Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Veronika SLONKOVÁ a Anna VAŠKŮ. MATRIX METALLOPROTEINASE -2 GENE VARIABILITY IN PSORIASIS. In 6th EADV Spring Symposium on Psoriasis. 2009. vyd. Bukurešť: EADV, 2009. s. 303-303.
  Název česky: Variabilita v promotoru genu pro matrixmetaloproteinázu 2 u psoriázy
  Název anglicky: MATRIX METALLOPROTEINASE -2 GENE VARIABILITY IN PSORIASIS
  Dermatovenerologie. angličtina. Rumunsko.
  Klíčová slova anglicky: psoriasis; matrix metalloproteinase 2; polymorphism; comorbidity
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D., učo 4805. Změněno: 4. 5. 2009 16:13.
 2. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Veronika SLONKOVÁ. RELATIONS BETWEEN THREE POLYMORPHISMS IN HLA RELATED GENES AND HEREDITY IN PSORIASIS PATIENTS. In 6th EADV Spring Symposium on Psoriasis. 2009. vyd. Bukurešť: EADV, 2009. s. 310-310.
  Název česky: Vztah mezi definovanymi polymorfismy v HLA-příbuzných genech a dědičností u psoriázy
  Název anglicky: RELATIONS BETWEEN THREE POLYMORPHISMS IN HLA RELATED GENES AND HEREDITY IN PSORIASIS PATIENTS
  Dermatovenerologie. angličtina. Rumunsko.
  Klíčová slova anglicky: HLA; psoriasis; polymorphism; heredity; comorbidity
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., učo 122. Změněno: 18. 6. 2009 07:51.
 3. 2008

 4. SLONKOVÁ, Veronika. Efalizumab – východisko v léčbě těžké psoriázy. In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008. s. 334. ISSN 0009-0514.
  Název anglicky: Efalizumab as a successful treatment for severe psoriasis
  Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: psoriasis; efalizumab; quality of life
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Danuše Pavlíčková, učo 49204. Změněno: 9. 3. 2009 11:30.
 5. VAŠKŮ, Vladimír. Léčba psoriázy léky místními a celkovými. In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008. s. 213. ISSN 0009-0514.
  Název anglicky: Topical and systeme treatment in psoriasis
  Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: psoriasis; treatment; topical; phototherapy; systemic
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Danuše Pavlíčková, učo 49204. Změněno: 9. 2. 2009 10:48.
 6. VAŠKŮ, Vladimír. Na staronové téma. Čes.-slov. Dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, roč. 83, č. 4, s. 175. ISSN 0009-0514.
  Název anglicky: The old and new thems
  Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: genetics; psoriasis; treatment

  Změnila: Danuše Pavlíčková, učo 49204. Změněno: 5. 2. 2009 14:41.
 7. VAŠKŮ, Vladimír. Některé molekulárně biologické aspekty imunitních dějů u psoriázy. In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008. s. 144. ISSN 0009-0514.
  Název anglicky: Some molecular biologicals aspects of psoriasis immunology
  Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: molecular biology; psoriasis; immune response
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Danuše Pavlíčková, učo 49204. Změněno: 9. 2. 2009 10:52.
 8. NEČAS, Miroslav a Vladimír VAŠKŮ. Případ generalizované psoriázy, kontraindikované ke konvenční systémové terapii, úspěšně léčené efalizumabem. Čes.-slov. Dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, roč. 83, č. 1, s. S23-S27, 5 s. ISSN 0009-0514.
  Název anglicky: A case of widespread psoriasis contraindicated for conventional systemic treatment, successfully treated with efalizumab
  Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: psoriasis; biologicals; efalizumab

