Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. TABORSKY, Milos, Josef KAUTZNER, Marian FEDORCO, Karol CURILA, Hanka WUNSCHOVA, Jan PYSZKO, Miroslav NOVÁK, Milan KOZÁK, Martin VALEK, Rostislav POLASEK, Patrik KEPRT, Milena KUBICKOVA, Jiri PLASEK, Vit GLOGER, Alan BULAVA, Vlastimil VANCURA, Tomas SKALA, Petr PARIZEK a Josef DANEK. Praktický průvodce Evropské asociace srdečního rytmu pro používání přímých perorálních antikoagulancií u pacientů s fibrilací síní, verze 2021.Překlad dokumentu připravený Českou kardiologickou společností. Cor et Vasa. PRAGUE 2: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2023, roč. 65, Supplement 1, s. 23-75. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2023.024.

  2022

  1. PUDOVÁ, Michaela, Tomáš ZATOČIL, Lumír KOC, Anna NEČASOVÁ, Daniela ŽÁKOVÁ, Petr JANKŮ, Romana GERYCHOVÁ, Milan KOZÁK a Petr KALA. Cor triatriatum sinistrum v těhotenství. Cor et vasa case report. Brno: Česká kardiologická společnost, z. s., 2022, roč. 2022, č. 2, s. 28-32. ISSN 2571-0648.
  2. TABORSKY, Milos, Josef KAUTZNER, Marian FEDORCO, Karol CURILA, Hanka WUNSCHOVA, Jan PYSZKO, Miroslav NOVÁK, Milan KOZÁK, Martin VALEK, Rostislav POLASEK, Patrik KEPRT, Milena KUBICKOVA, Jiri PLASEK, Vit GLOGER, Alan BULAVA, Vlastimil VANCURA, Tomas SKALA, Petr PARIZEK a Josef DANEK. Nositelná elektronika (wearables), telemedicína a umělá inteligence u arytmií a srdečního selhání: Zápis z kulatého stolu Evropské kardiologické společnosti na téma kardiovaskulární onemocnění. Překlad dokumentu připravený Českou kardiologickou společností. cor et Vasa. PRAGUE: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2022, roč. 64, č. 6, s. 645-656. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2022.123.

  2021

  1. KISS, David, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI a Petr KALA. Adekvátní a neadekvátní terapie u pacientů s implantabilním kardioverterem‑defibrilátorem. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 67, č. 7, s. 426-432. ISSN 0042-773X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/vnl.2021.111.
  2. TABORSKY, Milos, Josef KAUTZNER, Marian FEDORCO, Karol CURILA, Hanka WUNSCHOVA, Jan PYSZKO, Miroslav NOVÁK, Milan KOZÁK, Martin VALEK, Rostislav POLASEK, Patrik KEPRT, Milena KUBICKOVA, Jiri PLASEK, Vit GLOGER, Alan BULAVA, Vlastimil VANCURA a Tomas SKALA. Konsenzuální dokument expertů Evropské asociace srdečního rytmu (EHRA) a praktický průvodce po optimální technice implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů.Překlad dokumentu připravený Českou kardiologickou společností. cor et Vasa. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2021, roč. 63, č. 3, s. 396-416. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2021.083.

  2020

  1. POSPÍŠIL, David, Tomáš NOVOTNÝ, Jiří JARKOVSKÝ, Barbora FARKASOVÁ, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Petr KALA a Milan SEPŠI. Differences in right-to-left vs left-to-right interventricular conduction times in patients indicated to cardiac resynchronization therapy. PLoS One. San Francisco: Public Library Science, 2020, roč. 15, č. 2, s. 1-8. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0228731.
  2. TABORSKY, Miloš, Josef KAUTZNER, Petr NEUZIL, Marián FEDORCO, Hanka WUNSCHOVA, Lucie SEDIVA, Jan PYSZKO, Tomáš SKALA, Jan LATAL, Miroslav NOVÁK, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Vít GLOGER, David BRECKA a Milan KOLAR. Mezinárodní konsenzus European Heart Rhythm Association (EHRA) o tom, jak předcházet infekcím implantabilních elektronických srdečních zařízení, diagnostikovat a léčit je. Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností. Cor et Vasa. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020, roč. 62, č. 3, s. 281-307. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2020.059.

  2019

  1. ŠIPULA, David, Milan KOZÁK, Jaroslav SIPULA, Miroslav HOMZA a Jiri PLASEK. Cardiac strains as a tool for optimization of cardiac resynchronization therapy in non-responders: a pilot study. Open Medicine. Warsaw: Walter De Gruyter, 2019, roč. 14, č. 1, s. 945-952. ISSN 2391-5463. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/med-2019-0111.
  2. HOMZA, Miroslav, Ondrej MACHACZKA, Martin PORZER, Milan KOZÁK, Jiri PLASEK a David SIPULA. Comparison of different methods of ABI acquisition for detection of peripheral artery disease in diabetic patients. Biomedical papers. Olomouc: Palacky University, 2019, roč. 163, č. 3, s. 227-232. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2018.046.

