KYNCL, Libor and Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009, p. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Securities Settlement Systems in the European Union
Name in Czech Vypořádací systémy v Evropské unii
Authors KYNCL, Libor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Michaela MOŽDIÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Wien, Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht, p. 73-80, 8 pp. 2009.
Publisher Österreichische Computer Gesellschaft
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Austria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/09:00039087
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-3-85403-259-5
Keywords (in Czech) Vypořádání obchodů;kapitálový trh;clearingový systém;T+X;povolení k činnosti
Keywords in English Trades clearing;capital market;clearing system;T+X;licence to business activities
Tags capital market, clearing system, CNB, directive, e-commerce, European Union, Financial law, Securities, settlement, trades clearing
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., učo 61055. Changed: 26/2/2013 16:39.
Abstract
Goal of this paper is to analyze current legal issues of securities settlement generally and both in the Czech Republic and the European Union. This paper will take MiFID directive based amendments into account and will also mention practical aspects of these electronic based systems supporting commerce on capital market.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto příspěvku je provést rozbor aktuálních právních problémů v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry obecně, v České republice i v Evropské unii. Budou vzaty v úvahu novely zákonů založené na směrnici MiFID a budou zmíněny též praktické aspekty těchto elektronických systémů podporujících obchodování na kapitálovém trhu.
PrintDisplayed: 25/7/2024 20:32