Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. RUSINKO, Marcela. Normalizační rovnice historika umění. Trestní kauza Jaromíra Neumanna z let 1985–1988. Soudobé dějiny, AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny, 2020, roč. 2019, č. 4, s. 494-521. ISSN 1210-7050.
 2. 2019

 3. RUSINKO, Marcela. Art collections - seeking middle class identities? Constructing social status as a collector in interwar Czechoslovakia. In In the Shadow of the Habsburg Empire? Art and Culture in Interwar Central Europe, International Conference, Brno, Moravian Gallery, 12–14 September, 2019. 2019.
 4. RUSINKO, Marcela. August Švagrovský, Sigismund Ludvík Bouška, Jaroslav Jindra, medailony sběratelů a katalogová hesla. In Rusinko, Marcela; Vlnas, Vít. Sobě ke cti, umění ke slávě : Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích. Brno: Books & Pipes, 2019. s. 113-114, 138-139, 143-148, 9 s. ISBN 978-80-7485-197-1.
 5. RUSINKO, Marcela. Collecting Vernacularities? Three Different Pictures of Czech Art in Inter-war Bohemia. In Multiplying Modernity: Vernacular modernisms, nostalgia and the avant-garde. CRAACE workshop, East Slovak Gallery, Košice 6-7 December 2019. 2019.
 6. RUSINKO, Marcela. Dražby mobiliářů z konfiskovaných moravskoslezských zámků : výstavní a aukční síň Karel Ditrich Brno v letech 1948–1950. Opuscula historiae artium, Masarykova univerzita, 2019, roč. 68, č. 1, s. 40-55. ISSN 1211-7390.
 7. RUSINKO, Marcela. Emil Salus, Vincenc Kramář, Arne Novák, medailony sběratelů a katalogová hesla. In Rusinko, Marcela; Vlnas, Vít. Sobě ke cti, umění ke slávě : Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích. Brno: Books & Pipes, 2019. s. 154-155, 164-167, 178-179, 8 s. ISBN 978-80-7485-197-1.
 8. RUSINKO, Marcela. Historie uměleckého sběratelství a možnosti provenienčního výzkumu v českých muzeích umění. In Sněm Rady galerií České republiky, Západočeská galerie v Plzni, 11.-12.listopadu 2019. 2019.
 9. RUSINKO, Marcela. Jaroslav Borovička, Ondřej Gogala, Emanuel Hloupý, medailony sběratelů a katalogová hesla. In Rusinko, Marcela; Vlnas, Vít. Sobě ke cti, umění ke slávě : Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích. Brno: Books & Pipes, 2019. s. 281-285, 293-301, 14 s. ISBN 978-80-7485-197-1.
 10. RUSINKO, Marcela. Josef Gočár, Václav Butta, František Venera, František Čeřovský, medailony sběratelů a katalogová hesla. In Rusinko, Marcela; Vlnas, Vít. Sobě ke cti, umění ke slávě : Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích. Brno: Books & Pipes, 2019. s. 182-183, 186-193, 204-210, 17 s. ISBN 978-80-7485-197-1.
 11. RUSINKO, Marcela. Karel Vavřík, Otakar Štorch-Marien, Oto Resch, František Steinfeld, Josef Sudek, Vladimír Kouřil, medailony sběratelů a katalogová hesla. In Rusinko, Marcela; Vlnas, Vít. Sobě ke cti, umění ke slávě : Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích. Brno: Books & Pipes, 2019. s. 240-247, 252-265, 275-277, 30 s. ISBN 978-80-7485-197-1.
 12. RUSINKO, Marcela. Ondřej Sekora : Soukromá malířská a kreslířská tvorba. In Prokůpek, Tomáš a kol.. Ondřej Sekora : malířské a jiné práce. Praha: Moravské zemské muzeum, Filip Tomáš - Akropolis, 2019. s. 110-122, 13 s. ISBN 978-80-7028-528-2.
 13. RUSINKO, Marcela. Pohledem sběratele a kurátora muzea umění: Komentovaná prohlídka po brněnských uměleckých ateliérech. Open Studios Brno. : Open Studios Brno, 2019.
 14. RUSINKO, Marcela. Provenienční výzkum jako cesta minulostí do budoucnosti. Prostor Zlín, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 12-16. ISSN 1212-1398.
 15. RUSINKO, Marcela. Sběratelství jako institut budování sociálního statutu v meziválečném Československu. In Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek, 5. 3. 2019. 2019.
 16. RUSINKO, Marcela a Vít VLNAS. Sobě ke cti, umění ke slávě. In Rusinko, Marcela; Vlnas, Vít. Sobě ke cti, umění ke slávě : Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích. Brno: Books & Pipes, 2019. s. 6-12, 7 s. ISBN 978-80-7485-197-1.
 17. RUSINKO, Marcela a Vít VLNAS. Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích. Brno: Books & Pipes, 2019. 369 s. ISBN 978-80-7485-197-1.
 18. RUSINKO, Marcela a Vít VLNAS. Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960. 2019.
 19. RUSINKO, Marcela. The Art Market As a Sign of Social Change? Auctioning Confiscated Art In The Post-war Czechoslovakia. In Tools fot the future. Researching art market practices from past to present / Workshop 3 – The Formation and Development of New Art Markets London 30 &31 May, 2019. 2019.
 20. RUSINKO, Marcela. Umělecké sběratelství & sociální identita. Obchod s konfiskáty v poválečném Brně. In Fait Gallery Brno. 2019.
 21. RUSINKO, Marcela. Václav Dvořák, František Dvořáček, medailony sběratelů a katalogová hesla. In Rusinko, Marcela; Vlnas, Vít. Sobě ke cti, umění ke slávě : Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích. Brno: Books & Pipes, 2019. s. 214-215, 221-223, 228-230, 10 s. ISBN 978-80-7485-197-1.
 22. 2018

