Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. DUDOVÁ, Jana, Martina URBANOVÁ a Jan DUDA. Corporate social responsibility and its influence on quality of life – case study on arcelormittal Ostrava. Studia OECOLOGICA. Ústí nad Labem: FŽP UJEP, 2016, roč. 10, č. 1, s. 11-16. ISSN 1802-212X.
 2. SYNEK, Svatopluk. How to manage patients who have learning disabilities. In 3rd Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2016. ISBN 978-953-7716-69-1.
 3. 2015

 4. ROTTENBERG, Jan. Kvalita života a funkční rehabilitace. In Pavel Smilek, Jan Plzák, Jan Klozar a kolektiv ; editor: Viktor Chrobok. Karcinomy dutiny ústní a hltanu. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2015. s. 204-211. ISBN 978-80-7311-153-3.
 5. 2010

 6. SPURNÁ, Zuzana. Funkční psychologické východisko při léčbě onkologických pacientů. In Edukační sborník konference XXXIV. Brněnské onkologické dny. Brno: MOU, 2010. s. 189-190. ISBN 978-80-86793-15-3.
 7. SPURNÁ, Zuzana. Psychicky zatěžující situace v praxi lékaře - onkologa. In Edukační sborník konference XXXIV. Brněnské onkologické dny. Brno: MOU, 2010. s. 190-193, 3 s. ISBN 978-80-86793-15-3.
 8. 2009

 9. SPURNÁ, Zuzana, Dagmar BRANČÍKOVÁ a Jana KATOLICKÁ. Kvalita života pacienta při podávání perorální onkologické léčby. Onkologie. Solen s.r.o., 2009, roč. 3.ročník, č. 2, s. 101-105, 4 s. ISSN 1802-4475.
 10. KÁROVÁ, Šárka, Marek BLATNÝ a Marcela BENDOVÁ. Psychosociální potřeby zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí aneb " zapomenuté děti". Československá psychologie. 2009, roč. 53, č. 2, 9 s. ISSN 0009-062X.
 11. 2008

