Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KRÁL, Jiří, Martin CABAL, Linda KASICKOVA, Jaroslav HAVELKA, Tomáš JONSZTA, Ondřej VOLNÝ a Michal BAR. Machine learning volumetry of ischemic brain lesions on CT after thrombectomy-prospective diagnostic accuracy study in ischemic stroke patients. NEURORADIOLOGY, NEW YORK: SPRINGER, 2020. ISSN 0028-3940. doi:10.1007/s00234-020-02419-7.
 2. 2019

 3. CIMFLOVÁ, Petra, Kateřina VALIŠ, Ondřej VOLNÝ, Jan VINKLÁREK, Michal HARŠÁNY a Robert MIKULÍK. Diagnostika ischemických CMP - přehled zobrazovacích metod a jejich využití v praxi. Česká radiologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 73, č. 3, s. 150-159. ISSN 1210-7883.
 4. OSPEL, J. M., Ondřej VOLNÝ, M. JAYARAMAN, R. MCTAGGART a M. GOYAL. Optimizing fast first pass complete reperfusion in acute ischemic stroke - the BADDASS approach (BAlloon guiDe with large bore Distal Access catheter with dual aspiration with Stent-retriever as Standard approach). EXPERT REVIEW OF MEDICAL DEVICES, ABINGDON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2019, roč. 16, č. 11, s. 955-963. ISSN 1743-4440. doi:10.1080/17434440.2019.1684263.
 5. VANÍČEK, Jiří, Petra CIMFLOVÁ, Martin BULIK, Jiří JARKOVSKÝ, Veronika PRELECOVÁ, Viktor SZEDER a Ondřej VOLNÝ. Single-Centre Experience with Patients Selection for Mechanical Thrombectomy Based on Automated Computed Tomography Perfusion Analysis-A Comparison with Computed TomographyCT Perfusion Thrombectomy Trials. JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES, AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2019, roč. 28, č. 4, s. 1085-1092. ISSN 1052-3057. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.12.041.
 6. 2018

 7. VOLNÝ, Ondřej, Petra CIMFLOVÁ, Linda KAŠIČKOVÁ a David KACHLÍK. Kompletní syndrom a. choroidea anterior v řečově nedominantní hemisféře na podkladě ischemického iktu. Neurologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2018, roč. 19, č. 2, s. 139-141. ISSN 1213-1814.
 8. KÖCHER, Martin, Daniel ŠAŇÁK, Jana ZAPLETALOVÁ, Filip CIHLÁŘ, Daniel CZERNÝ, David ČERNÍK, Petr DURAS, Ladislav ENDRYCH, Roman HERZIG, Jiří LACMAN, Miroslav LOJÍK, Svatopluk OSTRÝ, Radek PÁDR, Vladimír ROHAN, Miroslav ŠKORŇA, Martin ŠRÁMEK, Luděk ŠTĚRBA, Daniel VÁCLAVIK, Jiří VANÍČEK, Ondřej VOLNÝ a Aleš TOMEK. Mechanical Thrombectomy for Acute Ischemic Stroke in Czech Republic: Technical Results from the Year 2016. Cardiovascular and Interventional Radiology, NEW YORK: SPRINGER, 2018, roč. 41, č. 12, s. 1901-1908. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-018-2068-z.
 9. VOLNÝ, Ondřej, Antonin KRAJINA, Silvie BELASKOVA, Michal BAR, Petra CIMFLOVÁ, Roman HERZIG, Daniel SANAK, Ales TOMEK, Martin KOCHER, Miroslav ROCEK, Radek PADR, Filip CIHLAR, Miroslava NEVSIMALOVA, Lubomir JURAK, Roman HAVLICEK, Martin KOVAR, Petr SEVCIK, Vladimir ROHAN, Jan FIKSA, Bijoy K. MENON a Robert MIKULÍK. Mechanical thrombectomy performs similarly in real world practice: a 2016 nationwide study from the Czech Republic. Journal of NeuroInterventional Surgery, London: BMJ PUBLISHING GROUP, 2018, roč. 10, č. 8, s. 741-745. ISSN 1759-8478. doi:10.1136/neurintsurg-2017-013534.
 10. VOLNÝ, Ondřej, Mária JUSTANOVÁ, Petra CIMFLOVÁ, Linda KASICKOVA, Ivana SVOBODOVÁ, Jan MUŽÍK a Martin BAREŠ. 24-Hour Alberta Stroke Program Early CT Score Assessment in Post-Stroke Spasticity Development in Patients with a First Documented Anterior Circulation Ischemic Stroke. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, Amsterdam: Elsevier Science BV., 2018, roč. 27, č. 1, s. 240-245. ISSN 1052-3057. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.08.033.
 11. 2017

