Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. ŠPINAROVÁ, Lenka, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Eva OZÁBALOVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří ONDRÁŠEK, Jan ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Osud pacientů přežívajících deset let po transplantaci srdce se zřetelem k výskytu maligního onemocnění. Cor et Vasa. Praha: Česká Kardiologická společnost, 2009, roč. 51, č. 6, s. 415-418. ISSN 0010-8650.

  2008

  1. JANÍKOVÁ, Andrea, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Boris TICHÝ, Jiří MAYER, Zdeněk KRÁL, Jozef MICHALKA, Ingrid VÁŠOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. DNA mikročipy (microarrays) v diagnostice folikulárního lymfomu: cesta k terapii "šité na míru" nebo slepá ulička? Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, č. 4, s. 188-194. ISSN 1213-5763.
  2. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jana ŠMARDOVÁ. Esenciální (primární) trombocytemie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008, s. 65-70, 5 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
  3. ADAM, Zdeněk, Zdeněk KRÁL a Lenka ŠMARDOVÁ. Hodgkinův lymfom. In Hematologie, přehled maligních hematologických nemocí. Praha: Grada Publishing, 2008, s. 169-176. ISBN 978-80-247-2502-4.
  4. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jana ŠMARDOVÁ. Chronická idiopatická myelofibróza (agnogenní myeloidní metaplazie). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008, s. 71-74. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
  5. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Metodické postupy spiroergometrického vyšetření v rehabilitaci kardiaků. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008, s. 42. ISBN 978-80-7392-046-3.
  6. HLAVSA, Jan, Martin MAN, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Roman SVATOŇ, Vlastimil VÁLEK, Ingrid VÁŠOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Karel STARÝ, Igor KISS a Jiří PRÁŠEK. Nádory pankreatu. Medicína pro praxi. 2008, roč. 10, č. 5, s. 388-392. ISSN 1214-8687.
  7. HŘEBÍČEK, Jiří, Michal HEJČ a František PILIAR. Prognóza nakládání s biodegradabilním odpadem v ČR do roku 2020. ODPADY. Bratislava: EPOS, 2008, roč. 2008, č. 12, s. 17-19. ISSN 1335-7808.
  8. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Spiroergometrické vyšetření a respirační výměna. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
  9. KUNICKÁ, Zuzana, Igor MUCHA a Jiří FAJKUS. Telomerase Activity in Head and Neck Cancer. Anticancer Research. Greece: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2008, roč. 28, 5B, s. 3125-3129. ISSN 0250-7005.
  10. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Viktor MUSIL, Zbyněk POZDÍŠEK, Ladislav DUŠEK, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Miroslav SOUČEK. The Profile and Prognosis of Patients Hospitalised With Heart Failure. International Heart Journal. Tokyo: International Heart Journal Association, 2008, roč. 49, č. 11, s. 691-705. ISSN 1349-2365.
  11. SLABÝ, Ondřej, Daniel KREKÁČ, Marek SVOBODA a Rostislav VYZULA. Zapojení mikroRNA do patogeneze nádorových onemocnění a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii. Časopis lékařů českých. Praha: ČLSJEP, 2008, roč. 147, č. 1, s. 25-31. ISSN 0008-7335.
  12. SOBKOVÁ, Kateřina, Ondřej SLABÝ, Marek SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ a Rostislav VYZULA. Zvýšená genová exprese heat shock proteinu 110 (HSP110), hypoxií up-regulovaného proteinu 1 (HYOU1) a translačně kontrolovaného nádorového proteinu (TCTP) během progrese kolorektálního karcinomu. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny s XXII. Konferencí pro sestry a laboranty. (ISBN: 978-9780-86793-11-5). 2008. ISBN 978-978-086-793-5.

