Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. BOHÁČOVÁ, Michaela. Černá dáma a Hugo z Lednice. Příspěvek ke studiu fytonym. Acta onomastica. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2022, roč. 63, č. 1. ISSN 1211-4413.
 2. 2021

 3. BOHÁČOVÁ, Michaela. Ad "Chorvatská příjmení v Hlohovci a ve Valticích" (rubrika Zprávy a poznámky). Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2021, roč. 62, č. 1, s. 252-254. ISSN 1211-4413.
 4. BOHÁČOVÁ, Michaela. Kaple sv. Marty nad Frymburkem? (rubrika Zprávy a poznámky). Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2021, roč. 62, č. 1, s. 251. ISSN 1211-4413.
 5. BOHÁČOVÁ, Michaela a Hana GLOMBOVÁ. The Wide Road to Brno. Broadside Ballads with Secular Themes. Exhibition Catalogue. Brno: Moravian Museum/Moravské zemské muzeum, 2021. 150 s. ISBN 978-80-7028-548-0.
 6. 2020

 7. BOHÁČOVÁ, Michaela. Draci na brněnských kolejích (rubrika Zprávy a poznámky). Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, roč. 61, č. 2, s. 491. ISSN 1211-4413.
 8. BOHÁČOVÁ, Michaela. JANA MATÚŠOVÁ, IRENA ŠVEHLOVÁ: HISTORIE NÁZVOSLOVNÝCH KOMISÍ. 100 let zpracování geografických jmen na území dnešní České republiky. Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha 2018, 70 s., ISBN 978-80-88197-06-5. Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, č. 2, s. 440-443. ISSN 1211-4413.
 9. BOHÁČOVÁ, Michaela. Původ názvů obcí (22. 4. 2020). In živý vstup v pořadu ČT Život na třetí. Česká televize, 2020.
 10. BOHÁČOVÁ, Michaela. Původ názvů obcí (24. 4. 2020). In živý vstup v pořadu ČT Život na třetí. Česká televize, 2020.
 11. BOHÁČOVÁ, Michaela. Soupis prací Jany Pleskalové. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 68, č. 1, s. 79-90. ISSN 1803-7410.
 12. BOHÁČOVÁ, Michaela. "Wir fingen Fische im Jaispitz." Zur Entwicklung von Ortsbezeichnungen in den Gemeinden mit einer ehemaligen kroatischen Besiedlung in der Umgebung von Mikulov. In Kopřivová, Lenka; Leisserová, Eliška. Die Farben des kroatischen Mährens. První. Jevišovka: Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, 2020. s. 170-172. ISBN 978-80-270-8390-9.
 13. 2019

 14. BOHÁČOVÁ, Michaela, Jiří MARTÍNEK, Robert ŠIMŮNEK, Milan HARVALÍK, Vladimír LIŠČÁK, Irena ŠVEHLOVÁ, Pavla STARÁ TRYHUBOVÁ a Petra ZELENÁ. Historická geografická jména České republiky. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2019. 140 s. ISBN 978-80-88197-17-1.
 15. BOHÁČOVÁ, Michaela. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2019, roč. 60, č. 2, s. 305-307. ISSN 1211-4413.
 16. 2017

 17. BOHÁČOVÁ, Michaela. „Chytali jsme ryby v Jajšpici“. K vývoji pomístních jmen v obcích s někdejším chorvatským osídlením na Mikulovsku. In Kopřivová, Lenka; Leisserová, Eliška. Barvy chorvatské Moravy. První. Jevišovka: Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, z. s., 2017. s. 146-148. ISBN 978-80-270-3248-8.
 18. 2016

 19. BOHÁČOVÁ, Michaela. Mytební toponymum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1092. ISBN 978-80-7422-480-5.
 20. BOHÁČOVÁ, Michaela. Název místní části – příspěvek k toponomastické terminologii. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016, roč. 57, č. 1, s. 20-25. ISSN 1211-4413.
 21. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5.
 22. BOHÁČOVÁ, Michaela. Toponymie pohraničí jako kulturní dědictví a názvy viničních tratí jako nástroj reklamy a marketingu. In David, Jaroslav. Toponyma : Kulturní dědictví a paměť míst. Vydání: první. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. s. 134-143. ISBN 978-80-7464-843-4.
 23. BOHÁČOVÁ, Michaela. Vlastní jméno místní části. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2003. ISBN 978-80-7422-480-5.
 24. BOHÁČOVÁ, Michaela. WALTER WENZEL: NAMEN UND GESCHICHTE. ORTS- UND PERSONENNAMEN IM DEUTSCH-WESTSLAWISCHEN SPRACHKONTAKTRAUM ALS HISTORISCHE ZEUGNISSE. Baar, Hamburg 2014, Hrsg. Andrea und Silvio Brendler, 442 s. (recenze). Acta onomastica. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2016, roč. 57, č. 1, s. 160-163. ISSN 1211-4413.
 25. 2015

