Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. SIVÁKOVÁ, Alena, Filip RŮŽIČKA, Roman PANTŮČEK, Kristína OREMOVÁ a Milada DVOŘÁČKOVÁ. Fágová rezistence druhu Staphylococcus aureus. In Lukáš Vacek, Dominika Kleknerová. Tomáškovy dny 2021. XXX. konference mladých mikrobiologů. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 26. ISBN 978-80-210-9882-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9882-2021.
 2. 2020

 3. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Lukáš VACEK, Dana BEZDĚKOVÁ, Martin BENEŠÍK, Petr PETRÁŠ a Roman PANTŮČEK. Možnosti terapeutického ovlivnění stafylokokových infekcí prostřednictvím bakteriofágů a vybrané metody testování citlivosti stafylokoků in vitro. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Mladá fronta a.s., 2020, roč. 69, č. 1, s. 10-18. ISSN 1210-7913.
 4. 2019

 5. MARTIN, Hiroko, Ondřej ZAHRADNÍČEK, Milada DVOŘÁČKOVÁ a Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ. An interactive and self-teaching material for practical microbiology diagnostics. In MEFANET. 2019.
 6. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA, Martin BENEŠÍK, Roman PANTŮČEK a Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ. Antimicrobial effect of commercial phage preparation Stafal (R) on biofilm and planktonic forms of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Folia microbiologica. Dordrecht: Springer, 2019, roč. 64, č. 1, s. 121-126. ISSN 0015-5632. doi:10.1007/s12223-018-0622-3.
 7. KOTÁSKOVÁ, Iva, Hana OBRUČOVÁ, Barbora MALIŠOVÁ, Petra VÍDEŇSKÁ, Barbora ZWINSOVÁ, Tereza PEROUTKOVÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Petr KUMSTÁT, Pavel TROJAN, Filip RŮŽIČKA, Veronika HOLÁ a Tomáš FREIBERGER. Molecular Techniques Complement Culture-Based Assessment of Bacteria Composition in Mixed Biofilms of Urinary Tract Catheter-Related Samples. Frontiers in Microbiology. Lausanne: Frontiers Media SA, 2019, roč. 10, č. 462, s. 1-15. ISSN 1664-302X. doi:10.3389/fmicb.2019.00462.
 8. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ a Lukáš VACEK. Výskyt kmenů MRSA diagnostikovaných v laboratoři MÚ ve FN u sv. Anny v Brně a problémy s terapií. In 63. Studentská vědecká konference. 2019. ISBN 978-80-210-9285-3.
 9. 2018

 10. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA, Martin BENEŠÍK, Roman PANTŮČEK, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Jana KEKLÁKOVÁ, Petr PETRÁŠ a Natálie HOCHMANOVÁ. Alternative therapy - antimicrobial effect of commercial phage preparation Stafal® on the genus Staphylococcus including coagulase-negative staphylococci. In ECCMID 2018 (European congress of clinical microbiology and infectious diseases). 2018.
 11. 2014

 12. HORKÁ, Marie, Marie VYKYDALOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Jiří ŠALPLACHTA, Veronika HOLÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Anna KUBESOVÁ a Karel ŠLAIS. CIEF separation, UV detection, and quantification of ampholytic antibiotics and bacteria from different matrices. Analytical and Bioanalytical chemistry. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2014, roč. 406, č. 25, s. 6285-6296. ISSN 1618-2642. doi:10.1007/s00216-014-8053-8.
 13. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Tereza PEROUTKOVÁ a Filip RŮŽIČKA. Fágová terapie u izolátů Staphylococcus aureus z klinického materiálu. In XXIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2014. ISBN 978-80-210-6805-6.
 14. BERNATOVÁ, Silvie, Ota SAMEK, Zdenek PILAT, Mojmir SERY, Jan JEZEK, Petr JAKL, Martin ŠILER, Vladislav KRZYŽÁNEK, Pavel ZEMÁNEK, Veronika HOLÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ a Filip RŮŽIČKA. Raman tweezers on bacteria: Following the mechanisms of bacteriostatic versus bactericidal action. In Jürgen Popp; Valery V. Tuchin; Dennis L. Matthews; Francesco S. Pavone; Paul Garside. Proceedings of SPIE : BIOPHOTONICS: PHOTONIC SOLUTIONS FOR BETTER HEALTH CARE IV. Brussels, Belgium: SPIE, 2014. s. 1-7. ISBN 978-1-62841-077-8. doi:10.1117/12.2052538.
 15. HORKÁ, Marie, Pavel KARÁSEK, Filip RŮŽIČKA, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Martina SITTOVÁ a Michal ROTH. Separation of Methicillin-Resistant from Methicillin-Susceptible Staphylococcus aureus by Electrophoretic Methods in Fused Silica Capillaries Etched with Supercritical Water. Analytical Chemistry. Washington: American Chemical Society, 2014, roč. 86, č. 19, s. 9701-9708. ISSN 0003-2700. doi:10.1021/ac502254f.
 16. DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Monika a Milada DVOŘÁČKOVÁ. Séroprevalence anaplasma phagocytophilum u pacientů se suspektní lymeskou borreliózou. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 63, č. 4, s. 297-302. ISSN 1210-7913.
 17. 2013

