SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Marie JAROŠOVÁ, Ondřej SLABÝ, Rudolf NENUTIL a Aleš REJTHAR. VÝZNAM VYBRANÝCH REGULÁTORŮ APOPTÓZY (AKT-2, BCL-2, integrin-BetaI, PKC-DELTA, SURVIVIN) PRO PREDIKCI KLINICKÉHO VÝVOJE DIFÚZNÍHO VELKOBUNĚČNÉHO LYMFOMU Z B-LYMFOCYTŮ (DLBCL). In XXI. Olomoucké hematologické dny - Sborník abstrakt. 1. vyd. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2007, s. 56-57.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název VÝZNAM VYBRANÝCH REGULÁTORŮ APOPTÓZY (AKT-2, BCL-2, integrin-BetaI, PKC-DELTA, SURVIVIN) PRO PREDIKCI KLINICKÉHO VÝVOJE DIFÚZNÍHO VELKOBUNĚČNÉHO LYMFOMU Z B-LYMFOCYTŮ (DLBCL).
Název česky VÝZNAM VYBRANÝCH REGULÁTORŮ APOPTÓZY (AKT-2, BCL-2, integrin-BetaI, PKC-DELTA, SURVIVIN) PRO PREDIKCI KLINICKÉHO VÝVOJE DIFÚZNÍHO VELKOBUNĚČNÉHO LYMFOMU Z B-LYMFOCYTŮ (DLBCL).
Název anglicky THE IMPACT OF SELECTED CELL SURVIVAL REGULATORS (OF AKT-2, BCL-2, CD29, PKC-DELTA AND SURVIVIN) ON PREDICTION OF CLINICAL OUTCOME IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA (DLBCL)
Autoři SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Marie JAROŠOVÁ, Ondřej SLABÝ, Rudolf NENUTIL a Aleš REJTHAR.
Vydání 1. vyd. Olomouc, XXI. Olomoucké hematologické dny - Sborník abstrakt, od s. 56-57, 2 s. 2007.
Nakladatel Česká hematologická společnost ČLS JEP
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000247176900704
Klíčová slova anglicky lymphoma; Akt kinase; survivin; PKC-delta; Beta1 integrin; prediction; prognosis
Štítky Akt kinase, Beta1 integrin, Lymphoma, PKC-delta, Prediction, prognosis, survivin
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 5. 5. 2011 11:01.
Anotace
Úvod: Apoptóza hraje důležitou úlohu v průběhu normální i maligní lymfopoézy. Signální dráhy regulující tento proces jsou proto podrobovány intenzivnímu výzkumu s cílem identifikovat klíčové molekuly vhodné pro vývoj a aplikaci moderních protinádorových léčiv se specifickým účinkem. Vybrali jsme 9 molekul hrajících tuto roli, abychom validovali jejich význam pro predikci vývoje DLBCL. Materiál a metody: Analyzovali jsme soubor 46 pacientů (pac.) s primárním DLBCL s následující charakteristikou: medián věku 59 let; pokročilé stádium choroby (III/IV): 24 pac. (52%); stratifikace rizika na základě IPI indexu: nízké:20 pac. (44%), nízké/intermediární:12 pac. (26%), vysoké/intermediární:9 pac. (19%), vysoké:5 pac. (11%). Úvodní léčba byla u 98% pac. zahájena režimem CHOP a medián počtu aplikovaných sérií byl 6. Po ukončení léčby dosáhlo 31 pacientů (67%) kompletní remise (CR) choroby. Na konci období sledování byla CR u 25 pac. (54%; medián OS - celkového přežití - 4,3 roku) a v důsledku progrese DLBCL zemřelo 21 pac. (46%; medián OS 9 měsíců). Z tkání fixovaných formalínem byly zhotoveny "tissue arrays" a na nich provedena imunohistochemická vyšetření proteinů: Akt-1, Akt-2, fosfo-Akt-Ser-473, fosfo-Akt-Thr-307, Bcl-2, integrinu-betaI, survivinu a izoforem proteinkinázy-C (PKC):-betaI,-betaII,-gama,-delta. K identifikaci a kvantifikaci izoforem PKC jsme využili i RT-PCR a Real-Time-PCR. Realizovali jsme FISH vyšetření t(14;18). Výsledky: Pacienti s pozitivní expresí fosfo-Akt-2-Ser-473 měli medián OS a času do progrese (PFS) kratší ve srovnání s těmi, kteří tuto expresi nevykazovali (OS:45vs11 měsíců (m),p<0,008; PFS:37vs10m,p<0,004). Podobné výsledky byly u survivinu (OS:40vs29m,p=0,1; PFS:40vs15m,p<0,035); Bcl-2 (OS:45vs12m,p<0,015; PFS:30vs6m,p<0,02) a integrinu-betaI (OS:45vs20m,p<0,04; PFS:40vs10m,p<0,025). V případě PKC-delta vyšší koncentrace mRNA korelovala s nepříznivým vývojem DLBCL (OS:45vs10m,p<0,015; PFS:35vs9m,p<0,075). Ostatní výsledky nebyly signifikantní. Závěr: Pozitivní exprese aktivované Akt-2 kinázy, Bcl-2, integrinu-beaI a survivinu byla negativním prediktorem u pacientů s DLBCL. Tyto molekuly mohou být potenciálním cílem nových specifických protinádorových léčiv.
Anotace anglicky
This publication exists only in Czech language.
VytisknoutZobrazeno: 24. 5. 2024 06:54