Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. DVOŘÁK, Tomáš. Deutsche Kinder zwischen Vertreibung, Umerziehung und sozialer Betreuung in der Nachkriegstschechoslowakei. In A Child in Times of Need and in Hope. Overcoming the Distress of War, Epidemics, and Social, Psychological and Physical Handicaps in Children and Youths, Praha, 19.-20. 6. 2023. 2024.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. Engliš se po únorovém puči odmítl podílet na legitimizaci nových pořádků. Rozhovor na téma Únor 1948:. In Magazín M. 2024.
  3. DVOŘÁK, Tomáš. Lokální patriotismus a ambice v prostředí národních výborů na příkladu Brna v letech 1945–1954. In Národní výbory 1945–1990. Orgány státní správy, nebo mocenský nástroj politiky KSČ? České Budějovice, 24.–25. května 2023. 2024.
  4. DVOŘÁK, Tomáš. Prezentace a beseda na téma 17. listopad 1989 v rámci akce Festival svobody na ZŠ Brno-střed Hronnová, 23. 11. 2023. 2024.

  2023

  1. DVOŘÁK, Tomáš. Der Einzug des Kommunismus in die Tschechoslowakei 1948 im mitteleuropäischen Kontext. Edited by Arthur Brunhart. In Arthur Brunhart. BRUNHART, Arthur. Löwe und Adler : Aspekte der böhmischen und mährischen Geschichte im europäischen Kontext. Zürich: Chronos, 2023. s. 121-133, 169-170, 14 s. ISBN 978-3-0340-1684-1.
  2. FASORA, Lukáš, Markéta MELOUNOVÁ, Jiří HANUŠ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Lukáš REITINGER, Pavel BOČEK, Václav KAŠKA, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ, Tomáš BOROVSKÝ, Ludmila KLÍČOVÁ, Petr STEINER, Tomáš DVOŘÁK a Tomáš KNOZ. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. In Fasora, Lukáš. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0414-9.
  3. FASORA, Lukáš, Pavel BOČEK, Tomáš BOROVSKÝ, Tomáš DVOŘÁK, Jiří HANUŠ, Václav KAŠKA, Ludmila KLÍČOVÁ, Tomáš KNOZ, Tomáš MALÝ, Markéta MELOUNOVÁ, Denisa NEČASOVÁ, Lukáš REITINGER, Petr STEINER a Zdeňka STOKLÁSKOVÁ. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0415-6.
  4. FASORA, Lukáš, Pavel BOČEK, Tomáš BOROVSKÝ, Tomáš DVOŘÁK, Jiří HANUŠ, Václav KAŠKA, Ludmila KLÍČOVÁ, Tomáš KNOZ, Tomáš MALÝ, Markéta MELOUNOVÁ, Denisa NEČASOVÁ, Lukáš REITINGER, Petr STEINER a Zdeňka STOKLÁSKOVÁ. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0414-9.
  5. DVOŘÁK, Tomáš. Poválečné období a vláda komunistické strany: Židlochovice 1945–1989. In Durec, Ivo - Kocman, Pavel (eds.). Židlochovice. Dějiny slunečného města. Židlochovice: Město Židlochovice, 2023. s. 386-433. ISBN 978-80-11-03833-5.

  2022

  1. DVOŘÁK, Tomáš. Obrazy historie v regionálních identitách poválečného pohraničí. Zkušenosti z regionálních výzkumů. In 12. sjezd českých historiků. 2022.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. Prestižní post nebo horké křeslo? Předsedové brněnského národního výboru v letech 1945–1954. In Fenomén primátor. Osobnosti v čele měst v 19. a 20. století, Praha 4. 10. 2022. 2022.
  3. DVOŘÁK, Tomáš. Uherský Brod v letech 1945–1989. In Mitáček, Jiří. Uherský Brod. Město královské. Díl I. 1. vyd. Uherský Brod: Město Uherský Brod, 2022. s. 397-471. MImo edice. ISBN 978-80-11-01935-8.
  4. DVOŘÁK, Tomáš a Tereza RICHTÁRIKOVÁ. Vertreibung – Neubesiedlung – Verstaatlichung. Mährischer und slowakischer Weinbau im Wirbel der „nationalenundsozialen“ Revolution nach 1945. In IN vino cultura. Kulturelle Beziehungen durch Weinbau über Grenzen hinweg/ Víno jako kultura překračující hranice, Brno 19.-22. 10. 2022. 2022.

