Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. NETUŠIL, Radek, Kateřina TOMANOVÁ, Lenka CHODÁKOVÁ, Daniela CHVALOVÁ, David DOLEŽEL, Thorsten RITZ a Martin VÁCHA. Cryptochrome-dependent magnetoreception in a heteropteran insect continues even after 24 h in darkness. Journal of Experimental Biology. Cambridge: Company of Biologists Ltd, 2021, roč. 224, č. 19, s. "jeb243000", 8 s. ISSN 0022-0949. doi:10.1242/jeb.243000.
 2. 2020

 3. SLÁMOVÁ, Hana, Jana ŠEBESTÍKOVÁ, Kateřina TOMANOVÁ a Martin VÁCHA. MAGNETICKÉ POLE ZVYŠUJE POHYBOVOU AKTIVITU MYŠI, NEMĚNÍ SE VŠAK JEJÍ DENNÍ RYTMUS. In 96. Fyziologické dny, 4. – 6. únor 2020, Martin. 2020.
 4. 2019

 5. ROCHE, Kevin, Jan KUTA, Ivo SEDLÁČEK, Rostislav ČERVENKA, Kateřina TOMANOVÁ a Pavel JURAJDA. Concentrations of Thirteen Trace Metals in Scales of Three Nototheniid Fishes from Antarctica (James Ross Island, Antarctic Peninsula). BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH. New Jersey: HUMANA PRESS INC, 2019, roč. 191, č. 1, s. 214-223. ISSN 0163-4984. doi:10.1007/s12011-018-1598-1.
 6. TOMANOVÁ, Kateřina a Martin VÁCHA. Radiofrekvenční šum a chov matek včely medonosné (pilotní studie). In Zoologické dny Brno 2019. 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.
 7. BARTOŠ, Přemysl, Pavel SLABÝ, Radek NETUŠIL, Kateřina TOMANOVÁ, David DOLEŽEL a Martin VÁCHA. Radiofrequency noise modifies the insect sense of time. In 10th RIN Conference on Animal Navigation 10-12 April 2019 Royal Holloway College, UK. 2019.
 8. 2018

 9. ROCHE, Kevin Francis, Jan KUTA, Ivo SEDLÁČEK, Rostislav ČERVENKA, Kateřina TOMANOVÁ a Pavel JURAJDA. First data on uranium uptake in three nototheniid fishes from Antarctica (James Ross Island). Chemosphere. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, roč. 211, November, s. 510-514. ISSN 0045-6535. doi:10.1016/j.chemosphere.2018.07.195.
 10. SLABÝ, Pavel, Přemysl BARTOŠ, Jakub KARAS, Radek NETUŠIL, Kateřina TOMANOVÁ a Martin VÁCHA. How swift is Cry-mediated magnetoreception? Conditioning in an American cockroach shows sub-second response. Frontiers in Behavioral Neuroscience. Frontiers Research Foundation, 2018, roč. 12, č. 107, s. 1-10. ISSN 1662-5153. doi:10.3389/fnbeh.2018.00107.
 11. 2017

 12. PECKA, Tomáš, Radek NETUŠIL, Pavel SLABÝ, Kateřina TOMANOVÁ a Martin VÁCHA. Magnetorecepce hmyzu funguje i při červeném světle. In Zoologické dny 2017. 2017.
 13. 2016

 14. BAZALOVÁ, Olga, Markéta KVÍČALOVÁ, Tereza VÁLKOVÁ, Pavel SLABÝ, Přemysl BARTOŠ, Radek NETUŠIL, Kateřina TOMANOVÁ, Peter BRAEUNIG, How-Jing LEE, Ivo ŠAUMAN, Milena DAMULEWICZ, Jan PROVAZNIK, Richard POKORNY, David DOLEZEL a Martin VÁCHA. Cryptochrome 2 mediates directional magnetoreception in cockroaches. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. WASHINGTON: National Academy of Sciences, 2016, roč. 113, č. 6, s. 1660-1665. ISSN 0027-8424. doi:10.1073/pnas.1518622113.
 15. KVÍČALOVÁ, Markéta, Olga BAZALOVA, Milena DAMULEWICZ, Tereza VÁLKOVÁ, Pavel SLABÝ, Přemysl BARTOŠ, Radek NETUŠIL, Kateřina TOMANOVÁ, Jan PROVAZNÍK, Peter BRAEUNIG, How JING-LEE, Ivo ŠAUMAN, Richard POKORNÝ, David DOLEŽEL a Martin VÁCHA. KRYPTOCHROM ZPROSTŘEDKOVÁVÁ MAGNETORECEPCI HMYZU. In 92. Fyziologické dny, 2. - 4. února 2016 České Budějovice. 2016. ISBN 978-80-7394-563-3.
 16. NETUŠIL, Radek, Pavel SLABÝ, Přemysl BARTOŠ, Kateřina TOMANOVÁ, Jakub KARAS a Martin VÁCHA. Magnetically induced freezing in cockroach. Effect of interstimulus interval. In RIN 16 Orientation & Navigation. 2016.
 17. TOMANOVÁ, Kateřina a Martin VÁCHA. The magnetic orientation of the Antarctic amphipod Gondogeneia antarctica is cancelled by very weak radiofrequency fields. Journal of Experimental Biology. CAMBRIDGE: COMPANY OF BIOLOGISTS LTD, 2016, roč. 219, č. 11, s. 1717-1724. ISSN 0022-0949. doi:10.1242/jeb.132878.
 18. 2015

