REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání (Organizations of non profit sector. Basics of economy, theory and management. Second updated edition.). Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, 187 pp. ISBN 978-80-86929-25-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání
Name (in English) Organizations of non profit sector. Basics of economy, theory and management. Second updated edition.
Authors REKTOŘÍK, Jaroslav.
Edition Druhé, aktualizované. Praha, 187 pp. 2007.
Publisher Ekopress, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-86929-25-5
Keywords in English non-profit organizations; governmental; public sector; public administration; non-profit sector;
Tags governmental, non-profit organizations, Non-Profit Sector, Public administration, public sector
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 4/6/2009 10:29.
Abstract
Na rozdíl od obdobných textů na knižním trhu se tato publikace věnuje problematice všech neziskových organizací, tedy jak nevládních, tak i těch, které působí v rámci veřejného sektoru, veřejné správy. Důvodem je skutečnost, že se tyto organizace nacházejí v neziskovém sektoru národního hospodářství, působí na neziskovém principu a jsou vzájemně propojeny specifickými vztahy a znaky z oblasti teorie, ekonomiky a řízení, které jsou souborně v této publikaci obsaženy.
Abstract (in English)
Contrary to similar texts on the book market this publication is dealing with issues of all non-profit organizations, so not just non-governmental, but also those which are active within the frame of public sector, public administration. Main reason is a fact that these organizations belong to non-profit sector of national economy, operate on non-profit principle and they are connected through specific relations and symbols from theory, economy and management that are summarily included in this publication.
PrintDisplayed: 13/7/2024 15:42