  2021

  1. DVOŘÁK, Tomáš. Lichtenštejnské odcházení. 1945 : Očista a vyhnání. Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 3-18. ISSN 0418-5129.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. Sňatek jako životní strategie v soukolí poválečných migrací na příkladu Jáchymovska v letech 1949-1950. Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 3-18. ISSN 0862-8351.
  3. DVOŘÁK, Tomáš. „Vzbudíme iluze, které nebudeme moci splnit“. Zahraniční dělníci v Československu v letech 1945–1950. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 4, s. 18-29. ISSN 1802-8241.

  2020

  1. DVOŘÁK, Tomáš. Between fraternal help and economic realism. The employment of Polish workers in Czechoslovakia 1945–1950. Historia Slavorum Occidentis. Poznań: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, roč. 2020, č. 4, s. 101-131. ISSN 2084-1213.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. Jana Nosková (ed.): „Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna /„Warum erzähle ich das?“. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns. Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2020, roč. 29, č. 5, s. 89-91. ISSN 0862-8351.
  3. DVOŘÁK, Tomáš. Local Elites in Vilages and Small Towns under the Communist Dictatorship in Postwar Czechoslovakia. In Fasora, Lukáš; Hiebl, Ewald; Pál, Judit; Popelka, Petr. Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. první. Wien: LIT Verlag, 2020. s. 55-72. ISBN 978-3-643-50920-8.
  4. DVOŘÁK, Tomáš. Obrazy minulosti v nově osídleném pohraničí Československa : Kulturní paměť a lokální historická identita v Jáchymově a Mikulově. In Borovský, Tomáš; Lach, Jiří; Knoz, Tomáš a kol. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humaitními obory. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 398-436. Obraz/Komunikace/Jednání. ISBN 978-80-7422-775-2.
  5. DVOŘÁK, Tomáš. Paměťové instituce v kontextu občanského vzdělávání a současné historické kultury. In Bárta, Stanislav; Červená, Radana. Paměť země. Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, Matice moravská, 2020. s. 409-420. ISBN 978-80-86736-65-5.
  6. DVOŘÁK, Tomáš. Po stopách "krvavých průvodců" Jiřího Padevěta. Soudobé dějiny. AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny, 2020, roč. 28, č. 1, s. 116-126. ISSN 1210-7050. doi:10.51134/sod.2020.004.

