DRESLER, Petr. Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace archeologických výzkumů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.). Brno: Masarykova univerzita, 2011, Neuveden, č. 16, s. 203-218. ISSN 1211-6327.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace archeologických výzkumů na Moravě.
Název česky Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace archeologických výzkumů na Moravě.
Název anglicky To err is human, or two measuring and one dig. Wrong location of archaeological excavations in Moravia.
Autoři DRESLER, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.), Brno, Masarykova univerzita, 2011, 1211-6327.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00055122
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Archeologie;výzkumy;lokalizace;revize
Klíčová slova anglicky Archaeology; excavation; localization; revision
Štítky Archaeology, excavation, geodetic survey, GIS, Mikulčice, Pohansko near Břeclav, rivok, Těšetice-Kyjovice
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 2. 4. 2012 11:20.
Anotace
Studie prezentuje tři příklady chybného geodetického zaměření výzkumu. Pro analýzu nálezové situace tyto chyby nejsou podstatné, ovšem při sledování širších prostorových vztahů jsou zjištěné odchylky významné až interpretačně fatální.
Anotace anglicky
The study presents three examples of incorrect geodetic survey research. For the analysis of the situation of finding these errors are not significant, but while watching wider spatial relationships are found significant deviations and interpretations fatal.
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 5. 3. 2021 03:16