Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KUBEŠ, Martin, Jaromír LEICHMANN, Jana KOTKOVÁ, Renata ČOPJAKOVÁ, Markéta HOLÁ a Jiří SLÁMA. Diversity of origin and geodynamic evolution of the mantle beneath the Variscan Orogen indicating rapid exhumation within subduction-related mélange (Moldanubian Zone, Bohemian Massif). Lithos. Elsevier, 2022, roč. 422-423, August, s. 1-22. ISSN 0024-4937. doi:10.1016/j.lithos.2022.106726.
 2. CHLUBNÁ, Leona a Jaromír LEICHMANN. Geochemie coffinitů z rozdílných typů uranové mineralizace na ložisku Rožná. In Studentská geologická konference 2022. 2022. ISBN 978-80-280-0061-5.
 3. KUBEŠ, Martin, Jaromír LEICHMANN, David BURIÁNEK, Markéta HOLÁ, Petr NAVRÁTIL, Stéphane SCAILLET a Paul O'SULLIVAN. Highly evolved miaskitic syenites deciphering the origin and nature of enriched mantle source of ultrapotassic magmatism in the Variscan orogenic root (Bohemian Massif, Moldanubian Zone). Lithos. ELSEVIER, 2022, roč. 432-433, December, s. 1-23. ISSN 0024-4937. doi:10.1016/j.lithos.2022.106890.
 4. KUBEŠ, Martin, Renata ČOPJAKOVÁ, Jana KOTKOVÁ a Jaromír LEICHMANN. Polyphase geodynamic evolution of heterogenous mantle beneath the Variscan Orogenic Belt (Moldanubian Zone, Bohemian Massif). In 14th International Eclogite Conference, Lyon - France. 2022.
 5. LEICHMANN, Jaromír, Martin KUBEŠ, Markéta HOLÁ a Vojtěch WERTICH. S bezpečným ukládáním vyhořelého jaderného paliva pomůže sama příroda. Vesmír. Česká republika, 2022, roč. 101, September, s. 484-485. ISSN 1214-4029.
 6. KŘÍBEK, Bohdan, Ilja KNÉSL, Petr DOBEŠ, František VESELOVSKÝ, Přemysl POŘÁDEK, Radek ŠKODA, Renata ČOPJAKOVÁ, Jaromír LEICHMANN a Filip KOŠEK. The Origin of Synchysite-(Ce) and Sources of Rare Earth Elements in the Rožná Uranium Deposit, Czech Republic. Minerals. MDPI, 2022, roč. 12, č. 6, s. 1-26. ISSN 2075-163X. doi:10.3390/min12060690.
 7. WERTICH, Vojtěch, Martin KUBEŠ, Jaromír LEICHMANN, Markéta HOLÁ, Jakub HAIFLER, Juraj MOZOLA, Pavla HRŠELOVÁ a Michal JAROŠ. Trace element signatures of uraninite controlled by fluid-rock interactions: A case study from the Eastern Moldanubicum (Bohemian Massif). Journal of Geochemical Exploration. Elsevier, 2022, roč. 243, December, s. 1-15. ISSN 0375-6742. doi:10.1016/j.gexplo.2022.107111.
 8. 2021

 9. HOLÁ, Markéta, Karel NOVOTNÝ, Jan DOBEŠ, Ivo KREMPL, Vojtěch WERTICH, Juraj MOZOLA, Martin KUBEŠ, Veronika FALTUSOVÁ, Jaromír LEICHMANN a Viktor KANICKÝ. Dual imaging of uranium ore by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry and Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Spectrochimica Acta, Part B: Atomic Spectroscopy. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2021, roč. 186, December, s. 106312-106322. ISSN 0584-8547. doi:10.1016/j.sab.2021.106312.
 10. BOTTIG, Magdalena, Christa HAMMERL, Jaromír LEICHMANN, Peter MELICHAR, Fee-Alexandra RODLER, Petr ŠPAČEK, Martin KOPECKÝ, Slavomír NEHYBA, Tomáš KUCHOVSKÝ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Hana KRUMLOVÁ, Doris RUPPRECHT a Dominika TÓTHOVÁ. Hydrotermální potenciál oblasti Pasohlávky – Laa an der Thaya. Brožura k videu s přehledem projektu HTPO. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 35 s. ISBN 978-80-210-9942-5.
 11. BOTTIG, Magdalena, Christa HAMMERL, Jaromír LEICHMANN, Peter MELICHAR, Fee-Alexandra RODLER, Petr ŠPAČEK, Martin KOPECKÝ, Slavomír NEHYBA, Tomáš KUCHOVSKÝ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Hana KRUMLOVÁ, Doris RUPPRECHT a Dominika TÓTHOVÁ. Hydrotermální potenciál oblasti Pasohlávky – Laa an der Thaya. Brožura k videu s přehledem projektu HTPO. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 35 s. ISBN 978-80-210-9941-8.
 12. HOLÁ, Markéta, Vojtěch WERTICH, Jan DOBEŠ, Martin KUBEŠ, Juraj MOZOLA, Jaromír LEICHMANN a Viktor KANICKÝ. LA-ICP-MS imaging with focus on geological materials. In 22nd International scientific conference "EcoBalt 2021", Riga - Latvia. 2021. ISBN 978-9934-18-724-7. doi:10.22364/isceb.2021.
 13. KUBEŠ, Martin, Jaromír LEICHMANN, Jana KOTKOVÁ, Renata ČOPJAKOVÁ a Markéta HOLÁ. Mantle-crust interaction processes during the Variscan continental collision: insight into the diverse origin and complex evolution of heterogeneous mantle beneath Central Europe. In EDUC Research Seminar. 2021.
 14. KUBEŠ, Martin, Jaromír LEICHMANN, Vojtěch WERTICH, Juraj MOZOLA, Markéta HOLÁ, Viktor KANICKÝ a Radek ŠKODA. Metamictization and fluid-driven alteration triggering massive HFSE and REE mobilization from zircon and titanite: direct evidence from EMPA imaging and LA-ICP-MS analyses. Chemical Geology. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 586, December, s. 120593-120612. ISSN 0009-2541. doi:10.1016/j.chemgeo.2021.120593.
 15. NAWROCKI, Jerzy, Jaromír LEICHMANN a Magdalena PAŃCZYK. Mid-Ediacaran bimodal magmatism and peri-Baltic affinity of the Brunovistulian terrane documented by the U-Pb isotope and palaeomagnetic data from the Brno Massif (Central Europe). Precambrian Research. Elsevier, 2021, roč. 358, June, s. "106147", 21 s. ISSN 0301-9268. doi:10.1016/j.precamres.2021.106147.
 16. 2020

 17. KUBEŠ, Martin, Jaromír LEICHMANN a Marta CHLUPÁČOVÁ. Neoformation of magnetite during selective metasomatism controlling large-scale positive magnetic anomalies within the Brunovistulian unit (Bohemian Massif). Mineralogy and Petrology. Wien: Springer, 2020, roč. 114, č. 3, s. 199-215. ISSN 0930-0708. doi:10.1007/s00710-020-00696-x.
 18. 2019

 19. KUBEŠ, Martin a Jaromír LEICHMANN. Breakdown of mantle minerals leading to crystallization of pure magnetite in ultrabasic rocks: An implication for mobility of iron during serpentinization. In Petros 2019. 2019. ISBN 978-80-223-4713-6.
 20. WERTICH, Vojtěch, Martin KUBEŠ, Markéta HOLÁ, Juraj MOZOLA a Jaromír LEICHMANN. Geochemické složení uraninitu ze západomoravských uranových ložisek. In Otevřený geologický kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej společnosti, Beroun 2019. 2019. ISBN 978-80-87487-24-2.
 21. KUBEŠ, Martin a Jaromír LEICHMANN. Geochemie, petrografie a mineralogie ultrabazických hornin gföhlské jednotky moldanubika – nové poznatky o jejich původu a vývoji. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 2019. ISBN 978-80-87487-24-2.
 22. KUBEŠ, Martin, Jaromír LEICHMANN a Marta CHLUPÁČOVÁ. Geomagnetic properties of granitoids from the Slavkov terrane (Brunovistulicum) influenced by metasomatic transformation of paramagnetic to ferromagnetic phases. In CETEG 2019. 2019. ISBN 978-80-7075-955-4.
 23. VYSLOUŽILOVÁ, Jana, Jaromír LEICHMANN, Vojtěch WERTICH, Martin KUBEŠ, Markéta HOLÁ a Juraj MOZOLA. Smolinec na ložisku Rožná. In Otevřený geologický kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Beroun 2019. 2019. ISBN 978-80-87487-24-2.
 24. MOZOLA, Juraj, Jaromír LEICHMANN, Jiří KALVODA, Markéta HOLÁ a Tomáš KUMPAN. Stopové prvky v karbonátoch z ložísk uránu vo východnej časti moldanubika. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 2019. ISBN 978-80-87487-24-2.
 25. SOUČKOVÁ, Ivana, Tamara KOŘISTKOVÁ a Jaromír LEICHMANN. Variabilita morfologie apatitu jako odraz biochemických procesů v komplexní stavbě močového kamene. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 2019. ISBN 978-80-87487-24-2.
 26. 2018

