Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. AMBROZOVÁ, Laura, Tomáš ZEMAN, Vladimír JANOUT, Jana JANOUTOVÁ, Jan LOCHMAN a Omar ŠERÝ. Association between polymorphism rs2421943 of the insulin-degrading enzyme and schizophrenia: Preliminary report. Journal of Clinical Laboratory Analysis. Wiley, 2023, roč. 37, 13-14, s. 1-7. ISSN 0887-8013. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/jcla.24949.
  2. RAFČÍKOVÁ, Julie, Jaroslav NÁDENÍČEK, Radka DZIEDZINSKÁ, Sarah SÝKOROVÁ, Vojtěch REJTAR, Tomáš ZEMAN, Anna BARTÁKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Omar ŠERÝ a Tibor STRAČINA. Vliv časné sociální izolace na chování a genovou expresi sigma 1 receptoru u samců a samic laboratorního potkana. In 50. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2023. ISBN 978-80-11-03840-3.

  2022

  1. ŠERÝ, Omar, Tomáš ZEMAN, Alice HÁLOVÁ, Vladimír JANOUT, Jana JANOUTOVÁ, Jan LOCHMAN a Vladimír Josef BALCAR. Polymorphism Rs2421943 of the Insulin-Degrading Enzyme Gene and the Risk of Late-Onset Alzheimer's Disease. Current Alzheimer Research. Bentham Science Publishers, 2022, roč. 19, č. 3, s. 236-245. ISSN 1567-2050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2174/1567205019666220302120950.
  2. ŠERÝ, Omar, Tomáš ZEMAN, Kateřina SHEARDOVÁ, Martin VYHNÁLEK, Hana MARKOVÁ, Jan LACZÓ, Jan LOCHMAN, Petr KRÁLÍK, Kamila VRZALOVÁ, Radka DZIEDZINSKÁ, Vladimír Josef BALCAR a Jakub HORT. Six genetically linked mutations in the CD36 gene significantly delay the onset of Alzheimer's disease. Scientific Reports. Nature Research, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-16. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-15299-z.
  3. BIELIK, Peter, Ondřej BONCZEK, Přemysl KREJČÍ, Tomáš ZEMAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jana ŠOUKALOVÁ, Jiří VANĚK, Bořivoj VOJTĚŠEK, Jan LOCHMAN, Vladimír Josef BALCAR a Omar ŠERÝ. WNT10A variants: following the pattern of inheritance in tooth agenesis and self-reported family history of cancer. Clinical Oral Investigations. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2022, roč. 26, č. 12, s. 7045-7055. ISSN 1432-6981. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00784-022-04664-x.

  2021

  1. ZEMAN, Tomáš, Vladimír Josef BALCAR, Kamila CAHOVÁ, Jana JANOUTOVÁ, Vladimír JANOUT, Jan LOCHMAN a Omar ŠERÝ. Polymorphism rs11867353 of Tyrosine Kinase Non-Receptor 1 (TNK1) Gene Is a Novel Genetic Marker for Alzheimer's Disease. Molecular Neurobiology. New York: Springer, 2021, roč. 58, č. 3, s. 996-1005. ISSN 0893-7648. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12035-020-02153-4.
  2. BALCAR, Vladimír Josef, Tomáš ZEMAN, Vladimír JANOUT, Jana JANOUTOVÁ, Jan LOCHMAN a Omar ŠERÝ. Single Nucleotide Polymorphism rs11136000 of CLU Gene (Clusterin, ApoJ) and the Risk of Late-Onset Alzheimer's Disease in a Central European Population. Neurochemical Research. New Yorku: Springer Science+Business Media, Inc., 2021, roč. 46, č. 2, s. 411-422. ISSN 0364-3190. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11064-020-03176-y.

