXRA a RXRB u pacintů s psoriázou. In Kniha abstraktov, II. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, 2006. s. 41-41. ISBN 80-969418-3-6.
 74. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Martina KUKLETOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Vztah funkční varianty genu pro MMP-9 k rozvoji gingivitidy u dětí. In Zborník príspevkov. Košice: Slovenská stomatologická společnost, 2006. s. 10-11.
 75. 2005

 76. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Vladimír ZNOJIL. A polymorphism in exon of the CD14 gene and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. In International Journal on Immunorehabilitation. Moscow, Russia: III European Asthma Congress, 2005. s. 74-74. ISBN 1562-3629.
 77. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, Romana GERYCHOVÁ a Vít UNZEITIG. Asociace inzerčně-delečního polymorfismu v genu pro angiotenzin-konvertující enzym (ID ACE) s gestačním diabetem. In Praktická Gynekologie. Brno: Sdružení soukromých gynekologů ČR, 2005. s. 15-16, 1 s.
 78. ŠERÝ, Omar, Olga HRAZDILOVÁ, Renáta PITELOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. DNA polymorfismus genu pro monoaminooxidázu B ovlivňuje vnímání bolesti. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 101, č. 4, s. 194-198. ISSN 1212-0383.
 79. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Gender specific association of the endothelial nitric oxide synthase (NOS3) gene polymorphisms with allergic diseases. In European Respiratory Journal. Copenhagen: European Respiratory Society, 2005. s. 140-141. ISBN 0904-1850.
 80. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Anna VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Michal BERÁNEK, Vladimír ZNOJIL, Jiří VANĚK a Jiří VÁCHA. Genetic variations in the human gelatinase A (MMP-2) promoter are not associated with susceptibility to, and severity of, chronic periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2005, roč. 76, č. 7, s. 15-19. ISSN 0022-3492.
 81. KAŇKOVÁ, Kateřina, Andrea STEJSKALOVÁ, Miluše HERTLOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of the RAGE gene: identification of a haplotype marker for diabetic nephropathy in type 2 diabetes mellitus. Nephrology Dialysis Transplantation. United Kingdom: Oxford University Press, 2005, roč. 20, č. 6, s. 1093-1102. ISSN 0931-0509.
 82. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Lucie KLAPUŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Věra SAZMOVÁ a Jiří VANĚK. Hledání genetických rizikových faktorů vzniku a rozvoje parodontitidy a mechanizmy jejich účinku. In Mezinárodní pracovní seminář SVC. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 12. ISBN 80-210-3868-3.
 83. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Anna VAŠKŮ a Vít UNZEITIG. Nepřítomnost sekvenčních změn v HIF-responzivním elementu promotoru leptinového genu u českých žen s hypotrofií plodu. Praktická Gynekologie. Brno: Sdružení soukromých gynekologů ČR, 2005, roč. 3/2005, č. 3, s. 6-9. ISSN 1211-6645.
 84. ŠERÝ, Omar, Olga HRAZDILOVÁ, Eva MATALOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. PAIN RESEARCH UPDATE FROM GENETIC POINT OF VIEW. Pain Practice. Oxford, UK: Blackwell Synergy, 2005, roč. 5, č. 4, s. 341-348. ISSN 1530-7085.
 85. HONEK, Alois, Zdena MARTINKOVÁ a Stanislav PEKÁR. Temporal stability of morph frequency in central European populations of Adalia bipunctata and A. decempunctata (Coleoptera: Coccinellidae). European Journal of Entomology. eské Budjovice: Institute of Entomology CAS, 2005, roč. 102, č. 3, s. 437-442. ISSN 1210-5759.
 86. 2004

 87. IZAKOVICOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Jirí VANEK a Jirí VÁCHA. Analysis of the Interleukin 6 (IL-6) Gene Promoter Polymorphisms in Czech Patients with Chronic Periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2004, roč. 75, č. 1, s. 30-36. ISSN 0022-3492.
 88. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Naděžda DVOŘÁKOVÁ, Tomáš HALABALA, Vladimír ZNOJIL, Jiří VÁCHA a Jiří VANĚK. Analýza polymorfizmů v genech pro interleukin-1 (IL-1) u českých pacientů s chronickou parodontitidou. Česká stomatologie. Praha: ČSL JEP Praha, 2004, roč. 104, č. 2, s. 48-56. ISSN 1210-7891.