 18. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA a Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ. Detection of the sensitivity phage preparation Stafal and its ability to reduce biofilm formation of Staphylococcus aureus. In 23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2013. 2013.
 19. BERNATOVÁ, Silvie, Ota SAMEK, Zdeněk PILÁT, Mojmír ŠERÝ, Jan JEŽEK, Petr JÁKL, Martin ŠILER, Vladislav KRZYŽÁNEK, Pavel ZEMÁNEK, Veronika HOLÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ a Filip RŮŽIČKA. Following the mechanisms of bacteriostatic versus bactericidal action using raman spectroscopy. Molecules. Basel: Molecular Diversity Preservation International, 2013, roč. 18, č. 11, s. 13188-13199. ISSN 1420-3049. doi:10.3390/molecules181113188.
 20. PANTŮČEK, Roman, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Martin BENEŠÍK, Jiří DOŠKAŘ, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Filip RŮŽIČKA a Marek MOŠA. Characterization of in vitro lytic activity of bacteriophage preparation STAFAL against Staphylococcus aureus. In Molecular Genetics of Bacteria and Phages. 2013.
 21. SIVÁKOVÁ, Alena, Filip RŮŽIČKA, Martina MAHELOVÁ a Milada DVOŘÁČKOVÁ. Sledování výskytu Candida orthopsilosis a Candida metapsilosis pomocí PCR mezi klinickými izoláty Candida parapsilosis sensu lato. In 26. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. 2013. ISBN 978-80-260-4507-6.
 22. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ a Tereza JANEČKOVÁ. Testování schopnosti fágového preparátu Stafal redukovat biofilm S. aureus izolovaných z klinického materiálu. In 26. KONGRES ČESKOSLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI MIKROBIOLOGICKÉ, 2013. 2013. ISBN 978-80-260-4507-6.
 23. 2012

 24. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA a Iveta HANUŠOVÁ. Působení bakteriofágů na kmeny Staphylococcus aureus z klinického materiálu. In XX. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. 2012. ISSN 1338-645X.
 25. SIVÁKOVÁ, Alena, Petra ŠIŠKOVÁ, Martina MAHELOVÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ a Tereza PEROUTKOVÁ. Tomáškovy dny 2012. XXI. konference mladých mikrobiologů. Sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 112 s. ISBN 978-80-210-5874-3.
 26. DVOŘÁČKOVÁ, Milada, Filip RŮŽIČKA a Iveta HANUŠOVÁ. Účinnost fágového přípravku a jeho schopnost redukovat tvorbu biofilmu Staphylococcus aureus. In XXI. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2012. 2012. ISBN 978-80-210-5874-3.
 27. SIVÁKOVÁ, Alena, Filip RŮŽIČKA, Veronika HOLÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Martina MAHELOVÁ a Tereza PEROUTKOVÁ. Vliv rozpouštědla krystalové violeti na hodnocení produkce biofilmu. In MUDr. Alena Siváková, Mgr. Petra Šišková, Mgr. Martina Mahelová, Mgr. Milada Dvořáčková, Mgr. Tereza Peroutková. Tomáškovy dny 2012 : Sborník. 1. vydání. Brno (Česká republika): Masarykova univerzita, 2012. s. 102-104. ISBN 978-80-210-5874-3.
 28. 2011

 29. DVOŘÁČKOVÁ, Milada. Parazitologické vyšetřovací metody. In VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody. 1. vyd. Brno: Neptun, 2011. s. 411-446, 35 s.
 30. 2010

 31. VOTAVA, Miroslav, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 1. vyd. Brno: Neptun, 2010. 495 s. ISBN 978-80-86850-04-7.
 32. 2007

 33. DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Monika a Milada DVOŘÁČKOVÁ. Babezióza, málo známá zoonóza. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 56/2007, č. 4, s. 176 - 180, 4 s. ISSN 1210-7913.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2021 21:19