Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Veronika SLONKOVÁ a Anna VAŠKŮ. MATRIX METALLOPROTEINASE -2 GENE VARIABILITY IN PSORIASIS. In 6th EADV Spring Symposium on Psoriasis. 2009. vyd. Bukurešť: EADV, 2009. s. 303-303, 1 s.
 2. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Veronika SLONKOVÁ. RELATIONS BETWEEN THREE POLYMORPHISMS IN HLA RELATED GENES AND HEREDITY IN PSORIASIS PATIENTS. In 6th EADV Spring Symposium on Psoriasis. 2009. vyd. Bukurešť: EADV, 2009. s. 310-310, 1 s.
 3. 2008

 4. SLONKOVÁ, Veronika. Efalizumab – východisko v léčbě těžké psoriázy. In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008. s. 334. ISSN 0009-0514.
 5. VAŠKŮ, Vladimír. Léčba psoriázy léky místními a celkovými. In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008. s. 213. ISSN 0009-0514.
 6. VAŠKŮ, Vladimír. Na staronové téma. Čes.-slov. Dermatologie, Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, roč. 83, č. 4, s. 175. ISSN 0009-0514.
 7. VAŠKŮ, Vladimír. Některé molekulárně biologické aspekty imunitních dějů u psoriázy. In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008. s. 144. ISSN 0009-0514.
 8. NEČAS, Miroslav a Vladimír VAŠKŮ. Případ generalizované psoriázy, kontraindikované ke konvenční systémové terapii, úspěšně léčené efalizumabem. Čes.-slov. Dermatologie, Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, roč. 83, č. 1, s. S23-S27. ISSN 0009-0514.
 9. 2007

 10. BALAŠTÍK, Drahomír a Věra SEMRÁDOVÁ. Distribuce některých proměnných ve výběru psoriatiků a jejich modifikace skupinovou psychoterapií. Československá psychologie, 2007, LI, č. 2, s. 183-197. ISSN 0009-062X.
 11. ZGAŽAROVÁ, Simona. Léčba generalizované psoriázy adalimumabem; popis případu. In Abstrakta - XIV. ročník Konference mladých lékařů. Brno: FN u sv. Anny v Brně, 2007. s. 35-35, 1 s.
 12. SEMRÁDOVÁ, Věra, Vladimír VAŠKŮ, Veronika SLONKOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Ovlivnění kvality života psoriázou. Dermatologie dvouměsíčník pro praktické lékaře a pediatry, Praha: Medakta s.r.o., 2007, I., č. 4, s. 126-130. ISSN 1802-1719.
 13. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriasa ve světle současných poznatků. In Abstrakta Čtvrté dermatologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
 14. BENÁKOVÁ, Nina, Karel ETTLER, Jiří ŠTORK a Vladimír VAŠKŮ. Psoriáza nejen pro praxi. 1. vyd. Praha: TRITON, 2007. 190 s. ISBN 978-80-7254-966-5.
 15. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Three Retionoid X Receptor Gene Polymorphisms in Plaque Psoriasis and Psoriasis Guttata. Dermatology, Basilej: Karger AG, 2007, roč. 02/2007, č. 214, s. 118-124. ISSN 1018-8665.
 16. 2006

 17. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Variabilita receptorů RXRA a RXRB u pacintů s psoriázou. In Kniha abstraktov, II. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, 2006. s. 41-41, 1 s. ISBN 80-969418-3-6.
 18. 2005

 19. SLONKOVÁ, Veronika, Vladimír VAŠKŮ, Věra SEMRÁDOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Studie kvality života u pacientů s lupenkou. In Sborník abstrakt I. kongres českých a slovenských dermatovenerologů. Brno: Medica Publishing and Consulting s.r.o., 2005. s. 49-49, 1 s. ISBN 80-239-5083-5.
 20. VAŠKŮ, Vladimír, Věra SEMRÁDOVÁ, Veronika SLONKOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Study of quality of life in patients with psoriasis vulgaris. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, Blackwell Publishing, 2005, roč. 19, Suppl 2, s. 1-1. ISSN 0929-0168.
 21. VAŠKŮ, Vladimír, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ a Věra SEMRÁDOVÁ. Three promoter polymorphisms of MMP-2 gene are associated with age in plaque psoriasis. In Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Paris: Blackwell Publishing, 2005. s. 1-1, 1 s.
 22. 2004