 27. KUBEŠ, Martin a Jaromír LEICHMANN. Extremely magnetic granitoids from the Eastern part of the Brno batholith: influence of late-magmatic alteration in oxidizing regime. In Brunovistulicum 2018. 2018.
 28. TRNKOVÁ, Paulína. Katodoluminiscenční studium mramorů v centru svratecké klenby moravika. 2018. ISBN 978-80-210-8961-7.
 29. WERTICH, Vojtěch, Jaromír LEICHMANN, Dosbaba MAREK a Götze JENS. Multi-Stage Evolution of Gold-Bearing Hydrothermal Quartz Veins at the Mokrsko Gold Deposit (Czech Republic) Based on Cathodoluminescence, Spectroscopic, and Trace Elements Analyses. Minerals. Basel, Switzerland: MDPI, 2018, roč. 8, č. 8, s. 336-351. ISSN 2075-163X. doi:10.3390/min8080335.
 30. KUBEŠ, Martin a Jaromír LEICHMANN. The origin of extremely magnetic granitoids from the Brno batholith: evidence of metasomatic replacement of paramagnetic to ferromagnetic phases influencing geomagnetic properties of the entire Slavkov terrane. In 11th Geosymposium of Young Researchers : Silesia 2018. 2018. ISBN 978-83-951016-0-1.
 31. VEVERKA, Libor a Jaromír LEICHMANN. Želešice amphibolite complex - characteristic and position. In Proceedings of Brunovistulicum 2018. 2018.
 32. 2017

 33. LEICHMANN, Jaromír, Ivan GNOJEK, Milan NOVÁK, Jiří SEDLAK a Stanislav HOUZAR. Durbachites from the Eastern Moldanubicum (Bohemian Massif): erosional relics of large, flat tabular intrusions of ultrapotassic melts-geophysical and petrological record. International Journal of Earth Sciences. NEW YORK: SPRINGER, 2017, roč. 106, č. 1, s. 59-77. ISSN 1437-3254. doi:10.1007/s00531-016-1296-1.
 34. KUBEŠ, Martin a Jaromír LEICHMANN. Extrémně magnetické granitoidní horniny východní zóny brněnského batolitu: odrazem variské orogeneze? In Paleozoikum 2017. 2017. ISBN 978-80-210-8479-7.
 35. 2016

 36. MATYSOVA, P., J. GOTZE, Jaromír LEICHMANN, Radek ŠKODA, L. STRNAD, P. DRAHOTA a TM. GRYGAR. Cathodoluminescence and LA-ICP-MS chemistry of silicified wood enclosing wakefieldite - REEs and V migration during complex diagenetic evolution. European Journal of Mineralogy. STUTTGART: E SCHWEIZERBARTSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, 2016, roč. 28, č. 5, s. 869-887. ISSN 0935-1221. doi:10.1127/ejm/2016/0028-2556.
 37. BENEDOVÁ, Šárka a Jaromír LEICHMANN. EXPERIMENTAL STUDY OF ANISOTROPY OF QUARTZ DISSOLUTION AND ITS ROLE IN FLUID MIGRATION IN ROCKS. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Praha: Academy of Science of the Czech Republic, 2016, roč. 13, č. 2, s. 193-200. ISSN 1214-9705. doi:10.13168/AGG.2016.0001.
 38. ZEMAN, Josef, Jaromír LEICHMANN, Dalibor VŠIANSKÝ, Slavomír NEHYBA, Tomáš KUCHOVSKÝ, Lukáš ZACHEUS a Miroslav OBRUČA. Optimalizace chemické stimulace a analýza pracovních kapalin. 2016. vyd. Brno, Česká republika: RWE Gas Storage, s. r. o., 2016. 97 s. 2016.
 39. VEVERKA, Libor a Jaromír LEICHMANN. Želešický amfibolit - metatufitický komplex ofiolitového pásma brněnského masivu? In Studentská geologická konference. 2016. ISBN 978-80-210-8265-6.
 40. 2015

 41. DANČÁK, Břetislav, Filip ČERNOCH, Pavla FILIPSKÁ, Marek GOLDBACH, Romana HANŽLOVÁ, Jaromír LEICHMANN, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA, Kateřina ŠVECOVÁ, Vojtěch WERTICH a Veronika ZAPLETALOVÁ. Energy Infrastructure and Exploration Areas. Characteristics, Relationships, and Local Acceptance. Brno: MuniPress, 2015. 118 s. ISBN 978-80-210-8165-9.
 42. WERTICH, Vojtěch, Marek DOSBABA a Jaromír LEICHMANN. Mokrsko Gold Deposit: Cathodoluminescence Textures of Hydrothermal Quartz, Fluorite and Geochronology – Supporting Evidence for Intrusion Related Gold Deposit. In 13th SGA Biennal Meeting, Nancy – France. 2015. ISBN 978-2-85555-066-4.
 43. GRICOVÁ, Kateřina a Jaromír LEICHMANN. Petrologické vyhodnocení vybraných prospekčních vrtů nesvačilského příkopu. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej společnosti. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 44. HOUZAR STANISLAV, Júlia KRŠIAKOVÁ a Jaromír LEICHMANN. STUDIUM KATODOLUMINISCENCE, PETROGRAFIE A LITOLOGIE MRAMORŮ MORAVIKA (JEDNOTKA BÍLÉHO POTOKA, SVRATECKÁ KLENBA, ČESKÝ MASIV). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Moravské zemské muzeum, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 43-60, 17 s. ISSN 1211-8796.
 45. 2014

 46. HÖNIG, Sven, Renata ČOPJAKOVÁ, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK, David DOLEJŠ, Jaromír LEICHMANN a Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. Garnet as a major carrier of the Y and REE in the granitic rocks: An example from the layered anorogenic granite in the Brno Batholith, Czech Republic. American Mineralogist. Mineralogical Society of America., 2014, roč. 99, č. 10, s. 1922-1941. ISSN 0003-004X. doi:10.2138/am-2014-4728.
 47. JAKUBOVÁ, Petra, Jana KOTKOVÁ a Jaromír LEICHMANN. Morphology of microdiamonds from the north Bohemian granulites. 2014.
 48. JAKUBCOVÁ, Michaela a Jaromír LEICHMANN. Uranium and sulphide mineralization from the 21st level of the Rožná mine. In Central European Mineralogical Conference. 2014.
 49. 2013

 50. ŠVECOVÁ, Kateřina, Jaromír LEICHMANN a Karel BREITER. Cathodoluminescence of quartz and trace elements-is there any connection? In 4th International Student Geological Conferece 2013. 2013.
 51. ŠVECOVÁ, Kateřina, Jaromír LEICHMANN, Karel BREITER, Jaroslav JIRUŠE a Jolana KOLOŠOVÁ. Using of Cathodoluminescence (CL) and LA-ICP MS for quartz grain study. In CORALS 2013. 2013.
 52. 2012

