Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. PITTMAN, Russell, Monika JANDOVÁ, Marcin KRÓL, Larysa NEKRASENKO a Tomáš PALETA. The effectiveness of EC policies to move freight from road to rail: Evidence from CEE grain markets (in press). Research in Transportation Business & Management, 2020, roč. 2020, n/a, s. n/a. ISSN 2210-5395. doi:10.1016/j.rtbm.2020.100482.
 2. 2019

 3. JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Impact of on-track competition on public finances – The case of the Czech Republic. Journal of Rail Transport Planning & Management, 2019, roč. 12, č. 12, s. 1-13. ISSN 2210-9706. doi:10.1016/j.jrtpm.2019.100145.
 4. 2018

 5. JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Long-distance Passenger Transport: Geography, Infrastructure, Competition – A Conference Report. Review of Economic Perspectives, 2018, roč. 18, č. 3, s. 327-330. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/revecp-2018-0016.
 6. TOMEŠ, Zdeněk a Monika JANDOVÁ. Open access passenger rail services in Central Europe. Research in Transportation Economics, 2018, roč. 46, December, s. 74-81. ISSN 0739-8859. doi:10.1016/j.retrec.2018.10.002.
 7. 2017

 8. TOMEŠ, Zdeněk, Štěpán RŮT, Monika JANDOVÁ, Daniel SEIDENGLANZ a Václav REDERER. Železniční reforma ve Velké Británii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 150 s. Edice Železniční reformy, sv. 5. ISBN 978-80-210-8743-9.
 9. REDERER, Václav, Štěpán RŮT, Monika JANDOVÁ, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Železniční reforma ve Velké Británii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Edice Železniční reformy, sv. 5. ISBN 978-80-210-8743-9.
 10. 2016

 11. JANDOVÁ, Monika, Zdeněk TOMEŠ a Christopher Alfred NASH. High-Speed Rail for Central and Eastern European Countries: A Conference Report. REVIEW OF ECONOMIC PERSPECTIVES, DE GRUYTER OPEN LTD, BOGUMILA ZUGA 32A ST, 01-811 WARSAW, POLAND, 2016, roč. 16, č. 3, s. 269-275. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2016-0016.
 12. TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ a Václav REDERER. Open access passenger rail competition in the Czech Republic. Transport Policy, Elsevier, 2016, vol. 47, April 2016, s. 203-211. ISSN 0967-070X. doi:10.1016/j.tranpol.2016.02.003.
 13. TOMEŠ, Zdeněk a Monika JANDOVÁ. Přístupy k liberalizaci osobní železniční dopravy v ČR. Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 24, č. 1, s. 68 - 81. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.499.
 14. PALETA, Tomáš, Monika JANDOVÁ, Kateřina REŠLOVÁ a Renata ZAPLETALOVÁ. Rozpočty České republiky a Evropské unie 2013. Brno: EPP Group in the European Parliament, 2016. 76 s. Výzkumná zpráva.
 15. 2015

 16. NASH, Christopher, Zdeněk TOMEŠ a Monika JANDOVÁ. Experiences with Railway Regulation in Great Britain and the Czech Republic – Round Table Report. In Národohospodářský obzor - Review of Economic Perspectives. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 349-356, 8 s. doi:10.1515/revecp-2015-0025.
 17. JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Gravity Models of Internal Migration – the Czech Case Study. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 01, s. 3-14. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0008.
 18. JANDOVÁ, Monika. On-track Competition in the Czech Passenger Rail Industry. 2015.
 19. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Suburbanisation in the Vicinity of Prague: Public Transport Issues. In Machová, Z., Tichá, M.. Proceedings of the 13th International Conference „ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES“. Ostrava: VŠB-TU, 2015. s. 1-10, 10 s. ISBN 978-80-248-3796-3.
 20. 2014

 21. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Václav REDERER a Monika JANDOVÁ. An influence of open access on passenger rail transport on the Prague-Ostrava route. In ITEA conference, Toulouse. 2014.
 22. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. European Deregulation of Railways – What Has Been Done and What Is Ahead? In Oleksandra Lemeshko. New Economic Challenges: 5th International PhD Student Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 161-172, 12 s. ISBN 978-80-210-7140-7.
 23. JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Liberalization of Rail Freight in the EU. In Oleksandra Lemeshko. Liberalization of Rail Freight in the EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 247-259, 13 s. ISBN 978-80-210-7140-7.
 24. 2013

 25. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Evropské regulace železniční dopravy – inovace prvního a návrh čtvrtého železničního balíčku. In Kvizda, M.. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita MuniPress, 2013. s. 62-75, 14 s. ISBN 978-80-210-6425-6.
 26. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Incentives to move: a model of inter-regional migration in the Czech Republic. In Zuzana Machová a Natálie Uhrová. Economic policy in the European Union member countries. Ostrava: VŠB - Technical university Ostrava, 2013. s. 270-282, 13 s. ISBN 978-80-248-3095-7.
 27. JANDOVÁ, Monika a Václav REDERER. Milníky vývoje na dopravním rameni Praha–Ostrava. In Kvizda, Tomeš. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita MuniPress, 2013. s. 77-93, 17 s. ISBN 978-80-210-6425-6.
 28. 2011

