Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BÁRTA, Ondřej, Klára ZÁLESKÁ, Jiří ZOUNEK, Libor JUHAŇÁK a Kristýna VLČKOVÁ. Chosen Ambiguities of ICT-Related Learning in Youth. In European Conference on Educational Research (ECER) : Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future, Hamburg, 2 – 6 September 2019. 2019.
 2. JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK, Klára ZÁLESKÁ a Ondřej BÁRTA. Relationship between early computer use and ICT competence : Evidence from OECD Countries. In 18th Biennial EARLI Conference, 12.-16.8.2019, Aachen, Germany. 2019.
 3. JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. The relationship between the age at first computer use and students' perceived competence and autonomy in ICT usage : A mediation analysis. Computers & Education. 2019, roč. 141, NOV 2019, s. 1-14. ISSN 0360-1315. doi:10.1016/j.compedu.2019.103614.
 4. JUHAŇÁK, Libor, Klára ZÁLESKÁ, Jiří ZOUNEK, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. The use of ICT by natives and immigrant children in Europe : Is there a difference? In Gómez Chova, Luis; López Martínez, Augustín; Candel Torres, Ignacio. ICERI2019 Proceedings. Seville, Spain: IATED Academy, 2019. s. 4266-4274. ISBN 978-84-09-14755-7.
 5. 2018

 6. BÁRTA, Ondřej, Jiří ZOUNEK, Libor JUHAŇÁK, Klára ZÁLESKÁ a Kristýna VLČKOVÁ. Ambivalence in ICT-related learning. In Cyberspace Conference 2018, 30. listopadu – 1. prosince 2018, Brno. 2018.
 7. ZOUNEK, Jiří, Klára ZÁLESKÁ, Libor JUHAŇÁK, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. Czech Republic and Norway on their path todigital education. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 4, s. 11-48. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-4-2.
 8. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. ICT in Czech Students’ Learning through the Lenses of PISA 2015: A Secondary Analysis. In ECER 2018, 3 – 7 September, Bolzano. 2018.
 9. BÁRTA, Ondřej, Helmut FENNES a Susanne GADINGER. Long-term Effects of Erasmus+ : Youth in Action on Participation and Citizenship. Data Report. Vienna: Generation and Educational Science Institute, GENESIS, 2018. 60 s. 20180519. ISBN 978-3-9504413-3-8.
 10. BÁRTA, Ondřej, Helmut FENNES a Susanne GADINGER. Long-term Effects of Erasmus+ : Youth in Action on Participation and Citizenship. Main Findings from Interviews and Surveys between 2015 and 2017. Vienna: Generation and Educational Science Institute, GENESIS, 2018. 26 s. 20180519. ISBN 978-3-9504413-3-8.
 11. JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. The Relationship between Students’ ICT Use and Their School Performance: Evidence from PISA 2015 in the Czech Republic. Orbis Scholae. Karolinum, 2018, roč. 12, č. 2, s. 37-64. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2018.292.
 12. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. Učení českých žáků a jejich školní úspěšnost v éře digitálních technologií (sekundární analýza výzkumu PISA 2015). In XXVI. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, 12. – 14. září 2018, Zlín. 2018.
 13. BÁRTA, Ondřej a Tomáš DEŽELAN. Volunteering and Labour Market Research. International Comparison: Czech Republic and Slovenia. Praha: INEX-SDA, 2018. 40 s. Youth Employability via Volunteering.
 14. 2017

 15. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Ondřej BÁRTA, Klára ZÁLESKÁ a Kristýna VLČKOVÁ. Digitální technologie v životě žáků pohledem empirického výzkumu. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, 13.-15. 9. 2017, Hradec Králové. 2017.
 16. BÁRTA, Ondřej. Průzkumy v oblasti mládeže v rámci výzkumné sítě RAY. In Národní konference o mládeži 2017. 2017.
 17. 2016

 18. BÁRTA, Ondřej. Dopady dobrovolnictví. In Mezinárodní kulatý stůl "Učení dobrovolnictvím", 16. 11. 2016, Praha. 2016.
 19. BÁRTA, Ondřej. Dopady účasti na mobilitách KA1 mezi účastníky a projektovými týmy. In Konference "Mládež (nejen) sobě", 12.-13. 12. 2016, Brno. 2016.
 20. BÁRTA, Ondřej. Educational Inequalities in Tertiary Education in the Czech Republic. In Lecture at University of Florence, 12. 10. 2016, Italy. 2016.
 21. BÁRTA, Ondřej. European Voluntary Service : History and Relevance for the Adult Learning and Education. In ESRALE International Conference : Adult Learning and Education in the Context of Cultural, Professional, and Community Development. 2016.
 22. BÁRTA, Ondřej. European Voluntary Service : Impact Assessment in EVS and Youth Work Projects. In European Conference of Educational Research, ECER 2016, 23.-26. 8. 2016, Dublin. 2016.
 23. BÁRTA, Ondřej. Internationalization of the Higher Education Curriculum. In Lecture at University of Florence, 5. 10. 2016, Italy. 2016.
 24. BÁRTA, Ondřej. Methodological Approaches in Non-Formal Learning Research. In Lecture at University of Florence, 11. 10. 2016, Italy. 2016.
 25. BÁRTA, Ondřej a Petra, E. VOTOČKOVÁ. Mezinárodní projekty pro mládež výzkumnou optikou. In Mozaika. Bulletin evropských příležitostí. Praha: Dům zahraniční spolupráce, 2016. s. 3-3.
 26. BÁRTA, Ondřej a Zuzana ŠMIDEKOVÁ. Non-formal Learning within Learning Mobility Area : Adult Learning and Educational Perspective. In Sava, Simona ; Novotný, Petr (edt.). Researches in Adult and Learning Education : the European Dimension. Firenze: Firenze University Press, 2016. s. 123-135. ISBN 978-88-6453-424-4.
 27. BÁRTA, Ondřej. Projekty pro mládež výzkumnou optikou. Národní zpráva z šetření výzkumu RAY za období let 2010-2013. Praha: Dům zahraniční spolupráce, 2016. 75 s. První vydání. ISBN 978-80-88153-18-4.
 28. 2015

 29. BÁRTA, Ondřej. LEARNING OF YOUNG ADULTS WITHIN THE YOUTH IN ACTION PROGRAMME: 2009-2013 QUANTITATIVE DATA. In International Conference EMPIRICAL RESEARCH IN ADULT LEARNING AND EDUCATION Conceptual and Methodological Problems. 2015.
 30. 2014

 31. BÁRTA, Ondřej, Josef BOČEK, Jan HUSÁK a Siyka KOVACHEVA. Mladí lidé a veřejné politiky v České republice. Praha: Nadace Open Society Fund Praha, 2014. 200 s. ISBN 978-80-87725-23-8.
 32. BÁRTA, Ondřej. Non-formal Learning: The Case of Youth in Action Programme. In ESRALE Summer Academy, Brno. 2014.
 33. BÁRTA, Ondřej. Občanská a politická participace mládeže v České republice. 2014.
 34. 2013

 35. BÁRTA, Ondřej. Vzdělávací nerovnosti v České republice a sociální změna. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 1, s. 105-118. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-1-7.
 36. 2012

 37. ZOUNEK, Jiří a Ondřej BÁRTA. Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace? In 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání. 2012.
 38. ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ, Jiří ZOUNEK a Ondřej BÁRTA. Informační a komunikační technologie a jejich využití při studiu na vysoké škole. In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
 39. BÁRTA, Ondřej. Pedagogická evaluace. In Seminář IVIG 2012 Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí. 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2022 19:10