 53. ST'ASTNA, A., S. SACHLOVA, Z. PERTOLD, R. PRIKRYL a Jaromír LEICHMANN. Cathodoluminescence microscopy and petrographic image analysis of aggregates in concrete pavements affected by alkali-silica reaction. Materials Characterization. New York: Elsevier, 2012, roč. 65, č. 3, s. 115-125. ISSN 1044-5803. doi:10.1016/j.matchar.2012.01.008.
 54. ČECH, Zdeněk a Jaromír LEICHMANN. Charakteristika grafitové suroviny z lokality Olomouc-Neředín, Latén A. Geol. výzk. Mor. Slez. Brno: Masarykova univerzita, 2012, XVIII, 2011/2, s. 158-160. ISSN 1212-6209.
 55. PAVLÍK, Martin a Jaromír LEICHMANN. Korelace dat letecké, pozemní a laboratorní gamaspektrometrie na tělesech durbachitů. Geol. výzk. Mor. Slez. Brno: Masarykova univerzita, 2012, XVIII, 2011/2, s. 171-173. ISSN 1212-6209.
 56. LEICHMANN, Jaromír, Tamara KOŘISTKOVÁ, Josef ZEMAN a Dalibor PACÍK. Microstructural analysis of a urinary stone as evidence of experimentally observed processes of their formation. UROLOGICAL RESEARCH. NEW YORK: SPRINGER, 2012, roč. 40, č. 6, s. 791-792. ISSN 0300-5623. doi:10.1007/s00240-012-0493-z.
 57. ŠIMÍČEK, Daniel, Ondrej BABEK a Jaromír LEICHMANN. Outcrop gamma-ray logging of siliciclastic turbidites: Separating the detrital provenance signal from facies in the foreland-basin turbidites of the Moravo-Silesian basin, Czech Republic. Sedimentary Geology. Amsterodam: Elsevier, 2012, roč. 261, č. 6, s. 50-64. ISSN 0037-0738. doi:10.1016/j.sedgeo.2012.03.003.
 58. 2011

 59. ŠVECOVÁ, Kateřina, Karel BREITER a Jaromír LEICHMANN. Cathodoluminescence of quartz as a reflection of the evolution of the Teplice Caldera. In Goldschmidt 2011. 2011. ISSN 1471-8022.
 60. JAKUBOVÁ, Petra a Jaromír LEICHMANN. Gamaspektrometrická charakteristika uhelných sedimentů boskovické brázdy a strusek vzniklých jejich spalováním. Geol. výzk. Mor. Slez. Brno: Masarykova Universita, 2011, XVII, 1-2, s. 183-186. ISSN 1212-6209.
 61. HÖNIG, Sven, Jaromír LEICHMANN a Milan NOVÁK. Magmatic layering (unidirectional solidification textures and Y-enriched garnet train textures) in aplite-pegmatites of the cadomian Brno batholith, Czech Republic. In Miguel Ángel Galliski, Encarnación Roda Robles, Frédéric Hetart, María Florencia Márquez-Zavalía. Contributions to the 5th international symposium on granitic Pegmatites. Publicación Especia N.14. Mendoza, Argentina: Asociacón Geologica Argentina, 2011. s. 107-109. ISSN 0328-2767.
 62. HÖNIG, Sven, Jaromír LEICHMANN a Milan NOVÁK. Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu. Minerál. České Budějovice: Jihočeský mineralogický klub, 2011, roč. 18, č. 5, s. 413-114, 2 s. ISSN 1213-0710.
 63. 2010

 64. MATYSOVÁ, Petra, Ronny ROESLLER, Jens GOETZE, Jaromír LEICHMANN, Gordon FORBES, Edith TAYLOR, Jakub SAKALA a Tomas GRYGAR. Alluvial and volcanic pathways to silicified plant stems (Upper Carboniferous-Triassic) and their taphonomic and palaeoenvironmental meaning. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2010, roč. 292, 1-2, s. 127-143, 16 s. ISSN 0031-0182.
 65. HÖNIG, Sven, Jaromír LEICHMANN a Milan NOVÁK. Garnet-bearing aplite-pegmatites characterized by UST and garnet layering textures from western part of the Brno Batholith, Czech Republic. In In First student´s international geological conference. Polish Geological Society. Krakow,Poland, 2010. s. 19-19. ISBN 978-83-924869-6-1.
 66. HOLUBOVÁ ZÁVODNÁ, Blanka, Miroslava GREGEROVÁ a Jaromír LEICHMANN. Chemické složení skloviny středověkých tyglíků z Brna a Jihlavy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova universita, 2010, XVII, 1-2, s. 179-181. ISSN 1212-6209.
 67. KOTKOVÁ, Jana, Urs SCHALTEGGER a Jaromír LEICHMANN. Two types of ultrapotassic plutonic rocks in the Bohemian Massif: coeval intrusions at different crustal levels. Lithos. 2010, roč. 115, March, s. 163-176. ISSN 0024-4937.
 68. HÖNIG, Sven, Jaromír LEICHMANN a Milan NOVÁK. Unidirectional solidification texture (UST) and garnet layering textures from the Y-enriched garnet-bearing aplite-pegmatites, western part of the Cadomian Brno Batholith, Czech Republic. Acta Miner.Petrograph. Szeged: University Szeged, 2010, neuveden, 6/2010, s. 806-806. ISSN 0324-6523.
 69. HÖNIG, Sven, Jaromír LEICHMANN a Milan NOVÁK. Unidirectional solidification textures and garnet layering inY enriched garnet bearing aplite pegmatites in the CadomianBrno Batholith, Czech Republic. Journal of Geosciences. Praha: Czech geol.Soc, 2010, roč. 2010, č. 55, s. 113-129, 16 s. ISSN 1802-6222.
 70. 2009

 71. LEICHMANN, Jaromír a Igor BROSKA. CL study of the low grade feldspar alteration. LPI contributions. Houston: Lunar and planetary institute, 2009, neni, č. 1473, s. 56-57. ISSN 0161-5297.
 72. MATYSOVÁ, Petra, Jens GOETZE, G, FORBES, Jaromír LEICHMANN, Ronny ROESSLER a Tomáš GRYGAR. Decoding environmental conditions during silicification of plant stems in equatorial Pangea and Oman by cathodoluminescnece imaging and analysis. LPI contributions. Houston: Lunar and planetary institute, 2009, neni, č. 1473, 2 s. ISSN 0161-5297.
 73. LEICHMANN, Jaromír, Katarzyna JACHER-SLIWCZYNSKA a Igor BROSKA. Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra, Poland-Slowakia). Neues Jahrbuch fur Mineralogie Abhandlungen. Stuttgart, 2009, roč. 186, č. 1, s. 1-10. ISSN 0028-3649.
 74. KŘIBEK, Bohdan, Karel ŽÁK, Petr DOBEŠ, Jaromír LEICHMANN, Marta PUDILOVÁ a Miloš RENÉ. The Rozna uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Mineralium Deposita. SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10, 2009, roč. 44, č. 1, s. 99-128, 29 s. ISSN 0026-4598.
 75. SEDLÁKOVÁ, Iva a Jaromír LEICHMANN. Thoriem bohaté granity západní části brněnského masivu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezku. Brno, 2009, XVI, s. 118-120. ISSN 1212-6209.
 76. 2008

 77. KALVODA, JIŘÍ, Ondřej BÁBEK, Oldřich FATKA, Jaromír LEICHMANN, Rostislav MELICHAR, Slavomír NEHYBA a Petr ŠPAČEK. Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review. International Journal of Earth Sciences. 2008, roč. 97, č. 3, s. 497-517. ISSN 1437-3254.
 78. MATYSOVÁ, Petra, Jaromír LEICHMANN, Tomáš GRYGAR a Ronny ROSSLER. Cathodoluminescence of silicified trunks from the Permo-Carboniferous basin in eastern Bohemia, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. Stuttgart: E.Schweitzerbartsch Verlag, 2008, roč. 20, č. 1, s. 217-231, 14 s. ISSN 0935-1221.
 79. BENEDOVÁ, Šárka a Jaromír LEICHMANN. Morphological changes on the quartz crystals during leaching at higher temperatures and pressures in aqueous fluids. Mineralogia Polonica - Special Papers. Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2008, roč. 32,2008, s. 44. ISSN 1896-2203.
 80. LEICHMANN, Jaromír a Volker HOECK. The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit,eastern margin of the Bohemian Massif. Journal of Geosciences. Praha: Czech geol.Soc, 2008, roč. 53, č. 1, s. 281-305, 24 s. ISSN 1802-6222.
 81. KOTKOVÁ, Jana, Jaromír LEICHMANN a Urs SCHALTEGGER. Two types of ultrapotassic magmatic rocks in the Bohemian Massif – coeval intrusions at different crustal levels. In 2nd Central-European Mineralogical Conference (CEMC). 2008. ISBN 1896-2203.
 82. 2007