  Změnila: Danuše Pavlíčková, učo 49204. Změněno: 9. 2. 2009 15:17.
 9. 2007

 10. BALAŠTÍK, Drahomír a Věra SEMRÁDOVÁ. Distribuce některých proměnných ve výběru psoriatiků a jejich modifikace skupinovou psychoterapií. Československá psychologie. 2007, LI, č. 2, s. 183-197. ISSN 0009-062X.
  Název anglicky: Distribution of some variables in the sample of psoriatics and their modification by group psychotherapy
  RIV/00216224:14110/07:00039993 Článek v odborném periodiku. Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Balaštík, Drahomír (203 Česká republika, garant) -- Semrádová, Věra (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: psychodermatology;psoriasis;group psychotherapy in psoriatics

  Změnila: Danuše Pavlíčková, učo 49204. Změněno: 22. 6. 2007 11:29.
 11. ZGAŽAROVÁ, Simona. Léčba generalizované psoriázy adalimumabem; popis případu. In Abstrakta - XIV. ročník Konference mladých lékařů. Brno: FN u sv. Anny v Brně, 2007. s. 35-35.
  Název anglicky: Treatmen of generalized psoriasis by adalimumab; a case report
  Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: psoriasis; adalimumab; anti TNF

  Změnila: Ing. Blanka Přikrylová, učo 71313. Změněno: 9. 4. 2010 13:23.
 12. SEMRÁDOVÁ, Věra, Vladimír VAŠKŮ, Veronika SLONKOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Ovlivnění kvality života psoriázou. Dermatologie dvouměsíčník pro praktické lékaře a pediatry. Praha: Medakta s.r.o., 2007, I., č. 4, s. 126-130. ISSN 1802-1719.
  Název anglicky: Psoriasis: The impact on the quality of life
  Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Quality of life; psoriasis; stress

  Změnila: prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc., učo 2529. Změněno: 16. 5. 2008 10:28.
 13. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriasa ve světle současných poznatků. In Abstrakta Čtvrté dermatologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
  Název anglicky: Psoriasis - knowledge up to date
  Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: psoriasis; genetics; immunopathogenesis
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 6. 4. 2012 14:58.
 14. BENÁKOVÁ, Nina, Karel ETTLER, Jiří ŠTORK a Vladimír VAŠKŮ. Psoriáza nejen pro praxi. 1. vyd. Praha: TRITON, 2007. 190 s. ISBN 978-80-7254-966-5.
  Název česky: Psoriáza nejen pro praxi
  Název anglicky: Psoriasis - not only for praxis
  Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Psoriasis; all aspects; treatment

  Změnila: Danuše Pavlíčková, učo 49204. Změněno: 2. 3. 2010 13:23.
 15. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Three Retionoid X Receptor Gene Polymorphisms in Plaque Psoriasis and Psoriasis Guttata. Dermatology. Basilej: Karger AG, 2007, roč. 02/2007, č. 214, s. 118-124. ISSN 1018-8665.
  Název česky: Tři polymorfismy v genu pro RXR receptor u pacientů s psoriasis en plaque a psoriasis guttata
  RIV/00216224:14110/07:00021770 Článek v odborném periodiku. Dermatovenerologie. angličtina. Švýcarsko.
  Vašků, Vladimír (203 Česká republika, garant) -- Bienertová Vašků, Julie (203 Česká republika) -- Pávková Goldbergová, Monika (203 Česká republika) -- Vašků, Anna (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Retinoid X receptor gene polymorphism; psoriasis; early onset; tonsillitis; family history
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., učo 122. Změněno: 18. 6. 2009 08:57.
 16. 2006

 17. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Variabilita receptorů RXRA a RXRB u pacintů s psoriázou. In Kniha abstraktov, II. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, 2006. s. 41-41. ISBN 80-969418-3-6.
  Název česky: Variabilita receptorů RXRA a RXRB u pacintů s psoriázou
  Název anglicky: Variability in genes encoding for RXRA and RXRB in patients with psoriasis
  Genetika a molekulární biologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: gene; polymorphism; RXRA; RXRB; psoriasis