  2007

  1. ZITTERBART, Karel, Iva ZAVŘELOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Adéla KRATOCHVÍLOVÁ, Renata SPĚŠNÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Exprese izoforem proteinu p73 u meduloblastomu a její prognostický význam. In Edukační sborník - XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007, s. 161-163. ISBN 978-80-86793-09-2.
  2. MECHL, Zdeněk, Pavel SMILEK, Jana NEUWIRTHOVÁ, Petr BURKOŇ a Otakar BEDNAŘÍK. Maligní nádory hlavy a krku. www.euni.cz. Praha: Pears Health Cyber, EUNI, 2007, roč. 1, č. 1, s. x, x. ISSN 1802-050X.
  3. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Jitka BERKOVCOVÁ, Josef SROVNAL, Tamara ŠMERDOVÁ, Kateřina SOBKOVÁ, Petr MIKULENKA a Rostislav VYZULA. Moderní molekulárně-biologické přístupy ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem. In III. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007. vyd. Olomouc: Solen, 2007, s. 25. ISBN 978-80-244-1824-7.
  4. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Rudolf NENUTIL a Aleš REJTHAR. Role of Survivin and Akt in Diffuse Large B-cell Lymphoma. Pilot study. American Association for Cancer Research Annual Meeting Proceedings, 2007 Apr 14-18; Los Angeles, CA. Philadelphia (PA): AACR; 2007. Philadelphia, PA, USA: American Association for Cancer Research, 2007, roč. 2007, č. 48, s. 42. ISSN 0197-016X.
  5. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Marta DZIECHCIARKOVA, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. The impact of signaling pathways stimulated by HER2 receptor on prediction of clinical outcome in metastatic breast cancer patients treated with trastuzumab. Journal of Clinical Oncology. 2007, roč. 2008, č. 26, s. 1048-1048. ISSN 0732-183X.
  6. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽICKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy a predikci léčebné odpovědi u pacientů s kolorektálním karcinomem. In 51. Studenstká vědecká konference. Program a abstrakta. 2007. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univezity v Brně, 2007, s. 53.
  7. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Marie JAROŠOVÁ, Ondřej SLABÝ, Rudolf NENUTIL a Aleš REJTHAR. VÝZNAM VYBRANÝCH REGULÁTORŮ APOPTÓZY (AKT-2, BCL-2, integrin-BetaI, PKC-DELTA, SURVIVIN) PRO PREDIKCI KLINICKÉHO VÝVOJE DIFÚZNÍHO VELKOBUNĚČNÉHO LYMFOMU Z B-LYMFOCYTŮ (DLBCL). In XXI. Olomoucké hematologické dny - Sborník abstrakt. 1. vyd. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2007, s. 56-57.

  2006

  1. JONES, S.L., I.R. ELLIS, Kateřina KAŇKOVÁ, A.M. THOMPSON, P. PREECE, S. KAZMI, S.L. SCHOR a A.M. SCHOR. Evaluation of migration-stimulating factor expression for breast cancer diagnosis and prognosis. 2006.
  2. DOLEŽEL, Zdeněk, Dan WECHSLER, Miroslava JANKOVÁ a Lia ELSTNEROVÁ. Fetální hydrops. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 61, č. 1, s. 20-25. ISSN 0069-2328.
  3. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Miroslav SVOBODA a Rostislav VYZULA. Molecular characterization of primary colorectal cancers with progressive metastatic phenotype by oligonucleotide microarrays. In sborník XX. BIOCHEMICKÝ ZJAZD. Piešťany: Slovenská společnost pro biochémiu a molekulárnu biologii, člen IUMBM a FEBS, 2006, s. 213. ISBN 80-969532-6-5.
  4. ZITTERBART, Karel, Jitka KADLECOVÁ, Iva ZAVŘELOVÁ, Adéla KRATOCHVÍLOVÁ, Renata SPĚŠNÁ, Leoš KŘEN, Zdeněk PAVELKA a Jaroslav ŠTĚRBA. Pilotní studie exprese izoforem proteinu p73 u meduloblastmu: možný podíl 53-homologního proteinu s potenciálním prognostickým významem v tumorigenezi embryonálních nádorů CNS. Klinická onkologie. Brno: ApS Brno, spol.s.r.o., 2006, roč. 19, č. 4, s. 228-233. ISSN 0862-495X.
  5. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Z. JECH, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Pilotní studie identifikace prognostických markerů u pacientů s kolorektálním karcinomem analýzou profilů genové exprese. Klinická onkologie. Brno: CLSJEP, 2006, roč. 2006, Suppl., s. 402-407. ISSN 0862-495X.
  6. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Leoš KŘEN, Ondřej SLABÝ, Milan NAVRÁTIL, Martin KLABUSAY, Dana DVOŘÁKOVÁ, Aleš REJTHAR a Rudolf NENUTIL. Profilování genové exprese u lymfoidních malignit: Validace vybraných molekulární markerů u difúzního velkobuněčného B-lymfocytárního lymfomu (DLBCL). In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Solen, 2006, s. 30-31. ISBN 80-239-8240-0.
  7. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. Studium patogeneze kolorektálních karcinomů pomocí profilů genové exprese a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii. Klinická onkologie. Brno: CLSJEP, 2006, roč. 2006, Suppl., s. 382-389. ISSN 0862-495X.
  8. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Tamara ŠMERDOVÁ a Rostislav VYZULA. Usage of low-density oligonucleotide microarrays for prognosis prediction of colorectal cancer patients. In In Abstract CD of Advances in Microarray Technology. 2006. vyd. Amsterdam, Netherlands: Select Biosciences, 2006, s. 112. ISBN neprideleno.
  9. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem. In Edukační sborník. XXX. Brněnské onkologické dny s XX. Konferencí pro sestry a laboranty. 2006. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006, s. 274-275. ISBN 80-86793-06-0.
  10. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese primárních kolorektálních karcinomů k predikci jejich progrese a metastatického fenotypu. In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Solen, 2006, s. 46-47. ISBN 80-239-8240-0.
  11. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Zdeněk MECHL. Význam stanovení EGFR u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. In Konference mladých lékařů - Sborník abstrakt. Brno: FN u sv. Anny v Brně, 2006, s. 25.
  12. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Zdeněk MECHL. Význam stanovení EGFR u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. In XXX Brněnské onkologické dny - Edukační sborník. Brno: MOU, 2006, 1 s. ISBN 80-86793-06-0.

