Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. STRUK, Michal. Behavioral aspects of Waste Management. In Economy and Environment Group Philippines webinar, 28. 9. 2022. 2022.
 2. SOUKOPOVÁ, Jana, Michal STRUK, Stanislav ČURDA a Dominika TÓTHOVÁ. Budou obce schopny plnit cíle zákona o odpadech v oblasti třídění? In ODPADOVÉ FÓRUM, Hustopeče, 20–22. 9. 2022. 2022.
 3. STRUK, Michal a Martin BOĎA. Factors influencing performance in municipal solid waste management – A case study of Czech municipalities. Waste Management. OXFORD (ENGLAND): PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2022, roč. 139, February, s. 227-249. ISSN 0956-053X. doi:10.1016/j.wasman.2021.09.022.
 4. STRUK, Michal a Petra WERCHOLÁKOVÁ. Incentive systems in municipal solid waste management – a 10-year case study of Mikulov district. In 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management Corfu, Greece, 15–18 June 2022. 2022.
 5. 2021

 6. SOUKOPOVÁ, Jana, Stanislav ČURDA, Michal STRUK, Dominika TÓTHOVÁ a Zuzana BEDŘICHOVÁ. Analýza potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství v závislosti na charakteristikách kraje. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 196 s.
 7. MOLAK, Maciej a Michal STRUK. Cross-border cooperation - an alternative for remote border regions? Case study of fire protection in Olomouc Region, CZE. Bratislava: NISPAcee Press, 2021. s. 1-13. ISBN 978-80-99939-03-6.
 8. STRUK, Michal a Eduard BAKOŠ. Long-Term Benefits of Intermunicipal Cooperation for Small Municipalities in Waste Management Provision. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel (Switzerland): MDPI AG, 2021, roč. 18, č. 4, s. 1-16. ISSN 1661-7827. doi:10.3390/ijerph18041449.
 9. STRUK, Michal a Ekaterina VASILEVA. What motivates people to separate waste and how to improve it – comparison of Taiwan and the Czech Republic. In 8th International Conference on Sustainable Solid Waste Management Thessaloniki, Greece, 23–26 June 2021. 2021.
 10. 2020

 11. SOUKOPOVÁ, Jana, Stanislav ČURDA, Dominika TÓTHOVÁ, Michal STRUK, Michaela DVOŘÁKOVÁ a Michal RADVAN. Analýza potenciálu oběhového hospodářství a koncepce plánu oběhového hospodářství vybraných měst Jihomoravského kraje. Brno: neuveden, 2020. 280 s.
 12. STRUK, Michal a Dominika TÓTHOVÁ. Motivační a komunikační nástroje pro přechod na oběhové hospodářství obcí. Odpadové fórum. Praha: CEMC – České ekologické manažerské centrum, z.s., 2020, roč. 2020, č. 12, s. 28-29. ISSN 1212-7779.
 13. TÓTHOVÁ, Dominika, Jana SOUKOPOVÁ, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Zuzana BEDŘICHOVÁ, Stanislav ČURDA a Michal STRUK. Nástroje pro přechod na oběhové hospodářství: Informační, motivační a dobrovolné nástroje pro obce a občany. 1. vydání. Brno: Munipress, 2020. 40 s. ISBN 978-80-210-9749-0.
 14. TÓTHOVÁ, Dominika, Jana SOUKOPOVÁ, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Zuzana BEDŘICHOVÁ, Stanislav ČURDA a Michal STRUK. Nástroje pro přechod na oběhové hospodářství: Informační, motivační a dobrovolné nástroje pro obce a občany. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 39 s. ISBN 978-80-210-9730-8.
 15. TÓTHOVÁ, Dominika, Jana SOUKOPOVÁ, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Zuzana BEDŘICHOVÁ, Stanislav ČURDA a Michal STRUK. Nástroje pro přechod na oběhové hospodářství: Informační, motivační a dobrovolné nástroje pro obce a občany. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 40 s. ISBN 978-80-210-9749-0.
 16. STRUK, Michal. Obce a přechod na oběhové hospodářství – příležitosti a hrozby. In Seminář EFEKT. 2020.
 17. SOUKOPOVÁ, Jana, Jiří BARTOŠ, Dominika TÓTHOVÁ, Michal STRUK a Stanislav ČURDA. Webový portál projektu TL01000305. 2020.
 18. 2019