 12. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ a Petra NAVRÁTILOVÁ. Brno Quality of Life Longitudinal Study in Pediatric Oncology Patients (QOLOP). Results from the second year of the study. In IV. European Conference on Positive Psychology. 2008.
 13. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, M. JELÍNEK, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. "Cure is not enough" - The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Pediatric Oncology Patients ( QOLOP): Results from the second year of the study. In SIOP Berlin, 40th Congres of International Society of Paediatric Oncology, Abstract book. 2008.
 14. SLONKOVÁ, Veronika. Efalizumab – východisko v léčbě těžké psoriázy. In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008. s. 334. ISSN 0009-0514.
 15. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: preliminary results of the Qolop project. In Quality of Life in the Context of Health and Illness. Brno: MSD, s. r.o., 2008. s. 37-41. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-073-9.
 16. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: Preliminary results of the QOLOP project. Social Processes and Personality. 2008, roč. 1, č. 1, s. 10-15, 5 s. ISSN 1802-8853.
 17. VAISHAR, Antonín, Bohumil FRANTÁL, Eva KALLABOVÁ, Karel KIRCHNER, Pavel KLAPKA, Jan LACINA, Stanislav MARTINÁT a Jana ZAPLETALOVÁ. Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2008. 108 s. Studia Geographica. ISBN 978-80-86407-57-9.
 18. ŘEHULKA, Evžen, Hana HORKÁ a Zdeněk HROMÁDKA. Health Care and the Environment from the Viewpoint of Primary School Pupils. In Social and Health Aspects of Health Education. první. Brno: MSD,s.r.o., Brno, 2008. s. 21-33, 14 s. ISBN 978-80-7392-043-2.
 19. VLČKOVÁ, Irena, Tomáš KEPÁK, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Hodnocení pozdních následků a kvality života dětí po léčbě onkologického onemocnění. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské pracovníky. 2008.
 20. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. KVALITA ŽIVOTA PO KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI U CHRONICKÉ ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 85-91. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
 21. MAREŠ, Jiří, Jana BISCHOPOVÁ a Stanislav JEŽEK. Kvalita života u dětí a dospívajících s epilepsií: předběžné sdělení. In Kvalita života u dětí a dospívajících III. Brno: MSD s.r.o., 2008. s. 203-218. Kvalita života 3. ISBN 9788073920760.
 22. NEUSAR, Aleš a Jiří MAREŠ. Kvalita života u dětí 10-15 let: jak ji vidí samotné děti. 2008.
 23. SMÉKAL, Vladimír. Kvalita života ve stáří. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století II.: soubor příspěvků vydaných při příležitosti 2. mezinárodního semináře. 1. vydání. Litomyšl: Město Litomyšl, 2008. s. 18-23.
 24. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Milan PILÁT, Petra NARÁTILOVÁ, Šárka KÁROVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana HRSTKOVÁ. Následky léčby dětských nádorových onemocnění a jejich vliv na kvalitu života: výsledky z prvního roku projektu QOLOP. In 18. Konfernece dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. 2008. ISBN 978-807177-009-1.
 25. AL-MAHMODI, Nabil Abdulah Ibrahim, Veronika CHLUDILOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Nízkofrekvenční elektrická stimulace: Vliv na kvalitu života, hemodynamické parametry a svalovou sílu u pacientů s chronickým srdečním selháním. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. 2008, roč. 17, č. 4, s. 184-190. ISSN 1210-5481.
 26. PANČOCHA, Karel. Patologické závislosti v kontextu speciálně pedagogické teorie a praxe. Pedagogická orientace. Brno: Konvoj, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 52-66, 14 s. ISSN 1211-4669.
 27. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Pohybová léčba u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 28. NEVĚDĚL, Lukáš. Představení polarizovaného vývoje Brno-Břeclav-Znojmo. In XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: Masarykova Univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, 2008. s. 270-276. ISBN 978-80-210-4625-2.
 29. BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK a Eva MATĚJKOVÁ. Psychomotorická terapie na Fakultě sportovních studií MU. In Sport a kvalita života 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2008. s. 19. ISBN 978-80-210-4716-7.
 30. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. QUALITY OF LIFE AFTER CARDIOVASCULAR REHABILITATION IN CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 73-80. ISSN 1211-3395.