 83. KONEČNÁ, Veronika, Markéta HOLÁ, Jaromír LEICHMANN, Radek ŠKODA, Renata ČOPJAKOVÁ a Viktor KANICKÝ. Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí. In 13. Spektroskopická konference. 2007. ISBN 80-903732-2-4.
 84. LEICHMANN, Jaromír, Milan NOVÁK, David BURIÁNEK a David BURGER. High temperature tu ultrahigh-temperature metamorpism related to multiple ultrapotassic intrusions:evidence from garnet-silimanite-cordierite kinzigite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif). Geologica Carpathica. Bratislava, 2007, roč. 58, č. 5, s. 415-425, 10 s. ISSN 1335-0552.
 85. HOLÁ, Markéta, Veronika KONEČNÁ, Jaromír LEICHMANN, Renata ČOPJAKOVÁ, Radek ŠKODA, Jiří KALVODA, Rostislav BRZOBOHATÝ a Viktor KANICKÝ. LA-ICP-MS pro analýzu geologických materiálů. In 13. Spektroskopická konference. 2007. ISBN 80-903732-2-4.
 86. KOTKOVÁ, Jana, Jana HRUBÁ a Jaromír LEICHMANN. Material Characteristic of Raneferef's stone vessel Assemblage. In Stone Vessels from the mortuary complex of Raneferef at Abusir. 1. vyd. Praha: Náprstkovo Museum, 2007. s. 70-81, 11 s. Abusir XV. ISBN 80-7308-114-8.
 87. OPLETAL, Vladimír, Jaromír LEICHMANN a Stanislav HOUZAR. Muskovit.plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM Brno, 2007, LXXXXII, č. 1, s. 131-142. ISSN 1211-8796.
 88. ČIŽMÁŘ, Miloš a Jaromír LEICHMANN. Pozdně laténské žernovy na Moravě. Památky archeologické. Praha: ACAD SCIENCES CZECH REP, INST ARCHEOLOGY, 2007, roč. 98, č. 1, s. 109-128, 19 s. ISSN 0031-0506.
 89. LEICHMANN, Jaromír, Sven HÖNIG, Milan NOVÁK, Markéta HOLÁ a V MOŽNÁ. Yttriový spessartin konrolující distribuci HREE v leukogranitech-pegmatitech brněnského masivu. Praha: Česká geologická společnost, 2007. s. 48-48. ISBN 978-80-87139-11-0.
 90. 2006

 91. LEICHMANN, Jaromír, Kamil MAREK, Josef ZEMAN a Petr KLAPETEK. Carbonatization of agate nodules from Permian Andesites, Krkonose piedmont basin. Mineralogica Polonica. Krakow: Wydavnictvo Naukove, 2006, roč. 28, č. 1, s. 130 - 133, 3 s. ISSN 1896-2203.
 92. SUCHÁNKOVÁ, Jana a Jaromír LEICHMANN. Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals. Mineralogica Polonica. Krakow: Wydavnictvo Naukove, 2006, roč. 28, č. 1, s. 214-216. ISSN 1896-2203.
 93. KALVODA, Jiří, Ondřej BÁBEK, Jaromír LEICHMANN, Rostislav MELICHAR a Petr ŠPAČEK. Tectonostratigraphic development of the Devonian and Carboniferous in the Brunovistulian terrane, Czech Republic. Aretz, M., Herbig, H.-G. (Eds.). In Carboniferous Conference Cologne. From Platform to Basin, Sept. 4-10 2006. Kölner Forum für Geologie und Paläontologie, 15. Köln: Institut für Geologie und Mineralogie der Universität zu Köln, 2006. s. 53-54. ISBN 3-934027-18-0.
 94. LEICHMANN, Jaromír. The analyses of faince and Egyptian Blue. In Faience inlays from the funerary temple of king Raneferef. 1. vyd. Praha: Czech Institute of Egyptology, 2006. s. 53-63, 10 s. Abusir XIV. ISBN 80-7308-130-X.
 95. LEICHMANN, Jaromír a Ewald HEJL. Volcanism on Anafi island: short living, extensional, hydromagmatic volcanism in the central part of the South Aegean volcanic chain (Greece). Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen. Stuttgart: E.Schweitzerbatsch Verlagsbuchhandlung, 2006, roč. 182, č. 3, s. 231-240, 9 s. ISSN 0028-3649.
 96. LEICHMANN, Jaromír, Andrej KAPINUS, Luboš PIVNIČKA a Radek WEBER. Želetice group: very low-grade pelaezoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic. Journal of the Czech Geological Society. Praha: Czech Geological Society, 2006, roč. 51, 3-4, s. 189 - 199. ISSN 1210-8197.
 97. 2005

 98. AUBIN, Aleyander, Igor BROSKA, Michal KUBIŠ a Jaromír LEICHMANN. Apatite internal structure and estimation of initzial fluorine concentration in the Western Carpathian granitoids. Slovak Geological Magazine. Bratislava: Geological Survey of Slovak Republic, 2005, roč. 11, 2-3, s. 123-131. ISSN 1335-096X.
 99. BÁBEK, Ondřej, Jaromír LEICHMANN a Antonín PŘICHYSTAL. Application of gamma-ray spectrometry in provenannce analysis of Carboniferous siliciclastic turbidites, Bohemian Massif, Czech Republic. In 24 th IAS Meeting of Sedimentology. Muscat, Sultanate of Oman: IAS, 2005. s. 27-27.
 100. LEICHMANN, Jaromír. Durbachity a třebíčský zlom. In 2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 1. vyd. Slavonice: Česká geologická služba, 2005. s. 147. ISBN 80-7075-653-5.
 101. JACHER-SLIWCZYNSKA, Katarzyna, Jaromír LEICHMANN a Marek MICHALÍK. Feldspars in the High Tatra Granitoids and evidence of very low grade alterations. In Mineralogical Society of poland - Special Papers. Krakow: Mineralogical Society of Poland, 2005. s. 303 - 306. ISBN 83-89541-50-5.
 102. LEICHMANN, Jaromír, Milan NOVÁK, David BURGER a David BURIÁNEK. Granáticko-sillimanitický kinzigit, jihlavský pluton, doklad HT až UHT metamorfozy ve východním moldanubiku. In 2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 1. vyd. Slavonice: Česká geologická služba, 2005. s. 147-151. ISBN 80-7075-653-5.
 103. LEICHMANN, Jaromír a Milan NOVÁK. Highly fractionated, garnet-bearing, HREE enriched granites-pegmatites from Precambrian Brno batholith, Bohemian massif. In Crystallization Processes in Granitic Pegmatites. Elba: Museo di Storia Naturale, Milan, Italy, 2005. s. 22.
 104. ŽÁK, Karel a Jaromír LEICHMANN. Isotopy Sr v karbonátech. In Uranové Ložisko Rožná, model pozdně variských a povariských mineralizací. Praha: Česká geologická služba, 2005. s. 58-62, 4 s. CGS. ISBN 80-7075-629-2.
 105. LEICHMANN, Jaromír. Katodová luminiscence karbonátů. In Uranové ložisko Rožná, Model pozdně variských a povariských mineralizací. Praha: česká geologická služba, 2005. s. 72-74. CGS. ISBN 80-7075-629-2.
 106. BURIÁNEK, David, Stanislav HOUZAR, Jaromír LEICHMANN a Rostislav MELICHAR. Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005. Breiter, K. ed. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. Praha: Česká geologická společnost, 2005. s. 137-155. ISBN 80-7075-653-5.
 107. LEICHMANN, Jaromír, Miloš RENÉ, Bohdan KŘÍBEK a Daniel HOLECZY. Petrografie a petrochemie krystalických břidlic. In Uranové ložisko Rožná, Model pozdně variských a povariských mineralizací. Praha: česká geologická služba, 2005. s. 10-13. CGS. ISBN 80-7075-629-2.
 108. LEICHMANN, Jaromír a Jana SUCHÁNKOVÁ. Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu. In 2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 1. vyd. Slavonice: Česká geologická služba, 2005. s. 147. ISBN 80-7075-653-5.
 109. KŘÍBEK, Bohdan, Jaromír LEICHMANN, Miloš RENÉ a Daniel HOLECZY. Přehled geologické stavby strážeckého moldanubika. In Uranové Ložisko Rožná, model pozdně variských a povariských mineralizací. Praha: Česká geologická služba, 2005. s. 8-10. CGS. ISBN 80-7075-629-2.
 110. LEICHMANN, Jaromír, Kamil MAREK a Josef ZEMAN. Reaction between agate nodules and penetrating CO2 rich fluids - a CL-EMS study. Mitteilungen der Osterreichischen Mineralogischen Gesellschaft. Wien, 2005, roč. 151, č. 1, s. 79. ISSN 1609-0144.
 111. LEICHMANN, Jaromír, Kamil MAREK a Josef ZEMAN. Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí. In 2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 1. vyd. Slavonice: Česká geologická služba, 2005. s. 65. ISBN 80-7075-653-5.
 112. LEICHMANN, Jaromír a Jan ŠVANCARA. Shoshonitická až ultrapotasická gabbra jihlavského masivu. In 2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 1. vyd. Slavonice: Česká geologická služba, 2005. s. 151-153. ISBN 80-7075-653-5.
 113. GILÍKOVÁ, Helena, David BURIÁNEK, Jiří OTAVA a Jaromír LEICHMANN. Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy. In 2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 1. vyd. Slavonice: Česká geologická služba, 2005. s. 147. ISBN 80-7075-653-5.
 114. BREITER, Karel, Axel MUELLER, Jaromír LEICHMANN a Ananda GABAŠOVÁ. Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic. Lithos. Amsterdam: Elsevier, 2005, roč. 80, č. 1, s. 323-345, 22 s. ISSN 0024-4937.
 115. OPLETAL, Vladimír, Jaromír LEICHMANN a Stanislav HOUZAR. Turmalín.scapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika:metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů. In 2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 1. vyd. Slavonice: Česká geologická služba, 2005. s. 147. ISBN 80-7075-653-5.
 116. RENÉ, Miloš a Jaromír LEICHMANN. U-Pb datování monazitu. In Uranové Ložisko Rožná, model pozdně variských a povariských mineralizací. Praha: Česká geologická služba, 2005. s. 66-67, 1 s. CGS. ISBN 80-7075-629-2.
 117. LEICHMANN, Jaromír. Zdroje uranové mineralizace. In Uranové ložisko Rožná, Model pozdně variských a povariských mineralizací. Praha: česká geologická služba, 2005. s. 24-25. CGS. ISBN 80-7075-629-2.
 118. 2004

