Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Věra DOSEDĚLOVÁ, M. LAŠTOVIČKOVÁ a Petr KUBÁŇ. Analýza žlčových kyselín v slinách ako neinvazívna diagnostika Barrettovho pažeráka. In XXXVII. slovenský a český gastroenterologický kongres 2023 – 30. 11. a 1. 12. 2023. 2023.
  2. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Věra DOSEDĚLOVÁ, M LAŠTOVIČKOVÁ a Petr KUBÁŇ. Analýza žlučových kyselin ve slinách jako neinvazivní diagnostika Barrettova jícnu. In XXXVII. Slovenský a Český gastroenterologický kongres, 30.11. - 01.12.2023. 2023.
  3. KONEČNÝ, Štefan. Biologická a inovativní léčba. In XXI. intenzivní kurz IBD kurz pro lékaře a zdravotní sestry, 14.-15.12.2023. 2023.
  4. KUBÁŇ, Petr, Štefan KONEČNÝ a Jiří DOLINA. Non-invasive methods in gastroesophageal reflux disease diagnostics. An overview. Gastroenterol prax. Bratislava: SAMEDI s.r.o., 2023, roč. 22, č. 1, s. 17-21. ISSN 1336-1473.
  5. KONEČNÝ, Štefan. Racionalizace antisekreční léčby. In 8. kongres Medicíny pro praxi, 8.–9. 9. 2023. 2023.
  6. KONEČNÝ, Štefan. Racionalizace antisekreční léčby. In 8. kongres Medicíny pro praxi v Brně. 2023.
  7. KROUPA, Radek, Tomáš PAVLÍK, Štefan KONEČNÝ, Barbora PACKOVÁ, Milan DASTYCH, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Jiří DOLINA. The association between duration of and indications for proton pump inhibitor use and risk of gastric polyps. EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2023, roč. 35, č. 8, s. 829-835. ISSN 0954-691X. doi:10.1097/MEG.0000000000002587.
  8. DOSEDĚLOVÁ, Věra, M LAŠTOVIČKOVÁ, Jiří DOLINA, Štefan KONEČNÝ a Petr KUBÁŇ. UHPLC-MS analysis of salivary bile acids in non-invasive diagnostics of Barrett’s esophagus. In IMA 2023 13th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications,17.-20.09.2023. 2023.
  9. DOSEDĚLOVÁ, Věra, M LAŠTOVIČKOVÁ, Jiří DOLINA, Štefan KONEČNÝ a Petr KUBÁŇ. UHPLC-MS analysis of salivary bile acids in non-invasive diagnostics of Barrett’s esophagus. In CECE 2023 18th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. 2023. ISBN 978-80-908154-0-7.
  10. VÁLEK, Vlastimil, Daniel BARTUŠEK, Markéta SMĚLÁ, Štefan KONEČNÝ a Marek DOSTÁL. Využití skórovacích systémů při hodnocení zánětlivých změn Crohnovy choroby na MR-enterografii. Ceska Radiologie. Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne, 2023, roč. 77, č. 3, s. 577-583. ISSN 1210-7883.

  2022

  1. WASSERBAUER, Martin, Stepan HLAVA, Jiri DRABEK, Jan STOVICEK, Petra MINARIKOVA, Lenka NEDBALOVA, Tomas DRASAR, Zdena ZADOROVA, Jiří DOLINA, Štefan KONEČNÝ, Vladimír KOJECKY, Jana KOZELUHOVA, Pavlina CERNIKOVA, Dita PICHLEROVA, Barbora KUCEROVA, Stepan COUFAL a Radan KEIL. Adalimumab biosimilars in the therapy of Crohn´s disease and ulcerative colitis: Prospective multicentric clinical monitoring. PLOS One. SAN FRANCISCO: PUBLIC LIBRARY SCIENCE, 2022, roč. 17, č. 8, s. 1-13. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0271299.
  2. DOSEDĚLOVÁ, Věra, Marketa LASTOVICKOVA, Juan F AYALA-CABRERA, Jiří DOLINA, Štefan KONEČNÝ, Oliver J. SCHMITZ a Petr KUBÁŇ. Quantification and identification of bile acids in saliva by liquid chromatography-mass spectrometry: Possible non-invasive diagnostics of Barrett's esophagus? Journal of Chromatography A. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2022, roč. 1676, August 2022, s. 1-13. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2022.463287.
  3. KONEČNÝ, Štefan. Rozdíly ve výsledcích z 24 hodinové multikanálové intraluminální impedance a pH-metrie jícnu u pacientů s extra-esofageálním refluxem a refluxní chorobou jícnu. In 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny. 2022.
  4. KONEČNÝ, Štefan. Vedolizumab in treatment of perianal Crohn's disease. In State-of-the-art management of IBD: Current realities and future horizon, Frankfurt. 2022.