 23. RUSINKO, Marcela. Básníkem forem. Po stopách výtvarníka Vojmíra Vokolka. Kontexty : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, roč. 2018, č. 5, s. 57-65. ISSN 1803-6988.
 24. RUSINKO, Marcela. Collecting in Communist Czechoslovakia. The Art Collection As An Altruistic Space Of Freedom : How The Totalitarian Ideology Could Change The Aspects Of Collecting Behaviour. In Researching art market practices from past to present, International Conference / Worhshop 1 - The Art Collector, University Paul Valéry Montpellier, June 8–9, 2018. 2018.
 25. RUSINKO, Marcela. Dispossessing Art Collectors In Communist Czechoslovakia. In International Conference Dispossessions of Cultural Objects between 1914 and 1989/1991 Alpe Adria Region in Comparative Perspective Ljubljana. France Stele Institute of Art History ZRC SAZU March 19-21, 2018. 2018.
 26. RUSINKO, Marcela. Dispossessions of Cultural Objects between 1914 and 1989/1991 – Alpe Adria Region in Comparative Perspective. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 2018, roč. 30, č. 1, s. 36-37. ISSN 0862-612X.
 27. RUSINKO, Marcela. Disregarded or Adored? Women Artists' Market In Communist Czechoslovakia. Case of Adriena Simotova and Her Career Path. In Researching art market practices from past to present / Workshop 2 The Artist as en Enterpreneur & Career Paths HKU University of the Arts Utrecht, The Netherlands December 17-18, 2018. 2018.
 28. RUSINKO, Marcela. Jan Zrzavý : Melancholie. Ze sbírek GVU v Ostravě. 2018.
 29. RUSINKO, Marcela. Jaromír Neumann a Jiří Frel. Případy profesního a morálního selhání dvojice českých humanitních vědců v období pozdní normalizace. In Československo v letech 1978–1985, Konference ÚSTR ČR a Jihočeského muzea, 30.–31. 5. 2018 České Budějovice. 2018.
 30. RUSINKO, Marcela. Josef Sudek sbírající. Neklidné zaujaté hledačství a diluviální vrstvy paměti. Kontexty : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 50-58. ISSN 1803-6988.
 31. RUSINKO, Marcela. Křehké sny modernity : ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918–1938. Pardubice: Východočeská galerie v Pardubicích, 2018. 140 s. ISBN 978-80-85112-84-9.
 32. RUSINKO, Marcela. Křehké sny modernity : ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918–1938. 2018.
 33. RUSINKO, Marcela. Mýtus „chudého“ sběratele a Max Švabinský „čestným horníkem“. Umění jako nástroj sociální nivelizace v socialistickém Československu? In VI. sjezd historiků umění. Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho „smrti“. 2018.
 34. RUSINKO, Marcela. Perské koberce, hodiny a šavle. Umělecké aukce v poválečném Československu a konfiskovaný majetek. In Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945, konference Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., 16. dubna 2018. 2018.
 35. RUSINKO, Marcela. Sbírka jako prostor vnitřní svobody : Nová vlna soukromého sběratelství v Československu po roce 1970. In Petráš, Jiří; Svoboda, Libor. Bezčasí : Československo v letech 1972–1977. Praha - České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2018. s. 95-111, 17 s. ISBN 978-80-88292-24-1.
 36. RUSINKO, Marcela. Snad nesbíráte obrazy? Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965. Brno: Books&Pipes Publishing, 2018. 352 s. ISBN 978-80-7485-157-5.
 37. RUSINKO, Marcela. Soukromý sběratel Vincenc Kramář a osudy jeho sbírky v komunistickém Československu. Kontexty : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 40-50. ISSN 1803-6988.
 38. 2017

