Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. RACEK, Oldřich. Štědroň, Bohumír a kol.: Manažerské rozhodování a sport. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2022, roč. 70/2022, č. 1, s. 94-95. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2022.01.06.
 2. 2019

 3. SVOBODOVÁ, Lenka, Jan CACEK, Martin SEBERA, Tomáš VODIČKA, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ, Oldřich RACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Zdenko REGULI a Eduard HRAZDÍRA. Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9290-7.
 4. 2018

 5. NYKODÝM, Jiří, Jaroslav REKTOŘÍK, Jana NOVÁ, Milena STRACHOVÁ, Oldřich RACEK, Petr STAREC, Michal JILKA, Jiří STEJSKAL, Martin JELÍNEK, Běla FIKESOVÁ a Synková MARGITA. Koncepce sportu města brna na léta 2018-2030. Statutární město Brno, 2018.
 6. JILKA, Michal a Oldřich RACEK. Motivace fanoušků fotbalu, hokeje a florbalu k návštěvě utkání profesionálních sportovních klubů. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2018, Vol. 12, 02/2018, s. 147-156. ISSN 1802-7679.
 7. CACEK, Jan, Tomáš KALINA, Oldřich RACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ a Jan ONDRÁČEK. Plyometrický trénink v přípravě rychlostních a vytrvalostních sportovců. In Pupiš Martin, Pupišová Zuzana. Kondičný tréning v roku 2018. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trénerov, KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, 2018. s. 330-337. ISBN 978-80-8141-196-0.
 8. 2016

 9. NOVÁ, Jana, Jiří NOVOTNÝ, Oldřich RACEK, Jaroslav REKTOŘÍK, Aleš SEKOT, Milena STRACHOVÁ a Hana VÁLKOVÁ. Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 284 s. ISBN 978-80-210-8346-2.
 10. RACEK, Oldřich. Strategický marketingový plán ve sportu, jeho implementace a kontrola. Sponzorství ve sportu. In Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 137-149, 173-177, 18 s. ISBN 978-80-210-8346-2.
 11. 2015

 12. RACEK, Oldřich, Tomáš ZEMAN, Viktor PRUŠA a Semerád PAVEL. Consumer Decision-Making of Football Fans in the Czech Republic. Studia Sportiva. Brno: FSPS MUNI Brno, 2015, roč. 1/2015, č. 1, s. 237-247. ISSN 1802-7679.
 13. RACEK, Oldřich a Ondřej PELIKÁN. ROLE OF SPORTS MANAGEMENT IN PREPARATION FOR FOOTBALL REFEREES IN THE CZECH REPUBLIC. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje SPORT MONT. Monte Negro: Crnogorska sportska akademija - Podgorica „Montenegrosport” - Podgorica, 2015, roč. 13, 43,44,45, s. 361-368. ISSN 1451-7485.
 14. 2014

 15. RACEK, Oldřich. Management ASEBS. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 16 s. ISBN 978-80-210-7376-0.
 16. RACEK, Oldřich. Marketing ASEBS. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 15 s. ISBN 978-80-210-7377-7.
 17. RACEK, Oldřich. Marketing sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 18 s. ISBN 978-80-210-7378-4.
 18. RACEK, Oldřich a Jakub DOLEŽAL. Stanovení sociálně únosné ceny členských příspěvků ve sportovním klubu. Ekonomika a management. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014, roč. 2014, č. 3, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 1802-8934.
 19. RACEK, Oldřich. Základy matematiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-80-210-7472-9.
 20. 2013

 21. SALONNA, Ferdinand, Josef MITÁŠ, Svatopluk HORÁK, Jan DYGRÝN, Jiří NYKODÝM, Oldřich RACEK, Emil ŘEPKA, Ladislav BLÁHA, Aleš SUCHOMEL, Dana FELTLOVÁ, Igor FOJTÍK, Radim KOFRÁNEK, Petr VALACH, Tomáš KLOBOUK a Karel FRÖMEL. Is the increase of BMI among Czech adolescents and young adults associated to the perception of environmental factors and physical activity? In 7 th International Cenference Movement and Health 2014 and HBSC Spring Meeting: Olomouc 2014. 2013. ISSN 1212-1185.
 22. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMELL, Svatopluk HORÁK, Jiří NYKODÝM, Oldřich RACEK, Emil ŘEPKA, Ladislav BLÁHA, Aleš SUCHOMEL, Dana FELTLOVÁ, Igor FOJTÍK, Radim KOFRÁNEK, Petr VALACH a Tomáš KLOBOUK. Neighborhood walkability in physical activity of Czech adults – national representative study. In In 7 th International Cenference Movement and Health 2014 and HBSC Spring Meeting: Olomouc 2014. 2013. ISSN 1212-1185.
 23. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Svatopluk HORÁK, Jiří NYKODÝM, Oldřich RACEK, Emil ŘEPKA, Zdeněk ŠEBRLE, Ladislav BLÁHA, Aleš SUCHOMEL, Dana FELTLOVÁ, Igor FOJTÍK, Petr VALACH a Tomáš KLOBOUK. Self-reported physical activity in perceived neighborhood in Czech adults – national study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013, roč. 43, č. 2, s. 23-30. ISSN 1212-1185.
 24. 2012

 25. SEMERÁD, Pavel, Viktor PRUŠA a Oldřich RACEK. Daňové úlevy pro zaměstnance podporující sportovní družstva dětí a mládeže. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, 2012, Neuveden, č. 1, s. 145-152. ISSN 1802-7679.
 26. 2011

 27. PRUŠA, Viktor a Oldřich RACEK. Příčiny neúspěšné činnosti ve výuce basketbalu na vybraných ZŠ v brněnském regionu. In Matišáková, Král, Poliaková, Grabczak. Ošetrovateľstvo – Pohyb – Zdravie. 1. vyd. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2011. s. 371 - 378. ISBN 978-80-8075-487-7.
 28. RACEK, Oldřich a Viktor PRUŠA. Vliv diváků na výkon rozhodčího ve fotbale při řízení vrcholových soutěží v ČR. In Matišáková, král, Poliaková, Grabczak. Ošetrovatel'stvo - Pohyb - Zdravie. 1. vyd. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2011. s. 379 - 385. ISBN 978-80-8075-487-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 8. 2022 16:00