 89. VAŠKŮ, Vladimír, Julie VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Association of variants in angiotensin-converting enzyme and endothelin-1 genes with phototherapy in cutaneous T-cell lymphoma. Acta dermatovenerologica. Ljubljana: Alpina, Pannonica et Adriatica, 2004, roč. 13, č. 4, s. 111-118. ISSN 1318-4458.
 90. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Monika GOLDBERGOVÁ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Marie TOMANDLOVÁ a Josef TOMANDL. Big endothelin in chronic heart failure:marker of disease severity or genetic determination? International Journal of Cardiology. Ireland: Elsevier, 2004, roč. 93, č. 1, s. 63-68. ISSN 0167-5273.
 91. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. (CCTTT)n repeat and -2447G/G polymorphisms in the NOS2 gene promoter and atopic diseases in the Czech population. In Abstract Book. Stockholm, Sweden: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2004. s. 34-34. ISBN 3-9808961-3-7.
 92. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER a Vladimír ZNOJIL. CD14 promoter polymorphism and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. In Abstract Book. Stockholm, Sweden: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2004. s. 127-127. ISBN 3-9808961-3-7.
 93. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Endothelin-1 gene polymorphism in patients with malignant arrhythmias. J Cardiovasc Pharmacol. New York : Raven Press.: Lippincott Williams & Wilkins, 2004, roč. 44, Supp.1, s. S92-S95, 4 s. ISSN 0160-2446.
 94. ŠERÝ, Omar, Renáta HLADILOVÁ a Petr ZVOLSKÝ. Gen pro COMT ovlivňuje dispozice k alkoholizmu u mužů České republiky. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 6, s. 339-342. ISSN 1212-0383.
 95. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL, Jiří VÁCHA a Anna VAŠKŮ. Gender-specific association of nitric oxide synthase-3 (NOS3) gene polymorphisms with atopic diseases in the Czech population. In Physiol Res. Praha: Praha: Academia, 2004. s. 51P, 1 s. ISBN 0862-8408.
 96. SCHÜLLER, Marcel, Šárka ŠEBELOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Dana BUČKOVÁ a Jiří VÁCHA. IL-18 gene promoter 2 polymorphism and IgE-mediated allergy in Czech population. In Abstract Book. Stockholm, Sweden: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2004. s. 130-130. ISBN 3-9808961-3-7.
 97. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Mohou geny ovlivňovat chování organizmu vůči implantátům? In Sborník VII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 11. ISBN 80-210-3334-7.
 98. ŠERÝ, Omar, Olga HRAZDILOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Může být vnímání bolesti ovlivněno geneticky? Bolest. Praha: TIGIS Praha, 2004, roč. 7, č. 3, s. 128-132. ISSN 1212-0634.
 99. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Anna VAŠKŮ a Vít UNZEITIG. Nepřítomnost sekvenčních změn v HIF-responzivním elementu promotoru leptinového genu u českých žen s hypotrofií plodu. In Praktická Gynekologie. Brno: Sdružení soukromých gynekologů ČR, 2004. s. 21-21.
 100. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Marcel SCHÜLLER, Dana BUČKOVÁ a Jiří VÁCHA. Neuronal nitric oxide synthase (NOS1) gene polymorphism and IgE-mediated allergy in the Central European population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2004, roč. 59, č. 5, s. 548-552. ISSN 0105-4538.
 101. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Anna VAŠKŮ. New Frequent polymorphism 1765C/T in the Gene Encoding For Transcriptional Represson Oncoprotein Gfi-1 in Cutaneous T-cell Lymphomas (CTCL). In The Journal of Investigative Dermatology. London: European Society for Dermatological Research, 2004. s. 56-56.
 102. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Jiří VÁCHA a Anna VAŠKŮ. Nové poznatky ve výzkumu genetického podkladu alergických nemocí, zejména bronchiálního astmatu. In Alergie. Praha: TIGIS, spol. s.r.o, 2004. s. 56-57. ISBN 1212-3536.
 103. PTÁČEK, Jiří, Kamila NEPLECHOVÁ, Eva SÝKOROVÁ, Marcela NOVOTNÁ a Jiří FAJKUS. Polymorphism in subterminal chromosome regions applied for genotyping of potato varieties. Wageningen: Neuveden, 2004.