  2018

  1. HOMZA, M., O. MACHACZKA, M. PORZER, Milan KOZÁK, J. PLASEK a D. SIPULA. Ankle-brachial index in diabetic patients - which upper cut-off value is to be used? Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. BRATISLAVA: Univerzita Komenského, 2018, roč. 119, č. 12, s. 793-797. ISSN 0006-9248. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/BLL_2018_145.

  2017

  1. SEPŠI, Milan, David POSPÍŠIL a Milan KOZÁK. Elektrokardiogram a kardiostimulace. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 19, č. 2, s. 132-137. ISSN 1212-4540.
  2. POSPÍŠIL, David, Milan SEPŠI a Milan KOZÁK. Ischemie a infarkt myokardu při poruchách nitrokomorového vedení na elektrokardiogramu. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 19, č. 4, s. 251-260. ISSN 1212-4540.

  2015

  1. RICCI, R.P., G.L. BOTTO, J.M. BENEZET, J.C. NIELSEN, L. DE ROY, O. PIOT, A. QUESADA, R. QUAGLIONE, D. VACCARI, L. MANGONI, A. GRAMMATICO a Milan KOZÁK. Association between ventricular pacing and persistent atrial fibrillation in patients indicated to elective pacemaker replacement: Results of the Prefer for Elective Replacement MVP (PreFER MVP) randomized study. Heart Rhythm. USA: Elsevier Science, 2015, roč. 12, č. 11, s. 2239-2246. ISSN 1547-5271. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.hrthm.2015.06.041.

  2014

  1. BOTTO, Giovanni L., Renato P. RICCI, Juan M. BENEZET, Jens Cosedis NIELSEN, Luc DE ROY, Olivier PIOT, Aurelio QUESADA, Raffaele QUAGLIONE, Diego VACCARI, Claudio GARUTTI, Lidwien VAINER a Milan KOZÁK. Managed ventricular pacing compared with conventional dual-chamber pacing for elective replacement in chronically paced patients: Results of the Prefer for Elective Replacement Managed Ventricular Pacing randomized study. Heart Rhythm. New York: Elsevier Science, 2014, roč. 11, č. 6, s. 992-1000. ISSN 1547-5271. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.hrthm.2014.03.011.

  2013

  1. SEPŠI, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Marek ŠEBO, Martin POLOCZEK, Jiří JARKOVSKÝ, Lukáš RYBKA, Lenka KUBKOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Optimization of cardiac resynchronization therapy in non-responders. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, 2013, roč. 55, č. 6, s. 387-395. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2013.07.002.

  2012

  1. KŘIVAN, Lubomír, Bronislav ČAPEK, Petr LOKAJ, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Lucie BUREŠOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Impact of Microvolt T-wave Alternans on Malignant Arrhythmia Occurrence and Mortality in Patients with Congestive Heart Failure: Single-Centre Study. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MEDICINE. 2012, roč. 2, č. 2, s. 110-115. ISSN 2042-4884. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5083/ejcm.20424884.82.
  2. ANDRŠOVÁ, Irena, Tomáš NOVOTNÝ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, D. KUDEROVÁ, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK, M. KŘIVAN, Renata GAILLYOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Mutation analysis of RyR2 gene in patients after arrhythmic storm. Cor et Vasa. Praha: Medical Tribune CZ, 2012, roč. 54, č. 2, s. E84-E87, 4 s. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2012.03.003.
  3. ŠIPULA, David a Milan KOZÁK. Soubor pacientů s persistující levostrannou horní dutou žílou podstupující implantaci kardiostimulátorů. In XX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2012.

  2011

  1. NOVOTNY, Tomas, Jitka KADLECOVA, Martina RAUDENSKÁ, Alexandra BITTNEROVÁ, Irena ANDRŠOVÁ, Alena FLORIANOVA, Anna VAŠKŮ, Petr NEUGEBAUER, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Lubomír KŘIVAN, Renata GAILLYOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Mutation Analysis Ion Channel Genes Ventricular Fibrillation Survivors with Coronary Artery Disease. PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY. MALDEN: WILEY-BLACKWELL, 2011, roč. 34, č. 6, s. 742-749. ISSN 0147-8389. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1540-8159.2011.03045.x.

