Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. ŠLAMPA, Pavel, Ludmila HYNKOVÁ, Denis PRINC, P. BURKOŇ a Hana DOLEŽELOVÁ. Radioterapie. In Rostislav Vyzula, Ondřej Sláma. Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2016. s. 55-72. ISSN 1801-6103.
 2. SELINGEROVÁ, Iveta, Hana DOLEŽELOVÁ, Ivanka HOROVÁ, Stanislav KATINA a Jiří ZELINKA. Survival of Patients with Primary Brain Tumors: Comparison of Two Statistical Approaches. PLOS ONE. 2016, roč. 11, č. 2, s. "nestrankovano", 12 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0148733.
 3. 2015

 4. DOLEŽELOVÁ, Hana, P. HÜBNEROVÁ, Š. SOVADINOVÁ, A. KUDLÁČEK, Ludmila HYNKOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Onkologie v obrazech : Radioterapie pokročilých kožních nádorů. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 28, č. 5, s. 386-387. ISSN 0862-495X.
 5. 2013

 6. DOLEŽELOVÁ, Hana, Petr POSPÍŠIL, Pavel ŠLAMPA, Irena ČOUPKOVÁ, Jan GARČIČ, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA, Iveta SELINGEROVÁ a Ivanka HOROVÁ. Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie primárních tumorů mozku. Onkologie. Solen s.r.o., 2013, roč. 7, č. 6, s. 281-285. ISSN 1802-4475.
 7. DOLEŽELOVÁ, Hana a Pavel ŠLAMPA. Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie v léčbě recidivujícího gliobastoma multiforme. In Gliomy : současná diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2013. s. 71-77. Jessenius. ISBN 978-80-7345-321-3.
 8. KAZDA, Tomáš, Petr POSPÍŠIL, Hana DOLEŽELOVÁ, Radim JANČÁLEK a Pavel ŠLAMPA. Whole brain radiotherapy: Consequences for personalized medicine. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy. 2013, roč. 18, č. 3, s. 133-138. ISSN 1507-1367. doi:10.1016/j.rpor.2013.03.002.
 9. 2012

 10. DOLEŽELOVÁ, Hana, Ludmila HYNKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Tomáš KAZDA, Pavel ŠLAMPA, Irena ČOUPKOVÁ, I. ŠIKOVÁ, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA, Jan GARČIC, M. VRZAL, Iveta SELINGEROVÁ a Ivanka HOROVÁ. Výsledky léčby mozkových tumorů stereotaktickou radioterapií a radiochirurgií. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 25, č. 6, s. 445-451. ISSN 0862-495X.
 11. HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA, Petr BURKOŇ, Petr ČOUPEK, Irena ČOUPKOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, Jana GARČICOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, Petra HUBNEROVÁ, Tomáš KAZDA, Eva KOCMANOVÁ, Libor KOMÍNEK, Pavel KRUPA, Aleš KUDLÁČEK, Pavla NAVRÁTILOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Barbora ONDROVÁ, Petr POSPÍŠIL, Denis PRINC, Marek SLÁVIK, Miroslava SLÁVIKOVÁ, Silvia SLÁVIKOVÁ, Štěpánka SOVADINOVÁ, Blažena SYPTÁKOVÁ, Pavel TOBIÁŠ, Jana ZITTERBARTOVÁ, Jana BADUROVÁ, Jitka VESELÁ, Radka BARTLOVÁ, David DVOŘÁK, Jan GARČIC, Anna ODLOŽILÍKOVÁ, Martin STEINER, Tomáš PROCHÁZKA, Jiří ŠIMÍČEK a Hana TICHÁ. Základy radiační onkologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 247 s. ISBN 978-80-210-6061-6.
 12. 2011

 13. LAKOMÝ, Radek, Jiří ŠÁNA, Simona HANKEOVÁ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SVOBODA, Hana DOLEŽELOVÁ, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA, Jaroslav MICHÁLEK, Marian HAJDÚCH a Ondřej SLABÝ. MiR-195, miR-196b, miR-181c, miR-21 expression levels and O-6-methylguanine-DNA methyltransferase methylation status are associated with clinical outcome in glioblastoma patients. Cancer Science. 2011, roč. 102, č. 12, s. 2186-2190. ISSN 1347-9032. doi:10.1111/j.1349-7006.2011.02092.x.
 14. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 15. HYNKOVÁ, Ludmila, Hana DOLEŽELOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Radioterapie. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. (eds.) Obecná onkologie. 1. vydání. Praha: Galen, 2011. s. 113-128. ISBN 978-80-7262-715-8.
 16. 2010