  2020

  1. MATUŠKOVÁ, Veronika, Tomáš ZEMAN, Laura AMBROZOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Jan SOUČEK, Eva VLKOVÁ, Nandu GOSWAMI, Vladimír Josef BALCAR a Omar ŠERÝ. An association of neovascular age-related macular degeneration with polymorphisms of CFH, ARMS2, HTRA1 and C3 genes in Czech population. ACTA OPHTHALMOLOGICA. USA: WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, 2020, roč. 98, č. 6, s. "E691"-"E699", 9 s. ISSN 1755-375X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/aos.14357.
  2. HOSÁK, Ladislav, Tomáš ZEMAN, Jan STUDNIČKA, Alexandr STEPANOV, Libor USTOHAL, Marek MICHALEC, Jan LOCHMAN, Tomáš JUREČKA, Evgenii SADYKOV, Nandu GOSWAMI, Patrick DE BOEVER, Vladimír Josef BALCAR a Omar ŠERÝ. Retinal arteriolar and venular diameters are widened in patients with schizophrenia. Psychiatry and Clinical Neurosciences. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 74, č. 11, s. 619-621. ISSN 1323-1316. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/pcn.13123.
  3. VYSLOUŽIL, Jan, Pavel KULICH, Tomáš ZEMAN, Tomáš VACULOVIČ, Michaela TVRDOŇOVÁ, Pavel MIKUŠKA, Zbyněk VEČEŘA, Jana STRÁSKÁ, Pavel MORAVEC, Vladimír Josef BALCAR a Omar ŠERÝ. Subchronic continuous inhalation exposure to zinc oxide nanoparticles induces pulmonary cell response in mice. JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY. MUNICH: ELSEVIER GMBH, 2020, roč. 61, SEP 2020, s. 1-10. ISSN 0946-672X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jtemb.2020.126511.

  2019

  1. KRÁLÍK, Miroslav, Adela HUPKOVÁ, Tomáš ZEMAN, Martin HLOŽEK, Lukáš HLAVÁČEK, Marie SLOVÁČKOVÁ, Martin ČUTA a Petra URBANOVÁ. Family effects on the digit ratio (2D:4D): The role of the interbirth interval. American Journal of Human Biology. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 31, č. 4, s. 1-19. ISSN 1042-0533. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajhb.23260.
  2. BIELIK, Peter, Ondřej BONCZEK, Přemysl KREJČÍ, Tomáš ZEMAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jiří VANĚK a Omar ŠERÝ. Next generation sequencing reveals a novel nonsense mutation in MSX1 gene related to oligodontia. In XX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2019.

  2018

  1. MATUŠKOVÁ, Veronika, Vladimír Josef BALCAR, Naim A. KHAN, Ondřej BONCZEK, Laura EWERLINGOVÁ, Tomáš ZEMAN, Petr KOLÁŘ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Eva VLKOVÁ a Omar ŠERÝ. CD36 gene is associated with intraocular pressure elevation after intravitreal application of anti-VEGF agents in patients with age-related macular degeneration: Implications for the safety of the therapy. Ophthalmic Genetics. Philadelphia: Taylor & Francis, 2018, roč. 39, č. 1, s. 4-10. ISSN 1381-6810. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13816810.2017.1326508.
  2. HÁLOVÁ, Alice, Jana JANOUTOVA, Laura EWERLINGOVÁ, Vladimír JANOUT, Ondřej BONCZEK, Tomáš ZEMAN, Tereza GERGURI, Vladimír Josef BALCAR a Omar ŠERÝ. CHAT gene polymorphism rs3810950 is associated with the risk of Alzheimer's disease in the Czech population. Journal of Biomedical Science. BioMed website: BioMed Central, London, England, 2018, roč. 25, č. 41, s. 1-9. ISSN 1021-7770. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12929-018-0444-2.
  3. BONCZEK, Ondřej, Peter BIELIK, Přemysl KREJČÍ, Tomáš ZEMAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jana ŠOUKALOVÁ, Jiří VANĚK, Gerguri TEREZA, Vladimír Josef BALCAR a Omar ŠERÝ. Next generation sequencing reveals a novel nonsense mutation in MSX1 gene related to oligodontia. PLOS ONE. san Francisco: Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 9, s. 1-13. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0202989.
  4. ZEMAN, Tomáš, El -Wui LOH, Daniel ČIERNY a Omar ŠERÝ. Penetration, distribution and brain toxicity of titanium nanoparticles in rodents' body: a review. IET Nanobiotechnology. England: The Institution of Engineering and Technology, 2018, roč. 12, č. 6, s. 695-700. ISSN 1751-8741. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1049/iet-nbt.2017.0109.
  5. HÁLOVÁ, Alice, Laura EWERLINGOVÁ, Tomáš ZEMAN, Jana JANOUTOVÁ, Vladimír JANOUT a Omar ŠERÝ. The relationship between IDE gene polymorphism and Alzheimer's disease. In XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2018.

