ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol (ICT in Elementary Schools). I. vydání. Praha: Triton, 2006. 160 pp. Pedagogika. ISBN 80-7254-858-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ICT v životě základních škol
Name in Czech ICT v životě základních škol
Name (in English) ICT in Elementary Schools
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor).
Edition I. vydání. Praha, 160 pp. Pedagogika, 2006.
Publisher Triton
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00016167
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-7254-858-1
Keywords in English ICT; elementary school; learning; teaching; teacher; school management; headmaster
Tags Elementary school, headmaster, ICT, learning, school management, teacher, teaching
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Changed: 14/4/2010 22:40.
Abstract
Publikace je výsledkem tříletého výzkumu s názvem Informační a komunikační technologie a kultura školy (2003 -2005). V úvodní kapitole knihy nahlížím vztah ICT a školy ze tří perspektiv: z perspektivy vzdělávací politiky, školního prostředí a z perspektivy využití samotných prostředků ICT ve školním prostředí. Za klíčovou perspektivu mého výzkumu lze považovat právě školní prostředí, kde se musejí prolínat základní ideje, principy i aktivity všech zmíněných perspektiv. Stěžejním konceptem se zde stává konvergence, smysluplné propojení světa ICT, vzdělávací politiky a školy. Stěžejní část knihy obsahuje výsledky empirického výzkumu. Postupně se zabývám hlavními oblastmi chodu dnešní české základní školy, které jsou ICT ovlivňovány nejvýznamněji. Věnuji se řízení školy, otevřenosti školy, prostředí podporujícímu vyučování a učení, vývoji a proměně školy a budoucnosti (vizi) školy. V poslední kapitole se zaměřuji na hlubší a detailnější zkoumání ICT v životě jedné základní školy.
Abstract (in English)
The book is an output of a three-year research project called “Information and Communication Technologies and School Culture”, undertaken by the author between 2003 and 2005. The research takes up the challenges of the project called Culture of Czech School and Strategy of Its Development” and develops some of its aspects. The starting points of the present project are however different. It extends the basis for researching school culture: it is centred not only around school culture, but also information and communication technologies in relation to the development of key areas of school operation and its culture.
Links
GP406/03/P119, research and development projectName: Informační a komunikační technologie a kultura školy. K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 5/4/2020 02:59