  2019

  1. DVOŘÁK, Tomáš a David SCHRIFFL. Am Scheideweg zwischen "Ost"und "West". In Perzi, Niklas; Schmoller, Hildegard; Konrád, Ota; Šmidrkal, Václav. Nachbarn : Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch. první. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz, 2019. s. 207-235. publikace SKOeTH. ISBN 978-3-99028-817-7.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. Člen česko-lichtenštejnské komise historiků. Česko-lichtenštejnská komise historiků, 2019 - 2023.
  3. DVOŘÁK, Tomáš. člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost muzea Památníku Lidice. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost muzea Památníku Lidice, 2019 - 2019.
  4. DVOŘÁK, Tomáš. JAROMÍR MRŇKA, Politika a sociální praxe kolektivního násilí v českých zemích 1944-1946. Střed. Časopis pro mezioborová studia. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2019, roč. 2020, č. 1, s. 167-171. ISSN 1803-9243.
  5. DVOŘÁK, Tomáš. Jubilea a památníky moravských Charvátů 1884–1947. In Petr Stehlík, Libor Jan, Ladislav Hladký. Od moravských luk k balkánským horám. Václavu Štěpánkovi k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2019. s. 127-141. ISBN 978-80-87709-24-5.
  6. DVOŘÁK, Tomáš a David SCHRIFFL. Na rozcestí mezi východem a západem. Edited by Václav Šmidrkal - Ota Konrád - Hildegard Schmoller - Niklas Perzi,. In Šmidrkal, Václav; Konrád, Ota; Schmoller, Hildegard; Perzi, Niklas. ŠMIDRKAL, Václav, Ota KONRÁD, Hildegard SCHMOLLER, Niklas PERZI, Zuzana SCHWARZOVÁ, Petr DVOŘÁČEK a Petr KOURA. Sousedé : česko-rakouské dějiny. Praha: NLN, s.r.o., 2019. s. 205-237. ISBN 978-80-7422-732-5.
  7. DVOŘÁK, Tomáš. Přednáška "Proměny krajiny ve 20. století" v rámci akce Noc vědců 2019. Šetrně k planetě. 2019.
  8. DVOŘÁK, Tomáš. Soudobé dějiny a občanské vzdělávání. Pozice paměťových institucí v současné historické kultuře. In Paměť země. Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století. 2019.
  9. DVOŘÁK, Tomáš. „Soudruh Matula není na okurky.“ Příběh prvního předsedy městského národního výboru v Brně jako sonda do prostředí nastupujících lokálních politických elit. Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna. Brno: Archiv města Brna, 2019, roč. 32, č. 1, s. 309-375. ISSN 0524-689X.
  10. DVOŘÁK, Tomáš. Tzv. divoká retribuce. In Liberecký seminář 2019. Spravedlnost, nikoli pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu a Polsku. 2019.

  2018

  1. DVOŘÁK, Tomáš. Brno jako centrum regionu po roce 1945. Ambice, identita a politická realita. In Brno i Poznań jako regionalne centra polityczne, gospodarcze i kulturalne od początków państwowości do przemian po 1918 roku. 2018.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. Jáchymovské doly a vznik pracovních táborů v souvislostech politiky řízení pracovních sil v poválečném Československu. In Pinnerová, Klára. Jáchymov : jeviště bouřlivého století. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. s. 142-159. ISBN 978-80-87912-98-0.
  3. DVOŘÁK, Tomáš. Místní funkcionáři mezi stranickou disciplínou a sousedskou odpovědností na přelomu 40. a 50. let na příkladu moravského venkova. In KSČ v regionální perspektivě: struktura - elity - výkon moci. 2018.
  4. DVOŘÁK, Tomáš. Modřice ve druhé polovině 20. století; Modřice po listopadu 1989. In Mitáček, Jiří; Procházka, Rudolf. Modřice : dějiny města. 1. vyd. Modřice: Město Modřice, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Muzejní spolek Modřice, 2018. s. 433-536, 551-578, 132 s. Vlastivědná knihovna moravská ; sv. 101. ISBN 978-80-7275-103-7.
  5. DVOŘÁK, Tomáš. Sousedé. Česko-rakouská kniha o dějinách / Nachbarn. Ein Österreichisch- Tschechisches Geschichtsbuch. Prezentace projektu a diskuse se zúčastněnými historiky / Projektpräsentation und Diskussion mit den beteiligten Historikern. Mikulov, 20.7. 2018. 2018.
  6. MALÍŘ, Jiří, Tomáš DVOŘÁK, Libor VYKOUPIL a Jiří NĚMEC. Sto let poté aneb Jak se v Brně vyhlašovala republika. 2018.
  7. DVOŘÁK, Tomáš. Vysídlení německých obyvatel z Československa. Rozšiřující materiály k učebnici. In kolektiv. Dějepis 9 Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: FRAUS, 2018. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-80-7238-694-9.
  8. DVOŘÁK, Tomáš. 1948: Der Einzug des Kommunismus in der Tschechoslowakei, mitteleuropäische Zusammenhänge. In „Die ‘8er Jahre‘ – Böhmische Länder im europäischen Kontext“. Ein Tschechischer Geschichtstag in Liechtenstein Organisiert von der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission In Zusammenarbeit mit dem Landesarchiv, dem Landesmuseum und dem Amt für Auswärtige Angelegenheiten, Vaduz Mittwoch, 23. Mai 2018. 2018.
  9. DVOŘÁK, Tomáš. 1948 Konec svobody v poválečném Československu. In Libor Jan, vedoucí autorského kolektivu. 8 : Osmičky : Osudový výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 245-267. ISBN 978-80-7422-640-3.

