Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. SOPOUŠEK, Jiří, Anna KRYŠTOFOVÁ, Milena PREMOVIC, Ondřej ZOBAČ, Svatava POLSTEROVÁ, Pavel BROŽ a Jiří BURŠÍK. Au-Ni nanoparticles: Phase diagram prediction, synthesis, characterization, and thermal stability. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, roč. 58, September, s. 25-33. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2017.05.002. 2017.

  2009

  1. VAŘECHA, Miroslav, Michal ZIMMERMANN, Jana AMRICHOVÁ, Vladimír ULMAN, Pavel MATULA a Michal KOZUBEK. Prediction of localization and interactions of apoptotic proteins. Journal of Biomedical Science. BioMed website: BioMed Central, London, England, roč. 16, č. 59, s. 1-14. ISSN 1021-7770. 2009.

  2008

  1. ZIMMERMANN, Michal, Miroslav VAŘECHA, Jana AMRICHOVÁ, Vladimír ULMAN, Pavel MATULA a Michal KOZUBEK. Bioinformatic prediction, molecular modelling and image analysis of localization and interactions of apoptotic proteins endonuclease G, AIF, and AMID. In Apoptosis World 2008. 2008.
  2. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Eva GELNAROVÁ, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Rostislav VYZULA, Jindřich FÍNEK, Marian HAJDÚCH a Jiří VORLÍČEK. Cesta k predikcím počtu léčených onkologických pacientů v ČR z populačních a klinických dat. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav. s. 204-205. ISBN 978-80-86793-11-5. 2008.
  3. HORKÝ, Ondřej, Jiří MAYER, Lenka KABLÁSKOVÁ, Marek BORSKÝ, Dana OHLÍDALOVÁ, Marta KREJČÍ a Dana DVOŘÁKOVÁ. MICROCHIMERISM - LOOK INTO THE INCIPIENT AML RELAPSE? In Haematologica-the hematology journal. ISSN 0390-6078. 2008.
  4. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta DZIERCHCIARKOVÁ, Marián HAJDÚCH a Rostislav VYZULA. Predikce léčebné odpovědi k cílené terapii trastuzumabem u pacientek s karcinomem prsu. In ONKOLOGIE V GYNEKOLOGII A MAMMOLOGII - 13. ročník. 1. vyd. Brno: Fakultní nemocnice Brno. s. 1-3. ISBN 978-80-87086-03-2. 2008.
  5. SLABÝ, Ondřej, Roman HRSTKA, Jana NOVÁKOVÁ, Kateřina CIBULKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Jaroslav MICHÁLEK. Prediktivní význam vybraných mikroRNA a metylačního stavu promotoru MGMT u pacientů s multiformním glioblastomem. In Sborník abstrakt IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE (supplementum časopisu Onkologie). 2008. vyd. Olomouc: Solen s.r.o. s. 19. ISSN 1803-5922. 2008.
  6. SLABÝ, Ondřej, Milana ŠACHLOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Simona VYTOPILOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Souvislost rozložení genové exprese jednotlivých typů somatostatinových receptorů SSTR1-SSTR5 a odpovědi pacientů s neuroendokrinními tumory na léčbu somatostatinovými analogy. In Sborník abstrakt IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE (supplementum časopisu Onkologie). 2008. vyd. Olomouc: Solen s.r.o. s. 20. ISSN 1803-5922. 2008.
  7. SLABÝ, Ondřej, Daniel KREKÁČ, Marek SVOBODA a Rostislav VYZULA. Zapojení mikroRNA do patogeneze nádorových onemocnění a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii. Časopis lékařů českých. Praha: ČLSJEP, roč. 147, č. 1, s. 25-31. ISSN 0008-7335. 2008.
  8. SVOBODA, Marek, Marián HADJÚCH, Marta DZIECHCIARKOVÁ a Lenka RADOVÁ. Způsob zjištění senzitivity pacientů s nádorovým onemocněním na biologickou léčbu. Patent. Číslo: PV 2008-40. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykův onkologický ústav v Brně. Datum registrace: 25. 1. 2008. Datum přijetí: 25. 1. 2008. 2008.
  9. SOBKOVÁ, Kateřina, Ondřej SLABÝ, Marek SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ a Rostislav VYZULA. Zvýšená genová exprese heat shock proteinu 110 (HSP110), hypoxií up-regulovaného proteinu 1 (HYOU1) a translačně kontrolovaného nádorového proteinu (TCTP) během progrese kolorektálního karcinomu. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny s XXII. Konferencí pro sestry a laboranty. (ISBN: 978-9780-86793-11-5). ISBN 978-978-086-793-5. 2008.

