Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. PALETA, Tomáš, Monika JANDOVÁ, Vilém PAŘIL a Marek PRAVDA. Intenzita nákladní dopravy na hlavních tazích Jihomoravského kraje. Brno: KORDIS JMK, a.s., 2021. 44 s.
 2. SEIDENGLANZ, Daniel, Monika JANDOVÁ, Tomáš PALETA, Vilém PAŘIL a Martin KVIZDA. Vize budoucího vývoje osobní a nákladní dopravy v České republice se zvláštním zřetelem na území Jihomoravského kraje. Brno: KORDIS JMK, a.s., 2021. 85 s.
 3. 2020

 4. TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ a Václav REDERER. Regulatory challenges of open-access passenger competition in the Czech Republic. In Matthias Finger and Juan Montero. Handbook on Railway Regulation. Concepts and Practice. 1. vyd. UK: Edwrad Elgar Publishing, 2020. s. 105-119. Handbook Series. ISBN 978-1-78990-177-1.
 5. PITTMAN, R., Monika JANDOVÁ, M. KROL, L. NEKRASENKO a Tomáš PALETA. The effectiveness of EC policies to move freight from road to rail: Evidence from CEE grain markets. RESEARCH IN TRANSPORTATION BUSINESS AND MANAGEMENT. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2020, roč. 37, č. 37, s. 1-15. ISSN 2210-5395. doi:10.1016/j.rtbm.2020.100482.
 6. 2019

 7. JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Impact of on-track competition on public finances – The case of the Czech Republic. Journal of Rail Transport Planning & Management. 2019, roč. 12, č. 12, s. 1-13. ISSN 2210-9706. doi:10.1016/j.jrtpm.2019.100145.
 8. 2018

 9. JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Long-distance Passenger Transport: Geography, Infrastructure, Competition – A Conference Report. Review of Economic Perspectives. 2018, roč. 18, č. 3, s. 327-330. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/revecp-2018-0016.
 10. TOMEŠ, Zdeněk a Monika JANDOVÁ. Open access passenger rail services in Central Europe. Research in Transportation Economics. 2018, roč. 46, December, s. 74-81. ISSN 0739-8859. doi:10.1016/j.retrec.2018.10.002.
 11. 2017

 12. TOMEŠ, Zdeněk, Štěpán RŮT, Monika JANDOVÁ, Daniel SEIDENGLANZ a Václav REDERER. Železniční reforma ve Velké Británii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 150 s. Edice Železniční reformy, sv. 5. ISBN 978-80-210-8743-9.
 13. REDERER, Václav, Štěpán RŮT, Monika JANDOVÁ, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Železniční reforma ve Velké Británii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Edice Železniční reformy, sv. 5. ISBN 978-80-210-8743-9.
 14. 2016

 15. JANDOVÁ, Monika, Zdeněk TOMEŠ a Christopher Alfred NASH. High-Speed Rail for Central and Eastern European Countries: A Conference Report. REVIEW OF ECONOMIC PERSPECTIVES. DE GRUYTER OPEN LTD, BOGUMILA ZUGA 32A ST, 01-811 WARSAW, POLAND, 2016, roč. 16, č. 3, s. 269-275. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2016-0016.
 16. TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ a Václav REDERER. Open access passenger rail competition in the Czech Republic. Transport Policy. Elsevier, 2016, vol. 47, April 2016, s. 203-211. ISSN 0967-070X. doi:10.1016/j.tranpol.2016.02.003.
 17. TOMEŠ, Zdeněk a Monika JANDOVÁ. Přístupy k liberalizaci osobní železniční dopravy v ČR. Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 24, č. 1, s. 68 - 81. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.499.
 18. PALETA, Tomáš, Monika JANDOVÁ, Kateřina REŠLOVÁ a Renata ZAPLETALOVÁ. Rozpočty České republiky a Evropské unie 2013. Brno: EPP Group in the European Parliament, 2016. 76 s. Výzkumná zpráva.
 19. 2015

 20. NASH, Christopher, Zdeněk TOMEŠ a Monika JANDOVÁ. Experiences with Railway Regulation in Great Britain and the Czech Republic – Round Table Report. In Národohospodářský obzor - Review of Economic Perspectives. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 349-356. doi:10.1515/revecp-2015-0025.
 21. JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Gravity Models of Internal Migration – the Czech Case Study. Národohospodářský obzor. Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 01, s. 3-14. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0008.
 22. JANDOVÁ, Monika. On-track Competition in the Czech Passenger Rail Industry. 2015.
 23. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Suburbanisation in the Vicinity of Prague: Public Transport Issues. In Machová, Z., Tichá, M. Proceedings of the 13th International Conference „ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES“. Ostrava: VŠB-TU, 2015. s. 1-10. ISBN 978-80-248-3796-3.
 24. 2014

 25. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Václav REDERER a Monika JANDOVÁ. An influence of open access on passenger rail transport on the Prague-Ostrava route. In ITEA conference, Toulouse. 2014.
 26. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. European Deregulation of Railways – What Has Been Done and What Is Ahead? In Oleksandra Lemeshko. New Economic Challenges: 5th International PhD Student Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 161-172. ISBN 978-80-210-7140-7.
 27. JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Liberalization of Rail Freight in the EU. In Oleksandra Lemeshko. Liberalization of Rail Freight in the EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 247-259. ISBN 978-80-210-7140-7.
 28. 2013