  2005

  1. ZITTERBART, Karel, Jitka KADLECOVÁ, Iva ZAVŘELOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Detekce proteinu p73 v nádorové tkáni meduloblastomu: významný hráč i v karcinogenezi embryonálních nádorů CNS? In 15. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. České Budějovice: KOPP nakladatelství, 2005, s. 85. ISBN 80-7232-264-8.
  2. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana PAVELČÍKOVÁ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Je funkce pravé komory důležitá pro prognózu pacientů s chronickým srdečním selháním? Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2005, roč. 47, č. 2, s. 33-37. ISSN 0010-8650.
  3. ZITTERBART, Karel, Petr KUGLÍK, Jitka KADLECOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Hana FILKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ, P. ŠMUHAŘOVÁ, Vlasta LINKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Nádorová biologie meduloblastomu: výsledky vyšetření vybraných molekulárně genetických a cytogenetických znaků na Klinice dětské onkologie FN Brno. In 15. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. České Budějovice: KOPP nakladatelství, 2005, s. 83. ISBN 80-7232-264-8.
  4. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Karel VESELÝ a Ladislav DUŠEK. PREDICTIVE PARAMETERS OF THE PHARYNX AND SUPRAGLOTTIC CARCINOMAS. In Sborník abstrakt a program 68. kongresu České spol. pro otorinolaryngologii a chir. hlavy a krku. Brno: Medica Publishing and consulting s.r.o., 2005, s. 111. ISBN 80-239-5112-2.
  5. PEŠKA, Stanislav, Igor URBÁNEK a Ladislav DUŠEK. Prognosis of Stroke Patients Requiring Mechanical Ventilation. Cerebovascular Diseases. Basel, Switzerland: Karger, 2005, roč. 19, Suppl. 2, s. 105. ISSN 1015-9770.
  6. FLATHER, Marcus, Marcelo SHIBATA, Andrew COATS, Dirk VAN VELDHUISEN, Alexander PARKHOMENKO, Josef BORBOLA, Alain COHEN-SOLAL, Dan DUMITRASCU, Roberto FERRARI, Phillip LECHAT, Jordi SOLER-SOLER, Luigi TAVAZZI, Lenka SPINAROVA a Jiří TOMAN. Randomized trial to determine the effect of nebivolol on mortality and cardiovascular hospital admission in elderly patients with heart failure(SENIORS). European Heart Journal. London, UK: WB Saunders, 2005, roč. 26, č. 3, s. 215-225. ISSN 0195-668X.
  7. HÁJEK, Roman, Zuzana KUNICKÁ, Marie SKLENIČKOVÁ, Martina DVOŘÁČKOVÁ, Jiří FAJKUS, Jana SMEJKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Darina OČADLÍKOVÁ, Dana WEISSOVÁ, Jana VIGÁŠOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Silvie DUDOVÁ, Jana HEINIGOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Zdeněk ADAM a Miroslav PENKA. Stanovení aktivity telomerázy u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. 2005, roč. 18, č. 3, s. 80-83. ISSN 0862-495X.
  8. SVOBODA, Marek, Peter GRELL a Katarína PETRÁKOVÁ. Využití DNA čipů (profilů genové exprese) pro molekulární diagnostiku a predikci u karcinomu prsu. In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti JEP, 2005, s. 13. ISBN 80-239-6302-3.
  9. SMILEK, Pavel, Ladislav DUŠEK, Karel VESELÝ, Rom KOSTICA a Jan ROTTENBERG. Význam mitoticko-apoptotického indexu a DNA flow-cytometrie v prognóze karcinom hlavy a krku. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: LS JEP, 2005, roč. 54, č. 4, s. 199-205. ISSN 1210-7867.
  10. SMILEK, Pavel, Ladislav DUEK, Karel VESELÝ, Rom KOSTICA a Jan ROTTENBERG. Význam mitoticko-apoptotického indexu a DNA flow-cytometrie v prognóze karcinom hlavy a krku. Otolaryngologie a foniatrie. Praha: eská lékaská spolenosti J.E. Purkyn, 2005, roč. 54, č. 4, s. 206-212. ISSN 1210-7867.