  2021

  1. ŠRAMKOVÁ, Michaela, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Štefan KONEČNÝ, Lumír KUNOVSKÝ a Jiří DOLINA. Endoscopic and medical therapy of gastric antral vascular ectasia: case series and review of available methods. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 75, č. 3, s. 221-228. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2021221.
  2. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Štefan KONEČNÝ, Aleš HEP, Lumír KUNOVSKÝ a Jiří DOLINA. Hybrid argon plasma coagulation in the ablation treatment of Barrett's esophagus - long term results. In UEG Week 2021. 2021.
  3. DASTYCH, Milan, Radek KROUPA, Aleš HEP, Štefan KONEČNÝ, Lumír KUNOVSKÝ a Jiří DOLINA. Hybrid Argon Plasma Coagulation in the ablation treatment of Barrett´s esophagus – 24 months results. In GASTRO 2021 Prague. 2021.

  2020

  1. DOSEDĚLOVÁ, Věra, Pavol ĎURČ, Jiří DOLINA, Štefan KONEČNÝ, František FORET a Petr KUBÁŇ. Analysis of bicarbonate, phosphate and other anions in saliva by capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection in diagnostics of gastroesophageal reflux disease. Electrophoresis. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2020, roč. 41, 1-2, s. 116-122. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201900319.
  2. KONEČNÝ, Štefan, Věra DOSEDĚLOVÁ, Pavol ĎURČ, Jiří DOLINA, František FORET a Petr KUBÁŇ. Analysis of ions and organic acids in saliva in diagnostics of gastroesophageal reflux disease. In EUG Week 2020. 2020.
  3. ĎURČ, Pavol, Věra DOSEDĚLOVÁ, František FORET, Jiří DOLINA, Štefan KONEČNÝ, Markus HIMMELSBACH, Wolfgang BUCHBERGER a Petr KUBÁŇ. Analysis of major bile acids in saliva samples of patients with Barrett's esophagus using high-performance liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 1625, August 2020, s. 1-9. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2020.461278.
  4. KONEČNÝ, Štefan, Jaroslava BINDASOVÁ, L. KRNÁČOVÁ, Jiří DOLINA a Miloš ŠTEFFL. Měření orofaryngeálního pH v diagnostice laryngofaryngeálního refluxu. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Praha: Mladá fronta a.s., 2020, roč. 69, č. 2, s. 90-94. ISSN 1210-7867.
  5. KONEČNÝ, Štefan, Radek KROUPA a Jiří DOLINA. Mimojícnové projevy refluxní nemoci jícnu a jejich léčba. Postgraduální gastroenterologie a hepatologie. Mladá fronta, a.s., 2020, roč. 6, č. 1, s. 11-15. ISSN 2336-4998.

  2019

  1. KONEČNÝ, Štefan, Petr KUBÁŇ, Pavol ĎURČ, Jiří DOLINA, Věra DOSEDĚLOVÁ, M. HIMMELSBACH a W. BUCHBERG. Analysis of selected bile acids in saliva by high-performance liquid chromatography-mass spectrometry as a potential new non-invasive diagnostic method for Barrett ’s esophagus. In 27th United European Gastroenterology Week Barcelona 2019. 2019. ISSN 2050-6414.
  2. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Věra DOSEDĚLOVÁ, Pavol ĎURČ, František FORET a Petr KUBÁŇ. Analýza bikarbonátu, fosfátu a dalších aniontů ve slinách pomocí kapilární elektroforézy s bezkontaktní vodivostní detekcí v diagnostice refluxní choroby jícnu. 2019.
  3. LAČNÁ, Júlia, Pavol ĎURČ, Michal GREGUŠ, Jana SKŘIČKOVÁ, Martina DOUBKOVÁ, Eva POKOJOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Jiří DOLINA, Štefan KONEČNÝ, František FORET a Petr KUBÁŇ. Capillary electrophoretic analysis of ionic content in exhaled breath condensate and pH monitoring as a non-invasive method in gastroesophageal reflux disease diagnostics. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2019, roč. 1134, DEC, s. 1-7. ISSN 1570-0232. doi:10.1016/j.jchromb.2019.121857.
  4. DOLINA, Jiří, Štefan KONEČNÝ, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, František FORET, Jana SKŘIČKOVÁ, Martina DOUBKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ a Petr KUBÁŇ. Evaluation of Important Analytical Parameters of the Peptest Immunoassay that Limit its Use in Diagnosing Gastroesophageal Reflux Disease. Journal of clinical gastroenterology. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2019, roč. 53, č. 5, s. 355-360. ISSN 0192-0790. doi:10.1097/MCG.0000000000001066.
  5. KROUPA, Radek, Štefan KONEČNÝ a Jiří DOLINA. Je něco zajímavého na Barrettově jícnu kromě endoskopie? In Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny, Hradec Králové. 2019.
  6. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Petr KUBÁŇ, Pavol ĎURČ, Věra DOSEDĚLOVÁ, Markus HIMMELSBACH a Wolfgang BUCHBERGER. Stanovení vybraných žlučových kyselin ve slinách metodou HPLC-MS jako potenciální nová neinvazivní metoda diagnostiky Barrettova jícnu. In 36. ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES. 2019. ISSN 1804-7874.
  7. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Štefan KONEČNÝ a Pavla KAVŘÍKOVÁ. Úskalí diagnostiky a léčby perianální Crohnovy nemoci. In 3. Ostravský gastroenterologický den. 2019.
  8. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Karolina POREDSKÁ, Pavla KAVŘÍKOVÁ, Štefan KONEČNÝ, Vladimír HEROUT, Jana ŠPELDOVÁ a Lenka JAKUBÍKOVÁ. Úspěšná léčba imunoterapií indukovaného IBD-like infliximabem: vlastní zkušenosti. In Gastroent Hepatol 2019; 73 (Suppl.1). 2019.

