Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. THEINER, Pavel, Pavla LINHARTOVÁ a Adéla LÁTALOVÁ. Dialektická behaviorální terapie. Psychoterapie. 2021, roč. 15, č. 1, s. 23-39. ISSN 1802-3983.
 2. LÁTALOVÁ, Adéla, Pavla LINHARTOVÁ, Pavel THEINER a Tomáš KAŠPÁREK. Dialektická behaviorální terapie u pacientů s hraniční poruchou osobnosti: Představení programu Psychiatrické kliniky FN Brno. In 63. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2021.
 3. LINHARTOVÁ, Pavla, Jan ŠIRŮČEK, Anastasia EJOVA, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER a Tomáš KAŠPÁREK. Dimensions of Impulsivity in Healthy People, Patients with Borderline Personality Disorder, and Patients with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Attention Disorders. Thousand Oaks: SAGE Publication, 2021, roč. 25, č. 4, s. 584-595. ISSN 1087-0547. doi:10.1177/1087054718822121.
 4. KNEJZLÍKOVÁ, Terézia, Miroslav SVĚTLÁK, Tatiana MALATINCOVÁ, Robert ROMAN, Jan CHLÁDEK, Jana NAJMANOVÁ, Pavel THEINER, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Electrodermal Response to Mirror Exposure in Relation to Subjective Emotional Responses, Emotional Competences and Affectivity in Adolescent Girls With Restrictive Anorexia and Healthy Controls. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers, 2021, roč. 12, September 2021, s. 1-16. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2021.673597.
 5. RADIMECKÁ, Monika, Adéla LÁTALOVÁ, Pavel THEINER a Pavla LINHARTOVÁ. Neural mechanisms of dialectical behavioral therapy in patients with borderline personality disorder. In International Society for Study of Personality Disorders Congress 2021. 2021.
 6. RADIMECKÁ, Monika, Adéla LÁTALOVÁ, Pavel THEINER a Pavla LINHARTOVÁ. Neurální mechanismy efektu dialektické behaviorální terapie u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In 63. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2021.
 7. 2020

 8. LINHARTOVÁ, Pavla, Adéla LÁTALOVÁ, Richard BARTEČEK, Jan ŠIRŮČEK, Pavel THEINER, Anastasia EJOVA, Pavlína HLAVATÁ, Barbora KÓŠA, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Impulsivity in patients with borderline personality disorder : a comprehensive profile compared with healthy people and patients with ADHD. Psychological Medicine. New York: Cambridge University Press, 2020, roč. 50, č. 11, s. 1829-1838. ISSN 0033-2917. doi:10.1017/S0033291719001892.
 9. 2019

 10. KOKINČÁKOVÁ, Katarína a Pavel THEINER. Kazuistika 2 pacientek s projevy katatonie. In 53. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Brno. 2019.
 11. 2018

 12. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ a Adam FIALA. Léčebné možnosti u ADHD. In 60.česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník. 2018. ISSN 1211-7579.
 13. SVĚTLÁK, Miroslav, Pavel THEINER a Eva KUBICOVÁ. Short-term effect of simple mindfulness practices on emotional state in hospitalized adolescents with mental disorders: a pilot study. In 23th International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied. 2018.
 14. 2017

 15. LINHARTOVÁ, Pavla, Jan ŠIRŮČEK, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Daniela RUDIŠINOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. České verze sebeposuzovacích modelů impulzivity Barrattovy škály a škály UPPS-P a jejich psychometrické charakteristiky. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2017, roč. 113, č. 4, s. 149-157. ISSN 1212-0383.
 16. LINHARTOVÁ, Pavla, Matyáš KUHN, Alena DAMBORSKÁ, Martin LAMOŠ, Michal MIKL, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Neural correlates of Behavioral inhibition in healthy people and in patients with borderline personality disorder and ADHD. In European Psychiatry, 41, S346-S347. 2017. doi:10.1016/j.eurpsy.2017.02.316.
 17. LINHARTOVÁ, Pavla, Matyáš KUHN, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Michal MIKL, Petra ZEMÁNKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Neuroimaging of behavioral inhibition: methodology and an fMRI study in healthy people. In OHBM meeting. 2017.
 18. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Matyáš KUHN, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. rTMS v léčbě impulzivity u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In Sborník abstrakt 17. celostátní Konference biologické psychiatrie. 2017.
 19. LINHARTOVÁ, Pavla, Tomáš SVĚRÁK, Matyáš KUHN, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL a Martin BAREŠ. Zobrazování a neurostimulace v psychiatrii. In Sborník abstrakt 17. celostátní Konference biologické psychiatrie. 2017.
 20. 2016