  2010

  1. KŘIVAN, Lubomír, Petr LOKAJ, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Pavel TRČKA, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Alternativní metody měření mikrovolt alternans T-vlny u pacientů s dysfunkcí levé srdeční komory. Časopis lékařů českých. 2010, roč. 149, č. 9, s. 423-428. ISSN 0008-7335.
  2. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Petr LOKAJ a Jindřich ŠPINAR. Analýza a srovnání souborů nositelů implantabilního kardioverteru-defibrilátoru v primární a sekundární prevenci. Vnitřní lékařství. 2010, roč. 56, č. 2, s. 99-105, 6 s. ISSN 0042-773X.
  3. NOVOTNÝ, Tomáš, Jitka KADLECOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Alexandra BITTNEROVÁ, Irena ANDRŠOVÁ, Alena FLORIÁNOVÁ, Anna VAŠKŮ, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Lubomír KŘIVAN, Renata GAILLYOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Mutation analysis of ion channel genes in ventricular fibrillation survivors with coronary artery disease. 2010. ISSN 1547-5271.
  4. LOKAJ, Petr, Lubomír KŘIVAN a Milan KOZÁK. Use of microvolt T-wave alternans in predicting occurrence of malignant arrhythmias in patients eith left ventricular dysfunction. In Cardiostim 2010. 2010.
  5. LOKAJ, Petr, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI a Jindřich ŠPINAR. Využití měření mikrovolt alternans T vlny v predikci rizika výskytu maligní arytmie u pacientů s dysfunkcí levé srdeční komory. Slovenská kardiológia. 2010, roč. 19, č. 6, s. 467-473.
  6. LOKAJ, Petr, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI a Jindřich ŠPINAR. Využití měření mikrovolt alternans T vlny v predikci výskytu maligní arytmie u pacientů s dysfunkcí levé komory. Kardiológia. 2010, roč. 19, č. 6, s. 467-473.

  2009

  1. KŘIVAN, Lubomír, Petr LOKAJ, Milan KOZÁK, Pavel TRČKA, Milan SEPŠI, Lukáš RYBKA, Jitka VLAŠÍNOVÁ, J. NOVÁČKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Měření absolutní hodnoty Mikrovolt T wave alternans u pacientů s dysfunkcí levé komory a jeho korelace s rizikovými znaky v predikci náhlé srdeční smrti. Intervenční a akutní kardiologie. 2009, roč. 8, suppl.A, s. 14.
  2. KOZÁK, Milan. Náhlá srdeční smrt. Interní medicína. 2009, roč. 11, č. 5, s. 211-214.
  3. KOZÁK, Milan. Náhlá srdeční smrt - prevence a léčba. Universita. 2009, č. 4, s. 22-29.

  2008

  1. KOZÁK, Milan. Elektrokardiografie. In Špinar J. a kol.: Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha: Grada Publishing, 2008, s. 187-196.
  2. KOZÁK, Milan. ICD v terapii synkopy. In X. Kardioden nemocnice Podlesí, Třinec. 2008.
  3. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Pavel PILER a Milan SEPŠI. Infekční endokarditida na elektrodovém systému. Interv Akut Kardiol. 2008, roč. 1, suppl.A, s. 13.
  4. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN a Milan SEPŠI. Komplikace v oblasti kapsy kardiostimulátoru. Časopis lékařů českých. 2008, roč. 147, s. 102-105.
  5. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN a Milan SEPŠI. Komplikace v oblasti kapsy kardiostimulátoru. Časopis lékařů českých. 2008, roč. 147, -, 4 s. ISSN 0008-7335.
  6. QUESADA, A., G. BOTTO, A. ERDOGAN a Milan KOZÁK. Managed ventricular pacing vs. Conventional dual-chamber pacieng of elective replacements:PreFER MVP study: clinical background rationale and design. EUROPACE. 2008, roč. 10, -, 6 s. ISSN 1099-5129.
  7. NOVOTNÝ, Tomáš, A. BITTNEROVÁ, A. FLORIÁNOVÁ, D. KUDEROVÁ, Irena DOHNALOVÁ, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Renata GAILLYOVÁ, M. RAUDENSKÁ, Anna VAŠKŮ, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. Mutation analysis of ion channel genes in sudden death survivors - a pilot study. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione. 2008, roč. 11, č. 4, s. 40.
  8. KOZÁK, Milan. Pacient po implantaci ICD. In XVI. Výroční sjezd ČKS, Brno. 2008.
  9. TOMAN, Ondřej, Martin FIALA, Růžena LÁBROVÁ, Milan KOZÁK, J. NOVÁČKOVÁ, L. RYBKA a Jindřich ŠPINAR. Radiofrekvenční katetrové ablace v hloubi koronárního sinu a ve velké srdeční žíle,. Interv Akut Kadiol. 2008, roč. 1, suppl.A, s. 25.
  10. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Milan SEPŠI. Right ventricular perforation with an ICD defibrillation lead managed by surgical revision and epicardial leads. Pacing and clinical electrophysiology. 2008, roč. 31, č. 1, s. 3-6. ISSN 0147-8389.
  11. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Milan SEPŠI. Right ventricular perforation with an ICD defibrillation lead managed by surgical revision and epicardial leads - case report. PACE. 2008, roč. 31, č. 1, 5 s. ISSN 0147-8389.
  12. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Dana KUDEROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Sledování pacientů s primárně preventivní implantací ICD. Interv Akut Kardiol. 2008, roč. 7, č. 1, s. 13.
  13. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Pavel TRČKA. Vliv vazebného intervalu spontánní komorové extrasystoly na hodnotu turbulence srdečního rytmu. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 9, s. 803-809.
  14. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI, Pavel TRČKA a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Vliv vazebného intervalu spontánní komorové extrasystoly na hodnoty tubulence srdečního rytmu. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 9, 5 s. ISSN 0042-773X.