  2017

  1. DVOŘÁK, Tomáš. „Generationenprobleme“ am Beispiel der Flucht und Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa. In Fasora, Lukáš; Hiebl, Ewald; Popelka, Petr. Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts – methodisch-theoretische Reflexionen. Wien: LIT Verlag, 2017. s. 89-100. ISBN 978-3-643-50750-1.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. Hradčovice ve druhé polovině 20. století. In Mitáček, Jiří; Zemek, Petr. Hradčovice a Lhotka. Obec ve víru času. Vydání I. Hradčovice: Obec Hradčovice, 2017. s. 265-315. ISBN 978-80-270-2068-3.
  3. DVOŘÁK, Tomáš. Kulturní paměť a lokální identita v novoosídleneckém pohraničí v Československu po roce 1945. Případová studie malých měst Jáchymova a Mikulova. In Paměť města. Významné momenty z dějin měst ve světle písemných a obrazových pramenů, 23. 11. 2017, Olomouc. 2017.
  4. DVOŘÁK, Tomáš. Obraz „hraničáře“ v ideologických a společenských proměnách poválečného Československa. In Svůdnost sociálního experimentu. Nový člověk ve 20. století, 19. 1. 2017, Brno. 2017.
  5. DVOŘÁK, Tomáš. The regionality and the regional identity using the example of Southern Moravia. In Raum, Region und regionale Geschichte in der zeitgenössischen mitteleuropäischen historischen Forschung Workshop, Freie Universität Bozen. 2017.
  6. DVOŘÁK, Tomáš a Ondřej NEUBAUER. Videorecenze: Mezi Východem a Západem (Argo, 2015; Oldenburg, 2009). 2017.
  7. DVOŘÁK, Tomáš, Ondřej NEUBAUER a Petra ČERNÁ. Videorecenze: Promarněná příležitost (Prostor, 2001). 2017.
  8. DVOŘÁK, Tomáš. Vyhnání německy mluvícího obyvatelstva z Československa 1945–1950. In Prezentace sborníku Ztraceni v čase v Městském muzeu v Bílovci, 21. 9. 2017, Bílovec. 2017.

  2016

  1. DVOŘÁK, Tomáš. Členství v česko-liechtenštejnské komisi historiků. Česko-lichtenštejnská komise historiků, 2016 - 2018.
  2. DVOŘÁK, Tomáš, Petr KOURA a SUPPAN ARNOLD. Druhá světová válka a poválečné uspořádání (1938–1948/55). Společná česko-rakouská kniha o dějinách. Přednášková a diskusní řada Stálé komise českých a rakouských historiků, Moravský zemská knihovna Brno. 2016.
  3. DVOŘÁK, Tomáš a Aleš VYSKOČIL. Jak psát dějiny velkých měst? Syntetické zpracování městských dějin jako teoretický a praktický problém v období informační revoluce. Projekt Velké dějiny Brna. In Červená, Radana; Dvořák, Tomáš; Vyskočil, Aleš. Jak psát dějiny velkých měst? Vydání první. Brno: Archiv města Brna, 2016. s. 15-30. ISBN 978-80-7286-296-2.
  4. DVOŘÁK, Tomáš. Přednáška a diskuse k filmu "Zabíjení po česku" v rámci cyklu Jeden svět na školách-Příběhy bezpráví, Středisko volného času Lužánky, pracoviště Labyrint, ZŠ Arménská Brno. 2016.
  5. DVOŘÁK, Tomáš. Přednáška k filmu "Zabíjení po česku" v rámci cyklu Jeden svět na školách-Příběhy bezpráví, Gymnázium Ivančice. 2016.
  6. DVOŘÁK, Tomáš. Přednáška k filmu "Zabíjení po česku" v rámci cyklu Jeden svět na školách-Příběhy bezpráví, Gymnázium Mikulov. 2016.
  7. DVOŘÁK, Tomáš. Přednáška k projekci filmu "Swingtime" v rámci cyklu Jeden svět na školách-Příběhy bezpráví, Základní škola Ivančice. 2016.
  8. DVOŘÁK, Tomáš. WWW a historiografie, Wikikonference 2016. 2016.