 104. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Úloha polymorfizmů v promotoru genu pro receptor CD14 u atopických nemocí v české populaci. Alergie. Praha: Tigis s.r.o, 2004, roč. 6, Suppl.2, s. 55-56. ISSN 1212-3536.
 105. 2003

 106. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER a Vladimír ZNOJIL. A gender-specific association between a novel A5495G variant in the endothelial nitrix oxide synthase gene (NOS3) and respiratory allergy in the Czech population. Eur.Respir.J. Leeds: Maney Publishing, 2003, roč. 22, Suppl 45, s. 581. ISSN 0904-1850.
 107. DADEJOVÁ, Martina, Pavel LÍZAL a Jiřina RELICHOVÁ. Analýza polymorfismu DNA markerů u přírodních pozdně kvetoucích linii Arabidopsis thaliana. In VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 42-43. ISBN 80-210-3053-4.
 108. ŠERÝ, Omar, Renáta HLADILOVÁ, Miroslav NOVOTNÝ, Hana HŘÍBKOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Petr ZVOLSKÝ. Association between -174 G/C polymorphism of interleukin-6 gene and alcoholism. Acta Neuropsychiatrica. Blackwell Munksgaard, 2003, roč. 15, č. 5, s. 257-261. ISSN 0924-2708.
 109. GOLDBERGOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří TOMAN, Anna VAŠKŮ a Jiří VÁCHA. Association of Two Angiotensinogen Gene Polymorphisms (M235T and G(-6)A) with Chronic Heart Failure. International Journal of Cardiology. Ireland: Elsevier, 2003, roč. 89, 2-3, s. 267-272. ISSN 0167-5273.
 110. VAŠKŮ, Anna. Editorial k práci Valončík O et al.: "Vplyv polymorfizmu ACE génu na funkciu ľavej komory u chorých s diabetem 2. typu". Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 49, č. 3, s. 164-1652, 2 s. ISSN 0042-773X.
 111. ŠERÝ, Omar, Pavel THEINER, Renáta HLADILOVÁ, Radim ŠTAIF, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Geny pro Il-6 a DRD2 souvisejí s hyperkinetickou poruchou. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 99, č. 8, s. 404-409. ISSN 1212-0383.
 112. GOLDBERGOVÁ, Monika. Krevní skupiny ABO, polymorfizmus v genu pro RXRalfa a chronické srdeční selhání. In Abstrakta 47. studentské vědecké konference LF MU. Brno, 2003. s. 10-10.
 113. GOLDBERGOVÁ, Monika, Anna VAŠKŮ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC a Jiří VÁCHA. MMP-2 promoter polymorphism (-790T/G) in chronic heart failure and triple-vessel disease. In The Journal of Coronary Artery Disease. 2003.
 114. ŠERÝ, Omar, Renáta HLADILOVÁ, Miroslav NOVOTNÝ, Vladimír ZNOJIL a Petr ZVOLSKÝ. Polymorfismus genu pro IL-6 má vztah k dispozicím k závislosti na alkoholu. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2003, roč. 99, č. 4, s. 185-188. ISSN 1212-0383.
 115. FASSMANN, Antonín, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Dana BUČKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VANĚK. Polymorphism in the +252(A/G) lymphotoxin-alpha and the -308(A/G) tumor necrosis factor-alpha genes and susceptibility to chronic periodontitis in a Czech population. J Periodontal Res. Denmark: Munksgaard, 2003, roč. 38, č. 4, s. 394-399. ISSN 0022-3484.
 116. KAŇKOVÁ, Kateřina, Ivana MÁROVÁ a Andrea STEJSKALOVÁ. Relationship between genetic polymorphism of antioxidant enzymes and diabetic complications. In Stress, Signalling and Control. London, Great Britain: Biochemical Society, 2003. s. 59.
 117. KAŇKOVÁ, Kateřina. Role of genetic variability in systems of receptor-mediated and enzymatic defence against glycation in long-term consequences of diabetes mellitus. Biochemical Society Transactions. Velká Británie: Portland Press, 2003, roč. 31, č. 6, s. 1364-1366. ISSN 0300-5127.
 118. GOLDBERGOVÁ, Monika, Anna VAŠKŮ, Miroslav SOUČEK, Dana POLÁŠKOVÁ a Jiří VÁCHA. RXRA polymorphism (A(39526)AA) and obesity in hypertension. In The Journal of Coronary Artery Disease. Italy: LIMED Communication, 2003. s. 29.