  2007

  1. SEPŠI, Milan, Katarína MÚČKOVÁ, M. ŠINDLER, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Aetiology of death among patients with electronic medical devices. Europace. 2007, roč. 9, suppl.3, s. 29. ISSN 1099-5129.
  2. SEPŠI, Milan, Katarína MÚČKOVÁ, Martin ŠINDLER, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Aetiology of death among patients with electronic medical devices. In Europace Supplements. 9. vyd. 2007.
  3. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI, Pavel TRČKA a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Analýza vlivu circadiánního rytmu na turbulenci srdeční frekvence ve skupinách pacientů bez organického onemocnění srdce a s poinfarktovou dysfunkcí levé srdeční komory. Cardiol. 2007, roč. 16, č. 5, s. 196-204. ISSN 1210-0048.
  4. TRČKA, Pavel, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Lubomír KŘIVAN a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Analýza vlivu cirkadiánního rytmu na turbulenci srdeční frekvence u pacientů bez průkazu organického onemocnění srdce. Vnitřní lékařství. 2007, roč. 53, č. 10, s. 1071-1076. ISSN 0042-773X.
  5. SEPŠI, Milan, Milan KOZÁK, Pavel TRČKA, Lubomír KŘIVAN a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Analýza vlivu cirkadiánního rytmu na turbulenci srdeční frekvence u pacientů s poinfarktovou dysfunkcí levé srdeční komory. Časopis Lékařů Českých. 2007, roč. 146, č. 2, s. 712-717. ISSN 1210-7832.
  6. SEPŠI, Milan, Pavel TRČKA, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a M. KÝR. Circadian variability of heart rate turbulence. In Sborník abstrakt - 12th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. 2007, s. 105.
  7. SEPŠI, Milan, Pavel TRČKA, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ a M. KÝR. Cirkadiánní variabilita turbulence srdečního rytmu u pacientů po infarktu myokardu. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. 102. ISSN 0010-8650.
  8. TRČKA, Pavel, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, M. KÝR a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Cirkadiánní vlivy na turbulenci srdečního rytmu. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, suppl.4, s. 125. ISSN 0010-8650.
  9. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Implantabilní kardiovertory-defibrilátory. In Kardiologie. Praha: Grada, 2007, s. 330-332. 3.přepracované vydání. ISBN 978-80-247-1385-4.
  10. KOZÁK, Milan. Jak žít s implantabilním kardiovertorem-defibrilátorem. In Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 2007, s. 120. 2. přepracované vydání. ISBN 978-80-7262-496-6.
  11. SEPŠI, Milan, Milan KOZÁK a Lubomír KŘIVAN. Je možné perforaci pravé srdeční komory při implantaci ICD řešit konzervativně? Kardiologická revue. 2007, roč. 9, č. 1, s. 40-44. ISSN 1801-8653.
  12. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Kardiovaskulární terapie - Implantabilní kardiovertery defibrilátory. In Štejfa M.: Kardiologie. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 330-332.
  13. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Kardiovaskulární terapie - Srdeční resynchronizační terapie. In Štejfa M. a kol: Kardiologie. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 332-333.
  14. KOZÁK, Milan. Supraventrikulární tachyarytmie u sportovců. Kardiol Rev. 2007, roč. 9, č. 9, s. 28-31. ISSN 1801-8653.
  15. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Tachykardie se širokými komplexy QRS. In Kardiologie. Praha: Grada, 2007, s. 583-590. 3.přepracované vydání. ISBN 978-80-247-1385-4.
  16. TOMAN, Ondřej, Martin FIALA, Růžena LÁBROVÁ, Milan KOZÁK, J. NOVÁČKOVÁ, Lukáš RYBKA a Jindřich ŠPINAR. Utilisation of multi-polar mapping catheter Mesh Mapper in isolation of pulmonary veins. Bratisl Lék Listy. 2007, roč. 108, č. 1, s. 50. ISSN 1336-0345.
  17. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Vedoucí příznak: arytmie, palpitace - Tachykardie se širokými komplexy QRS. In Štejfa M. a kol.: Kardiologie. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 583-590.
  18. SEPŠI, Milan, Martin ŠINDLER, Katarína MÚČKOVÁ, Milan KOZÁK a Lubomír KŘIVAN. Vliv přítomnosti stimulační elektrody na endovazální a endomyokardiální srdeční struktury. In Supplementum Cor Vasa. 49. vyd. 2007, s. 101.
  19. SEPŠI, Milan, M. ŠINDLER, Katarína MÚČKOVÁ, Milan KOZÁK a Lubomír KŘIVAN. Vliv přítomnosti stimulační elektrody na endovazální a endomyokardiální srdeční struktury. Cor et Vasa. 2007, roč. 2007, č. 49, s. 4-104. ISSN 0010-8650.

