NĚMEC, Martin. Skills - Listening. Brno, 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Skills - Listening
Name in Czech Dovednosti - poslech
Authors NĚMEC, Martin.
Edition Brno, 2008.
Other information
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW LMS oriented course
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English listening; English; e-learning; course; moodle, LMS
Tags course, e-learning, English, listening, LMS, Moodle
Changed by Changed by: Mgr. Martin Němec, Ph.D., učo 35923. Changed: 15/9/2010 15:19.
Abstract
The aim of this e-learning course is to provide a systematic self-study guidance on a particular skill - listening. The course is part of a major project covering the basic skills - listening, speaking, reading and writing. All the activities are divided into several chapters and should help the students to practise listening skills on their own.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto kurzu je nabídnout přehledně uspořádané materiály pro samostatný nácvik dovedností - tentokrát poslechu. Kurs je součástí většího celku, který bude postupně nabízet materiály k samostatné práci na procvičování základních dovedností v cizím jazyce - poslech, četba, mluvní cvičení a psaní. Všechny aktivity jsou přehledně členěny do kapitol, ze kterých si studenti vybírají cvičení podle svého uvážení.
PrintDisplayed: 26/1/2022 20:46