  2007

  1. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Barbora ONDROVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Peter GRELL, Jana GOMBOŠOVÁ, Denis PRINC, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Brain metastases in breast cancer: a retrospective cohort study of 187 patients and prognostic markers determination. Breast Cancer Research and Treatment. Nizozemí: Springer, roč. 106, Supp1, s. S253, 1 s. ISSN 0167-6806. 2007.
  2. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Jitka BERKOVCOVÁ, Josef SROVNAL, Tamara ŠMERDOVÁ, Kateřina SOBKOVÁ, Petr MIKULENKA a Rostislav VYZULA. Moderní molekulárně-biologické přístupy ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem. In III. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007. vyd. Olomouc: Solen. s. 25. ISBN 978-80-244-1824-7. 2007.
  3. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Prediction of sensitivity of locally advanced rectal adenocarcinomas to neoadjuvant combined therapy with fluoropyrimidines and concomitant radiotherapy by low-density oligonucleotide arrays. In 3rd Symposium & Workshop on Molecular Patology, Book of Abstracts. Olomouc: UP Olomouc. s. 29-29. ISBN 978-80-244-1677-9. 2007.
  4. HAVLIŠ, Jan a Lenka MONINCOVÁ. Prediction of tryptic peptide retention times by means of soft modelling as a tool for liquid chromatography-mass spectrometry driven proteomics. Trends in Chromatography. Indie: Research Trends (P) Ltd., roč. 3, -, s. 65-72. ISSN 0972-8635. 2007.
  5. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Rudolf NENUTIL a Aleš REJTHAR. Role of Survivin and Akt in Diffuse Large B-cell Lymphoma. Pilot study. American Association for Cancer Research Annual Meeting Proceedings, 2007 Apr 14-18; Los Angeles, CA. Philadelphia (PA): AACR; 2007. Philadelphia, PA, USA: American Association for Cancer Research, roč. 2007, č. 48, s. 42. ISSN 0197-016X. 2007.
  6. GRELL, Peter, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Marek SVOBODA, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Sérová HER-2: nádorový marker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu. In Sborník přednášek z 12. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii 2007. Brno: Veletrhy Brno. s. 35. ISBN 978-80-87086-00-1. 2007.
  7. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Significance of Akt activation and compartmentalization for prediction of outcome in Her-2 positive breast cancer patients treated with trastuzumab. Breast Cancer Research and Treatment. Nizozemí: Springer, roč. 106, Supp 1, s. S173, 1 s. ISSN 0167-6806. 2007.
  8. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Marta DZIECHCIARKOVA, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. The impact of signaling pathways stimulated by HER2 receptor on prediction of clinical outcome in metastatic breast cancer patients treated with trastuzumab. Journal of Clinical Oncology. roč. 2008, č. 26, s. 1048-1048. ISSN 0732-183X. 2007.
  9. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽICKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy a predikci léčebné odpovědi u pacientů s kolorektálním karcinomem. In 51. Studenstká vědecká konference. Program a abstrakta. 2007. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univezity v Brně. s. 53. 2007.
  10. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Marie JAROŠOVÁ, Ondřej SLABÝ, Rudolf NENUTIL a Aleš REJTHAR. VÝZNAM VYBRANÝCH REGULÁTORŮ APOPTÓZY (AKT-2, BCL-2, integrin-BetaI, PKC-DELTA, SURVIVIN) PRO PREDIKCI KLINICKÉHO VÝVOJE DIFÚZNÍHO VELKOBUNĚČNÉHO LYMFOMU Z B-LYMFOCYTŮ (DLBCL). In XXI. Olomoucké hematologické dny - Sborník abstrakt. 1. vyd. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP. s. 56-57. 2007.