  2006

  1. SEPŠI, Milan, M ŠINDLER, Katarína MÚČKOVÁ, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Analýza souboru nemocných léčených implantabilními přístroji post mortem - design studie. Intervenční a akutní kardiologie. 2006, roč. 5, suppl. A, s. 28. ISSN 1213-807X.
  2. SEPŠI, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, M ŠINDLER a Katarína MÚČKOVÁ. Implantabilní kardioverter-defibrilátor a incesantní komorové tachykardie jako příčina smrti? Kazuistika. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4, s. 100.
  3. SEPŠI, Milan, Lubomír KŘIVAN a Milan KOZÁK. Srovnání parametrů rizikové stratifikace náhlé srdeční smrti u pacientů v časném poinfarktovém období a s odstupem 4 týdnů. Intervenční a akutní kardiologie. 2006, roč. 5, suppl. A,, s. 28. ISSN 1213-807X.

  2005

  1. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN a Milan SEPŠI. Epidemiologická analýza indikačních diagnóz u pacientů léčených trvalou kardiostimulací. In Sborník abstrakt - 3. slovenské a české sympozium o arytmiích a kardiostimulaci. 2005.
  2. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Pavel TRČKA, L. DOSTÁLOVÁ, A. SVOBODNÍK a Jindřich ŠPINAR. Heart rate turbulence in risk stratification of sudden cardiac death in myocardial infarction survivors - prospective study. Europace. 2005, roč. 7, suppl. 1, s. 60-60.
  3. SEPŠI, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Pavel TRČKA, Jindřich ŠPINAR a L. DOSTÁLOVÁ. Nový neinvazivní znak rizika NSS - "turbulence timing". In Sborník abstrakt 3. slovenského a českého sympozia o arytmiích a kardiostimulaci. Piešťany, Slovensko, 2005.
  4. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Rizikové faktory ovlivňující přežívání pacientů s implantabilními kardiovertery-defibrilátory. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 11, s. 1021-1026.
  5. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, P. LOKAJ, Nataša HONZÍKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Srovnání výskytu neinvazivních rizikových znaků náhlé srdeční smrti u nemocných léčených trombolýzou a přímou angioplastikou infarktové tepny. Časopis lékařů českých. 2005, roč. 144, č. 8, s. 546-548. ISSN 0008-7335.
  6. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, A. SVOBODNÍK a Jindřich ŠPINAR. Treatment of arrhythmic storm in implantable defibrillator patients. Med Sci Monit. 2005, roč. 11, č. 9, s. CR426-429, 4 s.
  7. KŘIVAN, Lubomír, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK, pavel TRČKA, A. SVOBODNÍK, L. DOSTÁLOVÁ a J. ŠPINAR. Turbulence srdečního rytmu ve stratifikaci rizika náhlé srdeční smrti u pacientů po infarktu myokardu. In Sborník abstrakt - 3. slovenské a české sympozium o arytmiích a kardiostimulaci. 2005.
  8. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Pavel TRČKA, Adam SVOBODNÍK, Ludmila DOSTÁLOVÁ, P. LOKAJ a Jindřich ŠPINAR. Využití turbulence srdečního rytmu v rizikové stratifikaci nemocných po prodělaném infarktu myokardu. Cardiology. 2005, roč. 14, č. 5, s. 219-224. ISSN 1336-2429.

