RADVAN, Michal. Property Taxes Reforms in the Czech Republic. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, vol. 2009, No 5, p. 392-398. ISSN 1689-7404.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Property Taxes Reforms in the Czech Republic
Name in Czech Reformy majetkových daní v České republice
Authors RADVAN, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bialostockie Studia Prawnicze, Bialystok, Temida 2, 2009, 1689-7404.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/09:00029406
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) daň; majetková daň; daňová reforma; daň z nemovitostí; daň dědická; daň darovací; daň z převodu nemovitostí; silniční daň
Keywords in English tax; property tax; tax reform; real estate tax; inheritance tax; gift tax; real estate transfer tax; road tax
Tags Gift tax, Inheritance tax, Property tax, real estate tax, real estate transfer tax, Road Tax, tax, tax reform
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/2/2022 11:35.
Abstract
The aim of this article is to show and describe changes in property taxes regulation: new possibilities of municipalities to influence real estate taxes, new exemptions of relatives from inheritance tax and gift tax and tendencies to abolish these taxes at all, tax reductions for new motor vehicles, etc. As we can see, property taxes are slowly loosing their fiscal effects and fiscal functions not only in the Czech Republic and regulation function is becoming more important.
Abstract (in Czech)
Cílem příspěvku je ukázat a popsat změny v právní regulaci majetkových daní: nové možnosti obcí ovlivnit daň z nemovitostí, nová osvobození příbuzných od daní dědické a darovací a tendence zrušit tyto daně zcela, snížení silniční daně pro nová motorová vozidla apod. Můžeme vidět, že majetkové daně nejen v ČR pozvolna ztrácejí svůj fiskální efekt a fiskální funkci, naopak na významu nabývá funkce regulační.
Links
GP407/09/P285, research and development projectName: Vlastní daňové příjmy obcí
Investor: Czech Science Foundation, Own Tax Incomes of the Municipalities
PrintDisplayed: 20/6/2024 23:31