 119. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Two CD14 promoter polymorphisms and atopic phenotypes in Czech patients with IgE-mediated allergy. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2003, roč. 58, č. 10, s. 1023-1026. ISSN 0105-4538.
 120. GOLDBERGOVÁ, Monika, Anna VAŠKŮ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC a Jiří VÁCHA. 3` TACE GENE POLYMORPHISM IS RELATED TO DILATED CARDIOMYOPATHY, CARDIOTHORACIC INDEX AND PULMONARY CONGESTION IN CHRONIC HEART FAILURE. In Mendel symposium: Genes and the heart. 2003.
 121. 2002

 122. GOLDBERGOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR a Anna VAŠKŮ. Asociace polymorfismů M235T a G(-6)A v genu pro angiotenzinogen s chronickým srdečním selháním. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 4, s. 215-216. ISSN 0009-2770.
 123. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Big endothelin in chronic heart failure-marker of disease severity or genetic determination? Journal of Molecular and Cellular Cardiology. London, UK: Academic Press, 2002, roč. 34, č. 6, s. A91, 1 s. ISSN 0022-2828.
 124. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimir ZNOJIL a Jiří VÁCHA. CD14 promoter polymorphism and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, roč. 57, Suppl 73, s. 324-325. ISSN 0105-4538.
 125. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Endothelin system, gene polymorphisms and clinical importance. journal of American College of cardiology. USA: American College of cardiology, 2002, roč. 39, č. 9, s. 217. ISSN 0735-1097.
 126. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Endothelin-1 gene polymorphism in the identification of patients at risk for malignant ventricular arrhythmia. Medical Science Monitor (International Medical Journal of Experimental and Clinical Research). USA: International Scientific Literature, Inc, 2002, roč. 8, č. 5, s. 164-167. ISSN 1234-1010.
 127. FREIBERGER, Tomáš, Martina VYSKOČILOVÁ, Lenka KOLÁŘOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Olga KRYŠTŮFKOVÁ, Marie LAHODNÁ, Jana HANZLÍKOVÁ a Jiří LITZMAN. Exon 1 polymorphism of the B2BKR gene does not influence the clinical status of patients with hereditary angioedema. Hum Immunol. Elsevier, 2002, roč. 63, č. 6, s. 492-494. ISSN 0198-8859.
 128. GOLDBERGOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří TOMAN a Anna VAŠKŮ. Intron Retinoic X Receptor Alpha Polymorphism in Chronic Heart Failure. Atherosclerosis. Ireland: Elsevier, 2002, roč. 3, č. 2, s. 115-116. ISSN 1567-5688.
 129. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Lack of association between atopic asthma and the tumor necrosis factor alpha -308 gene polymorphism in a Czech population. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. Spain: INTERASMA, 2002, roč. 12, č. 3, s. 192-197. ISSN 1018-9068.
 130. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Antonín FASSMANN, Petr BENEŠ a Vladimír ZNOJIL. Plasminogen-Activator-Inhibitor-1 Promoter Polymorphism as a Risk Factor for Adult Periodontitis in Non-Smokers. Genes Immun. United Kingdom: Nature Publishing Group, 2002, roč. 3, č. 5, s. 292-294. ISSN 1466-4879.
 131. KAŇKOVÁ, Kateřina a Miluše HERTLOVÁ. Polymorphism 2184A/G in the gene encoding Receptor of Advanced Glycation End products (RAGE) is a newly identified risk factor for diabetic nephropathy. Diabetologia. Germany: Springer Verlag Berlin, 2002, roč. 45, suppl 2, s. 358. ISSN 0012-186X.
 132. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří VÁCHA. Polymorphism 4G/5G in the plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) gene is associated with IgE-mediated allergic diseases and asthma in the Czech population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, roč. 57, č. 5, s. 447-449. ISSN 0105-4538.
 133. GOLDBERGOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Svatava TSCHÖPLOVÁ a Anna VAŠKŮ. Polymorphisms in inflammatory genes (TNFalpha, TNFbeta and TNFalpha-converting enzyme) in chronic heart failure. 2002.
 134. KAŇKOVÁ, Kateřina, Michal BERÁNEK, Dobroslav HÁJEK a Eva VLKOVÁ. Polymorphisms 1704G/T, 2184A/G and 2245G/A in the RAGE gene are not associated with diabetic retinopathy in NIDDM - Pilot study. Retina - The Journal of Retinal and Vitreous Diseases. USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2002, roč. 22, č. 1, s. 119-121. ISSN 0275-004X.
