Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. ČERNÝ, Martin, Dana RYMEŠOVÁ a Miroslav ŠÁLEK. Switches in covering of eggs in grey partridge Perdix perdix clutches during laying and incubation. Folia Zoologica. 2018, roč. 67, 3-4, s. 154-157. ISSN 0139-7893. doi:10.25225/fozo.v67.i3-4.a6.2018.

  2017

  1. RYMEŠOVÁ, Dana, Tereza KRÁLOVÁ, Marta BURRI, Josef BRYJA, Oldřich TOMÁŠEK, Jana SVOBODOVÁ, Petr ŠMILAUER, Miroslav ŠÁLEK a Tomáš ALBRECHT. Mate choice for major histocompatibility complex complementarity in a strictly monogamous bird, the grey partridge (Perdix perdix). Frontiers in Zoology. London: BIOMED CENTRAL LTD, 2017, roč. 14, č. 9, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1742-9994. doi:10.1186/s12983-017-0194-0.
  2. HORNÍČEK, Jan, Petra MENCLOVÁ, Alena POPELKOVÁ, Dana RYMEŠOVÁ, Markéta ZÁRYBNICKÁ, Josef BRYJA a Jana SVOBODOVÁ. Microsatellite analysis detects low rate of extra-pair paternity in Tengmalm’s owl, Aegolius funereus. Folia Zoologica. Brno: INST VERTEBRATE BIOLOGY AS CR, 2017, roč. 66, č. 1, s. 22-28. ISSN 0139-7893.

  2013

  1. RYMEŠOVÁ, Dana, Oldřich TOMÁŠEK a Miroslav ŠÁLEK. Differences in mortality rates, dispersal distances and breeding success of commercially reared and wild grey partridges in the Czech agricultural landscape. European Journal of Wildlife Research. Berlin Heidelberg: Springer, 2013, roč. 59, č. 2, s. 147-158. ISSN 1612-4642. doi:10.1007/s10344-012-0659-6.
  2. KRÁLOVÁ, Tereza, Marta PROMEROVÁ, Anna BRYJOVÁ, Tomáš ALBRECHT, Dana RYMEŠOVÁ a Josef BRYJA. Struktura MHC a jeho vliv na pohlavní výběr monogamního zástupce hrabavých, koroptve polní. In Zoologické Dny, 7. - 8.2.2013, Brno. 2013.

  2012

  1. RYMEŠOVÁ, Dana, Petr ŠMILAUER a Miroslav ŠÁLEK. Sex- and age-biased mortality in wild Grey Partridge Perdix perdix populations. IBIS. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 154, č. 4, s. 815-824. ISSN 0019-1019. doi:10.1111/j.1474-919X.2012.01259.x.
  2. RYMEŠOVÁ, Dana a Ivo HERTL. Určování věku u sýce rousného (Aegolius funereus). Kroužkovatel. Praha: Společnost spolupracovníků KS NM, 2012, roč. 13, s. 6-7. ISSN 1803-1552.

  2011

  1. ČERNÝ, Martin, Dana RYMEŠOVÁ a Miroslav ŠÁLEK. Biotopové preference koroptve polní (Perdix perdix). In Sedláček O., Hošková L., Škorpilová J. "Ornitologie - věda pro každého", celostátní konference ČSO, Mikulov. Sborník abstraktů z konference 7.-9. října 2011. Praha: Česká společnost ornitologická, 2011. s. 50-133. ISBN 978-80-87572-01-6.
  2. RYMEŠOVÁ, Dana, Miroslav ŠÁLEK a Petr ŠMILAUER. Effect of sex, age and social status on the mortality risk of the grey partridge. In Puigcerver M., Rodríguez-Teijeiro J.D., Buner F. XXXth IUGB congress (International Union of Game Biologist) and Perdix XIII 5th-9th September 2011. Barcelona, 2011. s. 330-330, 254 s.
  3. ŠÁLEK, Miroslav, Dana RYMEŠOVÁ a Petr ŠMILAUER. Rizika přežívání koroptve polní: sezónní proměnlivost, vliv věku a pohlaví. In Bryja Josef, Řehák Zdeněk, Zukal Jan. Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2011. s. 215. ISBN 978-80-87189-09-2.
  4. RYMEŠOVÁ, Dana a Miroslav ŠÁLEK. Telemetrie koroptve polní (Perdix perdix): Předběžné výsledky projektu (2009-2010). In Bryja Josef, Řehák Zdeněk, Zukal Jan. Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2011. s. 192-193. ISBN 978-80-87189-09-2.

  2009

  1. SLÁMOVÁ, Petra, Jan HANEL, Jana SVOBODOVÁ, Dana RYMEŠOVÁ, Alena HÝLOVÁ a Karel ŠŤASTNÝ. Structure of kinship in population of Tengmalm’s Owl Aegolius funerus. In 2nd European Congress of Conservation Biology. 2009. ISBN 978-80-213-1961-5.

  2008

  1. RYMEŠOVÁ, Dana, Petra SLÁMOVÁ, Jan HANEL, Jana SVOBODOVÁ, Markéta ZÁRYBNICKÁ, Karel ŠŤASTNÝ, Tomáš ALBRECHT, Zdeněk ŘEHÁK a Josef BRYJA. Paternita sýce rousného (Aegolius funereus). In Zoologické dny České Budějovice 2008. 2008. ISBN 978-80-87189-00-9.

  2007

  1. RYMEŠOVÁ, Dana. Složení potravy a hnízdní úspěšnost sýce rousného (Aegolius funereus) v CHKO Žďárské vrchy. BUTEO. 2007, roč. 15, s. 49-57. ISSN 1210-3535.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 2. 2024 16:47