  2018

  1. DOUBKOVÁ, Martina, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří DOLINA, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, Štefan KONEČNÝ, František FORET a Petr KUBÁŇ. Analýza kondenzátu dechu jako alternativná diagnostická metoda gastroezfageálního refluxu (GERD). In XXXV. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 2018. ISSN 1212-3536.
  2. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, František FORET, Jana SKŘIČKOVÁ, Martina DOUBKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ a Petr KUBÁŇ. Assesment of Important Analytical Parameters of Peptest Immunoassay for its use in Diagnosis of Esophageal Reflux Disease. In Digestive Disease Week, Washington DC, USA. 2018. doi:10.1016/S0016-5085(18)31830-4.
  3. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Martina DOUBKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, František FORET a Petr KUBÁŇ. Assessment of exhaled breath condensate for non-invasive diagnosis of gastroesophageal reflux disease. In Digestive Disease Week, Washington DC, USA. 2018. doi:10.1016/S0016-5085(18)31829-8.
  4. KUBÁŇ, Petr, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, František FORET, Jiří DOLINA, Štefan KONEČNÝ, Martina DOUBKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. CAPILLARY ELECTROPHORETIC ANALYSIS OF EXHALED BREATH CONDENSATE IN THE DIAGNOSIS OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE. HUNGARIAN JOURNAL OF INDUSTRY AND CHEMISTRY. WARSAW: DE GRUYTER POLAND SP ZOO, 2018, roč. 46, č. 1, s. 23-27. ISSN 0133-0276. doi:10.1515/hjic-2018-0006.
  5. KROUPA, Radek, Tomáš PAVLÍK, Milan DASTYCH, Štefan KONEČNÝ a Jiří DOLINA. Epidemiologie adenokarcinomu jícnu v České republice: lze vývoj aktivně ovlivnit? In XXII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY. XII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP. 2018.
  6. KONEČNÝ, Štefan, Radek KROUPA a Jiří DOLINA. Novinky v oblasti funkčních onemocnění jícnu. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2018, roč. 15, č. 5, s. 263-266. ISSN 1214-8687.
  7. KONEČNÝ, Štefan. Omyly v diagnostice refluxní choroby jícnu. In Budějovice gastroenterologické, České Budějovice. 2018.
  8. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, Martina DOUBKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ, František FORET a Petr KUBÁŇ. Peptest v laboratoři a klinické praxi a jeho možnosti využití k diagnostice EER. In Budějovice gastroenterologické, České Budějovice. 2018.
  9. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, Martina DOUBKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ, František FORET a Petr KUBÁŇ. Peptest v laboratoři a klinické praxi a jeho možnosti využití k diagnostice EER. 2018.
  10. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Lumír KUNOVSKÝ a Štefan KONEČNÝ. Prokinetika a jejich využití v gastroenterologii. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 6, s. 673-678. ISSN 0042-773X.
  11. KROUPA, Radek, Štefan KONEČNÝ, Milan DASTYCH a Jiří DOLINA. Sérová hladina gastrinu při dlouhodobé léčbě inhibitory protonové pumpy a klinické dopady. In 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny. 2018.
  12. KROUPA, Radek, Štefan KONEČNÝ a Jiří DOLINA. Současné trendy v diagnostice a léčbě refluxní nemoci jícnu. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 6, s. 588-594. ISSN 0042-773X.
  13. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, Martina DOUBKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ, František FORET a Petr KUBÁŇ. Vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu jako neinvazivní diagnostika GERD. In 15. vzdělávácí a diskuzní gastroenterologické dny. 2018. ISSN 1804-7874.
  14. KONEČNÝ, Štefan. Vzácná příčina abdominální anginy s manifestací po laparoskopické cholecystektomii. In Pracovní den Kazuistiky. 2018.
  15. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Monika STAŇKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Igor PENKA. Vzácná příčina abdominální anginy s manifestací po laparoskopické cholecystektomii. In Budějovice gastroenterologické, České Budějovice. 2018.
  16. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Monika STAŇKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Igor PENKA. Vzácná příčina abdominální angíny s manifestací po laparoskopické cholecystektomii. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. Praha: Mladá fronta, 2018, roč. 4, č. 3, s. 148-149. ISSN 2336-4998.
  17. DOLINA, Jiří a Štefan KONEČNÝ. Why rectal manometry in IBD. In International Conference of Central and Eastern European Club of Coloproctology, Brno. 2018.