 135. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Viera KUHROVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Prevalence of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms in patients with atopic asthma. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, roč. 57, Suppl.73, s. 318-319. ISSN 0105-4538.
 136. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Viera KUHROVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Jirí VÁCHA. Prevalence of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms in patients with atopic asthma. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, 2002, roč. 32, č. 8, s. 1193-1198. ISSN 0954-7894.
 137. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Antonín FASSMANN, Tomás HALABALA, Anna VASKŮ a Jirí VÁCHA. Promoter Polymorphisms in the CD14 Receptor Gene and their Potential Association with the Severity of Chronic Periodontitis. J Med Genet. London: BMJ Publishing Group, 2002, roč. 39, č. 11, s. 844-848. ISSN 0022-2593.
 138. SCHÜLLER, Marcel, Marcel ŠTELCL, Ondřej RYBNÍČEK, Dana BUČKOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The ecNOS gene in allergic Czech children. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, roč. 57, č. 4, s. 369-370. ISSN 0105-4538.
 139. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Petr BENEŠ, Tomáš HALABALA a Vladimír ZNOJIL. 5 polymorphisms in the transforming growth factor-beta 1 (TGF-beta 1) in adult periodontitis. J Clin Periodontol. Denmark: Munksgaard International Publishers Ltd., 2002, roč. 29, č. 4, s. 336-341. ISSN 0303-6979.
 140. 2001

 141. MCGRATH, Deirdre, Patrick J FOLEY, Martin PETREK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vítězslav KOLEK, Srihari VEERARAGHAVAN, Penelope A LYMPANY, Panagiotis PANTELIDIS, Anna VAŠKŮ, Athol U WELLS, Kenneth I WELSH a Roland M DU BOIS. ACE gene I/D polymorphism and pulmonary disease severity in UK and Czech sarcoidosis populations. Am.J.Respir.Crit.Care Med. Chicago: American Thoracic Society, 2001, roč. 164, č. 2, s. 197-201. ISSN 1073-449X.
 142. ŠERÝ, Omar, Vladimír ZNOJIL, Petr POPOV, Vladimír ŠIMEK, Vladimír MIKEŠ a Petr ZVOLSKÝ. Alkoholizmus a angiotensinkonvertáza - předběžné výsledky asociační studie. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2001, roč. 5, Suppl. 1, s. 32. ISSN 1211-7579.
 143. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ, Antonín FASSMANN, Dana BUČKOVÁ, Tomáš HALABALA, Vladimír ZNOJIL a Jiří VANĚK. Distribution of the RAGE gene polymorphisms in patients with chronic periodontitis: a preliminary study. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2001, roč. 72, č. 12, s. 1742-1746. ISSN 0022-3492.
 144. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL, Jiří VANĚK a Jiří VÁCHA. Interactions of Lymphotoxin alpha (TNF-beta), Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) and Endothelin-1 (ET-1) Gene Polymorphisms in Adult Periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2001, roč. 72, č. 1, s. 85-89. ISSN 0022-3492.
 145. BENEŠ, Petr, Kateřina KAŇKOVÁ, Jan MUŽÍK, Ladislav GROCH, Jaroslav BENEDÍK, Lubomír ELBL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Methylenetetrahydrofolate reductase polymorphism, type II diabetes mellitus, coronary artery disease and essential hypertension in Czech population. Molecular Genetics and Metabolism. San Diego: Academic Press, 2001, roč. 2, č. 73, s. 188-195. ISSN 1096-7192.
 146. ŠERÝ, Omar, Renáta HLADILOVÁ, Jitka KAŠPAROVSKÁ, Vladimír MIKEŠ, Vladimír ŠIMEK, Miroslav NOVOTNÝ, Veronika VOJTOVÁ a Petr ZVOLSKÝ. Ovlivňuje polymorfizmus TaqI A DRD2 dispozice k alkoholizmu? In V. Pracovní setkaní biochemiků a molekulárních biologů. První vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. s. 20. 1. ISBN 80-210-2538-7.
 147. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Petr BENEŠ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. TGF-beta1 gene polymorphisms. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2001, roč. 56, č. 12, s. 1236-1237. ISSN 0105-4538.
