Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. LEE, Lenka. Ariadnina nit a mapa labyrintu,. In zvaná přednáška v rámci výuky, 27.3. 2023, Nitra. 2023.
  2. LEE, Lenka. Ekfráze jako klíč k rozluštění. In Performativita, narativita, deskriptivita. Plzeň, 25. - 26. 10. 2023. 2023.
  3. LEE, Lenka. Estetika flanérství : Muž davu i štatlař. In Transforum 28.3. 2023 Nitra. 2023.
  4. LEE, Lenka. Estetika flanérství : od Baudelaira po iPhone. In Filozofická setkání, Ústí nad Labem, 14.3. 2023. 2023.
  5. LEE, Lenka. Estetika každodennosti v květu mládí. Časopis pro kulturní dějiny KUDĚJ. Czechia: -, roč. 24, č. 1, s. 66-69. ISSN 1211-8109. 2023.
  6. LEE, Lenka. Novodobý kroj. In Hučko Pašteková, Michaela; Boszorád, Martin. KÁNONY : V SIETI KONTEXTOV INTERPRETÁCIÍ A REFERENČNÝCH RÁMCOV. 2023. vyd. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku. s. 162-167. ISBN 978-80-972624-5-7. 2023.
  7. LEE, Lenka. The aesthetics of flaneurism : The man of the crowd and the štatlař. In Vyžádaná přednáška na Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wroclaw, 20.4.2023, Polsko. 2023.
  8. LEE, Lenka. The aesthetics of flaneurism: From Baudelaire to iPhone. In vyžádaná přednáška v rámci výuky E. di Stefano, Palermo, 28.11. 2023. 2023.

  2022

  1. ŘEHULKOVÁ, Hana a Lenka LEE. Brněnští augustiniáni 19. století : úvahy o kráse a umění. 2022.
  2. LEE, Lenka. Everyday Aesthetics in Czech Republic. In Everyday Aesthetics : Future Perspectives for Research, Palermo, 23.6.2022. 2022.
  3. LEE, Lenka. Flanérství jako umění života. In Odlišnost(i) umění, Plzeň, 24. 5. 2022. 2022.
  4. LEE, Lenka. Flanérství jako umění života. In Odlišnost(i) umění. 2022.
  5. LEE, Lenka. Flâneur from South Moravia : An Appendix to ESPES 10(2). ESPES. The Slovak Journal of Aesthetics. Prešov, roč. 11, č. 1, s. 153-164. ISSN 1339-1119. doi:10.5281/zenodo.6658081. 2022.
  6. LEE, Lenka. Flaneurs. In Trans-Institutional Experiments and Collaboration : Everyday Aesthetics, Brno, 5.5.2022. 2022.
  7. LEE, Lenka. František Matouš Klácel a zdroje jeho utopických vizí. Studia philosophica. Brno, roč. 69, č. 1, s. 23-40. ISSN 1803-7445. doi:10.5817/SPh2022-1-3. 2022.
  8. LEE, Lenka. Novodobý kroj : folklór, nebo folklorismus? In Kánony (v sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov), Nitra, 20.10.2022. 2022.
  9. LEE, Lenka. První den zbytku života umění. ESPES. The Slovak Journal of Aesthetics. Prešov, roč. 11, č. 2, s. 92-95. ISSN 1339-1119. 2022.
  10. LEE, Lenka. Topics of Everyday Aesthetics in My Research. In EVERYDAY AESTHETICS: FUTURE PERSPECTIVES FOR RESEARCH. 2022.
  11. LEE, Lenka. Zahrádka ďáblova i boží : středověké bestiáře jako zdroje inspirace. In Vodník, hejkal a jiní, Nové Město na Moravě, 16. 9. 2022. 2022.

  2021

  1. LEE, Lenka. Nakonec to konec umění není. Časopis pro kulturní dějiny Kuděj. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie, roč. 22, č. 1, s. 73-76, 2021.
  2. LEE, Lenka. Reflexe krásy a umění brněnských augustiniánů. In Mezi Východem a Západem: Tradice středoevropského prostoru? 2021.