 21. THEINER, Pavel, Pavla LINHARTOVÁ, Adam FIALA, Tomáš SKŘONT a Tomáš KAŠPÁREK. Impulzivita u ADHD a její farmakologická léčba. 2016. ISSN 1211-7579.
 22. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Pavel THEINER, Petra SEJBALOVÁ a Slavoj BRICHCÍN. Srovnání dopaminergních antidepresiv v léčbě snížené sexuální touhy a poruch orgasmu u žen. První. Brno: Tribun EU, 2016. s. 62-65. ISBN 978-80-263-1047-1.
 23. 2015

 24. ŠERÝ, Omar, Ivo PACLT, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Marta KOPECKOVA, Petr ZVOLSKÝ a Vladimír BALCAR. A 40-bp VNTR polymorphism in the 3 '-untranslated region of DAT1/SLC6A3 is associated with ADHD but not with alcoholism. Behavioral and Brain Functions. London: BIOMED CENTRAL LTD, 2015, roč. 11, JUNE, s. "nestrankovano", 8 s. ISSN 1744-9081. doi:10.1186/s12993-015-0066-8.
 25. THEINER, Pavel. ADHD u dětí a ADHD u dospělých. 2015. ISSN 1212-0383.
 26. THEINER, Pavel. Diagnostika ADHD u dospělých s Pavlem Theinerem. 2015. ISSN 1212-0383.
 27. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Pavel THEINER, Petra SEJBALOVÁ a Slavoj BRICHCÍN. Která antidepresiva jsou lepší v léčbě sexuálních dysfunkcí u žen? In Martin Hollý, Slavoj Brichcín. Sborník textů "XXVII. Bohnické sexuologické dny 26.-27.2.2015". Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. s. 101-109. ISBN 978-80-7204-935-6.
 28. KAŠPÁREK, Tomáš, Pavel THEINER a Alena FILOVA. Neurobiology of ADHD From Childhood to Adulthood: Findings of Imaging Methods. Journal of Attention Disorders. Thousand Oaks: Sage Publication, 2015, roč. 19, č. 11, s. 931-943. ISSN 1087-0547. doi:10.1177/1087054713505322.
 29. THEINER, Pavel, Libor USTOHAL, Tomáš SKŘONT, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in ADHD. In Jill M. Norvilitis. ADHD - New Directions in Diagnosis and Treatment. Rijeka: InTech, 2015. s. 331-350. ISBN 978-953-51-2166-4. doi:10.5772/61158.
 30. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Pavel THEINER, Slavoj BRICHCÍN a Tomáš KAŠPÁREK. Účinnost léčby bupropionem a trazodonem snížené sexuální touhy a poruch orgasmu u žen. 2015. ISSN 1211-7579.
 31. 2014

 32. THEINER, Pavel a Ivo PACLT. ADHD u dospělých. IV. Praha: Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2014. s. 180-184. Typografia. ISBN 978-80-260-5792-5.
 33. THEINER, Pavel. Co umožňuje farmakoterapie ADHD. 2014. ISSN 1211-7579.
 34. SVĚTLÁK, Miroslav, Barbora JURIGOVÁ, Pavel THEINER, Alena FIĽOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Tomáš URBÁNEK a Jana NAJMANOVÁ. Emoční uvědomění a regulace emocí u adolescentních dívek s poruchami přijmu potravy. In 26. česko-slovenská konference DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLÁDEŽE. 2014. ISBN 978-80-7471-085-8.
 35. 2013