 31. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. QUALITY OF LIFE AFTER CARDIOVASCULAR REHABILITATION IN CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 279-287. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 32. SPURNÁ, Zuzana, Dagmar BRANČÍKOVÁ a Tomáš URBÁNEK. Quality of life and patient preference for oral chemotherapy in metastatic colorectal carcinoma (MCRC): comparison of XELOX and FOLFOX4 regimens. In Annals of Oncology 19, Abstract Book of the 33rd ESMO Congress. 2008.
 33. GOLEMANOV, Ljudmil a ZGODAVOVA KRISTINA. Quality of Life and Well-being. Improhealth edition. Trenčín: Alexander Dubcek University of Trencin Press, 2008. 60 s. ISBN 978-80-8075-379-5.
 34. SMÉKAL, Vladimír a Hana HOBZOVÁ. Quality of life in the old age. In ŘEHULKOVÁ, Oliva, Evžen ŘEHULKA, Marek BLATNÝ a Jiří et al. MAREŠ. Quality of life in the context of health and illness. 1st edition. Brno: MSD, 2008. s. 120-129. ISBN 978-80-7392-073-9.
 35. SLONKOVÁ, Veronika a Vladimír VAŠKŮ. Quality of Life in the Patients with Chronic Leg Ulcers - a preliminary report. The Journal of the European Wound Management Association (EWMA). Denmark: Kailow Graphic A/S, Denmark, 2008, roč. 8, č. 3, s. 23. ISSN 1609-2759.
 36. VAĎUROVÁ, Helena. Quality of Life of Cancer Children Caregivers. In ŘEHULKA, Evžen, Oliva ŘEHULKOVÁ, Marek BLATNÝ a Jiří MAREŠ. Quality of Life in the Contexts of Health and Illness. první. Brno: MDS, s. r. o., 2008. s. 42-48, 6 s. ISBN 978-80-7392-073-9.
 37. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Řízený ambulantní trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 56. ISBN 978-80-7392-046-3.
 38. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální podpora a komunikace jako významné faktory zvládání zátěže u pečovatelů o děti se závažným onemocněním. In Klenková, J., Vítková, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 1-8. ISBN 978-80-7315-167-6.
 39. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, Martin JELÍNEK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Paediatric Oncology Patients (Qolop). In Children & Cancer: Care and Prevention: Proceedings of the 1st IRCCC Workshop. Thessaloniki, Greece: The University of Sheffield, 2008. 13 s. ISBN 978-960-89629-8-9.
 40. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, M. JELÍNEK, Alena SLEZÁCKOVÁ a Petra NAVRÁTILOVÁ. The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Pediatric Oncology Patients (QOLOP) - Results from the pilot study. In XXIX. International Congress of Psychology., Berlin - Germany, Abstract book. 2008.
 41. VAĎUROVÁ, Helena. Vliv nelékařských služeb na kvalitu života pečovatelů o děti s onkologickým onemocněním. Pedagogická orientace. Brno, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 52-66. ISSN 1211-4669.
 42. FRANTÁL, Bohumil, Stanislav CETKOVSKÝ a Josef KUNC. Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí. Životné prostredie. Bratislava (Slovenská republika): Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, roč. 42, č. 6, s. 307-312. ISSN 0044-4863.
 43. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Výchova kulturního ochránce zdraví a životního prostředí v kurikulu české základní školy. In WIEGEROVÁ, Adriana. Premeny školy a učitelskej profesie. první. Bratislava: Občianské sdruženie V4, 2008. s. 57-63. ISBN 978-80-969504-1-6.
 44. SLONKOVÁ, Veronika a Vladimír VAŠKŮ. Využití hydrogenvápenaté soli oxidované celulózy (Traumacelu biodress) v terapii chronických ulcerací: shrnutí výsledků klinické studie a kazuistika. Lékařské listy - příloha Zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2008, č. 19, s. 27-29. ISSN 0044-1996.
 45. BAJČIOVÁ, Viera, Tomáš KEPÁK, Pavel MAZÁNEK, Jaroslav ŠTĚRBA a M. JELÍNEK. Změny v oblasti kognitivních funkcí a osobnosti u dětí a dospívajících léčených chemoterapií. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008.
 46. VLČKOVÁ, Irena, Kateřina PAVELKOVÁ, Tomáš KEPÁK, Milan PILÁT, Viera BAJČIOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Jaroslav ŠTĚRBA a Martin JELÍNEK. Změny v oblasti neurokognitivních funkcí v důsledku léčby nádorových onemocnění dětí a dospívajících. Klinická onkologie. CZ, Brno: Brno Aps, Medical Healtworld, 2008, roč. 21, č. 5, s. 294-302, 8 s. ISSN 0862-495X.
 47. FRANTÁL, Bohumil a Antonín VAISHAR. Zvláštnosti kvality života v malých městech. Geographia Slovaca. Bratislava: Slovenská akadémia vied (Bratislava). Geografický ústav, 2008, roč. 2008, č. 25, s. 175-188, 13 s. ISSN 1210-3519.
 48. 2007