 19. SLAVÍK, Jan, Michal STRUK a Peter BEIGL. Economics of waste (part of Sardinia 2019 - 17th International waste management and landfill symposium). 2019.
 20. STRUK, Michal. Nástroje pro zvyšování efektivnosti systému nakládání s odpady a oběhového hospodářství v obcích – ekonomické aspekty. In Oběhové hospodářství a obce. 2019.
 21. STRUK, Michal a Marie POJEZDNÁ. Non-market value of waste separation from municipal perspective. In Sardinia 2019 - 17th Internationation waste management and landfill symposium proceedings. Padova, Italy: CISA PUBLISHER, 2019. s. 1-12. ISBN 978-88-6265-014-4.
 22. STRUK, Michal a Marie POJEZDNÁ. Non-market value of waste separation from municipal perspective. In Sardinia 2019 - 17th Internationation waste management and landfill symposium. 2019.
 23. STRUK, Michal. Waste Management Incentive Programs and Municipal Finance. In 7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Crete Island, Greece, 26–29 June 2019. 2019.
 24. 2018

 25. STRUK, Michal. Auditing in the Public Sector. In FINAC project Study visit, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018.
 26. STRUK, Michal, Jiří HŘEBÍČEK a Zdeněk HORSÁK. Biowaste-to-energy potential in the Czech Republic. Waste Management. Elsevier, 2018, roč. 75, May, s. „IV“-„VI“, 3 s. ISSN 0956-053X. doi:10.1016/S0956-053X(18)30215-0.
 27. STRUK, Michal. Co pomáhá obcím zvyšovat třídění odpadu? In Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024. 2018.
 28. STRUK, Michal. Financial Incentives and Municipal Solid Waste Expenditures. In 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Naxos Island, Greece, 13–16 June 2018. 2018.
 29. STRUK, Michal a Eduard BAKOŠ. Intermunicipal Cooperation in Municipal Solid Waste Management in the Czech Republic. In 27th Nordic Local Government Conference. 2018.
 30. STRUK, Michal. Switch to Save? Comparing Municipal Solid Waste Expenditures Based on Waste Management Provider Ownership. Detritus. Padova, Italy: CISA PUBLISHER, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 152-158. ISSN 2611-4127. doi:10.31025/2611-4135/2018.13688.
 31. 2017

 32. STRUK, Michal. Distance and incentives matter: The separation of recyclable municipal waste. Resources, Conservation and Recycling. Elsevier, 2017, roč. 2017, č. 122, s. 155-162. ISSN 0921-3449. doi:10.1016/j.resconrec.2017.01.023.
 33. STRUK, Michal. Effect of kerbside collection on waste fractions separation. In Soares, I., Resende, J. Proceedings of the 3rd International Conference on Energy and Environment. Porto: School of Economics and Management of the University of Porto, 2017. s. 582-588. ISBN 978-972-95396-9-5.
 34. STRUK, Michal. Effect of kerbside collection on waste fractions separation. In 3rd International Conference on Energy and Environment: bringing together Engineering and Economics. 2017.
 35. STRUK, Michal. Impact of biowaste collection on municipal solid waste management in Czechia. In 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Athens. 2017.
 36. SOUKOPOVÁ, Jana, Michal STRUK a Jiří HŘEBÍČEK. Population Age Structure and the Cost of Municipal Waste Collection. A case study from the Czech Republic. Journal of Environmental Management. London, England: Elsevier, 2017, roč. 203, P2, s. 655-663. ISSN 0301-4797. doi:10.1016/j.jenvman.2016.03.030.
 37. STRUK, Michal. The Effect of Waste Management Company Change on Municipal Solid Waste Expenditures. In Cossu, R., Stegmann, R. Proceedings Sardinia 2017, 16th International Waste Management and Landfill Symposium. Sardinia, Italy: CISA Publisher, 2017. s. 1-10. ISBN 978-88-6265-010-6.
 38. STRUK, Michal. The Effect of Waste Management Company Change on Municipal Solid Waste Expenditures. In SARDINIA 2017 - 16th International Waste Management and Landfill Symposium. 2017.
 39. STRUK, Michal a Eduard BAKOŠ. The intermunicipal cooperation in municipal solid waste management. In 14th International Conference on Urban Health. 2017.
 40. 2016

