Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. PALETA, Tomáš, Monika JANDOVÁ, Vilém PAŘIL a Marek PRAVDA. Intenzita nákladní dopravy na hlavních tazích Jihomoravského kraje. Brno: KORDIS JMK, a.s., 2021. 44 s.
 2. SEIDENGLANZ, Daniel, Monika JANDOVÁ, Tomáš PALETA, Vilém PAŘIL a Martin KVIZDA. Vize budoucího vývoje osobní a nákladní dopravy v České republice se zvláštním zřetelem na území Jihomoravského kraje. Brno: KORDIS JMK, a.s., 2021. 85 s.
 3. 2020

 4. PITTMAN, R., Monika JANDOVÁ, M. KROL, L. NEKRASENKO a Tomáš PALETA. The effectiveness of EC policies to move freight from road to rail: Evidence from CEE grain markets. RESEARCH IN TRANSPORTATION BUSINESS AND MANAGEMENT. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2020, roč. 37, č. 37, s. 1-15. ISSN 2210-5395. doi:10.1016/j.rtbm.2020.100482.
 5. 2019

 6. JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Impact of on-track competition on public finances – The case of the Czech Republic. Journal of Rail Transport Planning & Management. 2019, roč. 12, č. 12, s. 1-13. ISSN 2210-9706. doi:10.1016/j.jrtpm.2019.100145.
 7. PIROŽEK, Petr, Ladislava KUCHYNKOVÁ, Sylva ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ a Tomáš PALETA. Mezinárodní obchod. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2019. 132 s. Distanční studijní opora.
 8. 2018

 9. JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Long-distance Passenger Transport: Geography, Infrastructure, Competition – A Conference Report. Review of Economic Perspectives. 2018, roč. 18, č. 3, s. 327-330. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/revecp-2018-0016.
 10. MAŠEK, Jaroslav, J ČAMAJ, D GRANDSART, E MARLIER, J PARAGREEN a Tomáš PALETA. Research of Passenger’s Demand for Travel Companion as the Part of Sustainable Transport Solutions. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2018. s. 623-639. ISSN 2351-7034.
 11. DOLINAYOVA, Anna, Jaroslav MASEK, Martin KENDRA, Juraj ČAMAJ, Delphine GRANDSART, Evelien MARLIER, Paola COLZANI, Marika ARENA, Jonathan PARAGREEN, Piraba NAVARATNAM, Martin BRENNAN a Tomáš PALETA. Research of the Passenger’s Preferences and Requirements for the Travel Companion Application. Journal of Advanced Transportation. 2018, roč. 2018, neuveden, s. 1-12. ISSN 0197-6729. doi:10.1155/2018/8092147.
 12. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ a Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika - ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - MuniPress, 2018. 165 s. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9099-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018.
 13. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ a Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika – ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9100-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018.
 14. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ a Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika – ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9099-6.
 15. 2017

 16. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA a Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Delivery and installation of ETCS in power units 361 of ZSSK. Brno: Železniční spoločnosť Slovensko, a.s., 2017. 12 s.
 17. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA a Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace procesů TAP TSI do provozních informačních systémů Českých drah. Brno: OLTIS Group a.s., 2017. 10 s.
 18. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA a Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace TSI TAF a TSI TAP do informačních systémů SŽDC – fáze 3. Brno: RPP International, s.r.o., 2017. 10 s.
 19. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA a Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace TSI TAF u maďarských soukromých železničních dopravců. Brno: OLTIS Group a.s., 2017. 7 s.
 20. 2016

 21. REPÍK, Ondřej, Tomáš PALETA, Martin KVIZDA a Jana SOUKOPOVÁ. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace technické interoperability v rámci systému TSI TAP v podmínkách ZSSK. Brno: Železniční spoločnosť Slovensko, a.s., 2016. 8 s.
 22. REPÍK, Ondřej, Tomáš PALETA, Martin KVIZDA a Jana SOUKOPOVÁ. Cost-Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace TSI TAF u soukromých dopravců. Brno: OLTIS Group a.s., 2016. 7 s.
 23. PALETA, Tomáš, Monika JANDOVÁ, Kateřina REŠLOVÁ a Renata ZAPLETALOVÁ. Rozpočty České republiky a Evropské unie 2013. Brno: EPP Group in the European Parliament, 2016. 76 s. Výzkumná zpráva.
 24. 2015

 25. JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Gravity Models of Internal Migration – the Czech Case Study. Národohospodářský obzor. Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 01, s. 3-14. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0008.
 26. SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. Hospodářská politika. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 265 s.
 27. SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 265 s.
 28. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Suburbanisation in the Vicinity of Prague: Public Transport Issues. In Machová, Z., Tichá, M. Proceedings of the 13th International Conference „ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES“. Ostrava: VŠB-TU, 2015. s. 1-10. ISBN 978-80-248-3796-3.
 29. 2014