 29. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Vnitřní migrace. In Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 41-56, 16 s. ISBN 978-80-210-5656-5.
 30. 2010

 31. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Gravitační model vnitřní migrace v ČR. Brno: MU, 2010. 13 s.
 32. 2009

 33. JANDOVÁ, Monika. Vývoj zahraničního obchodu. In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 11 s. 11/09. ISBN 978-80-210-5056-3.
 34. 2008

 35. TOMEŠ, Zdeněk, Libor ŽÍDEK, Petr MUSIL, Aleš FRANC, Martin CHROMEC, Soňa BALCÁRKOVÁ, Zuzana HRDLIČKOVÁ, Monika JANDOVÁ a Pavel KREJČIŘÍK. Hospodářská politika 1900-2007. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 262 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7.
 36. JANDOVÁ, Monika. Komoditní aspekty zahraničního obchodu ČR a SR. In Mekon 2008 - CD příspěvků X. ročníku mezinárodní konference ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. s. 1-6, 6 s. ISBN 978-80-248-1704-0.
 37. JANDOVÁ, Monika a Tomáš PALETA. Komoditní struktura zahraničního obchodu vybraných zemí střední a východní Evropy. In MendelNet 2008. Brno: MZLU, 2008. s. 1-7, 8 s.
 38. PALETA, Tomáš a Monika JANDOVÁ. Strukturální politika Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovinska 1990-2006. In Mendelnet 2008. 1. vyd. Brno: MZLU Brno, 2008. s. 1-10, 10 s.
 39. JANDOVÁ, Monika. Zahraniční obchod. In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: MU, 2008. s. 258-287, 29 s. ESF-8/08-02/58. ISBN 978-80-210-4725-9.
 40. JANDOVÁ, Monika. Zahraniční obchod vybraných ekonomik střední a východní Evropy (1990-2006). 2008.
 41. JANDOVÁ, Monika. ZAHRANIČNÍ OBCHOD VYBRANÝCH EKONOMIK STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY (1990-2006). In ŽÍDEK, Libor a Zdeněk TOMEŠ. Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: MU, 2008. s. 294-314, 20 s. 1/1. ISBN 978-80-210-4786-0.
 42. 2007

 43. JANDOVÁ, Monika. Komparace zahraničního obchodu Maďarska a Polska (1990-2006). Brno: CVKSČE, 2007.
 44. JANDOVÁ, Monika. Zahraniční obchod. In Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). Brno: MU, 2007. s. 148-158, 11 s. 55-975B-2007 02/58 13/ESF. ISBN 978-80-210-4455-5.
 45. JANDOVÁ, Monika. Zahraniční obchod Slovenské republiky 1993-2006. Brno: CVKSČE, 2007.
 46. JANDOVÁ, Monika. Zhodnocení dopadu komoditních aspektů zahraničního obchodu na ekonomický růst zemí V4. In MendelNet 2007. Brno: Petr Novák - Gimli, 2007. s. 120-124. ISBN 978-80-903966-6-1.
 47. 2006

 48. TOMEŠ, Zdeněk a Monika JANDOVÁ. Political Economy of Trade Policy. In ETSG 2006 Vienna. Wien: ETSG, 2006. s. www, 10 s.
 49. JANDOVÁ, Monika. Vliv aspektů zahraničního obchodu ČR na ekonomický růst země. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. vyd. ESF MU: MU, 2006. s. 79-85, 7 s. ISBN 80-210-4087-4.
 50. JANDOVÁ, Monika. Vývoj komoditních, teritoriálních a institucionálních aspektů zahraničního obchodu ČR. Brno: CVKSČE, 2006.
 51. JANDOVÁ, Monika. Zahraniční obchod a konkurenceschopnost. In Konkurenceschopnost české ekonomiky: vývojové trendy. 1. vyd. Brno: MU, 2006. s. 188-199, 12 s. 55-9848-2006 02/58 20/ESF. ISBN 80-210-4157-9.
 52. JANDOVÁ, Monika. Zahraniční obchod České republiky (1990-2005). In MendelNET 2006 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Alfa Publishing, 2006. s. CD ROM, 11 s.
 53. 2005

 54. JANDOVÁ, Monika. Směnné relace v českém zahraničním obchodě. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. s. 45-56. ISBN 80-225-2047-0.
 55. JANDOVÁ, Monika. Současné přístupy k objasnění přetrvávajícího protekcionismu v mezinárodním obchodě. In Zborník príspevkou medzinárodnej vedeckej konferencie Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie. 2005. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. s. neuvedeno, 6 s.
 56. JANDOVÁ, Monika. Spravedlivý obchod. In MendelNet 2005. Brno: Nakladatelství KONVOJ, 2005. s. 35-42. ISBN 80-7302-107-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 9. 2020 10:25