  2020

  1. LEE, Lenka. Po nebezpečných stezkách dvorných her. Slovo a smysl. Praha: Univerzita Karlova, roč. 17, č. 33, s. 293-297. ISSN 1214-7915. 2020.
  2. LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Pojmová periferie: poznámky k dynamice některých estetických kategorií. In Estetika centra a periférie. Centrum a periférie estetiky. Prvé vydanie. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku. s. 99-107. ISBN 978-80-972624-3-3. 2020.

  2019

  1. LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Drobné revoluce : streetartové umění v kulisách každodennosti. In Pašteková, Michaela; Brezňan, Peter. Umenie, estetika, politika. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku. s. 258-267. ISBN 978-80-972624-2-6. 2019.
  2. LEE, Lenka. New Beauty : Between Hipsters and Folklore. Popular Inquiry. roč. 2, č. 2, s. 43-52. ISSN 2489-6748. 2019.
  3. LEE, Lenka. New Beauty : Between Hipsters and Folklore. In The Place of Beauty in the Contemporary World, 27. - 29. 5. 2019, Espoo. 2019.
  4. LEE, Lenka. Nová éra Arts and Crafts v Brně po roce 2000. In Makky, Lukáš. Otázky a problémy perspektív umenia, respektíve „koncov umenia“ v estetických, umenovedných a filozofických teóriách. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. s. 180-188. ISBN 978-80-555-2313-2. 2019.
  5. LEE, Lenka. Nová éra Arts and Crafts v Brně po roce 2000. In Otázky a problémy perspektív umenia, respektíve „koncov umenia“ v estetických, umenovedných a filozofických teóriách, 17. - 19. 5. 2019, Vysoké Tatry. 2019.
  6. LEE, Lenka. Paskvil, nebo umění? Nový diletantismus jako zdroj unaveného publika. ESPES. Prešov: Society for Aesthetics in Slovakia, roč. 8, č. 1, s. 37-46. ISSN 1339-1119. 2019.
  7. LEE, Lenka. (recenze) ZAKARIA, F. (2017). Obrana liberálního vzdělání. Praha: Academia, 127 s. ESPES. roč. 8, č. 1, s. 59-61. ISSN 1339-1119. 2019.
  8. LEE, Lenka. The Geographical Paradox : A Map of a Labyrinth. In Philosophy and Cartography, Wroclaw, 4. - 8. 11. 2019. 2019.
  9. LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. The Periphery of Concepts : Notes on Dynamics of Some Aesthetic Categories. In Estetika centra a periférie. Centrum a periféria estetiky, 23.10.-25.10. 2019, Bratislava. 2019.

  2018

  1. KRAJTL, Ondřej a Lenka LEE. Drobné revoluce : streetartové umění v kulisách každodennosti. In Umenie, estetika, politika, 24. - 26. 10. 2018, Bratislava. 2018.
  2. KRAJTL, Ondřej a Lenka LEE. Estetika každodennosti : Postoj, distance a mediální gramotnost. In Michaela Paštéková, Marek Debnár. Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku. s. 244-252. ISBN 978-80-972624-1-9. 2018.

  2017

  1. LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Animal Monster as a Representation of Contemporary Culture. In The Human-Animal Line Interdisciplinary Approaches, Praha, 7.- 9. 2. 2017. 2017.
  2. LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Mediální gramotnost jako zdroj estetické zkušenosti. In Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Bratislava, 19. - 21. 9. 2017. 2017.
  3. LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Modely populární kultury, estetická funkce a Sherlock Holmes. In Pašteková, Michaela; Brezňan, Peter. Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty : aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku. s. 234-243. ISBN 978-80-972624-0-2. 2017.

  2016

  1. LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Andělská cesta : Od alegorie k ezokýči. In Šumění andělských křídel, Muzeum umění Olomouc, 8. 12. 2016, Olomouc. 2016.
  2. LEE, Lenka. Finnish Girls in London. Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, roč. 7, č. 1, s. Nestránkováno, 3 s. ISSN 1804-7246. 2016.
  3. LEE, Lenka. Pejskové se koušou aneb o sentimentu ke zvířatům. In Interdisciplinární kolokvium na téma Dětství, dětinskost a kýč, 15. 8. 2016, Pelhřimov. 2016.
  4. LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Televizní seriál, estetická funkce a modely populární kultury. In Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského, 12.-14. 10. 2016, Bratislava. 2016.