  2015

  1. DVOŘÁK, Tomáš. člen Česko-lichtenštejnské komise historiků. Česko-lichtenštejnská komise historiků, 2015 - 2018.
  2. DVOŘÁK, Tomáš, Petr KOURA a Arnold SUPPAN. „DAS SCHRECKLICHEJAHRZEHNT“1938-1948.Vortrags- und Diskussionsveranstaltung im Rahmen des Gemeinsamen Österreichisch Tschechischen Geschichtsbuches, Linz. 2015.
  3. DVOŘÁK, Tomáš. Kindheit im Zeichen der Vertreibung. Deutschsprachige Kinder und ihre Situation in der Tschechoslowakei nach 1945. 1945 –Kindheit im Umbruch. 35. Symposion des NÖ Instituts für Landeskunde, Laa/Thaya. 2015.
  4. DVOŘÁK, Tomáš. Přednáška a diskuse k filmu v rámci cyklu Jeden svět na školách-Příběhy bezpráví, Gymnázium Ivančice. 2015.
  5. DVOŘÁK, Tomáš. Přednáška a diskuse na téma "Odsun německých obyvatel z Československa". Národní divadlo moravskoslezské Ostrava u příležitosti premiéry divadelní hry "Odsun". 2015.
  6. DVOŘÁK, Tomáš. World wide web a dějepisectví. Rizika, výzvy a příležitosti. Dějiny-Teorie-Kritika. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2015, roč. 12, č. 1, s. 108-121. ISSN 1214-7249.
  7. DVOŘÁK, Tomáš. Wysiedlenie niemieckej ludności z Czechosłowacji jako instrument polittyki ludnościowej? In Wołoszyn, Jacek. Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wieku. Lublin: Institut pamięci narodowej – Komisija Ścigania Zbrodni przecziwko Narodowi Polskiemu Odział w Lublinie, 2015. s. 263-271. ISBN 978-83-7629-789-7.

  2014

  1. DVOŘÁK, Tomáš. Přednáška k projekci filmu Z deníku Ivany A. v rámci cyklu Jeden svět na školách-Příběhy bezpráví, Gymnázium Ivančice. 2014.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. Přednáška o odsunu německého obyvatelstva z Československa v rámci Studentské historická minikonference Gymnázium Slovanské nám., Brno. 2014.
  3. DVOŘÁK, Tomáš. Situační zprávy jako pramen poznání nálad a postojů obyvatel na příkladu poválečného pohraničí. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2014, roč. 12, č. 1, s. 101-121. ISSN 2336-1387.
  4. DVOŘÁK, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ a Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 s. ISBN 978-80-210-7012-7.

  2013

  1. DVOŘÁK, Tomáš. Grenzverschiebungen und Bevölkerungstransfers auf den ehemaligen leichtensteinischen Herrschaften in Südmähren und die Frage ihrer regionalen Identität. In Die Liechtenstein : Kontinuitäten - Diskontinuitäten. 1. vyd. Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein, 2013. s. 209-230. ISBN 978-3-906393-63-6.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. Konec německého Mikulova. In Svoboda, Miroslav a kol. Mikulov. Historie, kultura, lidé. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. s. 221-235. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7422-262-7.
  3. DVOŘÁK, Tomáš. Mikulov v období komunistické diktatury. In Miroslav Svoboda a kol. Mikulov. Historie, kultura, lidé. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. s. 236-268. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7422-262-7.
  4. DVOŘÁK, Tomáš. Přednáška k projekci filmu Hitler, Stalin a já v rámci cyklu Jeden svět na školách-Příběhy bezpráví, Gymnázium Ivančice. 2013.
  5. DVOŘÁK, Tomáš. Přesuny hranic a obyvatel na bývalých lichtenštejnských panstvích na jižní Moravě a otázka jejich regionální identity. In Knoz, Tomáš; Geiger, Peter. Lichtenštejnové : kontinuity – diskontinuity. Brno: Matice moravská, 2013. s. 169-185. ISBN 978-80-87709-00-9.
  6. DVOŘÁK, Tomáš. Soudobé dějiny Vlčnova. In Vlčnov, dějiny slovácké obce. první. Vlčnov: Obec Vlčnov, 2013. s. 347-406, 61 s. ISBN 978-80-260-5486-3.

