PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žáků a k jejich vzdělávání. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2009, LVIV, č. 1, s. 38-53, 15 s. ISSN 0031-3815.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žáků a k jejich vzdělávání
Název česky Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žáků a k jejich vzdělávání
Název anglicky Contact with giftedness as one of important factor influencing attitude of parents and teachers toward gifted pupils
Autoři PORTEŠOVÁ, Šárka (203 Česká republika, garant), Marie BUDÍKOVÁ (203 Česká republika) a Helena KOUTKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Pedagogika, Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2009, 0031-3815.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/09:00035326
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky nadaní; talentovaní
Klíčová slova anglicky gifted; talented
Štítky gifted, talented
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D., učo 2024. Změněno: 6. 4. 2009 12:16.
Anotace
Výzkum postojů pedagogů i širší rodičovské veřejnosti k problematice nadání a k otázkám vzdělávání mimořádně nadaných žáků je v České republice nový. Příspěvek mapuje důležité determinanty vzniku těchto postojů jak u pedagogů prvního i druhého stupně ZŠ, tak u rodičů dětí základních škol. Výzkum se zabývá zejména otázkou, jakou roli hraje při utváření těchto postojů proměnná, jež bývá v zahraničních výzkumech označena jako kontakt s nadáním a jak tato proměnná ovlivňuje postoj k devíti vybraným kategoriím, vytvořeným analýzou Škály postojů k nadání (Attitudes Toward Giftedness Scale), autorů Gagné a Nadeau (1985). Výzkum předkládá některé další otázky, kterým by bylo vhodné se věnovat v následujích výzkumech
Anotace anglicky
The main aim of our research was to examine the prevailing attitudes of Czech teachers to the gifted and their education. We tried to identify and describe how the formation of this attitude is shaped, in foreign research samples, by empirically depicted variables (age, sex, subject taught, class, marital status, educating a gifted person in ones class, self-perception as gifted and gifted family member). Our research reached two basic conclusions. It turned out that teachers global attitudes toward the issue of giftedness and gifted education are, similarly to foreign studies, differentiated into two different groups. The first group can be characterised by a more likely negative and the other one by a more likely positive attitude toward the examined issues. At the same time, it was evident that the most distinct categories were those which were related to more general issues of the attitude toward giftedness, such as the importance of the gifted for society or fear of elitism and which were not related so much to particular educational measures, for example acceleration, integration, etc. Another crucial finding that resulted from our pilot study is the fact that the attitudes mentioned above are significantly affected by the predictor empirically verified in foreign studies, labelled as Contact with giftedness. Teachers who have a gifted family member or perceive themselves as gifted adopt a more positive attitude toward these issues
Návaznosti
MSM0021622406, záměrNázev: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2021 04:00