 36. THEINER, Pavel, Ivo PACLT a Ivana DRTÍLKOVÁ. Doporučený postup léčby ADHD u dospělých. 2013. ISSN 1212-0383.
 37. KAŠPÁREK, Tomáš, Pavel THEINER a Alena FIĽOVÁ. Hyperkinetická porucha (ADHD). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2013, roč. 17, č. 1, s. 27-33. ISSN 1211-7579.
 38. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ, Iva STEHNOVÁ, Pavel THEINER a Jana HÁJKOVÁ. Léčba dospělých pacientů s ADHD pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) - pilotní data. 2013.
 39. KAŠPÁREK, Tomáš, Pavel THEINER a Alena FIĽOVÁ. Neurobiologie hyperkinetické poruchy pohledem zobrazovacích metod. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 109, č. 2, s. 73-80. ISSN 1212-0383.
 40. 2012

 41. THEINER, Pavel. ADHD od dětství do dospělosti. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2012, roč. 13, č. 4, s. 148-150. ISSN 1213-0508.
 42. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Markéta NEUMANNOVÁ, Pavel THEINER, Alena FIĽOVÁ, Omar ŠERÝ a Jan LOCHMAN. Existuje u ADHD geneticky podložená dispozice k úzkosti? Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 108, č. 5, s. 223-228. ISSN 1212-0383.
 43. THEINER, Pavel. Transsexualismus female-to-male od dětství do mladé dospělosti. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2012, roč. 13, č. 2, s. 78-80. ISSN 1213-0508.
 44. 2010

 45. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Pavel THEINER. Aripiprazol v off-label indikaci léčby Tourettova syndromu. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 107-110. ISSN 1212-0383.
 46. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Pavel THEINER. Cena Redakční rady České a slovenské psychiatrie. Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2010.
 47. PACLT, Ivo, Ivana DRTÍLKOVÁ, Marta KOPEČKOVÁ, Pavel THEINER, Omar ŠERÝ a Naďa ČERMÁKOVÁ. The association between TaqI A polymorphism of ANKK1 (DRD2) gene and ADHD in the Czech boys aged between 6 and 13 years. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2010, roč. 31, č. 1, s. 23-28. ISSN 0172-780X.
 48. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Markéta NEUMANNOVÁ, Pavel THEINER, Alena FIĽOVÁ a Omar ŠERÝ. The VNTR Polymorphism of Serotonin Transporter Gene Predisposed czech Boys to Hyperkinetic Disorders. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2010, roč. 52, č. 2, s. 157-162, 7 s. ISSN 1337-933X.
 49. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Markéta ŽÁČKOVÁ, Pavel THEINER a Alena FILOVÁ. VNTR polymorfismus genu pro serotoninový přenašeč ovlivňuje dispozice k ADHD u chlapců z české populace. In LOCHMAN, Jiří, Lukáš ČASTULÍK a Omar ŠERÝ. Duševní poruchy a kvalita péče. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. s. 64-69. ISBN 978-80-7399-958-2.
 50. 2009

 51. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Pavel THEINER. Cena redakční rady České psych. společnosti za nejlepší kazuistiku: Aripiprazol v off-label indikaci léčby Touretova syndromu. Kazuistika 8leté dívky. 2009.
 52. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Pavel THEINER, Markéta ŽÁČKOVÁ a Alena UHROVÁ. Klinické a genetické markery u perzistentní formy hyperkinetické poruchy (ADHD): výsledky longitudiální studie. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2009, roč. 2009, Suppl. 2, s. 27-28. ISSN 1211-7579.
 53. ŽÁČKOVÁ, Markéta, Alena FIĽOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Omar ŠERÝ a Petra NAVRÁTILOVÁ. Souvislosti klinických psychologických a genetických markerů a jejich vývojové trendy u chlapců s hyperkinetickou poruchou - longitudinální studie. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2009, roč. 2009, suppl. 2, s. 112-113. ISSN 1211-7579.
 54. 2008