 41. STRUK, Michal a Jana SOUKOPOVÁ. Age Structure and Municipal Waste Generation and Recycling – New Challenge for the Circular Economy. In 4th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 23rd - 25th June 2016 Limassol, Cyprus. 2016.
 42. STRUK, Michal, Jiří HŘEBÍČEK a Zdeněk HORSÁK. Biowaste to energy potential in Czechia. In Venice2016, Sixth International Symposium on Energy from Biomass and Waste. 2016. ISBN 978-88-6265-007-6.
 43. STRUK, Michal. Development of Municipal Solid Waste Generation and Expenditures: Case of Czech Municipalities. In Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis. Entrepreneurship, Business and Economics - Vol. 2. Switzerland: Springer, 2016. s. 399-416. ISBN 978-3-319-27573-4. doi:10.1007/978-3-319-27573-4_28.
 44. STRUK, Michal. Distance and Incentives Matter: The Separation of Recyclable Municipal Waste. Working paper KVE – 01/2016. Masaryk University, 2016. 25 s.
 45. STRUK, Michal a Markéta MATULOVÁ. Efektivnost obcí v oblasti odpadového hospodářství a její determinanty – aplikace dvoustupňové analýzy obalů dat. Waste forum. České ekologické manažerské centrum, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 234-240. ISSN 1804-0195.
 46. STRUK, Michal, Jiří HŘEBÍČEK a Zdeněk HORSÁK. Experiences of Czech municipalities with introducing biowaste collection. In 4th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 23rd - 25th June 2016 Limassol, Cyprus. 2016.
 47. STRUK, Michal. Financial Incentives for Increasing Household Waste Separation. In Eurasia 2016 Waste Management Symposium. 2016.
 48. STRUK, Michal a Markéta MATULOVÁ. THE APPLICATION OF TWO-STAGE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS ON MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE CZECH REPUBLIC. In Marián Reiff, Pavel Gežík. Quantitative Methods in Economics; Multiple Criteria Decision Making XVIII,. Bratislava: University of Economics, 2016. s. 349-355. ISBN 978-80-972328-0-1.
 49. 2015

 50. STRUK, Michal. Development of municipal solid waste generation and expenditures – case of Czech municipalities. In 15th EBES Conference - Lisbon. 2015.
 51. STRUK, Michal. Efficiency factors in municipal solid waste management. In Raffaello Cossu, Pinjing He, Peter Kjeldsen, Yasushi Matsufuji, Debra Reinhart, Rainer Stegman. SARDINIA 2015 - 15th International Waste Management and Landfill Symposium - Symposium Proceedings. Padova, Italy: CISA, 2015. s. nestránkováno, 13 s. ISBN 978-88-6265-021-2.
 52. STRUK, Michal. Efficiency factors in municipal solid waste management. In SARDINIA 2015 - 15th International Waste Management and Landfill Symposium. 2015.
 53. STRUK, Michal. Estimating municipal solid waste expenditures – the case of South Moravian Region. In 19th International Conference Current Trends in Public Sector Research. 2015.
 54. STRUK, Michal. Estimating municipal solid waste expenditures – the case of South Moravian Region. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 19th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 324-331. ISBN 978-80-210-7532-0.
 55. SOUKOPOVÁ, Jana, Michal STRUK a Jiří HŘEBÍČEK. Factors Influencing the Effectiveness of Municipal Waste Management Expenses: Are municipal decisions effective? Case study in the Czech Republic. In TINOS 2015 - 3rd International Conference on Sustainable Solid Waste Management. 2015.
 56. SOUKOPOVÁ, Jana, Jiří HŘEBÍČEK, Michal STRUK, Jiří KALINA, Jan PRÁŠEK a Jiří VALTA. Metodika hodnocení efektivnosti výdajů obcí na odpadové hospodářství. 2015.
 57. STRUK, Michal. Sack collection of recyclable municipal waste: Less distance, more separation? In Ferreira, P., Soares, I. Proceedings of the 2nd International Conference on Energy & Environment: Bringing together Engineering and Economics. Guimaraes, Portugal: University of Minho, 2015. s. 340-346. ISBN 978-989-97050-4-3.
 58. STRUK, Michal. Sack collection of recyclable municipal waste: Less distance, more separation? In ICEE 2015 - 2nd International Conference on Energy and Environment: bringing together Engineering and Economics - Guimarães. 2015.
 59. 2014