 26. BOHÁČOVÁ, Michaela. členství v ICOS (The International Council of Onomastic Sciences). 2015.
 27. BOHÁČOVÁ, Michaela. Obraz jihomoravského pohraničí ve světle pomístních jmen. In Jazykovědné sdružení České republiky, Praha, 5. 3. 2015. 2015.
 28. BOHÁČOVÁ, Michaela. Toponymie pohraničí jako kulturní dědictví. In 1. ostravské onomastické setkání Toponyma - kulturní dědictví a paměť míst, Ostrava, 6. října 2015. 2015.
 29. 2014

 30. BOHÁČOVÁ, Michaela. členství v ICOS (The International Council of Onomastic Sciences). 2014.
 31. BOHÁČOVÁ, Michaela. E-learningová opora kurzu CJBB138 Stará čeština. FF MU, 2014.
 32. BOHÁČOVÁ, Michaela. Kontinuita anoikonymie v jihomoravském pohraničí. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014, roč. 55, č. 1, s. 24-31. ISSN 1211-4413.
 33. BOHÁČOVÁ, Michaela. Pomístní jména v jihomoravském pohraničí (na příkladu obce Jevišovka). Studia Slavica. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2014, roč. 18, č. 1, s. 159-164. ISSN 1803-5663.
 34. BOHÁČOVÁ, Michaela. Toponymie Pohořelic (okr. Brno-venkov). Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2014, roč. 55, č. 1, s. 32-52. ISSN 1210-6860.
 35. 2013

 36. BOHÁČOVÁ, Michaela. Dyje - Thaya - Dinja: pomístní jména v pohraničí. In Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, 22.-23. 4. 2013, Časta-Papiernička (SK). 2013.
 37. BOHÁČOVÁ, Michaela. Ke způsobům zachování kontinuity anoikonymie v jihomoravském pohraničí. In Dva z prvních: Jaromír Spal, Miloslav Šváb respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky, 20.–21. 11. 2013, Plzeň. 2013.
 38. 2012

 39. BOHÁČOVÁ, Michaela a Lenka JANÁČOVÁ. Dědictví chorvatštiny v pomístních jménech obce Jevišovka. Slovanský jih : časopis Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2012, roč. 12, č. 2, s. 3-10. ISSN 1213-3612.
 40. BOHÁČOVÁ, Michaela. K rekonstrukci osobních jmen ze jmen místních. In Nejedlý, Petr; Vajdlová, Miroslava. Cesty slov. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. s. 30-35. ISBN 978-80-86496-62-7.
 41. BOHÁČOVÁ, Michaela. Milan Harvalík – Eva Minářová – Jana Marie Tušková (eds.): Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. Masarykova univerzita, Brno 2009, 315 s. Slovanský ústav AV ČR, 2012.
 42. BOHÁČOVÁ, Michaela. Myšlení o toponymech. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012.
 43. 2011

 44. BOHÁČOVÁ, Michaela. Chorvatské osídlení jižní Moravy a jeho stopy ve vlastních jménech. Slavia. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2011, roč. 80, č. 4, s. 419-430. ISSN 0037-6736.
 45. ČORNEJOVÁ, Michaela a František BAČOVSKÝ. Líšeňská pomístní jména. In Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplin. 2. vyd. Brno: Statutární město Brno - Městská část Brno-Líšeň - Kulturní centrum Líšeň, 2011. s. 52-74. Historie a kultura Líšně, sv. 1a. ISBN 978-80-260-0087-7.
 46. BOHÁČOVÁ, Michaela. Propriální bohatství chorvatské menšiny na Slovensku. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2011, roč. 52, č. 1, s. 218-222. ISSN 1211-4413.
 47. BOHÁČOVÁ, Michaela. Výzkum pomístních jmen v moravském pohraničí – svědectví o etnické minulosti moravsko-rakouského pomezí. In X. sjezd historiků. 2011.
 48. 2010

