REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy (Money economy - Financial markets). 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM, 2007, 286 pp. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Peněžní ekonomie - Finanční trhy
Name in Czech Peněžní ekonomie - Finanční trhy
Name (in English) Money economy - Financial markets
Authors REJNUŠ, Oldřich.
Edition 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno, 286 pp. skripta, 2007.
Publisher VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-214-3466-0
Keywords in English Financial markets; securities; financial system; financial instruments; banking; insuarances; investment; derivatives; theory of financial markets
Tags Banking, DERIVATIVES, Financial instruments, financial markets, financial system, insuarances, investment, Securities, theory of financial markets
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 8/6/2009 09:59.
Abstract
Obsahová náplň je rozčleněna celkem do deseti kapitol. Po úvodním výkladu obecné teorie finančního trhu a systemizaci jednotlivých finančních institucí a jejich produktů je v rámci třetí kapitoly řešena otázka úroku, jako nejdůležitějšího faktoru finančního trhu vůbec. Na to navazuje výklad základů teorie finančních investic, ze kterého by měly vyplynout nejen faktory ovlivňující chování jednotlivých účastníků finančního trhu, ale i principy, na jejichž základě fungují jak jednotlivé dílčí segmenty finančního trhu, tak i celý finanční a společně s ním i ekonomický systém. V páté kapitole je provedeno systémové vymezení základních druhů finančních investičních instrumentů. Ty jsou rozděleny podle svých nejvýznamnějších charakteristických vlastností celkem do čtyř základních skupin, a to na tzv. klasické úvěry a investiční cenné papíry, finanční deriváty, standardní cenné papíry kolektivního investování a v poslední době se stále více rozšiřující tzv. strukturované produkty. Každé této skupině finančních investičních instrumentů je následně věnována samostatná kapitola. V nich jsou systémově členěny a charakterizovány jednotlivé druhy investičních instrumentů, jež do uvedených jednotlivých skupin spadají. A v závěru skript je posléze zařazeno pojednání o současných vývojových tendencích světového finančního systému, vedoucího postupně až k jeho celosvětové globalizaci, přičemž jsou jednotlivě charakterizovány jak jeho nejvýznamnější dílčí vývojové trendy, tak i kladné, resp. záporné stránky tohoto vývoje.
PrintDisplayed: 17/7/2024 18:28