 55. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Pavel THEINER, Alena UHROVÁ, Markéta ŽÁČKOVÁ, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Clinical and molecular-genetic markers of ADHD in children. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2008, roč. 29, č. 3, s. 320-327. ISSN 0172-780X.
 56. THEINER, Pavel a Markéta ŽÁČKOVÁ. Deprese u dětí a dospívajících - tak trochu jiná deprese. In Deprese z různých úhlů pohledu III. 1. vydání. Praha: Galén, 2008. s. 37-58. G281030. ISBN 978-80-7262-547-5.
 57. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Pavel THEINER. Klinické a biologické markery perzistentní formy hyperkinetické poruchy/ADHD. Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 103, č. 4, s. 167-171. ISSN 1212-0383.
 58. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Pavel THEINER, Markéta ŽÁČKOVÁ, Alena UHROVÁ, Helena KLIMUSOVÁ a Omar ŠERÝ. Klinické a molekulárně genetické longitudinální studie u chlapců s ADHD v České republice. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost, 2008, roč. 103, suppl. 2, s. 952-953. ISSN 1212-0383.
 59. ŽÁČKOVÁ, Markéta, Alena UHROVÁ, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Omar ŠERÝ a Naděžda KLIMUSOVÁ. Klinické markery u adolescentů s perzistentní formou ADHD. Předběžné výsledky longitudinální studie. In Quo vadis psychiatria? Praha: Galén, 2008. s. 233-233. OLA001 1-198.994, 1. vydání. ISBN 978-80-7262-567-3.
 60. NEUMANNOVÁ, Markéta a Pavel THEINER. Problémové chování u adolescentů: poruchy chování, hyperkinetické poruchy a poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek. Neurologie pro praxi. Solen, 2008, roč. 9, č. 6, s. 345-349. ISSN 1213-1814.
 61. THEINER, Pavel, Markéta ŽÁČKOVÁ, Alena FILOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. První výsledky longitudinální, molekulárně-genetické studie u perzistentní formy ADHD. In 23. Duševní zdraví mládeže. 2008.
 62. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Pavel THEINER, Slavoj BRICHCÍN a Tomáš KAŠPÁREK. The efficacy of bupropion and trazodone in the treatment of hypoactive sexual desire disorder and orgasm dysfunction in non-depressed women. Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, suppl.2, s. 1068. ISSN 1212-0383.
 63. 2007

 64. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Pavel THEINER. Dopaminergní antidepresiva v léčbě sexuálních dysfunkcí. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2007, roč. 11, suppl.1, s. 17. ISSN 1211-7579.
 65. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Pavel THEINER. Dopaminergní antidepresiva v léčbě sexuálních poruch. In 49. Československá psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2007.
 66. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Blanka BALAŠTÍKOVÁ, Pavel THEINER, Alena UHROVÁ a Markéta ŽÁČKOVÁ. Hyperkinetická porucha / ADHD. První vydání. Praha: Galén, 2007. 268 s. Monografie. ISBN 978-80-7262-419-5.
 67. HABANEC, Tomáš, Eliška ŽAROŠSKÁ, Karla CRHOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Pavel THEINER a M BOHM. Případ nejasné progredující encefalopatie. In Sborník abstrakt Českého kongresu o infekčních chorobách. Liberec, 2007. s. 51.
 68. 2006