 119. LEICHMANN, Jaromír, Jana HRUBÁ, Jana KOTKOVÁ a Petra VLČKOVÁ. Materiálová charakteristika kamenných nádob ze zádušního chrámu panovníka Neferefrea v Abúsíru. In Pražské egyptologické studie. III. Praha: UK Praha, 2004. s. 121 - 135, 14 s. ISBN 80-86277-26-7.
 120. HOUZAR, Stanislav, Jaromír LEICHMANN, Andrej KAPINUS a Václav VÁVRA. Mramor s obsahem REE z Hornich Dunajovic v Lukovské jednotce Moravika, západní Morava. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM Brno, 2004, LXXXIX, č. 1, s. 139-148. ISSN 1211-8796.
 121. LEICHMANN, Jaromír. Naloučany: alkali feldspar granite with enigmatic origin. In International workshop on petrogenesis of granulites and related rocks. Brno: Moravské Museum, 2004. s. 21-24, 3 s. ISBN 80-7028-227-4.
 122. ZACHOVALOVÁ, Kateřina a Jaromír LEICHMANN. Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: V. durbachity. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM Brno, 2004, LXXXIX, č. 1, s. 161-171, 10 s. ISSN 1211-8796.
 123. BROSKA, Igor, Terry WILLIAMS, Pavel UHER, Patrik KONEČNÝ a Jaromír LEICHMANN. The geochemistry of phosphorus in different granite suites of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspars. Chemical Geology. Amsterdam: Elsevier, 2004, roč. 205, 1-2, s. 224-236, 12 s. ISSN 0009-2541.
 124. 2003

 125. HOUZAR, Stanislav a Jaromír LEICHMANN. Application of Cathodoluminescence to the study of metamorphic textures in marbles from the eastern part of the Bohemian Massif. Bulletin of Geosciences. Praha: Czech geological survey, 2003, roč. 78, č. 3, s. 241-250, 9 s. ISSN 1214-1119.
 126. JELÍNEK, Filip, Jaromír LEICHMANN a Slavomír NEHYBA. Bazální sedimentace boskovické brázdy - balinské vs. rokytenské slepence. In Moravskoslezské Paleozoikum 2003. Olomouc: UP Olomouc, 2003. s. 11-12.
 127. KALVODA, Jiří, Jaromír LEICHMANN, Ondřej BÁBEK a Rostislav MELICHAR. Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): Late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography. Geologica Carpathica. 2003, roč. 54, č. 3, s. 139-152, 13 s. ISSN 1335-0552.
 128. ZACHOVALOVÁ, Kateřina a Jaromír LEICHMANN. Clasts of volcanic rocks from the Visean conglomerates in the Drahany Culm: evidence for a volcanic arc on the eastern margin of Bohemian Massif. Journal of the Czech Geological Society. Praha: Czech Geological Society, 2003, roč. 48, 1-2,, s. 139. ISSN 1210-8197.
 129. JELÍNEK, Filip, Jaromír LEICHMANN a Slavomír NEHYBA. Evolution of the permo-carboniferous Boskovice furrow. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne. Krakow: Mineralogical Society of Poland, 2003, roč. 23, č. 1, s. 76-78, 2 s. ISSN 0867-7360.
 130. LEICHMANN, Jaromír, Friedrich KOLLER, Jan ŠVANCARA a Kateřina ZACHOVALOVÁ. High-K gabbros related to the durbachites (Jihlava pluton, Moldanubian zone). Journal of the Czech Geological Society. Praha, 2003, roč. 48, 1-2, s. 89. ISSN 1210-8197.
 131. KALVODA, Jiří, Rostislav MELICHAR, Ondřej BÁBEK a Jaromír LEICHMANN. Late Proterozoic - Paleozoic Tectonostratigraphic Development and Paleogeography of Brunivistulian Terrane and Comparison with other Terranes at the SE Margin of Baltica-Laurussia. Journal of the Czech Geological Society. Praha, 2003, roč. 47, č. 3, s. 81-102, 21 s. ISSN 1210-8197.
 132. NEHYBA, Slavomír a Jaromír LEICHMANN. Lower Devonian alluvial fan deposits on the Brno - Červený kopec. In Alluvial Fans - Abstracts. University of Plymouth. Plymouth: Department of geographical Sciences, 2003. s. 21.
 133. LEICHMANN, Jaromír, Igor BROSKA a Kateřina ZACHOVALOVÁ. Low-grade metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study. Terra Nova. Oxford: Blackwell Science Ltd., 2003, roč. 15, č. 2, s. 104-108. ISSN 0954-4879.
 134. LEICHMANN, Jaromír, Jan ŠVANCARA a Kateřina ZACHOVALOVÁ. Silesian Batholith - an important subsurface phenomenon in the Eastern Silesicum. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne. Krakow: Mineralogical Society of Poland, 2003, roč. 23, č. 1, s. 114-116, 2 s. ISSN 0867-7360.
 135. LEICHMANN, Jaromír. The Letovice-Rehberg ophiolite - a remnant of an ocean between Brunovistulicum and Moldanubicum. In Geology without frontiers:Magmatic and Metamorphic evolution of central European Variscides. 1. vyd. Praha: Česká geologická společnost, 2003. s. 60-66. ISBN 80-7075-603-9.
 136. KOTKOVÁ, Jana, Urs SCHALTEGGER a Jaromír LEICHMANN. 338 to 335 Ma old intrusions in the Bohemian Massif: a relic of the orogen-wide durbachitic magmatism in European Variscides. Journal of the Czech Geological Society. Praha: Česká geologická společnost, 2003, roč. 48, 1/2, s. 80-81. ISSN 1210-8197.
 137. 2002