  2017

  1. BRZOBOHATÁ, Kristýna, Eva DROZDOVÁ, Jiří SMUTNÝ, Tomáš ZEMAN a Radoslav BEŇUŠ. Comparison of Suitability of the Most Common Ancient DNA Quantification Methods. Genetic Testing and Molecular Biomarkers. NEW ROCHELLE, USA: Mary Ann Liebert, Inc., 2017, roč. 21, č. 4, s. 265-271. ISSN 1945-0265. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1089/gtmb.2016.0197.
  2. PAVLÍK, Jindřich, Tomáš VESPALEC a Tomáš ZEMAN. Change in body composition of female junior volleyball players. Online. In University of Alicante. Journal of Human Sport and Exercise. Alicante (Španělsko): Hughes M.,Dancs H., 2017, s. 195-200. ISSN 1988-5202. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14198/jhse.2016.11.Proc1.09.

  2016

  1. ŠERÝ, Omar, Lýdia HLINECKÁ, Jana POVOVA, Ondřej BONCZEK, Tomáš ZEMAN, Vladimír JANOUT, Petr AMBROZ, Naim Akhtar KHAN a Vladimír Josef BALCAR. Arachidonate 5-Lipoxygenase (ALOX5) gene polymorphism is associated with Alzheimer's disease and body mass index. Journal of the neurological sciences. Netherlands: Amsterdam : Elsevier, 2016, roč. 362, March, s. 27-32. ISSN 0022-510X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jns.2016.01.022.
  2. ŠERÝ, Omar, Lýdia HLINECKÁ, Jana POVOVA, Ondřej BONCZEK, Tomáš ZEMAN, Vladimir JANOUT, Petr AMBROZ, Naim A. KHAN a Vladimir J. BALCAR. Arachidonate 5-Lipoxygenase (ALOX5) gene polymorphism is associated with Alzheimer's disease and body mass index (vol 362, pg 27, 2016). Journal of the neurological sciences. Netherlands: Amsterdam : Elsevier, 2016, roč. 366, JUL 15 2016, s. 135. ISSN 0022-510X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jns.2016.05.008.
  3. JANOUTOVÁ, Jana, Petra JANÁČKOVÁ, Omar ŠERÝ, Tomáš ZEMAN, Petr AMBROZ, Martina KOVALOVÁ, Kateřina VAŘECHOVÁ, Ladislav HOSÁK, Vítězslav JIŘÍK a Vladimír JANOUT. Epidemiology and risk factors of Schizophrenia. Neuroendocrinology Letters. Edition Medizin, 2016, roč. 37, č. 1, s. 1-8. ISSN 0172-780X.
  4. VESPALEC, Tomáš, Jindřich PAVLÍK, Martin ZVONAŘ a Tomáš ZEMAN. Physical activity of Czech schoolchildren in the autumn season. Journal of Human Sport and Exercise. Universidad de Alicante, 2016, roč. 1/11, s. 137-145. ISSN 1988-5202. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14198/jhse.2016.11.Proc1.04.

  2015

  1. VOBORNÝ, Jiří, Tomáš ZEMAN, Marie BLAHUTKOVÁ a Radoslav BEŇUŠ. Analysis of changes of mental state caused by psychological stress during match in football referees. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2015, roč. 1/2015, č. 1, s. 99-107. ISSN 1802-7679.
  2. RACEK, Oldřich, Tomáš ZEMAN, Viktor PRUŠA a Semerád PAVEL. Consumer Decision-Making of Football Fans in the Czech Republic. Studia Sportiva. Brno: FSPS MUNI Brno, 2015, roč. 1/2015, č. 1, s. 237-247. ISSN 1802-7679.
  3. ZEMAN, Tomáš, Bohumil DOČEKAL, Pavel MIKUŠKA, marcela BUCHTOVÁ, Ivan MÍŠEK, Omar ŠERÝ a Zbyněk VEČEŘA. Influence of inhaled manganese oxides nanoparticles on mass of internal organs in mice. In NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: TANGER Ltd, 2015, s. 686-691. ISBN 978-80-87294-53-6.
  4. ZEMAN, Tomáš, marcela BUCHTOVÁ, Bohumil DOČEKAL, Ivan MÍŠEK, Josef NAVRÁTIL, Pavel MIKUŠKA, Omar ŠERÝ a Zbyněk VEČEŘA. Organ weight changes in mice after long-term inhalation exposure to manganese oxides nanoparticles. In 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SAFE PRODUCTION AND USE OF NANOMATERIALS (NANOSAFE2014). BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, 2015, s. 1-6. ISSN 1742-6588. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/617/1/012018.
  5. BLAHUTKOVÁ, Marie, Svatava NOVÁKOVÁ a Tomáš ZEMAN. Stres v současné škole. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015, s. 23-29. ISBN 978-80-210-8139-0.

