Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ČERNÝ, Martin, Monika VÍTĚZOVÁ, Ladislava BARTOŠOVÁ a Petr DÍTĚ. Composition and Prevalence of Methanogenic archaea during Inflammatory Bowel Diseases. In The Biomania Student Scientific Meeting & EUSynBioS Symposium 2019. 2019. ISBN 978-80-210-9373-7.
  Název česky: Skladba a Prevalence Metanogenních archaea v průběhu idiopatických střevních zánětů
  angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Methanogens, Methanogennic, Archaea, Idiopathic Bowel Diseases, IBD, IBDs, Prevalence, Composition, Inflammation, Archaeom, Microbiome, Disease, Ulcerative, Colitis, Crohn, Crohn´s disease
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Martin Černý, učo 451182. Změněno: 2. 10. 2019 20:48.
 2. 2018

 3. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Ladislava BARTOŠOVÁ, Adam KŘENEK, Ladislav BARTOŠ, Jiří DOLINA, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Personalizovaná terapie pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou - metodika stanovení genového profilu CYP2C19. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 72, č. 4, s. 320-328. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2018320.
  Název anglicky: Personalized therapy in patients with gastroesophageal reflux disease - methodology of CYP2C19 gene profile´s determination
  RIV/00216224:14110/18:00101416 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Bořilová Linhartová, Petra (203 Česká republika, garant, domácí) -- Bartošová, Ladislava (203 Česká republika, domácí) -- Křenek, Adam (203 Česká republika, domácí) -- Bartoš, Ladislav (203 Česká republika, domácí) -- Dolina, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Marek, Filip (203 Česká republika, domácí) -- Kala, Zdeněk (203 Česká republika, domácí) -- Izakovičová Hollá, Lydie (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: CYP2C19*17; CYP2C19*2; Gastroesophageal reflux; Gene polymorphism; Pharmacogenetics; Poor metabolizer; Proton pump inhibitors; Ultra rapid metabolizer
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Musí být uveden odkaz na plný text výsledku nebo domovskou stránku výsledku. Po vložení URL nezapomeňte vybrat také správný Typ URL.
  Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 14. 2. 2019 18:13.
 4. 2017

 5. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Ladislav BARTOŠ, Ladislava BARTOŠOVÁ, Adam KŘENEK, Jiří DOLINA, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Proton pump inhibitors therapy and cyp2c19 gene variability in Czech patients with gastroesophageal reflux disease: pilot study. In 67. Česko-Slovenské Farmakologické dni. 2017. ISSN 1337-6853.
  RIV/00216224:14110/17:00095039 Konferenční abstrakt. Farmakologie a lékárnická chemie. angličtina. Slovensko.
  Bořilová Linhartová, Petra (203 Česká republika, domácí) -- Bartoš, Ladislav (203 Česká republika, domácí) -- Bartošová, Ladislava (203 Česká republika, domácí) -- Křenek, Adam (203 Česká republika) -- Dolina, Jiří (203 Česká republika) -- Marek, Filip (203 Česká republika) -- Kala, Zdeněk (203 Česká republika) -- Izakovičová Hollá, Lydie (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Proton pump inhibitors
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 14. 12. 2017 13:38.
 6. 2012

 7. CHALUPOVÁ, Marta, Pavel SUCHÝ, Gabriela PRAŽANOVÁ, Ladislava BARTOŠOVÁ, T SOPUCH a P HAVELKA. Local tissue reaction after the application of topical hemostatic agents in a rat partial nephrectomy model. Journal of Biomedical Materials Research Part A. HOBOKEN: WILEY, 2012, roč. 100A, č. 6, s. 1582-1590. ISSN 1549-3296. doi:10.1002/jbm.a.34098.
  angličtina.
  Klíčová slova anglicky: kidney; rats; Wistar; nephrectomy; hemostasis; cellulose

  Změnila: MUDr. Marta Chalupová, Ph.D., učo 60039. Změněno: 16. 2. 2021 10:57.
 8. 2011

 9. ŠTEMBÍREK, Jan, S HOLEŠOVÁ, E PAZDZIORA, Ladislava BARTOŠOVÁ, Gabriela PRAŽANOVÁ a M VALÁŠKOVÁ. Toxicity of potential antibacterial vermiculite material - preliminary study on an animal model. In International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 40, 10, s. 1152. 2011. ISSN 0901-5027.
  Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 2. 2. 2012 10:40.
 10. 2010