  2012

  1. DVOŘÁK, Tomáš. Přednáška k projekci filmu Nikomu jsem neublížil v rámci cyklu Jeden svět na školách-Příběhy bezpráví, Gymnázium Ivančice. 2012.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. Vnitřní odsun 1947-1953 : závěrečná fáze "očisty pohraničí" v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2012. 469 s. Knižnice Matice moravské ; sv. 38. ISBN 978-80-86488-92-9.

  2011

  1. DVOŘÁK, Tomáš. "Mikrogeschichte und makrogeschichte" ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts. 2011.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. Přednáška k filmu v rámci cyklu Jeden svět na školách-Příběhy bezpráví, Gymnázium Ivančice. 2011.

  2010

  1. DVOŘÁK, Tomáš. Bádání o německém obyvatelstvu v poválečném Československu, problémy jeho vymezení a širší kontextualizace. In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 54-69. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. Brno a německé obyvatelstvo v květnu roku 1945. Pokus o anatomii historické (ne)paměti. In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 89-113. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7.
  3. ARBURG, Adrian von, Tomáš DVOŘÁK a David KOVAŘÍK. Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2010. 536 s. ISBN 978-80-86488-70-7.
  4. DVOŘÁK, Tomáš. Obec a její obyvatelé v době nesvobody a komunistických experimentů. In Štěpánek, Václav - Jan, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. 1. vyd. Starý Poddvorov: Obec Starý Poddvorov, 2010. s. 252-305, 53 s. ISBN 978-80-254-8613-9.
  5. DVOŘÁK, Tomáš. Proměny obce ve druhé polovině 20. století. In Ratíškovice, minulostí slovácké obce. 1. vyd. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010. s. 383-492, 109 s. ISBN 978-80-254-7362-7.
  6. DVOŘÁK, Tomáš. Přednáška k dokumentárnímu filmu v rámci cyklu Jeden svět na školách-Příběhy bezpráví, Gymnázium Ivančice. 2010.
  7. DVOŘÁK, Tomáš. "Teď nebo nikdy". Plány a představy o úpravách jihomoravské hranice po skončení II. světové války. In XXX. mikulovské sympozium 22.-23. října 2008. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. 1. vyd. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010. s. 357-367, 10 s. ISBN 978-80-86931-47-0.

  2009

  1. DVOŘÁK, Tomáš. člen redakční rady. Brno v minulosti a dnes, 2009 - 2018. ISSN 0524-689X.
  2. FASORA, Lukáš. "Dělnická aristokracie" a "subproletariát" jako koncepční pojmy pro analýzu vzájemných vztahů měšťanstva a dělnictva v českých zemích v pozdním 19. století. In AMBROŽOVÁ, Hana, Tomáš DVOŘÁK, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Pavel PUMPR. Historik na Moravě. profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské avedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. s. 377-390. ISBN 978-80-86488-57-8.
  3. AMBROŽOVÁ, Hana, Tomáš DVOŘÁK, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Pavel PUMPR. Historik na Moravě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. 908 s. ISBN 978-80-86488-57-8.
  4. FIALA, Petr. Historik na Moravě. Několik osobních a institucionálních postřehů k životnímu jubileu Jiřího Malíře. In AMBROŽOVÁ, Hana, Tomáš DVOŘÁK, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Pavel PUMPR. Historik na Moravě. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 2009. s. 13-18, 4 s. ISBN 978-80-86488-57-8.
  5. DVOŘÁK, Tomáš. Otázka zemského zřízení a samosprávy Moravy v pracovních poradách Zemského národního výboru v Brně v letech 1945-1948. In Historik na Moravě. Brno: Matice moravská, 2009. s. 573-584. ISBN 978-80-86488-57-8.