 138. BROSKA, Igor, C.T WILLIAMS, A. AUBIN, Pavel UHER a Jaromír LEICHMANN. Apatite composition and Estimation of initial fluorine concentration in the West-Carpathian granites. Geologica Carpathica. Bratislava: SAV, 2002, roč. 53, spec.iss., s. 190-192. ISSN 1335-0552.
 139. KOTKOVÁ, Jana, Jaromír LEICHMANN, Milan NOVÁK a Stanislav HOUZAR. Crystalline rock clasts from the Visean conglomerates - the missink link in the evolution of the moldanubian zone. Geolines. Praha: GlÚ AV ČR, 2002, roč. 5, č. 14, s. 48. ISSN 1210-9606.
 140. LEICHMANN, Jaromír a Jiří KALVODA. Czy Teran bruno-vistulicum (Europa Srodkowa) oraz strefa tektoniczna Istambulu (NW Turcja) to pozostalosci tego samego poznoproterozoicno-paleozoicnnego bloku skorupowego? przeglad geologiczny. Warszawa: Ministerstwo Srodowiska, 2002, roč. 50, č. 12, s. 1209. ISSN 0033-2151.
 141. KOTKOVÁ, Jana, Jaromír LEICHMANN a Milan NOVÁK. HT rocks from the Visean conglomerates - further evidence for an external heat source in the internal zone of European Variscides. In 18th IMA Abstracts. Edinburgh: International Mineralogical Association, 2002. s. 228.
 142. CÍŽMÁŘ, Miloš a Jaromír LEICHMANN. Latenske žernovy ze Starého Hradiska. Památky archeologické. Praha: Academia, 2002, XCIII, č. 2, s. 259-271, 12 s. ISSN 0031-0506.
 143. GILÍKOVÁ, Helena, Jaromír LEICHMANN, Radek MIKULÁŠ a Slavomír NEHYBA. Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín-1 borehole. Geolines. Praha: AV ČR, 2002, roč. 14, č. 1, s. 22-23. ISSN 1210-9606.
 144. LEICHMANN, Jaromír, Marek MATULA, Igor BROSKA a Daniel HOLECZY. Low-degree partial melting of metapelites - another possible implement for selective concentration of uranium: Example from the Rožná uranium deposit, Bohemian Massif. In Uranium deposits: from their genesis to their environmental aspects. Praha: Czech geological survey, 2002. s. 75-78. ISBN 80-7075-583-0.
 145. LEICHMANN, Jaromír, Jana KOTKOVÁ, Milan NOVÁK a Kateřina ZACHOVALOVÁ. Magmatic rock clasts from the Visean conglomerates - evidence for a volcanic arc between Brunovistulicum and Moldanubicum. In Pangeo Austria. Salzburg: Universitaet Salzburg, 2002. s. 108-109.
 146. LEICHMANN, Jaromír a Alexandra GAWEDA. Niemcza Zone Granitoids - Durbachites in the Sudets. Geolines. Praha: Institute of Geology, AS CR, 2002, roč. 5, č. 14, s. 60. ISSN 1210-9606.
 147. KOTKOVÁ, Jana, Jaromír LEICHMANN, Milan NOVÁK a Stanislav HOUZAR. Odraz exhumace variské spodní kůry ve složení krystalinických hornin kulmských slepenců Drahanské vrchoviny (v. okraj Českého masivu). In Moravskoslezské paleozoikum. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, 2002. s. 19-20.
 148. NAWROCKI, Jerzy a Jaromir LEICHMANN. Paleomagnetism kadomskiej intruzji ryolitovej i przecinajacej ja zyly bazaltovej z kamieniolomu Zelesice (masyv Brna). przeglad geologiczny. Warszawa: Ministerstwo Srodowiska, 2002, roč. 50, č. 12, s. 1217-1218. ISSN 0033-2151.
 149. BREITER, Karel, Jiří FRÝDA a Jaromír LEICHMANN. Phosphorus and rubidium in alkali feldspars:case studies and possible genetic interpretation. Bulletin of the Czech Geological Survey. Praha: Czech Geological Survey, 2002, roč. 77, č. 2, s. 93-103. ISSN 1210-3527.
 150. SALATA, Dorotha a Jaromir LEICHMANN. Provenance and Diagenesis of the Upper Cretaceous amd Paleocene Sandstones of the Magura Nappe:Constrains from cathodoluminiscence study. Geolines. Praha: GlÚ AV ČR, 2002, roč. 5, č. 14, s. 80. ISSN 1210-9606.
 151. JELÍNEK, Filip, Jaromír LEICHMANN, Slavomír NEHYBA a Martin SLANINA. Provenience jako indikátor vývoje sedimentární pánve - jižní část boskovické brázdy. In Moravskoslezské Paleozoikum 2002. Brno: MU Brno, 2002. s. 25.
 152. LEICHMANN, Jaromír, Marek MATULA a Daniel HOLECZY. Role granitů při vzniku uranového ložiska Rožná. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001. Praha (Czech Rep.): ČGÚ, 2002, roč. 8, č. 1, s. 47-49. ISSN 0514-8057.
 153. JELÍNEK, Filip, Slavomír NEHYBA a Jaromír LEICHMANN. Sedimentary Petrography and Provenance Study as an Indicator of the Evolution of Sedimentary Basin - southern part of the Boskovice Furrow (Czech Rep.). Geolines. Praha: AV ČR, 2002, roč. 14, č. 1, s. 41-42. ISSN 1210-9606.
 154. ZACHOVALOVÁ, Kateřina, Jaromír LEICHMANN a Jan ŠVANCARA. Zulová Batholith: a post-orogenic, fractionated ilmenite-allanite I-type granite. Journal of the Czech Geological Society. Praha: Czech Geological Society, 2002, roč. 47, 1-2, s. 35-45. ISSN 1210-8197.
 155. ZACHOVALOVÁ, Kateřina, Jaromír LEICHMANN a Jan ŠVANCARA. Žulová Batholith: A post Orogenic, Fractionated, Ilmenite-Allanite I-type Granite. Geolines. Praha: GlÚ AV ČR, 2002, roč. 5, č. 14, s. 106. ISSN 1210-9606.
 156. 2001