  Změnila: prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D., učo 4805. Změněno: 2. 11. 2006 15:18.
 18. 2005

 19. SLONKOVÁ, Veronika, Vladimír VAŠKŮ, Věra SEMRÁDOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Studie kvality života u pacientů s lupenkou. In Sborník abstrakt I. kongres českých a slovenských dermatovenerologů. Brno: Medica Publishing and Consulting s.r.o., 2005. s. 49-49. ISBN 80-239-5083-5.
  Název česky: Studie kvality života u pacientů s lupenkou
  Název anglicky: Studie of quality of life in patients with psoriasis
  Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: psoriasis; quality of life

  Změnila: Danuše Pavlíčková, učo 49204. Změněno: 28. 7. 2006 10:14.
 20. VAŠKŮ, Vladimír, Věra SEMRÁDOVÁ, Veronika SLONKOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Study of quality of life in patients with psoriasis vulgaris. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. Blackwell Publishing, 2005, roč. 19, Suppl 2, s. 1-1. ISSN 0929-0168.
  Název česky: Studie kvality života u pacientů s psoriasis vulgaris
  Název anglicky: Study of quality of life in patients with psoriasis vulgaris
  Dermatovenerologie. angličtina. Velká Británie.
  Klíčová slova anglicky: psoriasis; quality of life;

  Změnila: doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D., učo 152402. Změněno: 9. 7. 2008 17:45.
 21. VAŠKŮ, Vladimír, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ a Věra SEMRÁDOVÁ. Three promoter polymorphisms of MMP-2 gene are associated with age in plaque psoriasis. In Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Paris: Blackwell Publishing, 2005. s. 1-1.
  Název česky: Tři promotorové polymorfismy v genu pro MMP-2 jsou asociovány s věkem u pacientů s psoriasis en plaque
  RIV/00216224:14110/05:00021720 Stať ve sborníku. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Česká republika.
  Vašků, Vladimír (203 Česká republika) -- Pávková Goldbergová, Monika (203 Česká republika) -- Bienertová Vašků, Julie (203 Česká republika, garant) -- Vašků, Anna (203 Česká republika) -- Semrádová, Věra (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: MMP-2; gene; psoriasis; age

  Změnila: prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D., učo 4805. Změněno: 1. 11. 2006 17:14.
 22. 2004

 23. SEMRÁDOVÁ, Věra. Kvalita života nemocných s psoriázou. In Přednášky a abstrakta I. Moravskoslezské symposium o atopické dermatitidě a psychodermatologii s mezinárodní účastí. Nový Jičín: Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín, 2004. s. 33.
  Název anglicky: The quality of life of the patients with psoriasis
  RIV/00216224:14110/04:00012297 Stať ve sborníku. Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Semrádová, Věra (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: psoriasis; quality of life

  Změnila: prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc., učo 2529. Změněno: 27. 5. 2005 10:57.
 24. VAŠKŮ, Vladimír. Některé etiopatogenetické aspekty psoriázy. Postgraduální medicína. Praha: Sanoma magazines Praha, s.r.o., 2004, roč. 6, č. 3, s. 323-325. ISSN 1212-4184.
  Název česky: Některé etiopatogenetické aspekty psoriázy
  Název anglicky: Some etiopathogenetic aspects of psoriasis
  RIV/00216224:14110/04:00021335 Článek v odborném periodiku. Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Vašků, Vladimír (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: psoriasis; genetics; immune system
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., učo 1206. Změněno: 2. 7. 2008 12:19.
 25. VAŠKŮ, Vladimír a Věra SEMRÁDOVÁ. Perspectives of the DNA analysis in psoriasis in diagnostics and therapy. In 10th Prague dermatology symposium. International Society of Dermatology, Regional Meeting. Praha: Kongresový sekretariát, Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Bulovka, Praha, 2004. s. 11-11.
  Název česky: Diagnostické a terapeutické perspektivy analýzy DNA u psoriázy
  RIV/00216224:14110/04:00012300 Stať ve sborníku. Dermatovenerologie. angličtina. Česká republika.
  Vašků, Vladimír (203 Česká republika) -- Semrádová, Věra (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: DNA; analysis; psoriasis; diagnostics; therapy

