Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. PILCH, Pavel. Jezična autobiografija u pjesmama. In 49. hrvatski seminar za strane slaviste. 2021.
 2. JORDAN, Peter, Přemysl MÁCHA, Luděk KRTIČKA, Marika BALODE, Alexis SANCHO REINOSO, Uršula OBRUSNÍK a Pavel PILCH. Place-Name Politics in Multilingual Areas: A Comparative Study of Southern Carinthia (Austria) and the Těšín/Cieszyn Area (Czechia). 1. vyd. London: Palgrave Macmillan, 2021. 630 s. Palgrave Studies in Minority Languages and Communities. ISBN 978-3-030-69487-6. doi:10.1007/978-3-030-69488-3.
 3. PILCH, Pavel. Smutné konce (O čem se mluví v Srbsku). In Host – literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2021. s. 108. ISSN 1211-9938.
 4. 2019

 5. PILCH, Pavel. Crni Popaj Štefa Bartolića kao ostvarenje moralne periferije. In Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi, Katowice, Poland, 7.–9. 5. 2019. 2019.
 6. PILCH, Pavel. František Ferdinand o Srbech (a naší době) v románu Anđeo atentata Svetislava Basary. Brno: Matice moravská, 2019. 9 s. Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátým narozeninám. ISBN 978-80-87709-24-5.
 7. PILCH, Pavel. Smrt kao politička roba u stripu Ljubazni leševi Zorana Panevskog i Ivice Stevanovića. Slavica Wratislaviensia. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, neuveden, č. 168, s. 607-614. ISSN 0137-1150. doi:10.19195/0137-1150.168.51.
 8. 2018

 9. PILCH, Pavel. Dialog za nepřátelskými řadami. In Slovanský literární svět : kontexty a konfrontace IV, 6. 11. 2018, Brno, Czech republic. 2018.
 10. PILCH, Pavel a Alexis SANCHO REINOSO. Interviews in the Carinthian region (with comments on the Těšín region). In Symposium “Minority Names in Public Space – Problems, Challenges, Solutions” 22.-23. 11. 2018, Wien, Austria. 2018.
 11. PILCH, Pavel. Literární kánon jihoslovanských literatur : "povinná četba" v jihoslovanském kontextu. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 93-102. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2018-1-8.
 12. PILCH, Pavel. Ljubazni leševi (Milé mrtvoly). Zobrazení smrti v prvním srbském grafickém románu. In Tereza Arndt, David Nachlinger, Tereza Sluková. Vitalita smrti. Odraz tradice smrti v současném myšlení. Praha: Brkola, 2018. s. 149-156. ISBN 978-80-88151-11-1.
 13. PILCH, Pavel. Nepopularni egzistencijalizam u popularnoj "književnosti". In Kroatistická setkání v Brně. Brno: Kroatistická setkání v Brně, 2018.
 14. PILCH, Pavel. O oceněních bez nacenění. In Host – měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Host – vydavatelství, 2018. s. 108. ISSN 1211-9938.
 15. 2017

 16. PILCH, Pavel. Čtyřlístek - strip češkiji od Čeha. In 3. Češki dan z Zadru (25. 4. 2017, Zadar, Chorvatsko). 2017.
 17. PILCH, Pavel. Ivan Šenšin a komiksová adaptace Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války. In Štěpánek, Václav; Hladký, Ladislav. Od Moravy k Moravě III : Z historie česko-srbských vztahů. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 2017. s. 197-209. ISBN 978-80-87709-19-1.
 18. PILCH, Pavel. Jugoslávský komiks v tanci s politikou. In Jugoslávský komiks v tanci s politikou, 5. 4. 2017, FF UPOL, Olomouc. 2017.
 19. PILCH, Pavel. Konstitutivní předpoklady žánru válečného komiksu. In Gunišová, Eliška; Šaur, Josef. Mladá slavistika II : Vnější a vnitřní vazby a souvislosti ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 127-138. ISBN 978-80-210-8795-8.
 20. PILCH, Pavel. Nepopularni egzistencijalizam u popularnoj književnosti – slučaj Sonje Gašperov. In Slavistička filologia 21. stoljeća (7.-8. 4. 2017, Zadar, Chorvatsko). 2017.
 21. PILCH, Pavel. O klaunech a vlcích : současné komiksové reflexe světových válek na Balkáně jako výraz občanského uvědomění. In Dialog kultur IX, 17.-18. 1. 2017, Hradec Králové, Czech republic. 2017.
 22. PILCH, Pavel. Smrt kao politička roba u stripu Ljubazni leševi Zorana Penevskog i Ivice Stevanovića. In Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich - Tanatos (11.–12. 5. 2017, Wrocław, Polsko). 2017.
 23. PILCH, Pavel. Srbský komiks ve 21. století. In Aargh! 17. Brno: Analphabet Books, 2017. s. 64-68. ISBN 978-80-906032-4-0.
 24. ŠTĚPÁNEK, Václav, Petr STEHLÍK, Pavel PILCH, Pavel BOČEK, Ladislav HLADKÝ a Jiří MITÁČEK. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Vydání první. Brno: Moravské zemské muzeum a Ústav slavistiky, 2017. 714 s. ISBN 978-80-7028-492-6.
 25. 2016