  2004

  1. KŘIVAN, Lubomír, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK, P. TRČKA a Jindřich ŠPINAR. Autonomní index ve stratifikaci rizika náhlé srdeční smrti. Vnitřní lékařství. 2004, roč. 50, S1, s. S128, 1 s.
  2. KOZÁK, Milan. Člen výboru PS pro arytmie a trvalou kardiostimulaci ČKS. 2004.
  3. KOZÁK, Milan. Defibrilátory - konec náhlé srdeční smrti? Vnitřní lékařství. 2004, roč. 50, S1, s. S63-67, 5 s.
  4. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN a Milan SEPŠI. Dlouhodobé přežívání pacientů s implantabilními kardiovertory-defibrilátory. Interv Akut Kardiol. 2004, roč. 3, suppl.A, s. 18. ISSN 1213-807X.
  5. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Endothelin-1 gene polymorphism in patients with malignant arrhythmias. J Cardiovasc Pharmacol. New York : Raven Press.: Lippincott Williams & Wilkins, 2004, roč. 44, Supp.1, s. S92-S95, 4 s. ISSN 0160-2446.
  6. KOZÁK, Milan. Fyziologická kardiostimulace. Vnitřní lékařství. 2004, roč. 50, č. 4, s. 261-624, 5 s.
  7. KŘIVAN, Lubomír, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK, Pavel TRČKA, T. VACEK a Bořivoj SEMRÁD. Index autonomního působení v predikci rizika náhlé srdeční smrti-prospektivní studie. Interv Akut Kardiol. 2004, roč. 3, suppl.A, s. 18. ISSN 1213-807X.
  8. KŘIVAN, Lubomír, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Specific complications of ICD therapy. Bratislavské Lékařské Listy. 2004, roč. 105, č. 4, s. 161.
  9. TOMAN, Ondřej, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Růžena LÁBROVÁ, Milan SEPŠI a Tomáš NOVOTNÝ. Spektrum pacientů indikovaných k elektrofyziologickému vyšetření. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, S4, s. 97.
  10. SEPŠI, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Pavel TRČKA, T VACEK a Bořivoj SEMRÁD. Srovnání turbulence srdečního rytmu u spontánních a vyvolaných síňových a komorových extrasystol. Interv Akut Kardiol. 2004, roč. 3, suppl.A, s. 22. ISSN 1213-807X.
  11. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN a Milan SEPŠI. Ukazatelé dlouhodobého přežívání u pacientů s implantabilními kardiovertory-defibrilátory. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, S4, s. 42.
  12. KŘIVAN, Lubomír, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK, Pavel TRČKA a Jindřich ŠPINAR. Využití turbulence srdečního rytmu v neinvazivní stratifikaci rizika náhlé srdeční smrti. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, S4, s. 46.

  2003

  1. TRČKA, Pavel, Milan KOZÁK a Milan SEPŠI. Alternans T vlny v predikci rizika náhlé srdeční smrti. Cardiology. 2003, roč. 12, č. 1, s. 15A-16A, 2 s.
  2. KOZÁK, Milan. Aplikace chronobiologických poznatků v terapii kardiovaskulárních chorob. 2003.
  3. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Circadian variations in the occurence fo ventricular tachyarrhythmias in patients with implantable cardioverter defibrillators. PACE. 2003, roč. 26, s. 731-735. ISSN 0147-8389.
  4. KOZÁK, Milan. Cirkadiánní rytmy kardiovaskulárních onemocnění - ischemická choroba srdeční. Vnitřní lékařství. 2003, roč. 49, č. 4, s. 302-307.
  5. KOZÁK, Milan. Cirkadiánní rytmy u kardiovaskulárních onemocnění - arytmie. Vnitřní lékařství. 2003, roč. 49, č. 4, s. 297-301.
  6. VYSOČANOVÁ, Petra, Milan KOZÁK a Lubomír KŘIVAN. Etiologie a léčba maligních komorových arytmií u mladých nemocných. Cor et Vasa. 2003, roč. 45, č. 4, s. 110.
  7. KOZÁK, Milan. Nestabilní angína pectoris - strategie terapeutického postupu. Vnitřní lékařství. 2003, roč. 49, č. 9.
  8. KOZÁK, Milan. Nestabilní angína pectoris - strategie terapeutického postupu. Vnitřní lékařství. 2003, roč. 49, č. 8, s. 585-586.
  9. SEPŠI, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Bořivoj SEMRÁD a T VACEK. První zkušenosti s měřením turbulence srdečního rytmu u pacientgů po infarktu myokardu. Cor et Vasa. 2003, roč. 45, č. 4, s. 80.
  10. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Milan SEPŠI. Sledování souboru nemocných s implantabilním kardiovertorem-defibrilátorem 1994-2002: Co by měl vědět každý internista. Cor et Vasa. 2003, roč. 45, č. 4, s. 52.
  11. SEPŠI, Milan, Milan KOZÁK a Lubomír KŘIVAN. Zavedení nového znaku - turbulence srdečního rytmu v rizikové stratifikaci náhlé srdeční smrti u pacientů po infarktu myokardu. Cardiology. 2003, roč. 12, č. 1, s. 13A-14A, 2 s.