 69. ŠTAIF, Radim, Omar ŠERÝ, Renáta PITELOVÁ, Jan LOCHMAN, Vladimír MIKEŠ, Ivana DRTÍLKOVÁ a Pavel THEINER. A case-control study of the relationship between 13 candidate genes and ADHD. American Journal of Medical Genetics. Hoboken, NJ: Wiley-Liss, Inc., 2006, roč. 141B, č. 7, s. 729-730. ISSN 1552-4841.
 70. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Pavel THEINER. Changes in CSFQ scores in non-depressed women after antidepressant therapy. European Journal of sexual health. Francie: Elsevier, 2006, roč. 15, S1, s. 16-17. ISSN 1158-1360.
 71. ŠTAIF, Radim, Ivana DRTÍLKOVÁ, Renáta PITELOVÁ, Omar ŠERÝ a Pavel THEINER. Molecular biology of ADHD: an association study of DAT1, DRD2, DRD4, COMT and MAOB gene polymorphisms with hyperactive disorder in children. In 3rd International Biology Students Conference 2006, April 6.-9. 2006. Abstract book 2006. Riga, Latvia: Latvias Universiatates Biologijas Studentu Asociacia (LUBSA), 2006. s. 47-47, 50 s.
 72. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ, Omar ŠERÝ, Alena UHROVÁ, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Radim ŠTAIF. Polymorfismy genů pro dopaminové receptory D2 a D4 a pro dopaminový transportér (DAT) u českých hyperkinetických chlapců nesouvisejí s kognitivní poruchou. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 102, č. 6, s. 307-318. ISSN 1212-0383.
 73. ŠTAIF, Radim, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. POLYMORFIZMUS GENU PRO DOPAMINOVÝ PŘENAŠEČ A JEHO VZTAH K PATOGENEZI ADHD. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2006, roč. 10, Suppl. 1, s. 73-73, 80 s. ISSN 1212-6845.
 74. ŠERÝ, Omar, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Radim ŠTAIF, Vladimír ZNOJIL a Jan LOCHMAN. Polymorphism of DRD2 gene and ADHD. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2006, roč. 27, č. 1, s. 236-240. ISSN 0172-780X.
 75. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Markéta ŽÁČKOVÁ, Radim ŠTAIF a Pavel THEINER. Reakce na metylfenidát v závislosti na genotypu u dětí s ADHD. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2006, roč. 10, Suppl. 1, s. 55. ISSN 1212-6845.
 76. ŠTAIF, Radim, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Vladimír MIKEŠ a Omar ŠERÝ. Two candidate gene polymorphisms in ADHD children: a case-control study of catechol-o-methyltransferase (COMT) and monoamine oxidase B (MAOB) genes. Archives of Medical Science. Poland: Termedia Publishing House, 2006, roč. 2, č. 4, s. 235-239. ISSN 1734-1922.
 77. 2005

 78. ŠTAIF, Radim, Omar ŠERÝ, Renáta PITELOVÁ, Pavel THEINER a Ivana DRTÍLKOVÁ. Genetické dispozice ADHD: vztah genů pro COMT, ACE a AGT k hyperkinetické poruše v dětském věku. In Konference mladých lékařů. 1. vyd. Brno: Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně, 2005. s. 30.
 79. UHROVÁ, Alena a Pavel THEINER. Hyperkinetická porucha a subtypy AD/HD. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada psychologická P9. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 76-86, 10 s. ISBN 80-210-3713-2.
 80. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Pavel THEINER, Alena UHROVÁ a Radim ŠTAIF. Klinická a molekulárně genetické studie u chlapců s hyperkinetickou poruchou v ČR. Toronto, Canada: Neal Ryan, 2005. 1 s. The scientific proceedings of the 2005 joint annua.
 81. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Pavel THEINER, Alena UHROVÁ a Blanka BALAŠTÍKOVÁ. Polymorfizmy kandidátních genů u hyperkinetické poruchy. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 4, č. 1, s. 15-17, 2 s. ISSN 1211-7579.
 82. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Pavel THEINER, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Alena UHROVÁ. Polymorfizmy kandidátních genů u hyperkinetické poruchy. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, č. 4, s. 335-336. ISSN 1211-7579.
 83. ŠTAIF, Radim, Renáta PITELOVÁ, Pavel THEINER, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. THE ASSOCIATION OF IL-6 GENE POLYMORPHISM WITH ADHD IN CHILDREN. In IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. První vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 29-30. ISBN 80-210-3635-4.
 84. 2004