  2006

  1. VŘEŠŤÁL, Jan, Aleš KROUPA a Mojmír ŠOB. Application of ab initio electronic structure calculations for prediction of phase equilibria in superaustenitic steels. Computational Materials Science. London: Elsevier, roč. 38, č. 12, s. 298-302, 2006.
  2. PROCHÁZKA, Vladimír. Intraoperative esophageal manometry during laparoscopic antireflux surgery. In KALA, Zdeněk, Petr KYSELA a Jiří DOLINA. Journal of Clinical Gastroenterology. New Haven: Yale University School of Medicine. s. 206. ISSN 0192-0790. 2006.
  3. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Miroslav SVOBODA a Rostislav VYZULA. Molecular characterization of primary colorectal cancers with progressive metastatic phenotype by oligonucleotide microarrays. In sborník XX. BIOCHEMICKÝ ZJAZD. Piešťany: Slovenská společnost pro biochémiu a molekulárnu biologii, člen IUMBM a FEBS. s. 213. ISBN 80-969532-6-5. 2006.
  4. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Leoš KŘEN, Ondřej SLABÝ, Milan NAVRÁTIL, Martin KLABUSAY, Dana DVOŘÁKOVÁ, Aleš REJTHAR a Rudolf NENUTIL. Profilování genové exprese u lymfoidních malignit: Validace vybraných molekulární markerů u difúzního velkobuněčného B-lymfocytárního lymfomu (DLBCL). In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Solen. s. 30-31. ISBN 80-239-8240-0. 2006.
  5. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. Studium patogeneze kolorektálních karcinomů pomocí profilů genové exprese a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii. Klinická onkologie. Brno: CLSJEP, roč. 2006, Suppl., s. 382-389. ISSN 0862-495X. 2006.
  6. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Tamara ŠMERDOVÁ a Rostislav VYZULA. Usage of low-density oligonucleotide microarrays for prognosis prediction of colorectal cancer patients. In In Abstract CD of Advances in Microarray Technology. 2006. vyd. Amsterdam, Netherlands: Select Biosciences. s. 112. ISBN neprideleno. 2006.
  7. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem. In Edukační sborník. XXX. Brněnské onkologické dny s XX. Konferencí pro sestry a laboranty. 2006. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav. s. 274-275. ISBN 80-86793-06-0. 2006.
  8. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese primárních kolorektálních karcinomů k predikci jejich progrese a metastatického fenotypu. In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Solen. s. 46-47. ISBN 80-239-8240-0. 2006.

  2005

  1. ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Tomáš FRGALA a Rudolf NENUTIL. Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu. In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP. s. 9. ISBN 80-239-6302-3. 2005.
  2. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK, Dagmar ŠURELOVÁ a Ladislav DUŠEK. The natural course of pre-clinical spondylotic cervical cord compression and predictors of its clinical manifestation. Journal of the Neurological Sciencies. roč. 238, Suppl 1, s. S 93, 1 s. ISSN 0022-510X. 2005.
  3. SVOBODA, Marek, Jitka BERKOVCOVÁ, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. VALIDATION OF SELECTED PROTEIN KINASE C ISOPHORMS FOR DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA OUTCOME PREDICTION. Annals of Oncology. European Society for Medical Oncology, roč. 2005, Suppl5, s. 173. ISSN 0923-7534. 2005.
  4. SVOBODA, Marek, Peter GRELL a Katarína PETRÁKOVÁ. Využití DNA čipů (profilů genové exprese) pro molekulární diagnostiku a predikci u karcinomu prsu. In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti JEP. s. 13. ISBN 80-239-6302-3. 2005.