 26. ŠAUR, Josef, Ivo POSPÍŠIL, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina Judith KRULIŠOVÁ, Eliška GUNIŠOVÁ, Magdaléna Marie SEDLÁČKOVÁ, Jana ŠUPOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Anna LAHODOVÁ, Michael ALEXA, Pavel PILCH, Iveta BŮŽKOVÁ, Lenka ŠMÍDKOVÁ, Anastasiia MARTÍNKOVÁ a Jekaterina KUDRAJVCEVA. Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 227 s. ISBN 978-80-210-8410-0.
 27. PILCH, Pavel. Literární kánon jihoslovanských literatur : proměny „povinné četby“ ve 21. stol. a jejich kontext. In V. kongres českých slavistů, Univerzitní centrum Masarykovy univerzity v Telči, 6.-7. 10. 2016, Telč. 2016.
 28. PILCH, Pavel. Nudíte se? Kupte si plyšovou mrtvolu. In Vitalita smrti : odraz tradice v současném myšlení. 2016.
 29. PILCH, Pavel. Vykoupení z věznice žánru : nejisté postavení komiksu ve světě literární genologie (nástin rysů žánru válečného komiksu). In Gunišová, Eliška; Paučová, Lenka. Slovanský literární svět : kontexty a konfrontace II. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 153-160. ISBN 978-80-210-8388-2.
 30. 2015

 31. PILCH, Pavel. Co(g)ito, ergo sum : kratka rasprava o naravi češke i hrvatske psovke. In Češki dan u Zadru, Zadar, 14. 1 2015. 2015.
 32. PILCH, Pavel. Jedy a kulty – jugoslávský komiks v zajetí politiky. 2015.
 33. PILCH, Pavel. Kámen, nůžky, ajvar - specifika superhrdinů současného komiksu zemí bývalé SFRJ. In Gunišová, Eliška; Paučová, Lenka. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 121-128. ISBN 978-80-210-7915-1.
 34. PAUČOVÁ, Lenka a Pavel PILCH. Konference Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I. In Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. s. 90-93. ISSN 1803-4950.
 35. PILCH, Pavel. Silence of the Partisans – Silence in the Yugoslav Partisan Comics. Balkanistic Forum. Blagoevgrad, Bulgaria: Meždunarodnijat univerzitetski seminar za balkanistički proučavanija pri Jugozapaden universitet "Neofit Rilski", 2015, Neuveden, č. 2, s. 220-223. ISSN 1310-3970.
 36. ŠAUR, Josef, Michal PRZYBYLSKI, Ivo POSPÍŠIL, Pavel PILCH, Eliška GUNIŠOVÁ, Jaroslava SMEJKALOVÁ, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Nela MARTINKOVÁ a Anton Nikolajevič SOMOV. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 166 s. ISBN 978-80-210-8068-3.
 37. ŠAUR, Josef, Michal PRZYBYLSKI, Ivo POSPÍŠIL, Pavel PILCH, Eliška GUNIŠOVÁ, Jaroslava SMEJKALOVÁ, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Nela MARTINKOVÁ a Anton Nikolajevič SOMOV. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 166 s. ISBN 978-80-210-8068-3.
 38. PILCH, Pavel. Tanečnice z Blue Baru. Praha: Splav, o. s., Plav! - měsíčník pro světovou literaturu, roč. 2015, č. 1, s. 45-49, ISSN 1802-4734, 2015.
 39. PILCH, Pavel. Vjenceslav Novak: Dva světy. In A2: kulturní čtrnáctideník. Praha: A2, o. p. s., 2015. s. 31. 15(16). ISSN 1803-6635.
 40. PILCH, Pavel. Vuk Karadžić v „obrázkovém“ čtení. Několik poznámek k vybraným komiksovým adaptacím srbských lidových písní. In Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena a kolektiv. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. s. 41-46. ISBN 978-80-905336-6-0.
 41. 2014

 42. PILCH, Pavel. Esa ve škarpě – několik poznámek ke komiksu Asovi solunskog neba. In Štěpánek, Václav. Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 95-105. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5.,edice Brno-Bělehrad, sv. 1. ISBN 978-80-210-7703-4.
 43. PILCH, Pavel. Kecmanović, Vladimir: Sibir. iLiteratura (iliteratura.cz), Sdružení pro literaturu, 2014. ISSN 1214-309X.
 44. PILCH, Pavel. Nejčastější chyby začátečníků při osvojování chorvatštiny. In Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014. s. 581-587. ISBN 978-80-904846-7-2.
 45. PILCH, Pavel. Silence of the Partisans: The Silence in the Yugoslav Partisan Comics. In Balkanistic Forum 2014: Silence on the Balkans. 2014.
 46. PILCH, Pavel. Slavomír Wollman: Slovanské literatury ve střední Evropě. Brno: Universitas : Revue Masarykovy univerzity, 2014. 3/2014, s. 67-68. ISSN 1211-3387.
 47. PILCH, Pavel. Soutěž Jiřího Levého. Obec překladatelů ČR, 2014.
 48. PILCH, Pavel. "Tak už to chodí, když jsi pes, a k tomu ještě Bosňák.“. Brno: Porta Balkanica o.s., 2014. s. 78-79. Porta Balkanica. ISSN 1804-2449.
 49. 2013

Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 10. 2021 14:06