 85. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. Association of the Attention deficit hyperactivity disorder with IL-6 and DRD2 gene polymorphismus. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2004, roč. 7, suppl. 2, s. 325-325. ISSN 1461-1457.
 86. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŠULCOVÁ, Pavel THEINER, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Andrea CEJPKOVÁ, Pavla HAVLÍKOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ a Leoš LANDA. Central/East European C.I.N.P. Regional Meeting. 2004.
 87. ŠTAIF, Radim, Omar ŠERÝ, Renáta HLADILOVÁ, Pavel THEINER a Ivana DRTÍLKOVÁ. DNA polymorfizmus dopaminového receptoru D2 má vztah k hyperkinetické poruše. In Česko-slovenská studentská vědecká konference. První vydání. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 82. ISBN 80-210-3376-2.
 88. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Pavel THEINER. Hyperkinetická porucha - pokroky v teorii a problémy v praxi. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2004, roč. 8, suppl 1, s. 15-15. ISSN 1211-7579.
 89. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Pavel THEINER. Léčba hyperkinetických poruch v současné praxi. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 25-27. ISSN 1213-0508.
 90. ŠERÝ, Omar, Pavel THEINER, Renáta HLADILOVÁ, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Souvislost genů pro IL-6 a DRD2 s hyperkinetickou poruchou - vlastní výsledky. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2004, roč. 8, Suppl. 1, s. 21. ISSN 1211-7579.
 91. 2003

 92. ŠERÝ, Omar, Pavel THEINER, Renáta HLADILOVÁ, Radim ŠTAIF, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Geny pro Il-6 a DRD2 souvisejí s hyperkinetickou poruchou. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 99, č. 8, s. 404-409. ISSN 1212-0383.
 93. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ, Omar ŠERÝ a Blanka BALAŠTÍKOVÁ. Molekulárně genetické koreláty hyperkinetické poruchy v dětském věku. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, Suppl. 1, s. 49. ISSN 1212-6845.
 94. ŠERÝ, Omar, Pavel THEINER, Renáta HLADILOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Molekulární diagnostika hyperkinetické poruchy v dětském věku. In Aktuality z lékařské genetiky. 1. vyd. Plzeň: CECHTUMA, 2003. s. 88. Lékařská genetika. ISBN 80-903225-8-1.
 95. 2002

 96. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. Genetika hyperkinetické poruchy u dětí. Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén, 2002, roč. 1/2002, 16.6.2002, s. 258;260, 3 s. ISSN 80-7262-162-9.
 97. LINHARTOVÁ, Pavla, Adéla LÁTALOVÁ, Irena KOMÁRKOVÁ, Pavel THEINER, Zuzana ŠPAČKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Psychoterapie hraniční poruchy osobnosti: Dialektická behaviorální terapie. In 62. Česko-slovenská psychofarmakologická konference Lázně Jeseník. 2002. ISSN 1211-7579.
 98. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Pavel THEINER a Jiří BLAŽEK. Risperidone in children and adolescents with conduct disorders. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2002, roč. 12, suppl. 3, s. 424-424. ISSN 0924-977X.
 99. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Pavel THEINER a Josef BLAŽEK. Risperidone in children and adolescents with conduct disorders. European Neuropsychopharmacology. 2002, roč. 12/2002, 9.10.2002, s. 424;425, 2 s. ISSN 0924-977X.
 100. 2001

 101. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Josef BLAŽEK a Pavel THEINER. Retrospektivní hodnocení efektu sertralinu v různých indikacích u dětí a adolescentů. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 97, č. 4, s. 157-161. ISSN 1212-0383.
 102. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Pavel THEINER a Josef BLAŽEK. Risperidon u dětí a adolescentů s poruchami chování. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, Suppl. 2, s. 25-27. ISSN 1211-7579.
 103. THEINER, Pavel, Josef BLAŽEK, Ivana DRTÍLKOVÁ a Blanka BALAŠTÍKOVÁ. Sérové hladiny celkového cholesterolu a jejich vztah k některým psychologickým charakteristikám u pacientek s mentální anorexií. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 97, č. 5, s. 213-217. ISSN 1212-0383.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2022 07:23