MACEK, Jakub. Poznámky k teorii virtuálních komunit. Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2010, roč. 2009, č. 50, s. 3-31, 28 s. ISSN 1211-5770.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Poznámky k teorii virtuálních komunit
Název anglicky Notes on theory of virtual communities
Autoři MACEK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Biograf, Praha, Časopis Biograf, 2010, 1211-5770.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Plný text statě.
Kód RIV RIV/00216224:14230/10:00044447
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky virtuální komunity; online sociální sítě; nová média; studia nových médií; raná kyberkultura
Klíčová slova anglicky Virtual communities; social network sites; new media; new media studies; early cyberculture
Štítky cyberculture, cyberspace, New Media, new media studies, RIV-OK, social network sites, virtual communities
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Změněno: 11. 1. 2012 12:41.
Anotace
Studie předkládá přehled teoretické a empirické reflexe takzvaných virtuálních komunit - text přitom pokrývá rané utopické a dystopické spekulace o možných dopadech nevoých médií na sociální vztahy, stejně jako pozdější realistické konceptualizace virtuálních komunit a online sociálních sítí. Na základě přehledové statě text následně formuluje rámec pro empirické zkoumání virtuálních komunit. Tento rámec je odvozen z Baymové modelu vzniku online komunity a Wellmanova pojetí virtuálních komunit jako technologicky mediovaných síťových sociálních vazeb. Předložený rámec podtrhuje polyhybridní, rozmanitou a proměnlivou povahu virtuálních komunit.
Anotace anglicky
The article offers an overview of theoretical and empirical reflection on so called virtual communities - the paper covers early utopian and dystopian speculations about possible impacts of new media on social relationships, as well as later realistic conceptualizations of virtual communities and social network sites. On the basis of the overview, the text consequently formulates a framework for empirical examination of virtual communities derived from Nancy K. Baym's emergent model of online community and Barry Wellman's notion of virtual communities as technologically mediated networked social ties. The framework emphasizes a poly-hybrid, diversified and erratic nature of virtual communities.
VytisknoutZobrazeno: 4. 12. 2022 05:58