Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. HROMÁDKA, Zdeněk and Jana KUBRICKÁ. Začínáme s metodou CLIL ve výuce fyziky na základní škole (Embarking on CLIL in lower-secondary physics lessons). : Národní ústav pro vzdělávání, 2019.
 2. 2015

 3. KUBRICKÁ, Jana and Zdeněk HROMÁDKA. Environmentální prvky v učebnici anglického jazyka (Environmental elements in an EFL textbook). Envigogika, Univerzita Karlova, 2015, vol. 10, No 4, p. 1-9. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.488.
 4. 2011

 5. HORKÁ, Hana and Zdeněk HROMÁDKA. HEALTH AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN ENVIRONMENTAL EDUCATION. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Education and Healthcare. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. p. 55-66, 12 pp. ISBN 978-80-210-5721-0.
 6. HORKÁ, Hana and Zdeněk HROMÁDKA. Human Health and Road Transport. In Řehulka, Evžen (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Initiatives for Educational Areas. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita, 2011. p. 213-222, 10 pp. ISBN 978-80-210-5524-7.
 7. HORKÁ, Hana and Zdeněk HROMÁDKA. Význam kvalitativních metod v pilotní studii kvantitativního výzkumu (The significance of qualitative methods in a pilot study of quantitative research). In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 68-72, 5 pp. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-13.
 8. 2010

 9. HORKÁ, Hana and Zdeněk HROMÁDKA. Active Leisure for Health in Context of Environmental Care. In Řehulka, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21. Health Education: International Experiences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 275-290, 16 pp. ISBN 978-80-210-5398-4.
 10. HORKÁ, Hana and Zdeněk HROMÁDKA. The Ecotherapeutic Potential of Nature and Taking Care of One´s Health. In Řehulka, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21. Papers on Health. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 201-212, 12 pp. ISBN 978-80-210-5260-4.
 11. HROMÁDKA, Zdeněk. The Perception of Threat to Health Arising from Environmental Issues by Students of PFD MU Brno. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. p. 213-220, 8 pp. ISBN 978-80-210-5260-4.
 12. 2009

 13. HORKÁ, Hana and Zdeněk HROMÁDKA. Ekoterapeutický potenciál přírody a péče o zdraví (Ecotherapeutic potential of nature and health care). In Konference Škola a zdraví 21. 2009.
 14. HORKÁ, Hana and Zdeněk HROMÁDKA. Perception of Health in the context of Environmental issues among students of the Faculty of Education Masaryk University (PERCEPTION OF HEALTH IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL ISSUES AMONG STUDENTS OF THE FACULTY OF EDUCATION MASARYK). In Řehulka et al. School and Health 21 - Topical issues in Health Education. první. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2009. p. 33-50, 18 pp. ISBN 978-80-210-4930-7.
 15. HORKÁ, Hana and Zdeněk HROMÁDKA. VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ V KONTEXTU PROBLEMATIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (PERCEPTION OF HEALTH IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL ISSUES AMONG STUDENTS OF THE FACULTY OF EDUCATION MASARYK). In ŘEHULKA, Evžen. Aktuální otázky výchovy ke zdraví. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 33-50, 18 pp. ISBN 978-80-210-5071-6.
 16. 2008

 17. ŘEHULKA, Evžen, Hana HORKÁ and Zdeněk HROMÁDKA. Health Care and the Environment from the Viewpoint of Primary School Pupils. In Social and Health Aspects of Health Education. první. Brno: MSD,s.r.o., Brno, 2008. p. 21-33, 14 pp. ISBN 978-80-7392-043-2.
 18. HORKÁ, Hana and Zdeněk HROMÁDKA. Výchova kulturního ochránce zdraví a životního prostředí v kurikulu české základní školy. (The Education of the Cultural Health and Environment Protector in the Czech Primary School Curriculum.). In WIEGEROVÁ, Adriana. Premeny školy a učitelskej profesie. první. Bratislava: Občianské sdruženie V4, 2008. p. 57-63, 7 pp. ISBN 978-80-969504-1-6.
 19. HROMÁDKA, Zdeněk. Vztahy mezi vědomostmi, postoji a skutečným jednáním u žáků druhého stupně základní školy v rámci environmentální výchovy. Pedagogická orientace, 2008. ISSN 1211-4669.
 20. 2007

 21. HROMÁDKA, Zdeněk. Environmentální výchova a vnímání života jako nejvyšší hodnoty. In Fórum o premenách školy V 21. storočí. 2007. ISBN 978-80-969146-7-8.
 22. HROMÁDKA, Zdeněk. Proč učit o automobilismu? In Environmentální výchova: nové cesty. 2007. ISBN 978-80-7372-164-0.
 23. HORKÁ, Hana and Zdeněk HROMÁDKA. Reálná vybavenost absolventa ZŠ k péči o životní prostředí (The real readiness of basic school leavers regarding environment preservation.). In Absolvent základní školy. první. Brno: Pedagogická fakulta, 2007. p. 234-239, 6 pp. ISBN 978-80-210-4402-9.
 24. 2006

 25. HORKÁ, Hana and Zdeněk HROMÁDKA. Obsah vzdělání – vztahy mezi cíli, požadavky a realitou z pohledu ekologické/environmentální výchovy (The content of education – relations among the aims, requirements and reality from the point of view of environmental education). In Problémy kurikula základní školy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 148 -160, 13 pp. ISBN 80-210-4125-0.
 26. HROMÁDKA, Zdeněk. Vztahy mezi teoretickými znalostmi, postoji a skutečným jednáním žáků osmých a devátých tříd v environmentální oblasti (The relationships among theoretical knowledge, attitudes and practical behaviour in 8. and 9. class pupils in the environmental area). In Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). Brno, 2006. p. 36 - 41, 6 pp. ISBN 80-210-4163-3.
 27. 2005

 28. HROMÁDKA, Zdeněk. Napřed etika, pak ekologie? (First Ethics,Then Ecology?). In Profesní etika pedagogů a mravní výchova žáků. Hradec Králové, 2005. p. 47-49, 3 pp. ISBN 80-7041-343-3.
Display details
Displayed: 10. 7. 2020 14:44