Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KAMPASOVÁ, Jitka, Hana VÁLKOVÁ a Oldřich RACEK. Pohybová aktivita u účastníků Speciálních olympiád a nesportujících dětí s mentálním postižením. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. Olomouc, 2023, roč. 2022/13, (2), s. 49-56. ISSN 1804-4204.

  2022

  1. KAMPASOVÁ, Jitka, Hana VÁLKOVÁ a Oldřich RACEK. Social Behavior in Children of Special Olympics and Non-sporty Children with Intellectual Disability. Studia sportiva. 2022, roč. 16, č. 2, s. 167-180. ISSN 2570-8783.
  2. KAMPASOVÁ, Jitka, Hana VÁLKOVÁ a Oldřich RACEK. Social Behavior in Participants of Special Olympics and Non-sporty Children with Intellectual Disability. In 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". 2022.
  3. RACEK, Oldřich. Štědroň, Bohumír a kol.: Manažerské rozhodování a sport. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2022, roč. 70/2022, č. 1, s. 94-95. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2022.01.06.

  2021

  1. CACEK, Jan, Roman DRGA, Lenka GOLDMANNOVÁ, Emanuel HURYCH, Michal JILKA, Tomáš KALINA, Simona KORYČÁNKOVÁ, Adam KYSELICA, Jiří NYKODÝM, Oldřich RACEK, Tomáš SEDLÁČEK, Milena STRACHOVÁ, Hana POKORNÁ, Zora SVOBODOVÁ, Milan ŠIPL, Timofei TONKIKH, Jiří UHER, Hana VÁLKOVÁ, Jaroslav VRBAS, Martin ZVONAŘ a Alexandr ZVONEK. Koncepce rozvoje univerzitního sportu na MU 2021–2025. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2021. 90 s.

  2019

  1. SVOBODOVÁ, Lenka, Jan CACEK, Martin SEBERA, Tomáš VODIČKA, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ, Oldřich RACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Zdenko REGULI a Eduard HRAZDÍRA. Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9290-7.

  2018

  1. NYKODÝM, Jiří, Jaroslav REKTOŘÍK, Jana NOVÁ, Milena STRACHOVÁ, Oldřich RACEK, Petr STAREC, Michal JILKA, Jiří STEJSKAL, Martin JELÍNEK, Běla FIKESOVÁ a Synková MARGITA. Koncepce sportu města brna na léta 2018-2030. Statutární město Brno, 2018.
  2. JILKA, Michal a Oldřich RACEK. Motivace fanoušků fotbalu, hokeje a florbalu k návštěvě utkání profesionálních sportovních klubů. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2018, Vol. 12, 02/2018, s. 147-156. ISSN 1802-7679.
  3. CACEK, Jan, Tomáš KALINA, Oldřich RACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ a Jan ONDRÁČEK. Plyometrický trénink v přípravě rychlostních a vytrvalostních sportovců. In Pupiš Martin, Pupišová Zuzana. Kondičný tréning v roku 2018. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trénerov, KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, 2018. s. 330-337. ISBN 978-80-8141-196-0.

  2016

  1. NOVÁ, Jana, Jiří NOVOTNÝ, Oldřich RACEK, Jaroslav REKTOŘÍK, Aleš SEKOT, Milena STRACHOVÁ a Hana VÁLKOVÁ. Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 284 s. ISBN 978-80-210-8346-2.
  2. RACEK, Oldřich. Strategický marketingový plán ve sportu, jeho implementace a kontrola. Sponzorství ve sportu. In Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 137-149, 173-177, 18 s. ISBN 978-80-210-8346-2.