 49. ČORNEJOVÁ, Michaela, Lucie RYCHNOVSKÁ a Jana ZEMANOVÁ. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) / History of Czech Orthography (up to 1902). 1. vyd. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. 480 s. ISBN 978-80-7294-508-5.
 50. ČORNEJOVÁ, Michaela. Karel v toponymii Moravy a Slezska. In Aleš Bičan, Jan Klaška, Petra Macurová, Jana Zmrzlíková. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. s. 90-97. ISBN 978-80-7294-412-5.
 51. ČORNEJOVÁ, Michaela, Jaroslav DAVID a Milan HARVALÍK. Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference 15.-17. září 2009. Sborník příspěvků. Praha - Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010. 521 s. ISBN 978-80-7368-779-3.
 52. ČORNEJOVÁ, Michaela. Nomina autem villarum sunt hec aneb O čem vypovídají nejstarší česká místní jména. In 17. slovenská onomastická konferencia Trnava (2007). 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. s. 156-166. ISBN 978-80-224-1126-4.
 53. ČORNEJOVÁ, Michaela. Odraz sídelních poměrů na jižní Moravě ve vlastních jménech. In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava - Praha: Ostravská univerzita v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010. s. 114-119. ISBN 978-80-7368-779-3.
 54. ČORNEJOVÁ, Michaela. Specifika grafiky nejstarších českých toponymických bohemik. In Michaela Čornejová, Lucie Rychnovská, Jana Zemanová. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902)/History of Czech Orthography (up to 1902). Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. s. 53-74. ISBN 978-80-7294-508-5.
 55. ČORNEJOVÁ, Michaela. Svědectví o chorvatském osídlení jižní Moravy ve vlastních jménech. In Setkání mladých kroatistů. 2010.
 56. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní ve staré češtině. In DAVID, Jaroslav, Michaela ČORNEJOVÁ a Milan HARVALÍK. Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava, Brno: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010. s. 397-404. ISBN 978-80-7368-779-3.
 57. ČORNEJOVÁ, Michaela. Vybrané aspekty pomístních jmen Moravy a Slezska s etymonem hrad-/hrád-. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010, roč. 51, č. 1, s. 151-180. ISSN 1211-4413.
 58. ČORNEJOVÁ, Michaela. Z materiálu nejstarších českých místních jmen (Miletín, Mařatice, Bořitov, Liboc) Příspěvek ke studiu tvoření místních jmen z osobních jmen. In Romana Łobodzińska. Nazwy własne a społeczeństwo. Łask: Leksem, 2010. s. 195-202. ISBN 978-83-60178-84-3.
 59. 2009

 60. ČORNEJOVÁ, Michaela. Der Wert der Ortsnamen für die historische Grammatik des Tschechischen. Ein Beitrag zur historischen Toponomastik. In IV. slavistische Studentenkonferenz, Institut für Slavistik Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2009.
 61. ČORNEJOVÁ, Michaela. Líšeňská pomístní jména. In Přednáškový cyklus k 450. výročí povýšení Líšně na městečko. 2009.
 62. ČORNEJOVÁ, Michaela a František BAČOVSKÝ. Líšeňská pomístní jména. In Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplin. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno - Městská část Brno-Líšeň - Kulturní centrum Líšeň, 2009. s. 52-74. Historie a kultura Líšně, sv. 1. ISBN 978-80-254-4860-1.
 63. ČORNEJOVÁ, Michaela. Odraz minulosti v pomístních jménech. In Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě. 2009.
 64. ČORNEJOVÁ, Michaela. Spuren der ehemaligen kroatischen Besiedlung in Südmähren. In XXIV. Kalser Namenkundliches Symposium, Kals am Grossglockner. 2009.
 65. ČORNEJOVÁ, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2009. 204 s. Spisy MU, Filozofická fakulta, č. 383. ISBN 978-80-210-5027-3.
 66. ČORNEJOVÁ, Michaela. Výuka onomastiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Acta onomastica. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2009, roč. 50, č. 1, s. 250-254. ISSN 1211-4413.
 67. ČORNEJOVÁ, Michaela. Životní jubileum brněnské onomastičky. Acta onomastica. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2009, roč. 50, č. 1, s. 237-241. ISSN 1211-4413.
 68. 2008

 69. ČORNEJOVÁ, Michaela. Charakter a funkce osobních jmen ve staročeské hře Mastičkář. In Onomastika a škola 8. 2008. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 59-67. ISBN 978-80-7041-167-4.
 70. ČORNEJOVÁ, Michaela a Pavel (eds.) KOSEK. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. 270 s. ISBN 978-80-7294-301-2.
 71. BROMOVÁ, Veronika a Michaela ČORNEJOVÁ. Někdy kolébka, nyní národu mého rakev. In Setkání bohemistů Cikháj 2006. Brno: Tribun EU, 2008. s. 30-39. ISBN 978-80-7399-364-1.
 72. ČORNEJOVÁ, Michaela. Příspěvek ke studiu nejstarších českých pomístních jmen. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008, roč. 49, -, s. 85-90. ISSN 1211-4413.
 73. KOSEK, Pavel. Slovosled reflexivního výrazu "se" ve frazi verba finita v barokní češtině. In KOSEK, Pavel a Michaela ČORNEJOVÁ. Jazyk a jeho proměny. Brno: Host, 2008. s. 86-100, 270 s. ISBN 978-80-7294-301-2.
 74. KARLÍK, Petr. Slovotvorba adjektiv na -teln(ý): případ pro diachronní pohled. In KOSEK, Pavel a Michaela ČORNEJOVÁ. Jazyk a jeho proměny. Brno: Host, 2008. s. 86-100, 270 s. ISBN 978-80-7294-301-2.
 75. ČORNEJOVÁ, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen (přednáška). In Kruh přátel českého jazyka, Praha. 2008.
 76. ČORNEJOVÁ, Michaela. Úvodní slovo. In Jazyk a jeho proměny. Brno, 2008. s. 9-12. ISBN 978-80-7294-301-2.
 77. 2007