 23. SEMRÁDOVÁ, Věra. Kvalita života nemocných s psoriázou. In Přednášky a abstrakta I. Moravskoslezské symposium o atopické dermatitidě a psychodermatologii s mezinárodní účastí. Nový Jičín: Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín, 2004. s. 33.
 24. VAŠKŮ, Vladimír. Některé etiopatogenetické aspekty psoriázy. Postgraduální medicína, Praha: Sanoma magazines Praha, s.r.o., 2004, roč. 6, č. 3, s. 323-325. ISSN 1212-4184.
 25. VAŠKŮ, Vladimír a Věra SEMRÁDOVÁ. Perspectives of the DNA analysis in psoriasis in diagnostics and therapy. In 10th Prague dermatology symposium. International Society of Dermatology, Regional Meeting. Praha: Kongresový sekretariát, Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Bulovka, Praha, 2004. s. 11-11, 1 s.
 26. SEMRÁDOVÁ, Věra. Přehled terapeutických postupů u psoriázy. Postgraduální medicína, Praha: Sanoma magazines Praha, s.r.o., 2004, roč. 6, č. 3, s. 326-330. ISSN 1212-4184.
 27. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza ve světle současných poznatků. Practicus, Praha: Practicus s.r.o., 2004, roč. 3, č. 4, s. 96-98. ISSN 1213-8711.
 28. SEMRÁDOVÁ, Věra, Drahomír BALAŠTÍK, Vladimír VAŠKŮ a Veronika SLONKOVÁ. Psychopatologic features in patients with psoriasis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology, Amsterodam: Elsevier Science Publisher, 2004, roč. 18, Suppl. 2, s. 329-329. ISSN 0926-9959.
 29. VAŠKŮ, Vladimír, Věra SEMRÁDOVÁ, Veronika SLONKOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Quality of life in patients with psoriasis vulgaris. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology, Brusel (Belgie): Blackwell Publishing, 2004, roč. 18, Suppl. 2, s. 350-350. ISSN 0929-0168.
 30. VAŠKŮ, Vladimír, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Two RXR a gene polymorphisms in psoriasis vulgaris chronica. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology, Brusel (Belgie): Blackwell Publishing, 2004, roč. 18, Suppl. 2, s. 329-329. ISSN 0929-0168.
 31. 2003

 32. SEMRÁDOVÁ, Věra a Drahomír BALAŠTÍK. Možnosti hodnocení kvality života nemocných s psoriázou. Česko-slovenská dermatologie, Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2003, roč. 78, č. 6, s. 228-231. ISSN 0009-0514.
 33. 2001

 34. VAŠKŮ, Vladimír. Association of gelatinase a (MMP-2) and endothelin-1 gene polymorphism with plaque psoriasis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology, Amsterodam: Elsevier Science Publisher, 2001, roč. 15, suppl. 2, s. 237. ISSN 0926-9959.
 35. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza - současné trendy léčby. Causa subita., Praha: I.M.P.International medical publication, 2001, roč. 4, č. 4, s. 165-166. ISSN 1212-0197.
 36. 2000

 37. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Věra SEMRÁDOVÁ. Asociace psoriázy se dvěma genetickými polymorfismy v genu pro angiotenzinogen. Česko-slovenská dermatologie, Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 4, s. 152-155. ISSN 0009-0514.
 38. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Nina BENÁKOVÁ a Věra SEMRÁDOVÁ. Polymorphisms in inflammation genes(angiotensinogen, TAP1 and TNF-beta) in psoriasis. Archives of Dermatological Research, Germany: Springer, 2000, roč. 292, č. 11, s. 531-534. ISSN 0340-3696.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2020 06:16