 39. RUSINKO, Marcela. Emil Filla a jeho žáci : Tušení metamorfóz. 2017.
 40. RUSINKO, Marcela. Jako Anděl žalostné smrti. Trestní stíhání a proces s Jaromírem Neumannem v letech 1985–1988. In Historik umění Jaromír Neumann, vědecká konference VŠUP v Praze, 26. září 2017. 2017.
 41. RUSINKO, Marcela. Nová vlna poválečného soukromého sběratelství v Československu po roce 1970. In Československo v letech 1972–1977, konference ÚSTR ČR, 17. - 18. 5. 2017, České Budějovice. 2017.
 42. RUSINKO, Marcela. Od Kateřiny Veliké po Coco Chanel : Ženy jako sběratelky umění. In Východočeská galerie v Pardubicích, Dům U Jonáše, 29.11.2017, Pardubice. 2017.
 43. RUSINKO, Marcela. Sběratelství prací na papíře. Jak sbírat kresbu a grafiku. 2017.
 44. RUSINKO, Marcela. Státem vedené soudní procesy závěru padesátých let a soukromé umělecké sběratelství v komunistickém Československu : Jaroslav Borovička a Václav Butta. In Bartlová, Milena. Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity. 1. vyd. Praha: UMPRUM, 2017. s. 226-235, 10 s. ISBN 978-80-87989-23-4.
 45. RUSINKO, Marcela. Světová muzea a soukromé sbírky - New York a San Francisco. In Východočeská galerie v Pardubicích, Dům U Jonáše, 11. 1. 2017. 2017.
 46. RUSINKO, Marcela a Jan ADAMEC. Vojmír Vokolek : Mizející poselství. Pardubice: Východočeská galerie v Pardubicích, 2017. 108 s. ISBN 978-80-85112-81-8.
 47. RUSINKO, Marcela. Vojmír Vokolek – Mizející poselství. 2017.
 48. RUSINKO, Marcela. Význam sběratelství grafiky v 60. letech 20. století a dnes. Komparativní skica. In Sběratelství prací na papíře. Jak sbírat kresbu a grafiku. Workshop SDU FF MU a VČG v Pardubicích, Dům U Jonáše, 1. března 2017, Pardubice. 2017.
 49. RUSINKO, Marcela. „Živý květ jara“, či nový koncept? : Sběratelská reflexe tvorby Adrieny Šimotové v socialistickém Československu v letech 1965–1980. Nástin problematiky. Opuscula historiae artium, Masarykova univerzita, 2017, roč. 66/2017, č. 2, s. 166-181. ISSN 1211-7390.
 50. 2016