 49. SMÉKAL, Vladimír. An individual approach as a condition of quality of pupil's life. In ŘEHULKA, Evžen (ed.). School and Health 21 (2). 1st edition. Brno: Paido; Masarykova univerzita, 2007. s. 329-335. ISBN 978-80-7315-138-6.
 50. SLONKOVÁ, Veronika. Bolest u chronických bércových ulcerací. Dermatologie dvouměsíčník pro praktické lékaře a pediatry. Praha: Medakta s.r.o., 2007, roč. 1, č. 2, s. 72-74. ISSN 1802-1719.
 51. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Duševní hygiena a kvalita života - téma aktuální i pro seniory. Zpravodaj asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Olomouc, 2007, roč. 9, č. 1, s. 8-9. ISSN 1802-0046.
 52. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Dynamika struktury kvality života v průběhu profesní kariéry učitelek. In Sociální procesy a osobnost. 2007.
 53. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI a Roman PANOVSKÝ. Efekt kombinovaného tréninku na kvalitu života starších mužů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007. s. 58-59. ISBN 978-80-210-4435-7.
 54. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Effect of combined exercise training on quality of life and aerobic capacity in patiens with chronic coronary artery disease. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2007, volume 14, č. 1, s. 89-89. ISSN 1741-8267.
 55. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Effect of combined exercise training on quality of life and aerobic capacity in patients with chronic coronary artery disease. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Supplement EuroPRevent Congress Madrid, 19-21 April 2007. London, UK: Lippincott Williams & Wilkins, 2007, roč. 14, Suppl.1, s. S89, 1 s. ISSN 1741-8267.
 56. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Exercise training in obese patients with chronic ischemic heart disease. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 139-147, 169 s. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 57. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Fitness in obese patients with chronic ischemic heart disease. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 211-218. ISSN 1211-3395.
 58. BÁRTLOVÁ, Barbora, Eva NOSAVCOVOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Leona DUNKLEROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Functional evaluation of physiotherapy in patients after stroke lasting three months. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 197-202. ISSN 1211-3395.
 59. BÁRTLOVÁ, Barbora, Eva NOSAVCOVOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Funkční výsledky rehabilitace po cévní mozkové příhodě po dobu tří měsíců. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 106-110. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 60. TARASOVÁ, Martina, Jana NEČASOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Index kvality života u pacientů po akutní atace cévní mozkové příhody. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 178-185. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 61. VLČKOVÁ, Irena, Milan PILÁT, Kateřina ŠTULÍKOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Tomáš KEPÁK a Jaroslav ŠTĚRBA. Influence of chemotherapy on cognitive functions in children and adolescents. In Xth European Congress of Psychology. 2007.
 62. BINKA, Bohuslav. Klimatické změny, britští konzervativci a bída české ODS. Eko list : měsíčník o problémech životního prostředí. Praha: Bezk, 2007, roč. 12, č. 1, s. 12-16. ISSN 1211-5436.
 63. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Kvalita života dětí po léčbě nádorového onemocnění: současné poznatky a směry výzkumu. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: VÚDPaP, 2007, roč. 42, č. 4, s. 291-306. ISSN 0555-5574.
 64. VLČKOVÁ, Irena, Tomáš KEPÁK, Milan PILÁT a Marek BLATNÝ. Kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění - The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Oncological Pediatric Patients ( qolop ). In Publikováno ve sborníku abstrakt XXI. Olomoucké hematoonkologické dny s mezinárodní účastí. Olomouc: Rubico, 2007.
 65. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, Pavel MAZÁNEK, Šárka KÁROVÁ, Peter MÚDRY, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu QOLOP. In Publikováno v Edukačním sborníku MOÚ. Brno: XXXI. Brněnské onkologické dny, 2007. s. 151-152.
 66. SLONKOVÁ, Veronika a Veronika FLÁŠAROVÁ. Kvalita života pacientů s chronickými ulceracemi bérců. In Sborník V. celostátního kongresu České společnosti pro léčbu rány, Pardubice. 2007.
 67. NEUSAR, Aleš a Jiří MAREŠ. Kvalita života z pohledu dětí ze základních škol ve věku 8-15 let. In J. Mareš a kol. (Eds.) Kvalita života u dětí a dospívajících II. Brno: MSD, 2007. s. 139-158, 19 s. II. ISBN 9788073920081.
 68. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Irena VLČKOVÁ, Šárka KÁROVÁ, Milan PILÁT, Pavel MAZÁNEK, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana HRSTKOVÁ. Následky léčby dětských nádorových onemocnění v oblasti neurokognitivních funkcí a jejich vliv na kvalitu života. Pediatrie pro praxi. Solen, s r.o., 2007, roč. 8, č. 6, s. 353-357, 4 s. ISSN 1213-0494.
 69. AL-MAHMODI, Nabil Abdulah Ibrahim, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Lenka DRLÍKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Nízkofrekvenční elektrická stimulace: vliv na kvalitu života a hemodynamické parametry u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 94-100. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 70. SMÉKAL, Vladimír. Nové kompetence psychologické, sociální a duchovní pomoci v sociální péči. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. 1. vydání. Litomyšl: Město Litomyšl, 2007. s. 7-12.
 71. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Otevřme se pozitivním emocím. Zpravodaj asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Tábor: APSS ČR, 2007, roč. 9, č. 3, s. 9. ISSN 1802-0046.
 72. SEMRÁDOVÁ, Věra, Vladimír VAŠKŮ, Veronika SLONKOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Ovlivnění kvality života psoriázou. Dermatologie dvouměsíčník pro praktické lékaře a pediatry. Praha: Medakta s.r.o., 2007, I., č. 4, s. 126-130. ISSN 1802-1719.
 73. PANČOCHA, Karel. Patologické závislosti a kvalita života ve výkonu trestu odnětí svobody. In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. s. 159 - 170, 11 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7392-012-8.
 74. MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK a Magda KREMINOVÁ. Přínos nemoci z pohledu nemocných dětí. In J. Mareš a kol. (Eds.) Kvalita života u dětí a dospívajících II. Brno: MSD, 2007. s. 215-224, 9 s. Kvalita života, 2. ISBN 9788073920081.
 75. TARASOVÁ, Martina, Jana NEČASOVÁ, Michal POHANKA, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Lenka DRLÍKOVÁ, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Quality of life in patients after acute stroke. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 243-252. ISSN 1211-3395.
 76. SLONKOVÁ, Veronika, Vladimír VAŠKŮ a Věra SEMRÁDOVÁ. Quality of life in the patients with chronic leg ulcers. In Dermatologie kliniczna Suppl. 1/07. 2007.
 77. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jitka TOMÍČKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI a Roman PANOVSKÝ. Quality of life in Women with Chronic Coronary Artery Disease: Effect of Combined Exercise Training. In 5th International Baltic Congress of Sports Medicine. Vilnius, Lithuania: Lietuvos sporto medicions, 2007. s. 14-14.
 78. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční bez obezity a s obezitou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 159-165. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 79. SEMRÁDOVÁ, Věra, Drahomír BALAŠTÍK, Vladimír VAŠKŮ a Veronika SLONKOVÁ. Skupinová psychoterapie u pacientů s psoriázou. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2007, roč. 82, č. 1, s. 26-30. ISSN 0009-0514.
 80. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální aspekty kvality života pečovatelů onkologicky nemocných dětí. In PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 126-141, 15 s. ISBN 978-80-86633-92-3.
 81. KOPFOVÁ, Alena. Stárnutí populace a mladý pracovní kolektiv? In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe. 1. vydání. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 64-70. ISBN 978-80-7318-646-3.
 82. BRŮŽKOVÁ, Lucie, Marie BLAHUTKOVÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Teoretická a praktická východiska předmětu Pohyb a duševní zdraví. In Výchova ke zdraví a kvalita života 2007. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. 5 s. ISBN 978-80-7040-993-0.
 83. VAĎUROVÁ, Helena. Vzdělání jako významný faktor kvality života u dětí s chronickým a závažným onemocněním. 2007.
 84. TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Lucie BRŮŽKOVÁ. Žonglování a jiné psychomotorické aktivity a jejich pozitivní vliv na rozvoj schopností člověka. In Mezinárodní konference „Výchova ke zdraví a kvalita života“. České Budějovice: Jihočeská Univerzita České Budějovice, 2007. 4 s. ISBN 978-80-7040-993-0.
 85. 2006