 30. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. European Deregulation of Railways – What Has Been Done and What Is Ahead? In Oleksandra Lemeshko. New Economic Challenges: 5th International PhD Student Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 161-172. ISBN 978-80-210-7140-7.
 31. JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Liberalization of Rail Freight in the EU. In Oleksandra Lemeshko. Liberalization of Rail Freight in the EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 247-259. ISBN 978-80-210-7140-7.
 32. 2013

 33. PELTRÁM, Antonín a Tomáš PALETA. Common Market and Railways. In Kvizda, M Tomes, Z. REGULATED AND UNREGULATED COMPETITION ON RAILS, TELC 2013/ REGULOVANA A NEREGULOVANA KONKURENCE NA KOLEJICH, TELC 2013. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2013. s. 173-179. ISBN 978-80-210-6425-6.
 34. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Evropské regulace železniční dopravy – inovace prvního a návrh čtvrtého železničního balíčku. In Kvizda, M. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita MuniPress, 2013. s. 62-75. ISBN 978-80-210-6425-6.
 35. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Incentives to move: a model of inter-regional migration in the Czech Republic. In Zuzana Machová a Natálie Uhrová. Economic policy in the European Union member countries. Ostrava: VŠB - Technical university Ostrava, 2013. s. 270-282. ISBN 978-80-248-3095-7.
 36. 2012

 37. PALETA, Tomáš. Maastricht Criteria of…Divergence? Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives. Brno: Masaryk University, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 92-119. ISSN 1213-2446.
 38. 2011

 39. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Vnitřní migrace. In Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 41-56. ISBN 978-80-210-5656-5.
 40. 2010

 41. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Gravitační model vnitřní migrace v ČR. Brno: MU, 2010. 13 s.
 42. 2009

 43. PALETA, Tomáš. Strukturální politika. In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 247-316, 8 s. 11/09. ISBN 978-80-210-5056-3.
 44. 2008

 45. JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Komoditní struktura zahraničního obchodu vybraných zemí střední a východní Evropy. In MendelNet 2008. Brno: MZLU, 2008. s. 1-7, 8 s.
 46. PALETA, Tomáš. Strukturální politika. In SLANÝ, Antonín. Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 233-257, 24 s. ESF-8/08-02/58. ISBN 978-80-210-4725-9.
 47. PALETA, Tomáš. Strukturální politika Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovinska 1990-2006. In ŽÍDEK, Libor a Zdeněk TOMEŠ. Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 277-293, 16 s. 1-1-1. ISBN 978-80-210-4786-0.
 48. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Strukturální politika Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovinska 1990-2006. In Mendelnet 2008. 1. vyd. Brno: MZLU Brno, 2008. s. 1-10.
 49. PALETA, Tomáš. Strukturální politika Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovinska 1990-2006. Brno: MU, 2008.
 50. PALETA, Tomáš. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA A JEJICH SROVNÁNÍ V LETECH 1990-2005. In Mekon 2008 - CD příspěvků X. ročníku mezinárodní konference ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-248-1704-0.
 51. 2007

 52. PALETA, Tomáš. Strukturální politika. In Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 130-147. 55-975B-2007 02/58 13/ESF. ISBN 978-80-210-4455-5.
 53. PALETA, Tomáš. Strukturální politika Polska a Maďarska 1990-2005. Brno: masarykova univerzita, 2007.
 54. PALETA, Tomáš. Strukturální politika Polska 1990-2005. In MendelNet 2007. první. Brno: Petr Novák - gimli, 2007. s. 126-135. ISBN 978-80-903966-6-1.
 55. PALETA, Tomáš. Strukturální politika Slovenské republiky 1990-2005. Brno: Masarykovy univerzita, 2007.
 56. 2006

 57. PALETA, Tomáš. Strukturální změny České ekonomiky ve světle privatizace a podpory malého a středního podnikání. Brno: CVKSČE, 2006.
 58. PALETA, Tomáš. Strukturální změny v české ekonomice. In Konurenceschopnost české ekonomiky: vývojové trendy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 178-187. 55-9848-2006 02/58 20/ESF. ISBN 80-210-4157-9.
 59. PALETA, Tomáš. Strukturální změny v české ekonomice: 1990-2005. In MendelNET 2006 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Alfa Publishing, 2006. s. cd-rom, 13 s. ISBN 80-86851-62-1.
 60. PALETA, Tomáš. Vybrané strukturální změny České ekonomiky jako důsledky privatizace. In Česká ekonomika v procesu globalizace - Konkurenceschopnost a hospodářská politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 116-126, 10 s. ISBN 80-210-4089-0.
 61. 2005

 62. PALETA, Tomáš. Dopad začleňování ČR do EU na regulaci a ochranu hospodářské soutěže. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. s. 65-79.
 63. PALETA, Tomáš. Ne-Maastrichtská kritéria zavedení eura. In MendelNet 2005. 1. vydání. Brno: Nakladatelství KOVNOJ, 2005. s. 49-58. ISBN 80-7302-107-2.
 64. PALETA, Tomáš. Problematika synchronizace hospodářského cyklu před vstupem do EMU. In Zborník príspevkou medzinárodnej vedeckej konferencie Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej úni. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. s. neuvedeno, 6 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2022 02:46