Informační systém MU
KNOPOVÁ, Blanka. Komunikativní dovednosti. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, 4 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komunikativní dovednosti
Název česky Komunikativní dovednosti
Název anglicky Communication skills
Autoři KNOPOVÁ, Blanka (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole, 4 s. 2007.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00025701
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-150-8
Klíčová slova česky Komunikace, motorika, mluvené slovo, hlasový projev, intonace, modulace
Klíčová slova anglicky Communication; motorical skills; spoken word; voice; articulation; breathing support; intonation; modulation; hearing; psychical state of child
Štítky articulation, breathing support, communication, hearing, intonation, MODULATION, motorical skills, psychical state of child, spoken word, voice
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Blanka Knopová, CSc., učo 1373. Změněno: 3. 6. 2009 12:51.
Anotace
Stať se zabývá problematikou komunikativních dovedností. Je zde charakterizován hlasový projev člověka a uvedeny prostředky vedoucí k utváření kultivovaného hlasového projevu.
Anotace anglicky
This article is about communication skills. It charakterizes voice and possible means of influencing it.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Zobrazeno: 23. 5. 2024 10:48