 86. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Kvalita života po kardiovaskulární rehabilitaci u chronické ischemické choroby srdeční. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 157-161. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 87. SEMRÁDOVÁ, Věra, Vladimír VAŠKŮ, Drahomír BALAŠTÍK a Veronika SLONKOVÁ. Kvalita života u pacientů s psoriasis vulgaris. I. Vliv terapie na kvalitu života. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2006, roč. 81, č. 3, s. 153-161. ISSN 0009-0514.
 88. RYBÁŘOVÁ, Marie, Jiří MAREŠ, Stanislav JEŽEK a Šárka TŮMOVÁ. Kvalita života vysokoškoláků zjišťovaná zjednodušenou metodou SEIQoL. In Kvalita života u dětí a dospívajících I. Brno: MSD Brno, 2006. s. 189-198. QoL/1. ISBN 8086633659.
 89. MÜHLPACHR, Pavel. MEASURING QUALITY OF LIFE. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 591-606. ISBN 978-80-7315-119-5.
 90. TUČEK, Štěpán, Igor KISS a Jiří TOMÁŠEK. Mezioborový přístup k léčbě nádorů extrahepatálních žlučových cest. Retrospektivní hodnocení vlastních výsledků. In Edukační sborník. XXX. Brněnské onkologické dny s XX. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno 11.-13.5.2006. Masarykův onkologický ústav. Brno, 2006. s. 182-184, 322 s.
 91. MAREŠ, Jiří a Tomáš URBÁNEK. Minimální věcně významné změny v diagnostikované kvalitě života. Československá psychologie. 2006, roč. 50, č. 6, s. 557-568. ISSN 0009-062X.
 92. KEPÁK, Tomáš, Milan PILÁT, Irena VLČKOVÁ, Kateřina ŠTULÍKOVÁ, Jan MUŽÍK a Viera BAJČIOVÁ. Následky léčby dětských nádorových onemocnění v oblasti neurokognitivních funkcí a faktory, které je ovlivňují. In XX. Český pediatrický kongres. 2006.
 93. CHLUDILOVÁ, Veronika, Petr DOBŠÁK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Nízkofrekvenční elektrická stimulace kosterního svalstva u chronického srdečního selhání: vliv na hemodynamické parametry a kvalitu života. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 124-128. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 94. SEMRÁDOVÁ, Věra. Ovlivnění kvality života kožními chorobami. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno, 2006, roč. 39, č. 2, s. 28-32. ISSN 1211-3384.
 95. HODAŇ, Bohuslav. Philosophical and Social-Cultural Conditionality of Human Movement as Quality of Life Determination. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, roč. 36, č. 4, 17 s. ISSN 1212-1185.
 96. VOJTOVÁ, Věra. Problematika efektivity výuky žáků s rizikem poruchy emocí a chování. In Pokorná, V. Inkluzivní a kognitivní edukace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006. s. 129-141, 11 s. ISBN 80-7290-258-X.
 97. FROSTOVÁ, Jana a Mojmír LEJSKA. Quality of life in people with voice disorders and its changes investigated by means of handicap tests. In Care of Educational Institutions about Children Health. Materials of International Scientific Symposium. 1. vyd. Saint Petersburg, Russia: Ministery of Education and Science of Russian Federation, Association of St. Petersburgs Valeologists, 2006. s. 119 -121. ISBN 5-7434-0349-X.
 98. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Quality of lity and long-term unemployment. In Precarious Work and Persistent Unemployment Research and Policy Issues. Bremen: ICOH, 2006. s. 5-18.
 99. SEMRÁDOVÁ, Věra, Drahomír BALAŠTÍK, Vladimír VAŠKŮ a Veronika SLONKOVÁ. Skupinová psychoterapie u pacientů s psoriázou. In II. symposium o psychodermatoloii a psoriáze s mezinárodní účastí. 2006. s. 6.
 100. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální aspekty kvality života v onkologii. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2006. 148 s. MSD. ISBN 80-86633-60-8.
 101. MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 7-15. ISBN 80-86633-62-4.
 102. VESELÁ, Petra, Radek KANIOK, Jiří MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Sonda do kvality života dětských onkologických pacientů. In Kvalita života u dětí a dospívajících I. Brno: MSD Brno, 2006. s. 199-208. QoL/1. ISBN 8086633659.
 103. SMÉKAL, Vladimír. Soudková, Miluše: O zdravých vztazích mezi lidmi - Doslov. 1. vydání. Brno: Doplněk, 2006. ISBN 80-7239-196-8.
 104. PROKOP, jiří. Spiritualita umírajících pacientů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 140 s. první verze. ISBN 80-210-4131-5.
 105. VAĎUROVÁ, Helena. Systém podpůrné péče o nemocného a jeho rodinu v onkologii. In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 15-29, 14 s. ISBN 80-86633-62-4.
 106. BLAHUTKOVÁ, Marie, Michal CHARVÁT a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. The Influence of Sport on Quality of Life in the Adult Population. In Aging and Physical Activity 2006. první. Poznaň: Univerzity School of Physical Education, 2006. s. 5. ISBN 83-923916-2-4.
 107. SMÉKAL, Vladimír. Víš, jak žít? Osm úvah nad básní R. Kiplinga "Když ..." o vedení dobrého života. 1. vydání. Brno: Cesta, 2006. ISBN 80-7295-089-4.
 108. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Vliv relaxačně-terapeutického programu na zlepšení kvality života seniorů. In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu FF MU. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006. s. 88-92. ISBN 80-86633-58-6.
 109. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Ladislav SVOBODA, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv řízené rehabilitace na vývoj tělesné zdatnosti a kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 129-134, 5 s. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 110. SPURNÁ, Zuzana. Zátěžové situace v praxi lékaře – onkologa. In Sborník přednášek z 11. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologi. Brno: MOU, 2006. s. 124-127. ISBN 80-239-6459-3.
 111. 2005