 51. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Cesty současného sběratelství umění. In Fait Gallery, Brno. 2016.
 52. CHMELAŘOVÁ, Marcela. „Jsou v socialistické společnosti obrazy už nyní předmětem potřeby“? Státem vedené soudní procesy závěru 50. let a soukromé umělecké sběratelství jako „brzda výstavby socialismu“. In Co bylo Československo? Stát, národ, kultura, Praha. 2016.
 53. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Recenze. Adam Budak – Michaela Pejčochová (edd.), Velkorysost. Umění obdarovat. Bílý králík. Kniha k výstavě. Umění = The Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, 2016, LXIV, 3-4, s. 316-318. ISSN 0049-5123.
 54. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Retromuseum je kvalitativní skok. Rozhovor s Marcelem Fišerem. In ART+. Praha: Ambit Media a.s., 2016. s. nestránkováno.
 55. RUSINKO, Marcela. Revolucionářův motýl. Pohledy na grafiku šedesátých let. 2016.
 56. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Ročenka ART+ trh s uměním v roce 2015. Praha: Ambit Media a.s., 2016. s. 1-168, 168 s. ISBN 978-80-905474-6-9.
 57. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Tizianovi bych už nové interpretace nepřál. S Miroslavem Kindlem k výročí Arcidiecézního muzea Olomouc. In ART+. Praha: Ambit Media a.s., 2016. s. nestránkováno.
 58. CHMELAŘOVÁ, Marcela. "Živý květ jara". Sběratelská reflexe tvorby Adrieny Šimotové v socialistickém Československu 1965 - 1980. In Adriena Šimotová a její místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnosti. 2016.
 59. 2015

 60. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Ročenka ART+ trh s uměním v roce 2014. Praha: Ambit Media, 2015. s. 1-144, 144 s. ISBN 978-80-905474-5-2.
 61. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Sbírka jako pohled do duše? Sběratelé moderního umění & jejich motivace. In Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice, 16. prosince 2015. 2015.
 62. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Sonda do sběratelského a finančního ocenění díla Antonína Pelce. In Pravdová, Anna; Winter, Tomáš (edd.). Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895 - 1967). Praha: Národní galerie v Praze, Artfactum, UDU AV ČR, 2015. s. 376-383, 8 s. ISBN 978-80-7035-573-2.
 63. CHMELAŘOVÁ, Marcela. „V proudu lepšího a dokonalejšího“ Perské koberce mění majitele: Antikva a některé aspekty aukčního trhu let 1948–1953. Opuscula historiae artium, Masarykova univerzita, 2015, roč. 64/2015, č. 2, s. 142-157. ISSN 1211-7390.
 64. 2014

 65. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Když má sbírka renomé. Rozhovor s šéfkurátorkou Židovského muzea Danou Veselskou. In ART+. Praha: Ambit Media a.s., 2014. s. nestránkováno.
 66. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Monitoring trhu s uměním a jeho význam pro veřejné a soukromé sbírky. In Akcese a deakcese muzejních sbírek a otázky související s touto činností, Židovské muzeum v Praze. 2014.
 67. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Richard Fremund. Praha: Retro Gallery, 2014. 241 s. Retro Gallery, 1. ISBN 978-80-260-5908-0.
 68. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Sběratel Jaroslav Borovička. In Galerie výtvarného umění v Chebu. 2014.
 69. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Sbírka Cullenových v Londýně. In Chmelařová, Marcela. Ročenka ART+ : trh s uměním v roce 2014. Praha: Ambit Media, 2014. s. 30-33, 4 s. ISBN 978-80-905474-5-2.
 70. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Tragikomická revolučnost odvahy. Richard Fremund v Topičově salonu na jaře 1956 (jedna výstava v kontextu doby). Opuscula historiae artium, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 63, 1-2, s. 56-65. ISSN 1211-7390.
 71. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Tres faciunt collegium: veřejné sbírky, soukromé sbírky a umělecký trh. In Veselská, Dana. Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2014. s. 33-44, 12 s. ISBN 978-80-87366-44-8.
 72. 2013