 78. ČORNEJOVÁ, Michaela. K nejstarším českým zeměpisným jménům. In XVII. kolokvium mladých jazykovedcov. Zborník abstraktov. 2007. ISBN 978-80-8084-237-6.
 79. ČORNEJOVÁ, Michaela. Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století. In Funkce - funkčnost - funkcionalismus. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2007. s. 37-48. ISBN 978-80-244-1767-7.
 80. ČORNEJOVÁ, Michaela. Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století. Linguistica online. 2007, roč. 6, -, s. -, 11 s. ISSN 1801-5336.
 81. ČORNEJOVÁ, Michaela. Tvoření nejstarších českých oikonym (bohemika z 11.-13. století). Brno: rukopis dizertační práce obhájené na MU, 2007.
 82. 2006

 83. ČORNEJOVÁ, Michaela. Čeština dnešních slovenských studentů. In Varia XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. - 5. 12. 2003). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV - Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, 2006. s. 166-171. ISBN 80-89037-04-6.
 84. ČORNEJOVÁ, Michaela. Místní jména z materiálu 11. - 13. století. Acta Onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2006, roč. 47, -, s. 140-150. ISSN 1211-4413.
 85. ČORNEJOVÁ, Michaela. Tschechische Bewohnernamen auf –any im 11. – 13. Jahrhundert. Österreichische Namenforschung. Klagenfurt, 2006, roč. 34, -, s. 27-40. ISSN 1028-1495.
 86. 2005

 87. ČORNEJOVÁ, Michaela. Dvacet let setkávání v Kals am Grossglockner. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, roč. 46, -, s. 294-297. ISSN 1211-4413.
 88. ČORNEJOVÁ, Michaela. Ke grafice bohemik 10. - 12. století. SPFFBU, Linguistica Brunensia. Brno: MU, 2005, roč. 53, -, s. 139-147. ISSN 0231-7567.
 89. ČORNEJOVÁ, Michaela. Österreichische Namenforschung, Sonderband KALSER NAMENBUCH. Heinz-Dieter Pohl (Hg.), Edition Praesens, Verlag für Literatur- und Sprachwissenschaft, Wien 2004, 117 s. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, roč. 46, -, s. 221-223. ISSN 1211-4413.
 90. ČORNEJOVÁ, Michaela. Svatopluk Pastyřík: Sbírka užitečných materiálů pro onomastické semináře. Gaudeamus, Hradec Králové 2005, 117 s. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, roč. 46, -, s. 223-224. ISSN 1211-4413.
 91. 2004

 92. ČORNEJOVÁ, Michaela. K vývoji pomístních jmen. Karlík, P. - Pleskalová, J. (eds.). In Život s morfémy. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 47-55. ISBN 80-210-3373-8.
 93. ČORNEJOVÁ, Michaela. Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2004, roč. 87, č. 1, s. 36-39. ISSN 0027-8203.
 94. ČORNEJOVÁ, Michaela. Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a jeho současníci - Wiener Anteil an der Anfaengen der tschechischen nationalen Erneurung. J. V. Zlobický (1743-1810) und Zeitgenossen. Vintr, J. - Pleskalová, J. (eds.). Praha: Academia, 2004. 432 s. Vídeňský podíl na počátcích českého národního... ISBN 80-200-1183-8.
 95. 2003

 96. ČORNEJOVÁ, Michaela. Bohuslav Havránek (30. 1. 1893 - 2. 3. 1978). Universitas. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2003, č. 1, s. 20-21. ISSN 1211-3384.
 97. ČORNEJOVÁ, Michaela. Čeština slovenských studentů aneb Vždyť jsme byli společný stát. In Setkání bohemistů Cikháj 2003. Awadová, L. et al. (eds.). Brno: Vlastním nákladem, 2003. s. 16-21.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 1. 2022 07:46