  2015

  1. SVOBODOVÁ, Lenka, Ondřej KRAJTL a Václav KŘÍŽEK. Nostalgický Vinnetou - O podobách nostalgie a melancholie v tuzemském komiksu. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, roč. 31, č. 9, s. 52-57. ISSN 1211-9938. 2015.
  2. KRAJTL, Ondřej a Lenka SVOBODOVÁ. Představení Semináře estetiky FF MU a současné směry výzkumu. In Budoucnost české estetiky, Olomouc, 16. září 2015. 2015.
  3. SVOBODOVÁ, Lenka a Ondřej KRAJTL. Ztělesnění národního stereotypu v evropském komiksu. In Konference Krása, krajina, příroda IX: Tělo, Praha, 12. listopadu 2015. 2015.

  2013

  1. SVOBODOVÁ, Lenka a Ondřej KRAJTL. Město jako organismus v české fantasy literatuře (v díle Miloše Urbana a Pavla Renčína). In Krása - Krajina - Příroda VII: Město a příroda, Praha. 2013.
  2. SVOBODOVÁ, Lenka. Umberto Eco hisperický. Host : literární měsíčník. Spolek přátel vydávání časopisu Host, XXIX, č. 9, s. 35-37. ISSN 1211-9938. 2013.

  2012

  1. SVOBODOVÁ, Lenka. Traktát De Amore ve světle dvorské kultury. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 110 s. Spisy FF MU v Brně ; 410. ISBN 978-80-210-5986-3. 2012.

  2011

  1. KRAJTL, Ondřej a Lenka SVOBODOVÁ. Těžké býti kozlem aneb Kozel jako oběť, kozel jako bůh. In Krása – krajina – příroda V: Krása a zvíře – Estetika, etika a zoologické zahrady, Praha. 2011.
  2. SVOBODOVÁ, Lenka. The Rhetoric of Seduction in the Treatise De Amore. In Madalina Diaconu and Miloš Ševčík. Aesthetics Revisited : Tradition and Perspectives in Austria and the Czech Republic. Neuveden: LIT VERLAG. s. 51-63. ISBN 978-3-643-90123-1. 2011.

  2010

  1. KRAJTL, Ondřej a Lenka SVOBODOVÁ. Vampire Consuming and Consumed. In Consumer Culture: between aesthetics, social distinction and ecological activism, Olomouc, 7-9 říjen 2010. 2010.

  2008

  1. SVOBODOVÁ, Lenka. Andreas Capellanus und die Formen der Liebe. In Laetae segetes iterum. Brno: Masarykova univerzita. s. 340-345. ISBN 978-80-210-4775-4. 2008.
  2. SVOBODOVÁ, Lenka. Die antike Tiersymbolik in der europäischen Literatur. In Care of the Soul, Quest for Virtue. Brno: CDK. s. 93-101. ISBN 978-80-7325-139-0. 2008.

  2006

  1. SVOBODOVÁ, Lenka. (rec.) Isidor ze Sevilly, Etymologiae XII. Přeložila a poznámkami opatřila Jana Fuksová, úvodní studie Jana Nechutová. Praha: OIKOYMENH 2004, 252 s. Auriga, XLVII,. Praha, XLVII, -, s. 127-131. ISSN 1211-3379. 2006.
  2. SVOBODOVÁ, Lenka. (rec.) Jeroným, Výbor z dopisů. Úvodní studie, překlad a poznámky Jiří Šubrt. Praha: OIKOYMENH 2006, 309 s. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, roč. 129, -, s. 430-432. ISSN 0024-4457. 2006.

  2004

  1. SVOBODOVÁ, Lenka. Exemplarius auctorum Mistra Klareta. www.iliteratura.cz. ISSN 1214-309X. 2004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 4. 2024 03:16