  2004

  1. VELAZQUEZ, Eric J., Gary S. FRANCIS, Paul W ARMSTRONG, Phillip E AYLWARD a Jiri ŠPÁC. An international perspective on heart failure and left ventricular systolic dysfunction complicating myocardial infarction : the VALIANT Registry. Leuven, Belgium: Elsevier, 2004, 8 s. Europen Heart Journal, 25. ISBN 0195-668X.
  2. GONCHARUK, Viktor, Arthur DEL-ROSARIO, Leos KREN, Shagul ANWAR, Christine SHEEHAN, Andrew CARLSON a Jeffrey ROSS. C-Downregulation of PTEN, KAI-1, and nm23-H1 Tumor/Metastasis Supressor Proteins in Non-Small Cell Lung Cancer. Annals of Diagnostic Pathology. Elsevier Inc., 2004, roč. 8/2004, č. 1, s. 6-16. ISSN 1092-9134.
  3. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH a Jaroslav MICHÁLEK. Identifikace profilu genové exprese nádoru pomocí DNA čipů a jeho využití v diagnostické a prediktivní onkologii. In Edukační sborník - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. 26.-28. května 2004. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004, s. 50-53. ISBN 80-86793-01-X.
  4. ZITTERBART, Karel, Petr KUGLÍK, Jitka KADLECOVÁ, Hana FILKOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ, Petra ŠMUHAŘOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Renata GAILLYOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Medulloblastom/PNET - biologické znaky s prognostickým významem a jejich laboratorní vyšetření ve FN Brno. In 38. dny dětské neurologie. Sborník abstrakt. Praha: Česká společnost dětské neurologie ČLS JEP, 2004, s. 37. ISBN 80-239-2945-3.
  5. BINKOVÁ, Hana, Jana ŠMARDOVÁ, antonín KRPENSKÝ a Kateřina KŠICOVÁ. Prognóza nádorů hlavy a krku se zaměřením na nádorový supresor p53. OTORINOLARYNGOLOGIE. Praha: ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ, 2004, roč. 53, č. 4, s. 189-195. ISSN 1210-7867.
  6. BINKOVÁ, Hana, Jana ŠMARDOVÁ, Antonín KRPENSKÝ a Kateřina KŠICOVÁ. Prognóza nádorů hlavy a krku se zaměřením na nádorový supresor p53. Praha, ČR: Česká lékařská společnost JEP, 2004, 7 s. Otorinolaryngologie a foniatrie 53.