 148. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vincent IZAKOVIČ a Vladimír ZNOJIL. The interaction of the polymorphisms in transporter antigen peptides (TAP) and lymphotoxin alpha (LT alpha) genes and atopic diseases in the Czech population. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, 2001, roč. 31, č. 9, s. 1418-1423. ISSN 0954-7894.
 149. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vincent IZAKOVIČ a Vladimír ZNOJIL. Variants of endothelin-1 gene in atopic diseases. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. Spain: INTERASMA, 2001, roč. 11, č. 3, s. 193-198. ISSN 1018-9068.
 150. 2000

 151. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Lubomír ELBL, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Apolipoprotein B signal peptide polymorphism in relation to lipids and diabetes in male CAD patients. Atherosclerosis. Irsko: ELSEVIER SCI IRELAND LTD, 2000, roč. 152, č. 1, s. 257-258. ISSN 0021-9150.
 152. HARTMANOVÁ, Marie, J. SCHNEIDER, Vladislav NAVRÁTIL, F. KUNDRACIK, H. SCHULZ a E.E. LOMONOVA. Correlation between microscopic and macroscopic properties of yttria stabilized zirconia. Solid State Ionics. Irsko: N.H Elsevier, 2000, roč. 136-137, č. 4, s. 107-113. ISSN 167-2738358-1.
 153. IZAKOVICOVA HOLLA, Lydie, Anna VAŠKŮ, Andrea STEJSKALOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Functional polymorphism in the gelationase B gene and asthma. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2000, roč. 55, č. 9, s. 900-901. ISSN 0105-4538.
 154. 1999

 155. HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL, Lenka ŠIŠKOVÁ a Jiří VÁCHA. Association of 3 gene polymorphisms with atopic diseases. J Allergy Clin Immunology. Denmark: Munksgaard International Publishers, 1999, roč. 103, č. 4, s. 702-708. ISSN 0091-6749.
 156. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Miloslav KUKLETA, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. DDMT and IIMT genotype combinations of angiotensin-converting enzyme and angiotensinogen genes are associated with type A behavior pattern score. Homeostasis. Praha, 1999, roč. 39, 3-4, s. 90-94. ISSN 0960-7560.
 157. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Věra SEMRÁDOVÁ a Jiří VÁCHA. Interaction of five gene polymorphism at psoriasis. The Journal of Investigative Dermatology. Cambridge: Blackwell Science Inc., 1999, roč. 113, č. 3, s. 494. ISSN 0022-202X.
 158. HOLLÁ, Lydie, Viera KUHROVÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Marcel ŠTELCL a Anna VAŠKŮ. Polymorphism of the beta chain of the high affinity immunoglobulin E receptor (FcepsilonRI-beta) in South African black and white asthmatic and nonasthmatic individuals. Am.J.Respir.Crit.Care Med. Chicago: American Thoracic Society, 1999, roč. 160, č. 2, s. 756-757. ISSN 1073-449X.
 159. VAŠKŮ, Anna, Lydie HOLLÁ a Vladimír ZNOJIL. The best model of a cat is a cat, especially the same cat. Exp Hematol. 1999, roč. 27, č. 1, s. 187-188.
 160. 1998

 161. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Vladimír ZNOJIL, Ivan ŘIHÁČEK, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Lenka STŘELCOVÁ, Karel CÍDL, Michaela BLAŽKOVÁ, Dobroslav HÁJEK, Lydie HOLLÁ a Jiří VÁCHA. Angiotensin I-converting enzyme and angiotensinogen gene interaction and prediction of essential hypertension. Kidney International. 1998, roč. 53, č. 6, s. 1479-1482. ISSN 0085-2538.
 162. KAŇKOVÁ, Kateřina, Michaela BLAŽKOVÁ a Ivana MÁROVÁ. Genetic polymorphism of RAGE and diabetic late skin complications. Pathophysiology. 1998, roč. 5, Suppl. 1, s. 175. ISSN 0928-4680.
 163. 1997

 164. ZELENKOVÁ, Olga, Karin FUCHS, Siegfried KAPER, Thomas KAPITANY, Eva HADAŠOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Metabolic polymorphism of CYP2D6 in patients treated with neuroleptics - a phenotypic versus genotypic study. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1997, roč. 38, č. 1, s. 10-12. ISSN 0960-7560.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2023 05:31