 112. FRANTÁL, Bohumil. Actual Problems of Life in Small Moravian Towns as Perceived by their Inhabitants. In KALLABOVÁ, E. a A. VAISHAR. Geography in Europe of Regions. Brno: Institute of Geonics AS CR, 2005. s. 20-27, 7 s. ISBN 80-86407-06-3.
 113. MÜHLPACHR, Pavel. Gerontológia : sociálna nutnosť postmodernej spoločnosti. In Schola Gerontologica. 1. vyd. Brno: Masarykova unverzita, 2005. s. 126-139, 15 s. MSD spol. s.r.o. ISBN 80-210-3838-1.
 114. MÜHLPACHR, Pavel. Gerontologie : sociální nutnost postmoderní společnosti. In Schola Gerontologica. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 7-20. MSD spol. s.r.o. ISBN 80-210-3838-1.
 115. VAĎUROVÁ, Helena a Pavel MÜHLPACHR. Kvalita života : teoretická a metodologická východiska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 145 s. ISBN 80-210-3754-7.
 116. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života a osobnost. ref. na konf. 2005.
 117. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života a vývoj osobnosti. ref. na konf. In 23. psychologické dny. Bratislava 8.-10.9.2005: 23. Psychologické dny, 2005. 5 s.
 118. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života v rozměru normality a patologie. 2005.
 119. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života v rozměru normality a patologie. In Konference Sociální procesy a osobnost 2005. Sborník abstrakt. Brno: Zprávy PSÚ AV ČR, 2005. s. 13-14. ISSN 1211-8818.
 120. VAĎUROVÁ, Helena. Měření a klasifikace faktorů ovlivňujících kvalitu života seniorů, nevyléčitelně nemocných a umírajících. In MÜHLPACHR, Pavel. Schola Gerontologica. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2005. s. 42-52, 10 s. ISBN 80-210-3838-1.
 121. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Některé otázky zdraví a kvality života. Brno: Seminář Kvalita života v interdisciplin. souvislostech, 2005. 22.4.2005.
 122. BLAHUTKOVÁ, Marie, Evžen ŘEHULKA a Šárka DVOŘÁKOVÁ. Pohyb a duševní zdraví. Brno: Paido, 2005. 78 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-108-1.
 123. VAĎUROVÁ, Helena. Problematika kvality života: vymezení, dimenze, měření. In VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2005. s. 96-101, 5 s. ISBN 80-86633-31-4.
 124. BLAHUTKOVÁ, Marie a Andrea FREMELOVÁ. Prožitkovost prostřednictvím pohybových aktivit v rámci sexuální výchovy mentálně postižené mládeže. In Kontexty prožitku a kvalita života. první. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2005. s. 162-165. ISBN 80-7044-692-7.
 125. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Seminář Kvalita života v interdisciplinárních souvislostech. 2005.
 126. MÜHLPACHR, Pavel. Schola gerontologica. In Schola gerontologica. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 5-314, 314 s. MSD spol. s.r.o. ISBN 80-210-3838-1.
 127. SLONKOVÁ, Veronika, Vladimír VAŠKŮ, Věra SEMRÁDOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Studie kvality života u pacientů s lupenkou. In Sborník abstrakt I. kongres českých a slovenských dermatovenerologů. Brno: Medica Publishing and Consulting s.r.o., 2005. s. 49-49. ISBN 80-239-5083-5.
 128. VAŠKŮ, Vladimír, Věra SEMRÁDOVÁ, Veronika SLONKOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Study of quality of life in patients with psoriasis vulgaris. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. Blackwell Publishing, 2005, roč. 19, Suppl 2, s. 1-1. ISSN 0929-0168.
 129. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. THE CATEGORY OF LIFE QUALITY IN PSYCHOLOGY OF HEALTH. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. první. Brno: Paido, 2005. s. 579-590. ISBN 978-80-7315-119-5.
 130. CHARVÁT, Michal, Martin SEBERA a Marie BLAHUTKOVÁ. The Impact of Sports on Children's Health and Quality of Life. In Movement and Health 2005. Olomouc, 2005. 8 s. ISBN 8024411660.
 131. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. 3. mezinárodní konference o nezaměstnanosti a zdraví. Československá psychologie. Praha: Academia, 2005, XXXXIX, č. 4, s. 198-199, 1 s. ISSN 0009-062X.
 132. 2004