 12. ŠEDOVÁ, Petra, R.D. BROWN, M. ZVOLSKY, P. KADLECOVA, Tomáš BRYNDZIAR, Tomáš KUBELKA, Viktor WEISS, Ondřej VOLNÝ, Josef BEDNAŘÍK a Robert MIKULÍK. Incidence of Hospitalized Stroke in the Czech Republic: The National Registry of Hospitalized Patients. JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES, Amsterdam: Elsevier Science INC, 2017, roč. 26, č. 5, s. 979-986. ISSN 1052-3057. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.11.006.
 13. VOLNÝ, Ondřej, Petra CIMFLOVÁ a Viktor SZEDER. Inter-Rater Reliability for Thrombolysis in Cerebral Infarction with TICI 2c Category. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, Amsterdam: Elsevier Science BV, 2017, roč. 26, č. 5, s. 992-994. ISSN 1052-3057. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.11.008.
 14. VOLNÝ, Ondřej, Michal HARŠÁNY a Robert MIKULÍK. Ischemic Stroke and Homonymous Visual Field Defects. In Skorkovská K. Homonymous Visual Field Defects. 1. vyd. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2017. s. 31-41. ISBN 978-3-319-52282-1. doi:10.1007/978-3-319-52284-5.
 15. VOLNÝ, Ondřej, Petra CIMFLOVÁ, T.-Y. LEE, B. K. MENON a C. D. D'ESTERRE. Permeability surface area product analysis in malignant brain edema prediction – A pilot study. Journal of the Neurological Sciences, Amsterdam: Elsevier Science BV, 2017, roč. 376, "neuvedeno", s. 206-210. ISSN 0022-510X. doi:10.1016/j.jns.2017.03.035.
 16. VOLNÝ, Ondřej, Petra CIMFLOVÁ, Pavla KADLECOVA, Petr VANĚK, Jiří VANÍČEK, Bijoy K. MENON a Robert MIKULÍK. Single-Phase Versus Multiphase CT Angiography in Middle Cerebral Artery Clot Detection-Benefits for Less Experienced Radiologists and Neurologists. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, Amsterdam: Elsevier Science Inc., 2017, roč. 26, č. 1, s. 19-24. ISSN 1052-3057. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.08.023.
 17. VOLNÝ, Ondřej, M. BAR, A. KRAJINA, Petra CIMFLOVÁ, L. KASICKOVA, R. HERZIG, D. SANAK, O. SKODA, A. TOMEK, D. SKOLOUDIK, D. VACLAVIK, J. NEUMANN, M. KOCHER, M. ROCEK, R. PADR, F. CIHLAR a Robert MIKULÍK. Systematická evaluace center provádějících mechanické trombektomie u akutního mozkového infarktu v České republice za rok 2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2017, roč. 80, č. 4, s. 445-450. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017445.
 18. 2016