  2003

  1. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Ladislav GROCH, František ŠTĚTKA, Milan FRÉLICH, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lada RAMBOUSKOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Prognosis of patients with chronic coronary artery disease and severe left ventricular dysfunction. The importance of myocardial viability. European Journal of Heart Failure. Great Britain: Elsevier Science, 2003, roč. 5, č. 1, s. 85-93. ISSN 1388-9842.
  2. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Ladislav GROCH, Milan FRÉLICH, František ŠTĚTKA, Lenka ŠPINAROVÁ a Roman PANOVSKÝ. Prognostic importance of the quantification of myocardial viability in revascularized patients with coronary artery disease and moderate-to-severe left ventricular dysfunction. Elsevier Science Ireland: International Journal of Cardiology, 2003, 9 s. 90. ISBN 0167-5273/02/S.
  3. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří TOMAN, Petr HUDE a Jan KREJČÍ. Prognostic importance of the right ventricular function assessed by Doppler tissue imaging. European Journal of Echocardiography. London, Great Britain, 2003, roč. 4, č. 4, s. 262-271. ISSN 1525-2167.
  4. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE a Jan KREJČÍ. Prognostic importance of the right ventricular function assessed by Doppler tissue imaging. European Journal of Echocardiography. London, Great Britain, 2003, roč. 4, č. 1, s. 133. ISSN 1525-2167.
  5. SOUMAROVÁ, Renata, Hana HOROVÁ, Zuzana ŠENEKLOVÁ, Ivanka HOROVÁ a Marie BUDÍKOVÁ. Prognostic outcome of local recurrence in breast cancer after conserving surgery and mastectomy. Radiol Oncol. Ljubljana, Slovinsko, 2003, roč. 37, č. 2, s. 79-88.
  6. KOSTŘICA, Rom, Pavel SMILEK, Jiří HLOŽEK, Vladimír SPURNÝ a Zdeněk MECHL. Současná komplexní léčba nádorů hlavy a krku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2003, 67 s. Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně. ISBN 80-210-3061-5.
  7. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC a Josef TOMANDL. Význam plazmatických koncentrací big endotelinu pro diagnózu a prognózu chronického srdečního selhání. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2003, roč. 45, 4S, s. 94. ISSN 0010-8650.

  2002

  1. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC a Josef TOMANDL. Noninvasive prognostic parameters in heart failure-the value of big endothelin. European Journal of Heart Failure. london: Elsevier Science, 2002, roč. 1, č. 1, s. 18. ISSN 1567-4215.
  2. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Ladislav GROCH, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lada RAMBOUSKOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Prognosis of patients with chronic coronary artery disease and severe left ventricular dysfunction. The importance of myocardial viability. Europ J Echocardiography. Exeter, UK: Elsevier, 2002, roč. 3, Suppl.I, s. S30, 1 s. ISSN 1525-2167.
  3. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří TOMAN, Petr HUDE a Jan KREJČÍ. Prognostic importance of the right ventricular function assessed by Doppler tissue imaging. European Journal of Echocardiography. Exeter, Great Britain: Elsevier, 2002, roč. 4, č. 4, s. 262-271. ISSN 1525-2167.
  4. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Jiří HLOŽEK, Ladislav DUŠEK a Karel VESELÝ. Prognostické faktory karcinomu faryngu a supraglottis. Choroby hlavy a krku ( Head and Neck Diseases). Slovenská republika: Slovenská spoločnost pre otolaryngológiu, 2002, roč. 5, č. 1, s. 23-29. ISSN 1210-0447.

  2001

  1. DVOŘÁKOVÁ, Dana, Pavel KREJČÍ, Jiří MAYER, Jiří FAJKUS, Aleš HAMPL a Petr DVOŘÁK. Changes in the expression of FGFR3 in patients with chronic myeloid leukaemia receiving transplants of allogeneic peripheral blood stem cells. British Journal of Haematology. Oxford: Blackwell Science Ltd, 2001, roč. 113, February, s. 832-835. ISSN 0007-1048.

  1999

  1. ČEŠKOVÁ, Eva, Josef ŠPAČEK a Marcela LANGOVÁ ŠINDELÁŘOVÁ. Cognitive dysfunction and treatment effect in schizophrenic disorder. Československá psychologie. Praha: Academia, 1999, roč. 43, č. 6, s. 527-535. ISSN 0009-062X.

  1998

  1. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, T. KÁRA, Miroslav SOUČEK a Jiřina POSPÍŠILOVÁ. Cytokiny v diagnóze a prognóze chronického srdečního selhání. In Sborník KEK 98. 1. vyd. Šamorín: Komise klin. a exper. kardiologie, 1998, s. 18.
  2. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Milan FRÉLICH, F. ŠTĚTKA, Lenka ŠPINAROVÁ, J. POPELOVÁ a R. ŠTÍPAL. Prognostic value of the amount of dysfunctional but viable myocardium in revascularized patients with coronary artery disease and left ventricular dysfunction. Investigators of this multicenter study. Journal Am. Coll. Cardiology. USA, 1998, roč. 32, č. 4, s. 912-920. ISSN 0735-1097.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 4. 2024 23:46