KADEČKA, Stanislav a Alena KLIKOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva (2. letní mezinárodní workshop). 2006.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nový správní řád a místní samospráva (2. letní mezinárodní workshop)
Název anglicky New Code of Administrative Procedure and Local Self-Government (2nd summer international workshop)
Autoři KADEČKA, Stanislav (203 Česká republika, garant) a Alena KLIKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 2006.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání workshopu
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/06:00015764
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova anglicky administrative procedure; local self-government; public administration; municipality
Štítky Administrative procedure, Local self-government, municipality, Public administration
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., učo 8807. Změněno: 10. 11. 2007 21:50.
Anotace
Dne 1. ledna 2006 vstoupil v účinnost zcela nový, rozsáhlý kodex činnosti veřejné správy v České republice. Tato skutečnost představuje neobyčejně intenzivní impuls k odborné diskusi o celé řadě teoretických i praktických otázek právní regulace činnosti veřejné správy. Letní workshop pod názvem Nový správní řád a místní samospráva je pracovním setkáním členů katedry správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity s vybranými hosty (významnými představiteli českých i zahraničních univerzit, stejně tak jako veřejnosprávní praxe) nad novým správním řádem a otázkami jeho dopadu na místní samosprávu v České republice. Jeho smyslem je především společné zamyšlení se představitelů administrativistiky a veřejnosprávní praxe nad novou právní úpravou, vzájemné názorové obohacení se a definování odborných právních stanovisek k otázkám, které se dnes jeví jako palčivé.
Anotace anglicky
On 1st January 2006 an entirely new comprehensive code of public administration activities came into effect in the Czech Republic. This fact may be regarded as an exceptionally intensive impulse to an expert discussion on a number of theoretical and practical questions of the legal regulation of public administration activities. The summer workshop entitled New Administrative Procedure Code and Local Self-Government is a meeting of members of the Department of Administrative Studies, Administrative Law and Financial Law of the Law Faculty, Masaryk University, with invited guests (leading scholars from Czech and foreign universities and experts from the public administration) focused on discussing the new administrative procedure code and questions of its impact on the local self-government in the Czech Republic. It is meant to be a debate of representatives of administrative studies as well as the public administration aimed at exchanging ideas and opinions and defining expert legal attitudes to topical issues.
Návaznosti
GA407/06/1159, projekt VaVNázev: Právní regulace místní samosprávy v České republice
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 5. 2019 15:44