Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. ŠIRŮČEK, Jan. Problémy psychologického testování pomocí počítače a v prostředí internetu. 2010.
 2. 2009

 3. HAMADOVÁ, Petra. Sociální učení a dramatická výchova v posilování kompetencí osob s postižením zraku. In PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 5 s. ISBN 978-80-210-4849-2.
 4. HAMADOVÁ, Petra a Marie PAVLOVSKÁ. Využití dramatické výchovy ve společném vzdělávání. In Dramatická výchova pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 8 s. ISBN 978-80-210-4849-2.
 5. 2008

 6. NOVÁKOVÁ, Zita. Visual Impairment. In ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Pregraduate Teacher Training 2. Essay Selection. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 123-127. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7392-058-6.
 7. PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK a Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace. In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido, 2008. s. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
 8. 2007

 9. HAMADOVÁ, Petra. Možnosti posilování problematických oblastí a klíčových kompetencí u zrakově postižených žáků základních škol. In Pančocha, K., Vaďurová, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 55-71. ISBN 978-80-86633-92-3.
 10. RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1.
 11. 2006

 12. HAMADOVÁ, Petra. Specifika vývoje a pedagogická intervence u zrakově postižených. In Opatřilová, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 193-242, 49 s. 4313/Pd-9/06-17/99. ISBN 80-210-3977-9.
 13. 2004

 14. HAMADOVÁ, Petra. Specifika výuky zrakově postižených. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2.rozšířené vydání. Brno: Paido, 2004. s. 262-282, 20 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2022 02:36