  2002

  1. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Endothelin-1 gene polymorphism in the identification of patients at risk for malignant ventricular arrhythmia. Medical Science Monitor (International Medical Journal of Experimental and Clinical Research). USA: International Scientific Literature, Inc, 2002, roč. 8, č. 5, s. 164-167. ISSN 1234-1010.
  2. KONEČNÁ, Petra, Růžena LÁBROVÁ, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Factors Affecting Succes of Transoesophageal Cardioversion of Common Atrial Flutter. Europace. 2002, roč. 3, s. A162, 1 s.
  3. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Follow up of ICD patients - sudden cardiac death survivors - with no structural heart disease. In Abstract 10th Alpe Adria Cardiology meeting - April 2002. Vienna, 2002, s. 53.
  4. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Long term follow up fo ICD patients sudden cardiac death survivors with "healthy heart". In Europace suppl. Nice, 2002, s. A25, 1 s.
  5. KOZÁK, Milan, Milan SEPŠI, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Perzistující levostranná vena cava superior u pacientů podstupujících implantaci kardiostimulátoru nebo kardiovertoru-defibrilátoru. Cardiol. 2002, roč. 4, č. 11, s. 259-263. ISSN 1210-0048.
  6. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Statistic comparison of ICD patients with and without arrhythmic storm. In Abstracta 10th Alpe Adria Cardiology meeting. Vienna, 2002, s. 43.

  2001

  1. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Arrhythmic storm in ICD patients. Current therapeutic problem, methods and treatment. Europace Suppl. A. Italy, Rome, 2001, č. 2, s. A68. ISSN 1099-6044.
  2. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Can we predict the hemodynamical effect of malignant arrhythmias from the endothelin-1 gene polymorphism? In Proceedings "Europace 2001". Bologna, Italy: ed. by P.E. Bloch Thomsen, Monduzzi Editore, 2001, s. 49-54.
  3. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Bořivoj SEMRÁD, Anna VAŠKŮ a Jiří VÁCHA. Can we predict the hemodynamical effect of malignant arrhythmias from the endothelin-1 gene polymorphism? Europace (European Pacing, Arrhythmias and Cardiac Electrophysiology. Kent, United Kingdom: Harcourt Publishers Ltd., 2001, roč. 2, Suppl. B, s. B9, 1 s. ISSN 1099-6044.
  4. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Circadian and circannual variations of occurence of ventricular tachy-arrhythmias detected by implantable cardioverter-defibrillators (ICD). Europace suppl. A. Italy, Rome, 2001, č. 2, s. A2, 1 s. ISSN 1099-6044.
  5. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Dlouhodobé sledování pacientů se zdravým srdcem po prodělané oběhové zástavě. In Sborník abstrakt. ČR, Olomouc, 2001, s. 25.
  6. KONEČNÁ, Petra, Růžena LÁBROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Farmakoterapie u pacientů s kardioinhibičním typem vasovagální synkopy. In Sborník abstrakt. Olomouc, ČR, 2001, s. 20.
  7. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Identification of risk factors for an electric storm in the group of ICD patients. Europace suppl. A. Italy, Rome, 2001, č. 2, s. A3. ISSN 1099-6044.
  8. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN a Bořivoj SEMRÁD. Implantabilní kardiovertory-defibrilátory v prevenci náhlé srdeční smrti. Vnitřní lékařství. Praha, ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 47, č. 6, s. 361-369. ISSN 0042-773X.
  9. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Long-term clinical experience of management of patients with implantable cardioverter-deribrillators (ICD). Europace suppl. A. Italy, Rome, 2001, č. 2, s. A3. ISSN 1099-6044.
  10. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Lze předpovídat arytmickou bouři? Statistické srovnání skupiny nositelů ICD s proběhlou arytmickou bouří a bez elektrické nestability. Cardiologia. Bratislava, SR: Slovenská kardiologická společnost, 2001, roč. 10, č. 5, s. 238-242. ISSN 1210-0048.
  11. KOZÁK, Milan. Náhlá srdeční smrt - problém současné kardiologie. Vnitřní lékařství. ČR, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 47, č. 9, s. 634-641. ISSN 0042-773X.
  12. SEPŠI, Milan, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN a Bořivoj SEMRÁD. Postavení jícnové stimulace síní v diagnostice arytmií. In Sborník abstrakt. Olomouc, ČR, 2001, s. 21.
  13. KONEČNÁ, Petra, Růžena LÁBROVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Využití ultrazvuku v trojrozměrném mapování během radiofrekvenční ablace (systém Cardiac Pathways). In Sborník abstrakt. Olomouc, 2001, s. 10.
  14. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Vztah mezi genovým polymorfismem pro endothelin-1 a hemodynamickým vlivem maligních komorových arytmií u pacientů s ICD. In Sborník abstrakt. Olomouc, ČR, 2001, s. 27.