  2008

  1. DVOŘÁK, Tomáš, David KOVAŘÍK a Adrian VON ARBURG. Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Stav bádání, prameny, metody, perspektivy. 2008.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. Únor 1948. In Historie - paměť národa II. Přínos významných postav a událostí českých dějin pro současnost. první. Praha: Husův institut teologických studií, 2008. s. 51-58. ISBN 80-7000-088-0.

  2007

  1. DVOŘÁK, Tomáš. Binnenstaatliche Zwangsmigrationen in der Tschechoslowakei und in Polen nach 1947. In Zwangsmigrationen im mittleren und östlichen Europa. Völkerrecht - Konzeptionen - Praxis (1938-1950). Mainz: Phillip von Zabern, 2007. s. 431-438. ISBN 978-3-8053-3594-2.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. Mezi národnostní a politickou asimilací. K postavení německých antifašistů v Československu od ukončení hromadného odsunu do konce 50. let. In I oni byli proti. Sborník z mezinárodní historické konference, která se konala ve dnech 13. - 15. listopadu 2006 v Ústí nad Labem v ámci projektu "Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu... první. Ústí nad Labem: Muzeum měsat Ústí nad Labem; Albis International, 2007. s. 217-233. ISBN 978-80-86475-12-7.

  2006

  1. ŠTĚPÁNEK, Václav, Libor JAN a František ŠALÉ. Čejč. Dějiny slovácké obce. Čejč: František Šalé - ALBERT, 2006. 528 s. Moravská regionální historie. ISBN 80-7326-089-1.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. Dvěma totalitami k obnově demokracie 1939-2005. In Čejč. Dějiny slovácké obce. 1. vyd. Čejč - Boskovice: Obecní úřad v Čejči - Nakladatelství František Šalé - Albert, Boskovice, 2006. s. 10-50, 59 s. není. ISBN 80-7326-089-1.
  3. DVOŘÁK, Tomáš. Těžba uranu versus "očista" pohraničí. Německé pracovní síly v Jáchymovských dolech na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha, 2006, XII, 3-4, s. 626-671, 47 s. ISSN 1210-7050.

  2005

  1. DVOŘÁK, Tomáš. Odsun Němců z Polska a Československa: Rozdílná stanoviska pro vyrovnávání se s minulostí. In Konec soužití Čechů a Němců v Československu. Sborník k 60. výročí ukončení II. světové války. Vydání 1. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 90-94. ISBN 80-7325-065-9.

  2003

  1. VLČEK, Radomír, Tomáš DVOŘÁK a Libor VYKOUPIL. Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, Historický ústav AV ČR, 2003. 406 s. 1. ISBN 80-86488-12-8.
  2. DVOŘÁK, Tomáš. Pohraničí a Ziemie odzyskane. K vybraným aspektům sídelní politiky v poválečné střední Evropě. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 2003, roč. 122, č. 2, s. 447-490. ISSN 0323-052X.
  3. DVOŘÁK, Tomáš. Regulace pohybu obyvatelstva po roce 1945. Kontinuita nebo nové trendy? In Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. Brno: HÚ FFMU, HÚ AV ČR, Matice moravská, 2003. s. 321-325. ISBN 80-86488-12-8.

  2002

  1. DVOŘÁK, Tomáš. Jáchymovské doly a územní vývoj okresů Jáchymov a Karlovy Vary v letech 1945-1951. In Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. Brno: Matice moravská, 2002. s. 177-185.

  2001

  1. DVOŘÁK, Tomáš. člen redakční rady Brno v minulosti a dnes. Brno v minulosti a dnes, 2001 - 2018. ISSN 0524-689X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 2. 2024 07:50