 19. TOMANOVÁ, Kateřina a Martin VÁCHA. Kompasová orientace antarktických litorálních korýšů je mimořádně citlivá k působení slabých RF polí. In Zoologické dny Brno 2015. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
 20. NETUŠIL, Radek, Pavel SLABÝ, Jakub KARAS, Kateřina TOMANOVÁ, Přemysl BARTOŠ a Martin VÁCHA. Magneticky podmíněný freezing u hmyzu. In 42. etologická konference. 2015.
 21. BARTOŠ, Přemysl, Olga BAZALOVÁ, Markéta KVÍČALOVÁ, Pavel SLABÝ, Kateřina TOMANOVÁ, David DOLEŽEL a Martin VÁCHA. Magnetorecepce hmyzu - půlstoletí výzkumu za námi a kudy dál. In Zoologické dny Brno 2015. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
 22. 2013

 23. TOMANOVÁ, Kateřina, Pavel SLABÝ a Martin VÁCHA. Cattle North-South alignment & herd density. In RIN13 Bionav -The application of animal navigation techniques in autonomous vehicles. 2013.
 24. SLABÝ, Pavel, Kateřina TOMANOVÁ a Martin VÁCHA. Cattle on pastures do align along the North–South axis, but the alignment depends on herd density. Journal of Comparative Physiology A. 2013, roč. 199, č. 8, s. 695-701. ISSN 0340-7594. doi:10.1007/s00359-013-0827-5.
 25. SLABÝ, Pavel, Kateřina TOMANOVÁ, Tereza VÁLKOVÁ, Jakub KARAS, Přemysl BARTOŠ, Radek NETUŠIL a Martin VÁCHA. Hustota stáda ovlivňuje severo-jižní alignment dobytka. In Zoologické dny. 2013. ISBN 978-80-87189-14-6.
 26. TOMANOVÁ, Kateřina, Pavel SLABÝ a Martin VÁCHA. Orientace mezi mořem a souší. Antarktičtí blešivci používají magnetický kompas. In 40. etologická konferencia ČSEtS, Košice. 2013. ISBN 978-80-8077-369-4.
 27. 2012

 28. SLABÝ, Pavel, Tereza VÁLKOVÁ, Kateřina TOMANOVÁ, Jakub KARAS, Přemysl BARTOŠ, Radek NETUŠIL a Martin VÁCHA. Alignment of cattle: replication study. In ECBB VI - European conference on behavioural biology 2012. 2012.
 29. SLABÝ, Pavel, Kateřina TOMANOVÁ, Tereza VÁLKOVÁ, Jakub KARAS, Přemysl BARTOŠ, Radek NETUŠIL a Martin VÁCHA. Když sama, tak s kompasem : poziční chování dobytka. In 39. etologická konference, Nové Město na Moravě. 2012.
 30. SLABÝ, Pavel, Kateřina TOMANOVÁ a Martin VÁCHA. Magnetický alignment dobytka. In Michal Opatřil, Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012. 1.vydání. Praha 2012: Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, 2012. s. 55-56. ISBN 978-80-7403-104-5.
 31. 2011

 32. TOMANOVÁ, Kateřina, Martin VÁCHA, Olga BAZALOVÁ, Hana SEHADOVÁ, Rudolf LOESEL, Tereza VÁLKOVÁ, Markéta KVÍČALOVÁ, Přemysl BARTOŠ, Ivo ŠAUMAN a David DOLEŽEL. Cryptochrome 2 necessary for magnetosensitivity of American cockroach P. americana. In WORKSHOP ON ANIMAL PHYSIOLOGY AND IMMUNOLOGY BRNO. 2011.
 33. BAZALOVA, Olina, Hana SEHADOVA, Rudolf LOESEL, Tereza VÁLKOVÁ, Přemysl BARTOŠ, Markéta KVÍČALOVÁ, Kateřina TOMANOVÁ, Ivo ŠAUMAN, David DOLEZEL a Martin VÁCHA. Cryptochrome 2 necessary for magnetosensitivity of American cockroach Periplaneta americana. In Orientation & Navigation. Birds Humans & Other Animals. 7th Conference in this Series, 6-9 April 2011, University of Reading, UK. 2011.
 34. 2009

 35. TOMANOVÁ, Kateřina a Martin VÁCHA. Využívá potemník hnědý k orientaci magnetické pole? In 36. etologická konference ČSEtS. 2009.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2022 20:27