  2004

  1. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH a Jaroslav MICHÁLEK. Identifikace profilu genové exprese nádoru pomocí DNA čipů a jeho využití v diagnostické a prediktivní onkologii. In Edukační sborník - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. 26.-28. května 2004. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně. s. 50-53. ISBN 80-86793-01-X. 2004.

  2003

  1. HUBÁLEK, Zdeněk, Jiří HALOUZKA a Zina JUŘICOVÁ. Longitudinal surveillance of the tick Ixodes ricinus for borreliae. Medical and Veterinary Entomology. London: The Royal Entomological Society, roč. 17, č. 1, s. 46-51, 2003.
  2. STEHLÍK, Antonín. Predikce distribučních procesů. In Logisticko-distribučné systémy. 1. vyd. Zvolen: TU Zvolen. s. 191-194. ISBN 80-228-1240-4. 2003.

  2002

  1. MORAVANSKÝ, Dalibor a Jiří ŠPALEK. Evaluace predikcí daňových výnosů v ČR. Brno ESF MU, 2002.
  2. BENEŠ, Jaromír, David VÁVRA a Jan VLČEK. Střednědobá makroekonomická predikce - Makroekonomické modely v analytickém systému ČNB. Finance a úvěr. Praha: Economia, roč. 52, č. 4, s. 197-231. ISSN 0015-1920. 2002.

  2001

  1. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Tomáš SOLDÁN a Jiří KOKEŠ. A prediction model of running waters ecosystem in the Czech Republic based on mayfly taxocoenes of undisturbed rhithral streams. In Trends in research in Ephemeroptera and Plecoptera. Dordrecht: Plecoptera Kluwer Academics/Plenum Publishers. s. 171-485. ISBN 0-306-46544-2. 2001.

  2000

  1. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Hana HRSTKOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. LDH index during cytostatic therapy. In Abstract of EUROPAEDIATRICS 2000. 1. vyd. Řím: Parmalat S.p.A. s. 174. 2000.

  1999

  1. BROŽ, Pavel, Jiří SOPOUŠEK a Jan VŘEŠŤÁL. Experimental and Calculated Phase Equilibria in Fe-21%Cr-17,5%Mn Alloys with Different Nickel and Nitrogen Content. In CALPHAD XXVIII. Grenoble (France): LABORATOIRE de THERMODYNAMIQUE et PHYSICO-CHIMIE METALLURGIOUES I.N.P.G. - E.N.S.E.E.G. s. 78. 1999.
  2. VLK, Robert. Květopas jahodníkový (Anthonomus rubi) - metodika prognózy, signalizace a evidence. In Soubor metodik pro připravovaný Sborník metodik indikace. 3 s. 1999.
  3. ČEŠKOVÁ, Eva, Miroslav LORENC, Pavel DRYBČÁK a Marta ONDRUŠOVÁ. Prediction of treatment efficacy in first episode schizophreni (Abstract). European Neuropsychopharmacology. Amsterodam: Elsevier, roč. 9, Suppl.5, s. 284. ISSN 0924-977X. 1999.
  4. FORET, Rudolf, Jiří SOPOUŠEK a Jan VŘEŠŤÁL. Thermodynamic Analysis of Steels after Long-time Treatment. In CALPHAD XXVIII Grenoble (France). 1999. vyd. Grenoble: LABORATOIRE de THERMODYNAMIQUE et PHYSICO-CHIMIE METALLURGIOUES I.N.P.G. - E.N.S.E.E.G. s. 80. 1999.

  1998

  1. ČEŠKOVÁ, Eva. Biologické markery a schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 94, č. 2, s. 75-84. ISSN 0069-2336. 1998.
  2. SEMRÁD, Bořivoj, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Růžena LÁBROVÁ. Prediction of the risk for sudden cardiac death. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, roč. 71, č. 5, s. 247-251. ISSN 1211-3395. 1998.

  1997

  1. ČEŠKOVÁ, Eva. Biological markers and prediction of acute treatment efficacy in schizophrenic disorder. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, roč. 38, l, s. 1-3. ISSN 0960-7560. 1997.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 4. 2024 20:22