 133. BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Anna NADOLSKA, Martyniec Viesza DLUZIEWSKA a Mária OĹŠAVSKÁ. Differences in care of Health in relation to Quality of life of Czech, Slovak and Polisch special school teachers. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 163 - 182, 19 s. ISBN 978-80-7315-093-8.
 134. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných. In Kvalita života. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004. s. 75-90, 15 s. ISBN 80-86625-20-6.
 135. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných. In Psychológia práce pred vstupom do EU. Košice: Společensko vedný ústav SAV, 2004. s. 75-91, 16 s. ISBN 80-967182-3-1.
 136. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných. Československá psychologie. 2004, XLVIII, č. 2, s. 121-135, 14 s. ISSN 0009-062X.
 137. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných. In Psychologie a nezaměstnanost. Zkušenosti a praxe. Sborník referátů z mez. konference 24.6.04. Brno: ESF MU, 2004. s. 56-67, 11 s. ISBN 80-210-3457-2.
 138. SEMRÁDOVÁ, Věra. Kvalita života nemocných s psoriázou. In Přednášky a abstrakta I. Moravskoslezské symposium o atopické dermatitidě a psychodermatologii s mezinárodní účastí. Nový Jičín: Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín, 2004. s. 33.
 139. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG a Jiří HLOŽEK. Kvalita života nemocných s rakovinou hlavy a krku po rozsáhlých chirurgických výkonech - podklad pro rozhodnutím o léčebném postupu? Otolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 53, č. 4, s. 184-189. ISSN 1210-7867.
 140. NĚMEC, Jiří. Kvalita života v kontextu volného času, tvořivosti a hry. In WIEGEROVÁ, Adriana. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. 1. vyd. Bratislava: Ediční centrum FMFI UK Bratislava, 2004. s. 30-40. ISBN 80-969146-0-X.
 141. ŽALOUDÍKOVÁ, iva. Main health risks and quality of life. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 183-198. ISBN 978-80-7315-093-8.
 142. CHARVÁT, Michal a Marie BLAHUTKOVÁ. Phenomenon of the quality of life in relation to positive attitudes to health in school physical education. In Movement and Health. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2004. s. 152-156, 4 s. ISBN 80-244-0831-7.
 143. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Psychologie a nezaměstnanost. Zkušenosti a praxe. Sborník referátů z mez. konference, 24.6.04. In Sborník referátů z mez. konference, 24.6.04. Brno: ESF MU, 2004. 248 s. ISBN 80-210-3457-2.
 144. VAŠKŮ, Vladimír, Věra SEMRÁDOVÁ, Veronika SLONKOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Quality of life in patients with psoriasis vulgaris. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology. Brusel (Belgie): Blackwell Publishing, 2004, roč. 18, Suppl. 2, s. 350-350. ISSN 0929-0168.
 145. PAVLÍK, Josef a Martin SEBERA. SPORT A KVALITA ŽIVOTA. 2004.
 146. NOVOTNÝ, Jan. Sport, zdraví a kvalita života. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004. s. 65-71. ISBN 80-210-3541-2.
 147. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Úvodní slovo. In Psychologie a nezaměstnanost. Zkušenosti a praxe. Sborník referátů z mez. konference 24.6.04. Brno: ESF MU, 2004. s. 7-9. ISBN 80-210-3457-2.
 148. 2003