 19. TSIVGOULIS, G., N. GOYAL, Robert MIKULÍK, V.K. SHARMA, A.H. KATSANOS, R. ZAND, P.R. PALIWAL, A. ROUSSOPOULOU, Ondřej VOLNÝ, A. PANDHI, C. ZOMPOLA, L. ELIJOVICH, A. SAFOURIS, J. CHANG, A.V. ALEXANDROV a A.W. ALEXANDROV. Eligibility for mechanical thrombectomy in acute ischemic stroke: A phase IV multi-center screening log registry. Journal of the neurological sciences, Amsterdam: Elsevier Science BV., 2016, roč. 371, DEC 15 2016, s. 96-99. ISSN 0022-510X. doi:10.1016/j.jns.2016.10.018.
 20. VOLNÝ, Ondřej, Helena JAHNOVÁ a Martin BAREŠ. Interdisciplinary approach to diagnosing adult-onset Niemann-Pick disease type C. Basal Ganglia, Munich: Elsevier GmbH, 2016, roč. 6, č. 3, s. 121-122. ISSN 2210-5336. doi:10.1016/j.baga.2016.02.003.
 21. VOLNÝ, Ondřej, Petra CIMFLOVÁ a Robert MIKULIK. Ipsilateral Sinus Hypoplasia and Poor Leptomeningeal Collaterals as Midline Shift Predictors. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, Amsterdam: Elsevier Science BV, 2016, roč. 25, č. 7, s. 1792-1796. ISSN 1052-3057. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.04.004.
 22. VOLNÝ, Ondřej, A. KRAJINA, M. BAR, R. HERZIG, D. ŠAŇÁK, A. TOMEK, D. ŠKOLOUDÍK, F. CHARVÁT, D. VÁCLAVÍK, J. NEUMANN, O. ŠKODA a Robert MIKULÍK. Konsenzus a návrh k algoritmu léčby - mechanická trombektomie u akutního mozkového infarktu : Výsledky intervenčních studií MR CLEAN, ESCAPE, SWIFT PRIME, EXTEND-IA, REVASCAT. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 1, s. 100-110. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016100.
 23. VOLNÝ, Ondřej, Linda KAŠIČKOVÁ, Dominika COUFALOVÁ, Petra CIMFLOVÁ a Jan NOVÁK. MikroRNA u cerebrovaskulárních onemocnění - od patofyziologie k potenciálním bio­markerům. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 3, s. 287-293. ISSN 1210-7859.
 24. CIMFLOVÁ, Petra, Ondřej VOLNÝ, Petra KADLECOVÁ, Bijoy K MENON a Robert MIKULÍK. SINGLE-PHASE VERSUS MULTIPHASE CTA IN CLOT/S DETECTION IN MIDDLE CEREBRAL ARTERY - COMPARISON OF BOTH METHODS. In European Stroke Organisation Conference 2016. 2016.
 25. VOLNÝ, Ondřej, Petra CIMFLOVÁ a C.D. D’ESTERRE. Využití CT perfuze a multifázické CT angiografie v predikci rozvoje maligního mozkového edému u pacientů s akutním mozkovým infarktem. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 2, s. 213-217. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016213.
 26. VOLNÝ, Ondřej, Petra CIMFLOVÁ a Christopher D´ESTERRE. Využití CT perfuze a multifázické CT angiografie v predikci rozvoje maligního mozkového edému u pacientů s akutním mozkovým infarktem. 2016. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016213.
 27. 2015

 28. VOLNÝ, Ondřej, Petra CIMFLOVÁ, CD D'ESTERRE, Linda KAŠIČKOVÁ, Robert MIKULÍK a BK MENON. CT perfusion and multiphase CT angiography in malignant brain edema prediction in patients with acute ischemic stroke. In European Stroke Organization Conference, Glasgow, Scotland. 2015.
 29. HUDÁK, Radovan, David KACHLÍK a Ondřej VOLNÝ. Memorix anatomy : comprehensive book of human anatomy in English and Latin. 1st edition. Praha: Triton, 2015. 610 s. ISBN 978-80-7387-950-1.
 30. VOLNÝ, Ondřej a G. (editor) SANTULLI. MicroRNA: From Molecular Biology to Clinical Practice. : Springer, 2015. ISBN 978-3-319-22670-5.
 31. VOLNÝ, Ondřej, Linda KAŠIČKOVÁ, Dominika COUFALOVÁ, Petra CIMFLOVÁ a Jan NOVÁK. microRNAs in Cerebrovascular Disease. Advances in Experimental Medicine and Biology, Cham: Springer, 2015, roč. 888, "neuvedeno", s. 155-195. ISSN 0065-2598. doi:10.1007/978-3-319-22671-2_9.
 32. CIMFLOVÁ, Petra a Ondřej VOLNÝ. Stroke in two territories within 24 hours in patient with cardiomyopathy. In Middle-east European Neurointerventional Club Course, Hradec Kralové. 2015.
 33. 2014

 34. ALMEKHLAFI, MA, S MISHRA, JA DESAI, Ondřej VOLNÝ a ET AL. Not all "successful" angiographic reperfusion patients are an equal validation of a modified TICI scoring system. Interv Neuroradiol. 2014 Jan-Feb;20(1):21-7. Epub 2014 Feb 10., 2014.
 35. VOLNÝ, Ondřej, IN, D ŠKOLOUDÍK a D ŠAŇÁK. Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody. 2014. ISBN 978-80-7345-360-2.
 36. 2013

 37. VOLNÝ, Ondřej a Robert MIKULÍK. Kolaterální cirkulace mozku - potenciální cíl terapie mozkových infarktů. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, č. 3, s. 307-314. ISSN 1210-7859.
 38. ALMEKHLAFI, MA, A HOCKLEY, J DESAI, Ondřej VOLNÝ, V NAMBIAR a ET AL. Overcoming the evening/weekend effects on time delays and outcomes of endovascular stroke therapy: the Calgary Stroke Program experience. J Neurointerv Surg. 2014 Dec;6(10):729-32., 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 8. 2020 21:51