Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. ŠIRŮČEK, Jan. Problémy psychologického testování pomocí počítače a v prostředí internetu. 2010.
  URL
  Název česky: Problémy psychologického testování pomocí počítače a v prostředí internetu
  Název anglicky: Online and computer based psychological assessment issues
  RIV/00216224:14230/10:00046710 Audiovizuální tvorba. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Širůček, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: psychological assessment; psychometrics; internet

  Změnil: Mgr. Jan Širůček, Ph.D., učo 13410. Změněno: 12. 1. 2011 17:48.
 2. 2009

 3. HAMADOVÁ, Petra. Sociální učení a dramatická výchova v posilování kompetencí osob s postižením zraku. In PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 5 s. ISBN 978-80-210-4849-2.
  Název česky: Social learning and drama in education in strengthening competencies of people with a visual impaiment
  Název anglicky: Drama Education for Children with Special Needs in the Context of the
  RIV/00216224:14410/09:00035749 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Hamadová, Petra (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: social learning; drama; competencies and strategies; visual impairment; integration
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Změněno: 22. 3. 2010 09:33.
 4. HAMADOVÁ, Petra a Marie PAVLOVSKÁ. Využití dramatické výchovy ve společném vzdělávání. In Dramatická výchova pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 8 s. ISBN 978-80-210-4849-2.
  Název anglicky: Use of Drama in Inclusive Education
  RIV/00216224:14410/09:00035750 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Hamadová, Petra (203 Česká republika, garant, domácí) -- Pavlovská, Marie (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: a person with a disability; visual impairment; inclusion;self-concept
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Změněno: 1. 4. 2011 16:56.
 5. 2008

 6. NOVÁKOVÁ, Zita. Visual Impairment. In ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Pregraduate Teacher Training 2. Essay Selection. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 123-127. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7392-058-6.
  Název česky: Zrakové postižení
  RIV/00216224:14410/08:00027275 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Pedagogika a školství. angličtina. Česká republika.
  Nováková, Zita (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: visual impairment; blindness; low vision; partial sight; orientation and mobility; educational modifications
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D., učo 18686. Změněno: 19. 6. 2009 09:15.
 7. PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK a Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace. In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido, 2008. s. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
  Název česky: Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace
  Název anglicky: Use of drama and effective methods in school integration
  RIV/00216224:14410/08:00051058 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Pavlovská, Marie (203 Česká republika, garant, domácí) -- Hamadová, Petra (203 Česká republika, domácí) -- Širůček, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Cvečková, Pavla (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: integration; inclusion;education; methods; climate of class; visual impairment
  Recenzováno: ano

  Změnila: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., učo 651. Změněno: 28. 3. 2012 15:53.
 8. 2007

 9. HAMADOVÁ, Petra. Možnosti posilování problematických oblastí a klíčových kompetencí u zrakově postižených žáků základních škol. In Pančocha, K., Vaďurová, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 55-71. ISBN 978-80-86633-92-3.
  Název česky: Možnosti posilování problematických oblastí a klíčových kompetencí u zrakově postižených žáků základních škol
  Název anglicky: Possibilities of strenghtening of problematic features and key competencies in visually impaired pupils in compulsory education
  RIV/00216224:14410/07:00033151 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Hamadová, Petra (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: visual impairment;key competencies; strenghtening of competencies;education

  Změnila: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Změněno: 1. 4. 2011 17:08.
 10. RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1.
  Název česky: Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání
  Název anglicky: Pedagogy of visually impaired. Texts for long distance studies
  RIV/00216224:14410/07:00025748 Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích). Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Röderová, Petra (203 Česká republika, garant, domácí) -- Nováková, Zita (203 Česká republika, domácí) -- Květoňová, Lea (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: visual impairment; education;personality specifics;councelling; intervention; family;compensatory aids
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Změněno: 28. 4. 2011 13:21.
 11. 2006

 12. HAMADOVÁ, Petra. Specifika vývoje a pedagogická intervence u zrakově postižených. In Opatřilová, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 193-242, 49 s. 4313/Pd-9/06-17/99. ISBN 80-210-3977-9.
  Název anglicky: Specifics of development and pedagogical intervention in visually impaired
  RIV/00216224:14410/06:00033150 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Hamadová, Petra (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: visual impairment; development of vision; motor development; intervention; support
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Změněno: 1. 4. 2011 17:10.
 13. 2004

 14. HAMADOVÁ, Petra. Specifika výuky zrakově postižených. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2.rozšířené vydání. Brno: Paido, 2004. s. 262-282, 20 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0.
  Název anglicky: Education of visually impaired
  RIV/00216224:14410/04:00033147 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Hamadová, Petra (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: education; visual impairment; specific strategies and competencies

  Změnila: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Změněno: 9. 1. 2010 16:06.
Zobrazeno: 27. 1. 2023 08:45