 29. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Evropské regulace železniční dopravy – inovace prvního a návrh čtvrtého železničního balíčku. In Kvizda, M. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita MuniPress, 2013. s. 62-75. ISBN 978-80-210-6425-6.
 30. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Incentives to move: a model of inter-regional migration in the Czech Republic. In Zuzana Machová a Natálie Uhrová. Economic policy in the European Union member countries. Ostrava: VŠB - Technical university Ostrava, 2013. s. 270-282. ISBN 978-80-248-3095-7.
 31. JANDOVÁ, Monika a Václav REDERER. Milníky vývoje na dopravním rameni Praha–Ostrava. In Kvizda, Tomeš. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita MuniPress, 2013. s. 77-93. ISBN 978-80-210-6425-6.
 32. 2011

 33. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Vnitřní migrace. In Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 41-56. ISBN 978-80-210-5656-5.
 34. 2010

 35. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Gravitační model vnitřní migrace v ČR. Brno: MU, 2010. 13 s.
 36. 2009

 37. JANDOVÁ, Monika. Vývoj zahraničního obchodu. In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 11 s. 11/09. ISBN 978-80-210-5056-3.
 38. 2008

 39. TOMEŠ, Zdeněk, Libor ŽÍDEK, Petr MUSIL, Aleš FRANC, Martin CHROMEC, Soňa BALCÁRKOVÁ, Zuzana HRDLIČKOVÁ, Monika JANDOVÁ a Pavel KREJČIŘÍK. Hospodářská politika 1900-2007. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 262 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7.
 40. JANDOVÁ, Monika. Komoditní aspekty zahraničního obchodu ČR a SR. In Mekon 2008 - CD příspěvků X. ročníku mezinárodní konference ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. s. 1-6. ISBN 978-80-248-1704-0.
 41. JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Komoditní struktura zahraničního obchodu vybraných zemí střední a východní Evropy. In MendelNet 2008. Brno: MZLU, 2008. s. 1-7, 8 s.
 42. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Strukturální politika Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovinska 1990-2006. In Mendelnet 2008. 1. vyd. Brno: MZLU Brno, 2008. s. 1-10.
 43. JANDOVÁ, Monika. Zahraniční obchod. In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: MU, 2008. s. 258-287, 29 s. ESF-8/08-02/58. ISBN 978-80-210-4725-9.
 44. JANDOVÁ, Monika. Zahraniční obchod vybraných ekonomik střední a východní Evropy (1990-2006). 2008.
 45. JANDOVÁ, Monika. ZAHRANIČNÍ OBCHOD VYBRANÝCH EKONOMIK STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY (1990-2006). In ŽÍDEK, Libor a Zdeněk TOMEŠ. Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: MU, 2008. s. 294-314, 20 s. 1/1. ISBN 978-80-210-4786-0.
 46. 2007

 47. JANDOVÁ, Monika. Komparace zahraničního obchodu Maďarska a Polska (1990-2006). Brno: CVKSČE, 2007.
 48. JANDOVÁ, Monika. Zahraniční obchod. In Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). Brno: MU, 2007. s. 148-158. 55-975B-2007 02/58 13/ESF. ISBN 978-80-210-4455-5.
 49. JANDOVÁ, Monika. Zahraniční obchod Slovenské republiky 1993-2006. Brno: CVKSČE, 2007.
 50. JANDOVÁ, Monika. Zhodnocení dopadu komoditních aspektů zahraničního obchodu na ekonomický růst zemí V4. In MendelNet 2007. Brno: Petr Novák - Gimli, 2007. s. 120-124. ISBN 978-80-903966-6-1.
 51. 2006

 52. TOMEŠ, Zdeněk a Monika JANDOVÁ. Political Economy of Trade Policy. In ETSG 2006 Vienna. Wien: ETSG, 2006. s. www, 10 s.
 53. JANDOVÁ, Monika. Vliv aspektů zahraničního obchodu ČR na ekonomický růst země. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. vyd. ESF MU: MU, 2006. s. 79-85. ISBN 80-210-4087-4.
 54. JANDOVÁ, Monika. Vývoj komoditních, teritoriálních a institucionálních aspektů zahraničního obchodu ČR. Brno: CVKSČE, 2006.
 55. JANDOVÁ, Monika. Zahraniční obchod a konkurenceschopnost. In Konkurenceschopnost české ekonomiky: vývojové trendy. 1. vyd. Brno: MU, 2006. s. 188-199. 55-9848-2006 02/58 20/ESF. ISBN 80-210-4157-9.
 56. JANDOVÁ, Monika. Zahraniční obchod České republiky (1990-2005). In MendelNET 2006 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Alfa Publishing, 2006. s. CD ROM, 11 s.
 57. 2005

 58. JANDOVÁ, Monika. Směnné relace v českém zahraničním obchodě. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. s. 45-56. ISBN 80-225-2047-0.
 59. JANDOVÁ, Monika. Současné přístupy k objasnění přetrvávajícího protekcionismu v mezinárodním obchodě. In Zborník príspevkou medzinárodnej vedeckej konferencie Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie. 2005. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. s. neuvedeno, 6 s.
 60. JANDOVÁ, Monika. Spravedlivý obchod. In MendelNet 2005. Brno: Nakladatelství KONVOJ, 2005. s. 35-42. ISBN 80-7302-107-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 8. 2022 12:15