ZOUNEK, Jiří. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2006, LVI, č. 4, s. 335-347. ISSN 0031-3815.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu
Název anglicky E-learning and Education. Some views on the theme of e-learning
Autoři ZOUNEK, Jiří (203 Česká republika, garant).
Vydání Pedagogika, Praha, PedF UK, 2006, 0031-3815.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00016360
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky e-learning; blended ;learning ;education ;learning theory; policy ;research
Štítky blended, e-learning, Education, learning, learning theory, policy, research
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Změněno: 20. 6. 2007 17:26.
Anotace
Studie se zabývá problematikou e-learningu, kterou nahlíží z několika perspektiv. Pozornost je věnována jak východiskům e-learningu – oblasti pedagogicko-didaktické a oblasti technologické, tak i vymezení dvou klíčových pojmů – e-learning a blended learning. Zmíněna je rovněž oblast školské politiky na národní i mezinárodní úrovni, protože ta vytváří široký rámec nejenom pro současné aktivity, ale i pro budoucí rozvoj e-learningu. Na silné a slabé stránky e-learningu se orientuje poslední část, která naznačuje možné cesty rozvoje i případné bariéry v používání ICT ve vzdělávání. V rámci studie je rovněž poukazováno na některé možné oblasti pedagogického výzkumu.
Anotace anglicky
The article is concerned with the theme of e-learning, which it approaches from a number of different perspectives. It considers both the starting-points of e-learning - the educational-didactic field and the technological field, and the definition of the two key terms - e-learning and blended learning. It also looks at educational policy at the national and international level, because it is that creates the broad framework not only for current activities but also for the future development of e-learning. The final section deals with the strong and weak sides of e-learning, indicating potential barriers to the use of ICT in education. The article likewise refers to several possible fields of educational research.
Návaznosti
GA406/06/1022, projekt VaVNázev: Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
1J017/04-DP2, projekt VaVNázev: Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje
Investor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Moderní společnost a její proměny (Národní program výzkumu a vývoje)
VytisknoutZobrazeno: 21. 1. 2021 02:40