 149. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Josef ŠMAJS. Práce a lidská přirozenost. In Práca a jej kontexty. Zborník príspevkov z "Psychologické dni". Trenčín, 17.-19. 9. 2003. Trenčín: Stimul, 2003. s. 25-30. ISBN 80-88982-75-8.
 150. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Teachers and quality of life. In Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Pavel Křepela, 2003. s. 177-197, 20 s. ISBN 80-86669-02-5.
 151. 2002

 152. MUNZAROVÁ, Marta. Kvalita života onkologicky nemocných z pohledu etiky. Onkologická péče. Praha, 2002, č. 4, s. 1-4.
 153. 2001

 154. SALAJKA, František. Kvallita života onkologicky nemocných - Kritériuim. Klinická onkologie. Praha: Pliva Praha, 2001, roč. 14, zvláštní, s. 27-29. ISSN 0862-495X.
 155. 2000

 156. MALÝ, Zdeněk a Jiří GOGELA. Extremely low birth-weight newborn and his quality of life- an ethic problem. In Neonatologické listy, 6, 2000. Praha: Česká lékařská společnost, 2000. s. 99. 6. ISBN 1211-1600.
 157. HUVAR, Ivan, Milada DVORAKOVA a Svatava PODALOVÁ. The Quality of Life Changes After Burch Colposuspension. In International Journal of Gynecology&Obstetrics. 1. vyd. Washington D.C.: The International Federation of Gynecology and Obstetrics, 2000. s. FC 1.14.04, 1 s.
 158. SALAJKA, František. Vliv hubnutí na kvalitu života onkologických pacientů a úloha megestrol acetátu. Klinická onkologie. Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2000, roč. 13, č. 2, s. 63-64. ISSN 0862-495X.
 159. 1999

 160. PROKOPOVÁ, Zdeňka a Zdeněk BOLELOUCKÝ. Moklobemid v ambulantní psychiatrické praxi. In Neurobiologie duševních poruch. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. s. 222-224. ISBN 80-7262-015-0.
 161. 1998

 162. BLÁHA, Ondřej. Kontrola kvality péče pacientek s ovariálním karcinomem pomocí OncoScintu CR-103. Kandidátská dizertační práce. 1. vyd. Brno: Bláha, 1998. 82 s. Svazek I.
 163. PACÍK, Dalibor, Jan DOLEŽEL a Petr KUMSTÁT. Kvalita života u inkontinentních mužů po implantaci umělého svěrače močové trubice. Rozhledy v chirurgii. Praha,ČR: NTT ČLS JEP, 1998, roč. 77, č. 11, s. 508-510. ISSN 0035-9351.
 164. 1997

 165. BLÁHA, Ondřej, Marcela BENDOVA a LF MU, Brno. Komplexní péče o onkologicky nemocné s karcinomem ovaria včetně psychosociální rehabilitace a optimalizace kvality života.(Průběžná zpráva Grant 2374-4. In Sborník abstrakt Celostátního kongresu ČGPS. Karlovy Vary: ČGPS, 1997. s. 40. 1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2021 08:13