 17. HYNKOVÁ, Ludmila, Irena ČOUPKOVÁ, Jan GARČIC, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Renata BELANOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, Tomáš PROCHÁZKA, Lucie ŠIMONIČOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Stereotactic radiosurgery and radiotherapy of meningeomas. In ESTRO 29. Radiotherapy and oncology, vol. 96, suppl 1, p. S 368. 2010. ISSN 0167-8140.
 18. HYNKOVÁ, Ludmila, Irena ČOUPKOVÁ, Jan GARČIC, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Renata BELANOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, Tomáš PROCHÁZKA, Lucie ŠIMONIČOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Stereotactic radiosurgery and radiotherapy of meningeomas. In Radiotherapy & Oncology, Volume 96 Supplement 1 (2010) – ESTRO 29, Abstract Book. Volume 96 Supplement. 2010. s. 368. ISSN 0167-8140.
 19. ČOUPKOVÁ, I., Ludmila HYNKOVÁ, P. ČOUPEK, Jan GARČIC, T. SVOBODA, P. FADRUS, Hana DOLEŽELOVÁ, Pavel ŠLAMPA a R. BELANOVÁ. Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie meningeomů. In Rostislav Vyzula. Edukační sborník: XXXIV Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 14-16. ISBN 978-80-86793-12-2.
 20. ŠLAMPA, Pavel, P. FADRUS, Jan GARČIC, Ludmila HYNKOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, J. ZITTERBARTOVÁ a R. BELANOVÁ. Stereotaktická radioterapie u dětských pacientů - příklady z praxe. In Mezinárodní konference „Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické radioterapie a radiochirurgie“, 5. roč., Praha. 2010.
 21. ŠLAMPA, P, Pavel FADRUS, J GARČIC, L HYNKOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, Jana ZITTERBARTOVÁ a Renata BELANOVÁ. Stereotaktická radioterapie u dětských pacientů – příklady z praxe. In Mezinárodní konference „Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické radioterapie a radiochirurgie. Praha,, 2010. 12 s.
 22. 2008

 23. DOLEŽELOVÁ, Hana, Pavel ŠLAMPA, Barbora ONDROVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, Štěpánka SOVADINOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Karol BOLČÁK, Jana RŮŽIČKOVÁ, Ludmila HYNKOVÁ a Marie FORBELSKÁ. The impact of PET with 18FDG in radiotherapy treatment planning and in the prediction in patients with cervix carcinoma - results of pilot study. Neoplasma. Slovakia: Slovak Academic Press Ltd., 2008, roč. 55, č. 5, s. 437-441. ISSN 0028-2685.
 24. 2007

 25. ŠLAMPA, Pavel, Karel ZITTERBART, Ladislav DUŠEK, Olga MAGNOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, Petr ČOUPEK, Petr POSPÍŠIL, Štěpánka SOVADINOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal CHRENKO a Katarína MIKLÓŠOVÁ. Ozáření kraniospinální osy u dětí s meduloblastomy v supinační poloze: dlouhodobé výsledky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Medica Healthworld, 2007, roč. 70/103, č. 3, s. 308-314. ISSN 1802-4041.
 26. 2004

 27. HOROVÁ, Hana, Jana RŮŽIČKOVÁ, B. JEŽKOVÁ, Ivanka HOROVÁ, Marie BUDÍKOVÁ a A. DÖRR. Adjuvantní radioterapie v léčbě karcinomu děložního těla 1. klinického stadia. Česká Gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 69, č. 5, s. 366-371. ISSN 1210-7832.
 28. 2003

 29. SOUMAROVÁ, Renata, Hana HOROVÁ, Zuzana ŠENEKLOVÁ, Ivanka HOROVÁ a Marie BUDÍKOVÁ. Prognostic outcome of local recurrence in breast cancer after conserving surgery and mastectomy. Radiol Oncol. Ljubljana, Slovinsko, 2003, roč. 37, č. 2, s. 79-88.
 30. 2002

 31. SOUMAROVÁ, Renata, Hana HOROVÁ, M. BUDÍKOVÁ, I. HOROVÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Petr ČOUPEK, Pavel ŠLAMPA, Zuzana ŠENEKLOVÁ a Katarína PETRÁKOVÁ. Lokální recidivy a vzdálená diseminace u pacientek s karcinomem prsu I. a II. klinického stádia léčených konzervativním chirurgickým výkonem a radioterapií. Radiační onkologie. Praha, 2002, roč. 2, č. 1, s. 10;17, 8 s. ISSN 1213-1695.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 8. 2021 00:44