  Změnil: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., učo 1206. Změněno: 27. 5. 2005 14:32.
 26. SEMRÁDOVÁ, Věra. Přehled terapeutických postupů u psoriázy. Postgraduální medicína. Praha: Sanoma magazines Praha, s.r.o., 2004, roč. 6, č. 3, s. 326-330. ISSN 1212-4184.
  Název anglicky: Treatment options of psoriasis - overview

  Klíčová slova anglicky: psoriasis; topical therapy; phototherapy; systemic treatment

  Změnila: prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc., učo 2529. Změněno: 27. 5. 2005 11:18.
 27. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza ve světle současných poznatků. Practicus. Praha: Practicus s.r.o., 2004, roč. 3, č. 4, s. 96-98. ISSN 1213-8711.
  Název česky: Psoriáza ve světle současných poznatků
  Název anglicky: Present knowledge about psoriasis
  RIV: Článek v odborném periodiku. Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Vašků, Vladimír (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Psoriasis; T-lymphocyte; activation; treatment

  Změnil: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., učo 1206. Změněno: 2. 7. 2008 12:21.
 28. SEMRÁDOVÁ, Věra, Drahomír BALAŠTÍK, Vladimír VAŠKŮ a Veronika SLONKOVÁ. Psychopatologic features in patients with psoriasis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Amsterodam: Elsevier Science Publisher, 2004, roč. 18, Suppl. 2, s. 329-329. ISSN 0926-9959.
  Název česky: Psychopatologické rysy u pacientů s psoriázou
  RIV/00216224:14110/04:00012295 Článek v odborném periodiku. Dermatovenerologie. angličtina. Nizozemsko.
  Semrádová, Věra (203 Česká republika, garant) -- Balaštík, Drahomír (203 Česká republika) -- Vašků, Vladimír (203 Česká republika) -- Slonková, Veronika (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: psoriasis; psychopatologic features

  Změnila: prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc., učo 2529. Změněno: 27. 5. 2005 09:46.
 29. VAŠKŮ, Vladimír, Věra SEMRÁDOVÁ, Veronika SLONKOVÁ a Drahomír BALAŠTÍK. Quality of life in patients with psoriasis vulgaris. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology. Brusel (Belgie): Blackwell Publishing, 2004, roč. 18, Suppl. 2, s. 350-350. ISSN 0929-0168.
  Název česky: Kvalita života u pacientů s psoriasis vulgaris
  RIV/00216224:14110/04:00012302 Článek v odborném periodiku. Dermatovenerologie. angličtina. Belgie.
  Vašků, Vladimír (203 Česká republika) -- Semrádová, Věra (203 Česká republika, garant) -- Slonková, Veronika (203 Česká republika) -- Balaštík, Drahomír (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: quality of life; psoriasis

  Změnil: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., učo 1206. Změněno: 30. 5. 2005 08:14.
 30. VAŠKŮ, Vladimír, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Two RXR a gene polymorphisms in psoriasis vulgaris chronica. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology. Brusel (Belgie): Blackwell Publishing, 2004, roč. 18, Suppl. 2, s. 329-329. ISSN 0929-0168.
  Název česky: Dva polymorfismy v genu pro RXR u psoriasis vulg. chronica
  RIV/00216224:14110/04:00012301 Článek v odborném periodiku. Dermatovenerologie. angličtina. Belgie.
  Vašků, Vladimír (203 Česká republika, garant) -- Pávková Goldbergová, Monika (203 Česká republika) -- Vašků, Anna (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: RXR; gene polymorphisms; psoriasis