  2015

  1. RACEK, Oldřich, Tomáš ZEMAN, Viktor PRUŠA a Semerád PAVEL. Consumer Decision-Making of Football Fans in the Czech Republic. Studia Sportiva. Brno: FSPS MUNI Brno, 2015, roč. 1/2015, č. 1, s. 237-247. ISSN 1802-7679.
  2. RACEK, Oldřich a Ondřej PELIKÁN. ROLE OF SPORTS MANAGEMENT IN PREPARATION FOR FOOTBALL REFEREES IN THE CZECH REPUBLIC. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje SPORT MONT. Monte Negro: Crnogorska sportska akademija - Podgorica „Montenegrosport” - Podgorica, 2015, roč. 13, 43,44,45, s. 361-368. ISSN 1451-7485.

  2014

  1. RACEK, Oldřich. Management ASEBS. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 16 s. ISBN 978-80-210-7376-0.
  2. RACEK, Oldřich. Marketing ASEBS. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 15 s. ISBN 978-80-210-7377-7.
  3. RACEK, Oldřich. Marketing sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 18 s. ISBN 978-80-210-7378-4.
  4. RACEK, Oldřich a Jakub DOLEŽAL. Stanovení sociálně únosné ceny členských příspěvků ve sportovním klubu. Ekonomika a management. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014, roč. 2014, č. 3, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 1802-8934.
  5. RACEK, Oldřich. Základy matematiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-80-210-7472-9.

  2013

  1. SALONNA, Ferdinand, Josef MITÁŠ, Svatopluk HORÁK, Jan DYGRÝN, Jiří NYKODÝM, Oldřich RACEK, Emil ŘEPKA, Ladislav BLÁHA, Aleš SUCHOMEL, Dana FELTLOVÁ, Igor FOJTÍK, Radim KOFRÁNEK, Petr VALACH, Tomáš KLOBOUK a Karel FRÖMEL. Is the increase of BMI among Czech adolescents and young adults associated to the perception of environmental factors and physical activity? In 7 th International Cenference Movement and Health 2014 and HBSC Spring Meeting: Olomouc 2014. 2013. ISSN 1212-1185.
  2. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMELL, Svatopluk HORÁK, Jiří NYKODÝM, Oldřich RACEK, Emil ŘEPKA, Ladislav BLÁHA, Aleš SUCHOMEL, Dana FELTLOVÁ, Igor FOJTÍK, Radim KOFRÁNEK, Petr VALACH a Tomáš KLOBOUK. Neighborhood walkability in physical activity of Czech adults – national representative study. In In 7 th International Cenference Movement and Health 2014 and HBSC Spring Meeting: Olomouc 2014. 2013. ISSN 1212-1185.
  3. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Svatopluk HORÁK, Jiří NYKODÝM, Oldřich RACEK, Emil ŘEPKA, Zdeněk ŠEBRLE, Ladislav BLÁHA, Aleš SUCHOMEL, Dana FELTLOVÁ, Igor FOJTÍK, Petr VALACH a Tomáš KLOBOUK. Self-reported physical activity in perceived neighborhood in Czech adults – national study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013, roč. 43, č. 2, s. 23-30. ISSN 1212-1185.

  2012

  1. SEMERÁD, Pavel, Viktor PRUŠA a Oldřich RACEK. Daňové úlevy pro zaměstnance podporující sportovní družstva dětí a mládeže. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, 2012, Neuveden, č. 1, s. 145-152. ISSN 1802-7679.

  2011

  1. PRUŠA, Viktor a Oldřich RACEK. Příčiny neúspěšné činnosti ve výuce basketbalu na vybraných ZŠ v brněnském regionu. In Matišáková, Král, Poliaková, Grabczak. Ošetrovateľstvo – Pohyb – Zdravie. 1. vyd. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2011. s. 371 - 378. ISBN 978-80-8075-487-7.
  2. RACEK, Oldřich a Viktor PRUŠA. Vliv diváků na výkon rozhodčího ve fotbale při řízení vrcholových soutěží v ČR. In Matišáková, král, Poliaková, Grabczak. Ošetrovatel'stvo - Pohyb - Zdravie. 1. vyd. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2011. s. 379 - 385. ISBN 978-80-8075-487-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 12. 2023 01:58