 157. LEICHMANN, Jaromír, Igor BROSKA a Karel BRIETER. Apatite distribution and attributes in Granites - CL study. In Phosphorus- and fluorine-rich fractionated granites. Praha: ČGU, 2001. s. 23.
 158. NEHYBA, Slavomír, Jaromír LEICHMANN a Jiří PEŠEK. Boskovice Graben. In Field trip guidebook for the 9th Coal Geology Conference. Praha: Přírodovědecká fakulta UK Praha, 2001. s. 1-16.
 159. LEICHMANN, Jaromír a Kateřina ZACHOVALOVÁ. CL Evidence for K-Feldspar vs. Plagioclase Dominating Fractionation - durbachites from Bohemian Massif. In Cathodoluminescence in Geosciences. Freiberg: Freiber University of Mining and Technology, 2001. s. 77-78. ISBN 3-86012-151-0.
 160. JELÍNEK, Filip, Jaromír LEICHMANN a Slavomír NEHYBA. Contasting Evolution of the basal formation in the southern and central parts of the Boskovice Furrow. Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft. Wien: Bundesministerium für Wissenschaft, Wien, 2001, roč. 2001, č. 146, s. 113-114. ISSN 1609-0144.
 161. LEICHMANN, Jaromír a Igor BROSKA. Contrasting Apatite Distribution in the West-Carpathians I, S, and A Type Granites. In Cathodoluminescence in Geosciences. Freiberg: Freiberg University of Mining and technology, 2001. s. 75-76. ISBN 3-86012-151-0.
 162. NEHYBA, Slavomír, Jaromír LEICHMANN a Jiří KALVODA. Depositional environment of the "Old Red" sediments in the Brno area (South-eastern part of the Rhenohercynian zone, Bohemian Massif). Geologica Carpathica. Bratislava: SAV, 2001, roč. 52, č. 4, s. 195-203. ISSN 1335-0552.
 163. LEICHMANN, Jaromír a Kateřina ZACHOVALOVÁ. Gabbros related to the Durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)1609. Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft. Wien: Bundesministerium für Wissenschaft, Wien, 2001, roč. 2001, č. 146, s. 171-172. ISSN 1609-0144.
 164. LEICHMANN, Jaromír a Alexandra GAWEDA. Klodsko-Zloty Stok and Niemcza Zone Granitoids - a shallow level intrusion of Durbachites in the Rhenohercynian Zone. Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft. Wien: Bundesministerium für Wissenschaft, Wien, 2001, roč. 2001, č. 146, s. 169-170. ISSN 1609-0144.
 165. LEICHMANN, Jaromír a Radek NESIBA. Kořenecký slepenec - evidence pro exhumaci brunovistulika, moldanubika nebo exotického vulkanického oblouku. In Moravskoslezské paleozoikum 2001. Olomouc: PU Olomouc, 2001. s. 13-14.
 166. ZACHOVALOVÁ, Kateřina, Jaromír LEICHMANN a Igor BROSKA. Mechanism of the fluid Flow trough the Feldspars - A CL-EMS Study. Journal of Conference Abstracts. Cambridge: Cambridge Publication, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 278. ISSN 1362-0886.
 167. KOTKOVÁ, Jana, Milan NOVÁK, Jaromír LEICHMANN a Stanislav HOUZAR. Nature and Provenance of Exotic rocks Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif). GeoLines. Occassional Papers in Earth Sciences. Praha: GÚ AV ČR, 2001, roč. 2001, č. 13, s. 81-82. ISSN 1210-9606.
 168. SULOVSKÝ, Petr a Jaromír LEICHMANN. Postmagamtic Alterations of Accesory Minerals in the Ultrapotassic Rocks of the Trebic Pluton (Bohemian Massif). Journal of Conference Abstracts. Cambridge: Cambridge Publication, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 703. ISSN 1362-0886.
 169. JELÍNEK, Filip, Slavomír NEHYBA a Jaromír LEICHMANN. Sedimentárně-petrologický profil boskovickou brázdou v údolí Jihlavy u Oslavan. In Moravskoslezské Paleozoikum 2001. Olomouc: PU Olomouc, 2001. s. 10.
 170. GILÍKOVÁ, Helena, Slavomír NEHYBA, Jaromír LEICHMANN a Petr STEJSKAL. Sedimentárně-petrologický profil boskovickou brázdou v údolí Svratka západně od Veverské Bitýšky. In Moravskoslezské Paleozoikum 2001. Olomouc: PU Olomouc, 2001. s. 7.
 171. LEICHMANN, Jaromír a Volker HOECK. The Brunovistulicum - a Gondwana derived Terrain accreted to Baltica. In Europrobe neoproterozoic-Early Paleozoic Time-Slice Symposium. Ankara: Middle East Technical University Ankara - Turkey, 2001. s. 37-38.
 172. LEICHMANN, Jaromír, Daniel HOLECZY a Marek MATULA. The Role of Biotite Dehydratation Melting in the formation of the Uranium Deposit Rozna, Modanubian Zone, Bohemian Massif. Journal of Conference Abstracts. Cambridge: Cambridge Publication, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 548. ISSN 1362-0886.
 173. LEICHMANN, Jaromír a Kateřina ZACHOVALOVÁ. Valouny plutonických hornin z lulečských slepenců - kontinentální kůra nebo vulkanický oblouk? In Moravskoslezské paleozoikum 2001. Olomouc: PU Olomouc, 2001. s. 14-15.
 174. 2000

 175. HOUZAR, S. a J. LEICHMANN. Application of Cathodoluminescence Microscopy to the Study of Metamorphic reactions in Marbles: Examples from the Moravian Zone. Acta Miner. petrograph. Szeged: University Szeged, 2000, XLI, č. 1, s. 53. ISSN 0324-6523.
 176. GAWEDA, Alexandra, Barbara GOLAWSKA, M. JEDRYSEK, Jaromír LEICHMANN, A. PAULO a R. WLODYKA. Carbonate Mineralization in the Tatra Mountains Crystalline Complex (Central Western Carphatians). Acta Miner.Petrograph. Szeged: University Szeged, 2000, XLI, č. 1, s. 49. ISSN 0324-6523.
 177. SLOBODNÍK, Marek, Zdeněk DOLNÍČEK a Jaromír LEICHMANN. Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masívu. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999. Brno: MU, 2000, roč. 7, -, s. 132-134. ISSN 1212-6209.
 178. HOUZAR, S., M. NOVÁK, M. NĚMEČKOVÁ a J. LEICHMANN. Geological distribution of the Tremolite marbles in the Bohemian Massif and the CL study of their Prograde metamorphic reactions in the Olešnice Group. Geolines. Praha: AV ČR Praha, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 31. ISSN 1210-9606.
 179. NEHYBA, Slavomír, Jiří KALVODA a Jaromír LEICHMANN. Old Red facies of the Brno-Red Hill (eastern part of the Rhenohercynian Zone, Czech Republic). In Abstracts of 20th IAS Meeting. Dublin: IAS + Dept. of Geology, Trinity College Dublin, 2000. s. 121. ISBN 0-9521066-3-9.
 180. ZACHOVALOVÁ, Kateřina, Jaromír LEICHMANN a Petr SULOVSKÝ. Petrology and Mineralogy of U-, Th-, and Zr-rich alkali feldspar syenite (nordmarkite) from Moldanubicum. In Abstrakty Mineralogicko-petrologického sympozia Magurka 2000. Bratislava: GÚ SAV, 2000. s. 42.
 181. HOUZAR, S. a J. LEICHMANN. Použití katodoluminescence při studiu mramorů východní části českého masivu. In Magurka 2000. Bratislava: GU SAV Bratislava, 2000. s. 12.
 182. BURIANKOVÁ, Kristina, Pavel HANŽL, Jaromír LEICHMANN a Vojtěch JANOUŠEK. Rhyolites related to the Panafrican Granite in the Brno Massif (Czech Republic). Geolines. Praha: AV ČR Praha, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 14. ISSN 1210-9606.
 183. LEICHMANN, Jaromír a Kateřina ZACHOVALOVÁ. The CL - EMS Study of the Internal Fabric of Feldspars- Implications for the Evolution History of the Durbachites. In Magurka 2000. Bratislava: GU SAV, 2000. s. 23.
 184. ZACHOVALOVÁ, Kateřina a J. LEICHMANN. The CL Study of Feldspars from Durbachites. Geolines. Praha: AV ČR Praha, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 79. ISSN 1210-9606.
 185. LEICHMANN, J., D. HOLECZY a Marek MATULA. The Role of Biotite Dehydration Melting in the Formation of the Uranium Deposit Rožná. In Magurka 2000. Bratislava: GU SAV Bratislava, 2000. s. 22.
 186. LEICHMANN, Jaromír, Milan NOVÁK, Kateřina ZACHOVALOVÁ a Dan TOPA. Ultrahigh Temperature Event in the Moldanubian Zone; its Significance for the Origin of Durbachites. Geolines. Praha: AV ČR Praha, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 47. ISSN 1210-9606.
 187. BURIANKOVA, Kristina, Jaromír LEICHMANN a Pavel HANŽL. Vývoj živců v prekambrických ryolitech brněnského masívu, implikace pro magmatické interpretace. In Magurka 2000. Bratislava: GU SAV, 2000. s. 6. Magurka 2000.
 188. 1999