  2014

  1. ZEMAN, Tomáš, Miroslav KRÁLÍK a Radoslav BEŇUŠ. History of Human Stature Estimation Based on Skeletal Remains. In Sandra Sázelová, Adela Hupková, Tomáš Mořkovský. Mikulov Anthropology Meeting. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, Masaryk University, 2014, s. 171-175. ISBN 978-80-210-6849-0.
  2. INGROVÁ, Pavlína, Miroslav KRÁLÍK, Branislav RUTTKAY-NEDECKÝ, René KIZEK a Tomáš ZEMAN. Vliv steroidních hormonů na velikost lidské ruky: Pilotní studie. Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. Slovenská technická univezita v Bratislavě, 2014, roč. 17, č. 1, s. 65-77. ISSN 1336-5827.

  2013

  1. VOBORNÝ, Jiří a Tomáš ZEMAN. ANALÝZA VYBRANÝCH KOMPONENT PSYCHICKÉHO STAVU FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH A JEJICH SOUVISLOST S DOMINANTNÍMI TEMPERAMENTNÍMI SLOŽKAMI OSOBNOSTI. In Mgr. Štěpán Vrubl. Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy II. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 112 - 137. ISBN 978-80-210-6320-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6321-2013.
  2. VOBORNÝ, Jiří, Tomáš ZEMAN, Marie BLAHUTKOVÁ a Dagmar VÁCLAVÍKOVÁ. Factor analysis of subjective psychological experiences and states of football referees. In 3rd Congress of ECOSEP of the European Colegge of Sport & Exercise Physicians. 2013. ISSN 0306-3674.
  3. ZEMAN, Tomáš, Jiří VOBORNÝ, Miroslav KRÁLÍK a Marie BLAHUTKOVÁ. Influence of negative pre-match mental states on coping with psychological burden during football match. In 3rd European College of Sports and Exercise Physicians (ECOSEP) conference on 25–27 April 2013. 2013. ISSN 0306-3674.
  4. VOBORNÝ, Jiří a Tomáš ZEMAN. Relationship between psychological factors of personality and perfomance of football referees. In INTENATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT". Constanta: Ovidius University of Constanta, 2013, s. 848 - 854. ISBN 978-973-614-772-2.
  5. VOBORNÝ, Jiří a Tomáš ZEMAN. Vliv utkání na dynamiku subjektivních prožitků a stavů fotbalových rozhodčích. In Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D. a kol. Výzkum ve sportovním tréninku IV. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 104-132. ISBN 978-80-210-6491-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6492-2013.
  6. VOBORNÝ, Jiří a Tomáš ZEMAN. Vztah psychických faktorů osobnosti a výkonu fotbalového rozhodčího. In PaedDr. Lubomír Král, PhD., RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., RNDr. Vladimír Meluš, PhD. Fyzioterapia, regenerácia a šport. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013, s. 128 - 135. ISBN 978-80-8075-581-2.

  2012

  1. VOBORNÝ, Jiří a Tomáš ZEMAN. Analýza vybraných komponent psychického stavu fotbalových rozhodčích a jejich souvislost s dominantními temperamentovými složkami osobnosti. In Alena Cepková. Od výskumu k praxi. Bratislava: Rada športu STU – Strojnícka fakulta STU Bratislava – Centrum jazykov a športu, 2012, s. 345 - 348. ISBN 978-80-227-3828-6.
  2. ZEMAN, Tomáš a Miroslav KRÁLÍK. Assumptions for using line of organic correlation for stature estimation. Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. Bratislava: Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV, 2012, roč. 15, č. 2, s. 63-70. ISSN 1336-5827.
  3. VOBORNÝ, Jiří, Tomáš ZEMAN a Marie BLAHUTKOVÁ. Dynamika předzápasových a pozápasových subjektivních prožitků a stavů fotbalových rozhodčích a jejich porovnání s běžnou populací ČR. In Psychologie sportu v praxi 2012 aneb nedílná součást přípravy sportovce. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 182 - 192. ISBN 978-80-210-5976-4.
  4. ZEMAN, Tomáš a Miroslav KRÁLÍK. Historický přehled principů tvorby metod pro odhad výšky postavy člověka na základě skeletu. Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita - CERM, 2012, roč. 3, č. 1, s. 7-22. ISSN 1804-6665.
  5. FIALOVÁ, Dana, Eva DROZDOVÁ, Tomáš ZEMAN a Bohuslav KLÍMA. Porovnání metody odhadu věku dožití podle obrusu zubů a kombinované metody u staroslovanských populací. Česká antropologie. 2012, roč. 62/2, č. 2012, s. 4-9. ISSN 1804-1876.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2024 12:31