 60. STRUK, Michal. Demographic factors, solid waste generation and solid waste expenditures. In Oleksandra Lemeshko. New Economic Challenges, 5th International PhD Student Conference Conference Proceedings. Brno: Masaryk university, 2014. s. 141-152. ISBN 978-80-210-7140-7.
 61. STRUK, Michal. Development of municipal solid waste generation and expenditures – case of Czech municipalities. In 15th EBES Conference - Lisbon Program & Abstract Book. 2014. ISBN 978-605-64002-9-2.
 62. STRUK, Michal. Municipal Solid Waste Management Attributes and its Efficiency. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 336-343. ISBN 978-80-210-6611-3.
 63. SOUKOPOVÁ, Jana, Juraj NEMEC, Lenka MATĚJOVÁ a Michal STRUK. Municipality Size and Local Public Services - Do Economies of Scale Exist? NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. Bratislava: NISPAcee - Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, 2014, VII, č. 2, s. 151-171. ISSN 1337-9038. doi:10.2478/nispa-2014-0007.
 64. 2013

 65. SOUKOPOVÁ, Jana, Ivan MALÝ, Jiří HŘEBÍČEK a Michal STRUK. Decision Support of Waste Management Expenditures Efficiency Assessment. In Hřebíček, J.; Schimak, G.; Kubásek, M.; Rizzoli, A.E. ENVIRONMENTAL SOFTWARE SYSTEMS: FOSTERING INFORMATION SHARING. Heidelberg: Springer, 2013. s. 651-660. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_61.
 66. STRUK, Michal. Environmental Protection Expenditure of Czech Municipalities. In FUROVÁ Lenka a Dagmar ŠPALKOVÁ. Proceedings of the 17th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. 1st. Brno: Masaryk University, 2013. s. 116-124. ISBN 978-80-210-6159-0.
 67. MAREŠ, Miroslav, Jaroslav REKTOŘÍK a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Krizový management. Případové bezpečnostní studie. První. Praha: Ekopress, 2013. 237 s. Svazek 1. ISBN 978-80-86929-92-7.
 68. STRUK, Michal a Jana SOUKOPOVÁ. Metóda "minimálnej hodnoty" pre hodnotenie výdajov obcí na komunálne odpady. Odpadové fórum - Odborný měsíčník o v šem,co souvisí s odpady. Praha: CEMC-České ekologické manažerské centrum, 2013, roč. 2013, č. 11, s. 11-13. ISSN 1212-7779.
 69. STRUK, Michal a Jana SOUKOPOVÁ. Municipal Waste Management in South Moravia and the Impact of the Global Crisis. In XVII IRSPM conference - Public Sector Responses to Global Crisis, Prague. 2013.
 70. MATĚJOVÁ, Lenka a Michal STRUK. Narušení hrází vodohospodářských děl. In Mareš, M.; Rektořík, J. a J. Šelešovský. Krizový management: případové bezpečnostní studie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2013. s. 106-122. Ekopress. ISBN 978-80-86929-92-7.
 71. STRUK, Michal. Regional comparison of Czech municipal waste expenditures. In Veronika Kajurová. New Economic Challenges - 4th International PhD Student Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 239-247. ISBN 978-80-210-6301-3.
 72. 2012

 73. SOUKOPOVÁ, Jana a Michal STRUK. An Approach to the Analysis of Current Municipal Waste Expenditures Efficiency Based on the Determination of "Minimal Value". In Špalková, D., Furová, L. Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, 2012. s. 89-98. ISBN 978-80-210-5822-4.
 74. SOUKOPOVÁ, Jana a Michal STRUK. Method of “minimal value” in the analysis of efficiency of current municipal expenditures on waste management. WASTE FORUM. Praha: CEMC, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 162-172. ISSN 1804-0195.
 75. 2011

 76. STRUK, Michal a Jana SOUKOPOVÁ. Efficiency of the current municipal waste expenditure - methodology approach and its application. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011, roč. 59/2011, č. 7, s. 379-386. ISSN 1211-8516.
 77. SOUKOPOVÁ, Jana a Michal STRUK. Methodology for the Efficiency Evaluation of the Municipal Environmental Protection Expenditure. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Chennai, India: Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 2011, roč. 359, AICT, s. 327-340. ISSN 1868-4238. doi:10.1007/978-3-642-22285-6_36.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 10. 2022 11:40