  Změnil: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., učo 1206. Změněno: 27. 5. 2005 15:07.
 31. 2003

 32. SEMRÁDOVÁ, Věra a Drahomír BALAŠTÍK. Možnosti hodnocení kvality života nemocných s psoriázou. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2003, roč. 78, č. 6, s. 228-231. ISSN 0009-0514.
  Název anglicky: The Quality of Life Measurement in Patients with Psoriasis
  RIV/00216224:14330/03:00012194 Článek v odborném periodiku. Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Semrádová, Věra (203 Česká republika, garant) -- Balaštík, Drahomír (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: psoriasis; quality of life measurement

  Změnil: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Změněno: 1. 6. 2005 19:52.
 33. 2001

 34. VAŠKŮ, Vladimír. Association of gelatinase a (MMP-2) and endothelin-1 gene polymorphism with plaque psoriasis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Amsterodam: Elsevier Science Publisher, 2001, roč. 15, suppl. 2, s. 237. ISSN 0926-9959.
  Název česky: Asociace polymorfismů v genech pro MMP-2 a endotelin-1 s psoriázou
  Název anglicky: Association of gelatinase a (MMP-2) and endothelin-1 gene polymorphism with plaque psoriasis.
  RIV/00216224:14110/01:00021139 Článek v odborném periodiku. Dermatovenerologie. angličtina. Nizozemsko.
  Vašků, Vladimír (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: gelatinase A; endothelin-1; psoriasis
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., učo 1206. Změněno: 2. 7. 2008 11:48.
 35. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza - současné trendy léčby. Causa subita. Praha: I.M.P.International medical publication, 2001, roč. 4, č. 4, s. 165-166. ISSN 1212-0197.
  Název česky: Psoriáza - současné trendy léčby.
  Název anglicky: Psoriasis- present trends in therapy
  RIV: Článek v odborném periodiku. Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Vašků, Vladimír (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: psoriasis; therapy
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., učo 1206. Změněno: 2. 7. 2008 12:38.
 36. 2000

 37. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Věra SEMRÁDOVÁ. Asociace psoriázy se dvěma genetickými polymorfismy v genu pro angiotenzinogen. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 4, s. 152-155. ISSN 0009-0514.
  Název anglicky: Association of Psoriasis with Angiotensinoge Gene Polymorphisms.
  RIV/00216224:14110/00:00002314 Článek v odborném periodiku. Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Vašků, Vladimír (203 Česká republika, garant) -- Vašků, Anna (203 Česká republika) -- Izakovičová Hollá, Lydie (203 Česká republika) -- Semrádová, Věra (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: angiotensinogen; psoriasis; gene polymorphism

  Změnila: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., učo 122. Změněno: 24. 4. 2003 10:17.
 38. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Nina BENÁKOVÁ a Věra SEMRÁDOVÁ. Polymorphisms in inflammation genes(angiotensinogen, TAP1 and TNF-beta) in psoriasis. Archives of Dermatological Research. Germany: Springer, 2000, roč. 292, č. 11, s. 531-534. ISSN 0340-3696.
  Název anglicky: Polymorphisms in inflammatin genes(angiotensinogen,TAP1 and TNF-beta) in psoriasis
  RIV/00216224:14110/00:00002736 Článek v odborném periodiku. Dermatovenerologie. angličtina. Německo.
  Vašků, Vladimír (203 Česká republika, garant) -- Vašků, Anna (203 Česká republika) -- Izakovičová Hollá, Lydie (203 Česká republika) -- Tschöplová, Svatava (203 Česká republika) -- Kaňková, Kateřina (203 Česká republika) -- Semrádová, Věra (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: psoriasis; gene polymorphism; 6p21.3; angiotensinogen; TNF-beta; TAP1; 1q42

  Změnila: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., učo 734. Změněno: 17. 6. 2009 13:11.
Zobrazeno: 16. 1. 2021 05:09