  2017

  1. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA a Aleš HEP. Funkční onemocnění gastrointestinálního traktu - optimální terapeutický přístup k jícnovým poruchám. Farmakoterapeutická revue. Praha: Current Media s.r.o., 2017, roč. 2017, č. 1, s. 30-35. ISSN 2533-6878.
  2. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, Martina DOUBKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, D. KINDLOVÁ, E. POKOJOVÁ, František FORET a Petr KUBÁŇ. Peptest v laboratoři a klinické praxi a jeho možnosti využití k diagnostice EER. In 6. kongres České gastroenterologické společnosti. 2017. ISSN 1804-7874.
  3. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Z. BENEŠ a Aleš HEP. První případ elektrické stimulační terapie dolního jícnového svěrače indikovaný v ČR k implantaci. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 71, č. 2, s. 156-160. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2017csgh.info04.
  4. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Martina DOUBKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ, Pavol ĎURČ, Júlia LAČNÁ, Michal GREGUŠ, František FORET a Petr KUBÁŇ. SYMPTOM PATTERNS AND TYPES OF GASTROESOPHAGEAL REFLUXES SIGNIFICANTLY DIFFER IN GROUPS OF EROSIVE ESOPHAGITIS AND NON-EROSIVE FORM OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD) PATIENTS. In 25th United European Gastroenterology Week. 2017. ISSN 2050-6406.
  5. KINDLOVÁ, Dagmar, Martina DOUBKOVÁ, Eva POKOJOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří DOLINA, Štefan KONEČNÝ, Petr KUBÁŇ, Pavol ĎURČ, Júlia HODÁKOVÁ a Michal GREGUŠ. Vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu metodou kapilární elektroforézy u vybraných plicních onemocnění s podezřením na gastroesofageální reflux. In Respiro. Trenčín: Q-EX, 2017. s. 60-61. ISSN 1335-3985.
  6. KUČEROVÁ, Lenka, Milan DASTYCH a Štefan KONEČNÝ. Vzácná příčina těžké malnutrice s gastrointestinálním selháním imitující Crohnovu chorobu. In Kazuistiky 2017. 2017.

  2016

  1. KUNOVSKÝ, Lumír, Beáta HEMMELOVÁ, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA, Štefan KONEČNÝ a Igor PENKA. Crohn disease and pregnancy: a case report of an acute abdomen. International Journal of Colorectal Disease. New York: Springer, 2016, roč. 31, č. 8, s. 1493-1494. ISSN 0179-1958. doi:10.1007/s00384-016-2554-1.
  2. KONEČNÝ, Štefan, Tomáš PAVLÍK a Jiří DOLINA. Kvalitativní hodnocení složení refluxátu a jeho vztah k mimojícnovým projevům refluxní choroby. In 14. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary. 2016. ISSN 1804-7874.
  3. KONEČNÝ, Štefan, Monika VLADAŘOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Jiří DOLINA. Kvalitativní hodnocení složení refluxátu pomocí 24hodinové multikanálové intraluminální impedance a pH metrie jícnu a jeho vztah k mimojícnovým projevům refluxní choroby. In XXI. Gastrofórum, Štrbské pleso. 2016. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh201677.
  4. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Z. BENEŠ a Aleš HEP. První případ elektrické stimulační terapie dolního jícnového svěrače indikovaný k implantaci v ČR. In 14. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary. 2016. ISSN 1804-7874.
  5. KONEČNÝ, Štefan, Radek KROUPA, Tomáš PAVLÍK a Jiří DOLINA. Qualitative Evaluation of the Composition of Refluxate by 24-hour Multichannel Esophageal Intraluminal Impedance and Ph-monitoring and its Relationship with Extraesophageal Reflux Disease. In UEG (United European Gastroenterology) Week 2016, Vienna. 2016. ISSN 2050-6406. doi:10.1177/2050640616663689.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 2. 2024 16:07