 189. ZACHOVALOVÁ, K. a J. LEICHMANN. Durbachites from Luleč Conglomerates - their possible source. Geolines. Praha: GlÚ AV ČR, 1999, -, č. 8, s. 76-77. ISSN 1210-9606.
 190. LEICHMANN, Jaromir, Jiří KALVODA a Slavomír NEHYBA. Early Paleozoic Evolution of Brunovistulicum (Eastern Avalonia) and its Sedimentary Cover. Journal of Conference Abstracts. Cambridge: Cambridge Publication, 1999, roč. 4, č. 1, s. 97. ISSN 1362-0886.
 191. HANŽL, Pavel, Rostislav MELICHAR a Jaromír LEICHMANN. Excursion Guide. Geolines. Praha: GlÚ AV ČR Praha, 1999, roč. 8, -, s. 79-94. ISSN 1210-9606.
 192. HANŽL, Pavel, Rostislav MELICHAR a Jaromír LEICHMANN. Excursion Guide. Geolines. Praha: GlÚ AV ČR Praha, 1999, -, č. 8, s. 79-94. ISSN 1210-9606.
 193. BURIÁNKOVÁ, Kristýna, Pavel HANŽL, Stanislav MAZUR, Rostislav MELICHAR a Jaromír LEICHMANN. Geochemistry of the Doboszowice Orthogneisses and its Correlation with Rocks of the Silesicum and Moravicum. Geolines. Praha: GlÚ AV ČR Praha, 1999, -, č. 8, s. 11-12. ISSN 1210-9606.
 194. LEICHMANN, J. a M. NOVÁK. Highly Fractionated, Garnet-Bearing Granites from the Brno Massif. Geolines. Praha: GlÚ AV ČR Praha, 1999, -, č. 8, s. 44-45. ISSN 1210-9606.
 195. ZACHOVALOVÁ, Kateřina a Jaromír LEICHMANN. Magmatic to Subsolidus Structures in the Durbachites (Bohemian Massif, Trebic Batholith) Detected Using Cathodoluminescence. Journal of Conference Abstracts. Cambidge: Cambridge Publications, 1999, roč. 4, č. 1, s. 683. ISSN 1362-0886.
 196. LEICHMANN, Jaromir, Milan NOVAK a Petr SULOVSKÝ. Peraluminous Whole-Rock Chemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated Garnet-Bearing Granites from the Brno Batholith. Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagbuchhanlung, 1999, roč. 11, č. 1, s. 144. ISSN 0935-123X.
 197. ZACHOVALOVÁ, Kateřina, Jaromir LEICHMANN a Jindřich ŠTELCL. Petrologie, geochemie a prirozena radioaktivita durbachitu podel trebicskeho zlomu. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM, 1999, LXXXIV, č. 1, s. 71-87. ISSN 0521-2359.
 198. ZACHOVALOVÁ, Kateřina, Jaromír LEICHMANN a Jindřich ŠTELCL. Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masívu podél třebíčského zlomu. Acta Musei Moraviae, Sci. geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999, roč. 84, č. 1, s. 71-88. ISSN 1211-8796.
 199. ZACHOVALOVÁ, Kateřina a Jaromir LEICHMANN. The Relation Between K-feldspar and Plagioclase Observed Using CL. Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagbuchhanlung, 1999, roč. 11, č. 1, s. 249. ISSN 0935-123X.
 200. 1998

 201. HANŽL, P., J. MAZUR, R. MELICHAR, K. BURIÁNKOVÁ a J. LEICHMANN. Geochemistry of the Doboszowice orthogneiss and its correlation with rocks of the Silesicum and Moravicum. Polsk. Towarz. Min., Prac. Spec. Warszawa: War., 1998, roč. 11, č. 1, s. 100-103.
 202. HANŽL, P., H. GILÍKOVÁ, J. LEICHMANN a K. BURIÁNKOVÁ. Structural Profile through the Southern Part of the Svratka Dome (Moravicum). Geolines. Praha: GlÚ AV ČR Praha, 1998, -, č. 6, s. 20. ISSN 1210-9606.
 203. LEICHMANN, J., A. HÁJEK a D. HOLECZY. The CL Study of the Metasomatic Mineralization from the Uranium Deposit Rožná. Geolines. Praha: GlÚ AV ČR Praha, 1998, -, č. 6, s. 40-41. ISSN 1210-9606.
 204. LEICHMANN, J., J. ŠTELCL a K. ZACHOVALOVÁ. The correlation between radioactivity and mineral assemblages: an example from alkali feldspar syenites. Acta Mus. Moraviae, Sci. nat. Brno: MZM Brno, 1998, roč. 83, č. 1, s. 73-84. ISSN 1211-8796.
 205. LEICHMANN, Jaromír, Jindřich ŠTELCL a Kateřina ZACHOVALOVÁ. The correlation between radioactivity and mineral assemblages: an example from alkali feldspar syenites; Gfohl unit, Moldanubian zone. Acta Musei Moraviae, Sci. geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 1998, roč. 83, č. 1, s. 73-84. ISSN 1211-8796.
 206. LEICHMANN, J. a S. NEHYBA. The red beds on the eastern margin of the Bohemian massif: its bearing to unrevel the tectonic evolution. Acta Univ. Carol., Geologica. Praha: UK Praha, 1998, roč. 42, č. 2, s. 296-297. ISSN 0001-7132.
 207. 1997

 208. LEICHMANN, Jaromír, Jindřich ŠTELCL a Kateřina ZACHOVALOVÁ. A highly radioactive syenite from the Moldanubian zone (Western Moravia). Journal of the Czech Geol. Soc. Praha: Czech Geol. Soc., 1997, roč. 42, č. 3, s. 63. ISSN 1210-8197.
 209. LEICHMANN, J., J. ŠTELCL a K. ZACHOVALOVÁ. A Highly Radioactive Syenite from the Moldanubian Zone (Western Moravia). Journal of the Czech. Geol. Soc. Praha: Czech.geol.soc., 1997, roč. 42, č. 3, s. 63. ISSN 1210-8197.
 210. LEICHMANN, J. a V. HOECK. Amfiboly z dioritů metabasitové zóny brněnského masívu jako indikatory jejího metamorfního vývoje. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996. Brno: Masarykova univerzita, 1997, -, č. 4, s. 101-103. ISSN 8021015640.
 211. NEHYBA, S. a J. LEICHMANN. Heavy mineral studies of Lower Miocene sediments in the southwestern part of the Carpathian Foerdeep.. Acta musei Moraviae. Brno: Moravské muzeum, 1997, -, č. 82, s. 51-61. ISSN 0521-2359.
 212. HOECK, V., O. MONTAG a J. LEICHMANN. Ophiolite remnants at the eastern bargin of the Bohemian Massif and their bearing on the tectonic evolution. Mineralogy and Petrology. Austria: Springer Verlag, 1997, -, č. 60, s. 267-287. ISSN 0930-0708.
 213. NEHYBA, S. a J. LEICHMANN. Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně. Acta Musei Moraviae. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997, roč. 82, -, s. 51-60. ISSN 0521-2359.
 214. 1996

 215. LEICHMANN, J. a E. HEJL. Quarternary tectonics at the eastern border of the Bohemian massif: new outcrop evidence. Geological Magazine. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, roč. 133, č. 1, s. 103-105. ISSN 0016-7568.
 216. LEICHMANN, J., V. HÖCK, Če. TOMEK, M. DIRNHOFER a J. KALVODA. The Brunovistulicum and its relation to Gondwana. In Europrobe. Transeuropean Structure Zone, Ksiaz. Polsko: Panstwowy Institut Geologiczny Wroclaw, 1996. s. 1.
 217. 1994

 218. HOECK, V. a J. LEICHMANN. Das Moravikum der Thayakuppel. Mitt. der Oester. Min. Gesell. Wien: Oest.Min. Gesel., 1994, -, č. 139, s. 407-427.
 219. LEICHMANN, J. a V. HOECK. Die Diorite im Bruenner Massiv. Mitt. Oesterr. Min. Ges. Wien: Oest. Min.Gesel., 1994, -, č. 139, s. 330.
 220. DIRNHOFER, M., R. MAYER, V. HOECK, R. MARSCHALINGER a J. LEICHMANN. The crystalline basament of the mollase zone in northern Lower Austria. Mitt. Oester. Miner. Ges. Wien: Oest.Min.Gesel., 1994, -, č. 138, s. 38-39.
 221. LEICHMANN, J. Trondhjemity brněnského masívu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993. Brno: Masarykova univerzita, ČGÚ Brno, 1994, roč. 1, č. 1, s. 82-84. ISSN 8021009632.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 1. 2023 08:14