 11. KILIANOVÁ, Anna, Markéta BÉBAROVÁ, Klára BERÁNKOVÁ, Radka OPATŘILOVÁ, Michal PÁSEK a Ladislava BARTOŠOVÁ. Effect of Newly Synthesized Compounds 44Bu and 444 on QRS-Complex Width and Fast Sodium Current: Differences between Isomers. Acta Veterinaria Brno. Brno, 2010, roč. 79, č. 1, s. 41-49. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201079010041.
  Název česky: Účinek nově syntetizovaných látek 44Bu a 444 na šíři QRS-komplexu a na rychlý sodíkový proud: rozdíly mezi izomery
  RIV/00216224:14110/10:00051343 Článek v odborném periodiku. Farmakologie a lékárnická chemie. angličtina. Česká republika.
  Kilianová, Anna (203 Česká republika, domácí) -- Bébarová, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí) -- Beránková, Klára (203 Česká republika) -- Opatřilová, Radka (203 Česká republika) -- Pásek, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Bartošová, Ladislava (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: 444; 44Bu; isomer; QRS-complex; sodium current; rat
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 20. 4. 2012 14:57.
 12. 2009

 13. KOLORZ, Michal, Ladislava BARTOŠOVÁ, Jan HOŠEK, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Alicja CHYLKOVÁ, Vladimír ZBOŘIL, Marian BATOVSKÝ a Milan BARTOŠ. Importance of thiopurine S-methyltransferase gene polymorphysms for prediction of azathioprine toxicity. Neuroendocrinology Letters. 2009, roč. 30, s. 153-158, 5 s.
  Název anglicky: Importance of thiopurine S-methyltransferase gene polymorphysms for prediction of azathioprine toxicity

  Změnila: Lenka Kovářová, učo 37199. Změněno: 11. 2. 2010 21:40.
 14. 2007

 15. BARTOŠOVÁ, Ladislava, Ladislav BRZOBOHATÝ, Filip NOVÁK, Tomáš PARAK, Radka OPATŘILOVÁ, Vít BRUNCLÍK, Marek FRYDRYCH, Markéta BÉBAROVÁ a Pavel SUCHÝ. Effect of the newly synthesized compound 44Bu on model of aconitine induced cardiotoxicity - Compared with lidocaine and propaphenone. In Chem Listy. 2007. ISSN 0009-2770.
  Název česky: Vliv nově syntetizované látky 44Bu na model akonitinem vyvolané kardiotoxicity - srovnání s lidokainem a propafenonem
  RIV/00216224:14110/07:00040712 Konferenční abstrakt. Farmakologie a lékárnická chemie. angličtina. Česká republika.
  Bartošová, Ladislava (203 Česká republika, domácí) -- Brzobohatý, Ladislav (203 Česká republika) -- Novák, Filip (203 Česká republika) -- Parak, Tomáš (203 Česká republika) -- Opatřilová, Radka (203 Česká republika) -- Brunclík, Vít (203 Česká republika) -- Frydrych, Marek (203 Česká republika, domácí) -- Bébarová, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí) -- Suchý, Pavel (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: experimental pharmacology; aconotine mortality; lidocaine; propaphenone; arrhythmia; ventricular fibrillation
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D., učo 15000. Změněno: 22. 4. 2011 13:43.
 16. 2004

 17. BARTOŠOVÁ, Ladislava, F NOVAK, T PARAK, Marek FRYDRYCH, Markéta BÉBAROVÁ, V BRUNCLIK, J KOLEVSKA, P MOKRY, Radka OPATŘILOVÁ, T FLORIAN, J NECAS a L BARTOSIKOVA. Antiarrhythmic Effect of Compound 44Bu– Newly Synthesized Ultrashort Acting Beta-adrenolytics. In Program and Book of Abstracts, Jahrestagung-Joint Meeting 2004, Regensburg (Germany), p. 142. 2004. ISBN 3-00-014723-3.
  Farmakologie a lékárnická chemie. angličtina. Německo.
  Klíčová slova anglicky: Ultrashort Acting Beta-adrenolytics; 44Bu

  Změnila: doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D., učo 15000. Změněno: 26. 4. 2011 15:14.
 18. 2003

 19. BARTOŠOVÁ, Ladislava, Marek FRYDRYCH, Petr MOKRÝ, Josef KRČMÁŘ a Markéta BÉBAROVÁ. Porovnání bradykardického účinku dvou nově syntetizovaných ultrakrátce působících beta blokátorů s esmololem a orientační měření vlivu těchto látek na iontové membránové proudy. In Sborník abstrakt, MediFórum 2003. 2003. ISBN 80-86607-05-4.
  Název anglicky: Potency of two novel synthetized ultrashort-acting beta-blockers to induce bradycardia and block of cardiac ionic currents: comparison with esmolol
  RIV: Konferenční abstrakt. Farmakologie a lékárnická chemie. čeština. Česká republika.
  Bartošová, Ladislava (203 Česká republika, domácí) -- Frydrych, Marek (203 Česká republika, domácí) -- Mokrý, Petr (203 Česká republika) -- Krčmář, Josef (203 Česká republika) -- Bébarová, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: bradycardia; ultrashort-acting beta-blockers; esmolol; ionic currents; rat;

  Změnila: doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D., učo 15000. Změněno: 25. 4. 2011 14:54.
Zobrazeno: 31. 7. 2021 01:18