 73. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Akvizice galerií : Nové přírůstky regionálních galerií. Art & Antiques : váš průvodce světem umění, Praha: Ambit Media, 2013, Neuveden, č. 4, s. 36-41. ISSN 1213-8398.
 74. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Galerie v proudu času : 60 let Východočeské galerie. 2013.
 75. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Galerie v proudu času : 60 let Východočeské galerie. Pardubice: Východočeská galerie v Pardubicích, 2013. 107 s. ISBN 978-80-85112-75-7.
 76. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Sběratelství jako cesta : obrázky z historie poválečného českého sběratelství. In Přednáškový cyklus zaměřený na sběratelství a investice do umění, Fait Gallery Brno. 2013.
 77. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Východočeská galerie v turbulencích času : Ohlédnutí za šesti desetiletími krajské galerie v Pardubicích. Prostor Zlín, Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2013, roč. 20, č. 3, s. 6-9. ISSN 1212-1398.
 78. 2012

 79. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Jaroslav Borovička. Art & antiques : váš průvodce světem umění, Praha: Ambit Media, 2012, Neuveden, 7-8, s. 30-33. ISSN 1213-8398.
 80. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Našel jsem svazek klíčů : ilustrace a obrazy Pavla Čecha. 2012.
 81. CHMELAŘOVÁ, Marcela. To, co je za horizontem : Vladimír Novák znovuzrozený. Prostor Zlín, Zlín: Krajská galerie vývarného umění ve Zlíně, 2012, roč. 19, č. 2, s. 25-27. ISSN 1212-1398.
 82. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Tragikomická revolučnost : Richard Fremund, skupina Máj a výtvarná kritika závěru 50. let. In Mezi Východem a Západem : Jak se v poválečném Československu psalo o výtvarném umění?, konference Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 2012.
 83. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Umění neklidné doby : Černá slunce. Art & Antiques : váš průvodce světem umění, Praha: Ambit Media, 2012, Neuveden, únor, s. 10-16. ISSN 1213-8398.
 84. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Umění se má ukazovat : rozhovor se sběratelem Janem Vykoukalem. In Skřivánek, Jan. Ročenka ART+ : Trh s uměním v roce 2011. Praha: Ambit Media, 2012. s. 16-20, 5 s. Ročenka ART+. ISBN 978-0-904596-49-6.
 85. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Veřejná muzea a galerie, soukromí sběratelé a obchod s uměním : veřejné versus soukromé zájmy. In Přednáškový projekt v rámci podpory OP VK "Další vzdělávání pracovníků kulturních institucí Královéhradeckého kraje", Muzeum východních Čech v Hradci Králové. 2012.
 86. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Výpravy za dobrodružstvím : kvaše a oleje Zdeňka Buriana. 2012.
 87. 2011

 88. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Čeká pardubické muzeum a galerii nerovný sňatek? : Po padesáti letech zase spolu? A co dál? Prostor Zlín, Zlín: Krajská galerie vývarného umění ve Zlíně, 2011, roč. 18, č. 2, s. 24-26. ISSN 1212-1398.
 89. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Nepopsatelný : Jiří Balcar na Hluboké. Art & Antiques : váš průvodce světem umění, Praha: Ambit Media, 2011, Neuveden, červen, s. 10-16. ISSN 1213-8398.
 90. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Nový zlínský salon 2011 : Recyklace, nebo inovace? A pro koho přesně? Prostor Zlín, Zlín: Krajská galerie vývarného umění ve Zlíně, 2011, roč. 18, č. 3, s. 3-5. ISSN 1212-1398.
 91. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Obrazy mysli : Lidská mysl jako téma umění i vědy. Art & Antiques : váš průvodce světem umění, Praha: Ambit Media, 2011, Neuveden, prosinec, s. 16-20. ISSN 1213-8398.
 92. 2009

 93. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Nový pohled na Josefa Čapka : Kubismus nebo dvacátá a třicátá léta? Art & Antiques : váš průvodce světem umění, Praha: Ambit Media, 2009, Neuveden, prosinec, s. 10-18. ISSN 1213-8398.
 94. CHMELAŘOVÁ, Marcela. Tichý lyrik barvy Pavel Laška : Ještě k 100. výročí narození malíře. Prostor Zlín, Zlín: Krajská galerie vývarného umění ve Zlíně, 2009, roč. 16, č. 1, s. 20-25. ISSN 1212-1398.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2020 08:51