SEMRÁDOVÁ, Věra, Vladimír VAŠKŮ, Veronika SLONKOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Ovlivnění kvality života psoriázou. Dermatologie dvouměsíčník pro praktické lékaře a pediatry. Praha: Medakta s.r.o., 2007, I., č. 4, s. 126-130. ISSN 1802-1719.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ovlivnění kvality života psoriázou
Název anglicky Psoriasis: The impact on the quality of life
Autoři SEMRÁDOVÁ, Věra, Vladimír VAŠKŮ, Veronika SLONKOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK.
Vydání Dermatologie dvouměsíčník pro praktické lékaře a pediatry, Praha, Medakta s.r.o. 2007, 1802-1719.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30216 Dermatology and venereal diseases
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky Quality of life; psoriasis; stress
Štítky psoriasis, quality of life, stress
Změnil Změnila: prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc., učo 2529. Změněno: 16. 5. 2008 10:28.
Anotace
Zhodnocení vstupního vyšetření souboru 105 pacientů s psoriázou potvrdilo rozdíly mezi psoriázou I. a II. typu, prokázalo výrazný vliv stresu na průběh choroby a markantní rozdíly v ovlivnění kvality života psoriázou u jednotlivých pacientů. Tyto nálezy nekorelovaly se závažností choroby. Intenzita a rozsah klinických příznaků psoriázy byly hodnoceny pomocí PASI (Psoriasis Area and Severity Index) skóre a ovlivnění kvality života psoriázou pomocí PDI (Psoriasis Disability Index).
Anotace anglicky
The evaluation of initial examination of a group of 105 patients with psoriasis has confirmed differences between psoriasis of type I and II, high role of stress in the course of the disease, and marked differences in the impact on the quality of life by psoriasis in individual patients. These findings do not correlate with disease severity. The severity of the clinical picture was assessed by PASI (Psoriasis Area and Severity Index) score and impact on the quality of life PDI (Psoriasis Disability Index).
Návaznosti
NK7727, projekt VaVNázev: Kvalita života pacientů s psoriasis vulg. v České republice - srovnání s výsledky ve vybraných západoevropských zemích (pilotní studie).
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Výzkum a vývoj v ostatních lékařských oborech
VytisknoutZobrazeno: 16. 1. 2021 06:48