HAMADOVÁ, Petra a Marie PAVLOVSKÁ. Využití dramatické výchovy ve společném vzdělávání. In Dramatická výchova pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 8 s. ISBN 978-80-210-4849-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití dramatické výchovy ve společném vzdělávání
Název anglicky Use of Drama in Inclusive Education
Autoři HAMADOVÁ, Petra (203 Česká republika, garant, domácí) a Marie PAVLOVSKÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Dramatická výchova pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu RVP ZV, 8 s. 2009.
Nakladatel MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00035750
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-4849-2
Klíčová slova česky člověk s postižením, zrakové postižení, integrace, sebepojetí
Klíčová slova anglicky a person with a disability; visual impairment; inclusion;self-concept
Štítky inclusion, self-concept, visual impairment
Změnil Změnila: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Změněno: 1. 4. 2011 16:56.
Anotace
Příspěvek je zaměřen na problematiku společného vzdělávání žáků a studentů s postižením a bez postižení. Metody dramatické výchovy jsou efektivním nástrojem pro odstraňování bariér ve společném vzdělávání, umožňují propojit svět osob s postižením a bez něj a vzájemně se obohacovat. Výzkum se týkal vzájemné akceptace a spolupráce, které významně podporují sebepojetí člověka s postižením. V prezentaci budou použity ukázky dobré praxe z oblasti aktivit osob se zrakovým postižením.
Anotace anglicky
The presentation focuses on the topic of inclusive education. Drama methods are an effective tool for breaking down barriers in inclusive education for all; they enable to link world of people with and without disabilities. Our research was concentrated on the mutual acceptance and cooperation, which support the self-concept in people with disabilities significantly, and on effect of drama methods and techniques on work of target group. There are used examples of good practice in the activities of people with visual impairments in the presentation.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 3. 2. 2023 23:41