  2000

  1. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Circadian and circannual variations of occurence of ventricular tachyarrhythmias detected by implantable cardioverter-defibrillators (ICD). In Abstract book of 8th Alpe Adria Cardiology meeting. první. Portorož, Slovenia, 2000, s. P 83, 1 s.
  2. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN a Bořivoj SEMRÁD. Cirkadiánní a sezónní variace výskytu komorových tachyarytmií detekovaných kardiovertory-defibrilátory (ICD). Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2000, roč. 42, suppl.č.4, s. 36-37. ISSN 0010-8650.
  3. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Long-term clinical experience of management of patients with implantable cardiovertor-defibrillators (ICD). In Abstract book fo 8th Alpe Adria Cardiology meeting. první. Portorož, Slovenia: Slovenian Society of Cardiology, 2000, s. P 84, 1 s.
  4. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Lze předpovídat arytmické bouře? Srovnání nemocných s ICD s výskytem a bez výskytu arytmické bouře. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2000, roč. 42, suppl.č.4, s. 38. ISSN 0010-8650.
  5. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Prediction of an arrhythmic storm, a comparison of ICD patients with and without arrythmic instability. In Abstract book of 8th Alpe Adria Cardiology meeting, Portorož. první. Slovenia: Slovenian Society of Cardiology, 2000, s. O 74, 1 s.
  6. IZAKOVICOVA HOLLA, Lydie, Milan KOZÁK, Anna VAŠKŮ, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Preliminary report: Endothelin-1 gene polymorphism in malignant ventricular arrhythmias. Atherosclerosis. Elsevier, 2000, roč. 151, č. 1, s. 129. ISSN 0021-9150.
  7. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Six year clinical experience of management of patients with the implantable cardiovertos-defibrillators (ICD). Europace. Francie: W.B. Saunders, 2000, roč. 1, suppl.D, s. D 173, 1 s. ISSN 1099-6044.
  8. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. The treatment of arrhythmic storm in the group of ICD patients. Europace. Nice, France: A Harcourt Health Sciences Company, 2000, roč. 1, Suppl. D, s. D153, 1 s. ISSN 1099-6044.
  9. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. The treatment of arrhythmic storm in the group of ICD patients. Europace. Francie: W.B. Saunders, 2000, roč. 1, suppl. D, s. D 153, 1 s. ISSN 1099-6044.

  1999

  1. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN a Bořivoj SEMRÁD. Cirkadiánní a sezónní variace výskytu komorových tachyarytmií detekovaných kardiovertory-defibrilátory (ICD). In Sborník abstrakt VI. Českého sympózia o arytmiích a kardiostimulaci. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1999, s. L 25, 1 s.
  2. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Dlouhodobé sledování pacientů s implantabilními kardiovertory-defibrilátory (ICD). Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, suppl. č.4, s. 33. ISSN 0010-8650.
  3. KOZÁK, Milan a Bořivoj SEMRÁD. Dysrytmie ve vyšším věku. In Sborník abstrakt Brněnského geriatrického dne. první. Česká republika: FN Brno-Bohunice, 1999, s. 14.
  4. NOVOTNÝ, Tomáš, Roman DVOŘÁK, Růžena LÁBROVÁ, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Elektrická programovaná stimulace komor prováděná prostřednictvím trvalého kardiostimulačního systému-neivazivní metoda v arytmologii. Časopis lékařů českých. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 138, č. 16, s. 495-496. ISSN 0008-7335.
  5. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Five year clinical experience of management of patients with implantable cardioverter-defibrillators. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, suppl.č.5, s. K 151, 1 s. ISSN 0010-8650.
  6. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Inappropriate therapy and inappropriate therapis reduction in follow up of ICD patients. Mediterranean Journal of Pacing and Electrophysiology. Tunis: Society of Pacing and Electrophysiology, 1999, roč. 1, č. 3, s. 213.
  7. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Inaproppriate therapy reduction in the group of ICD patients. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, suppl.č.5, s. K 153, 1 s. ISSN 0010-8650.
  8. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Komplikace při implantaci a dlouhodobém sledování skupiny pacientů s ICD. Cardiology. Slovenská republika: Slovenská kardiologická společnost, 1999, roč. 8, č. 2, s. 59-64. ISSN 1210-0048.
  9. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Long term follow up of patients with implantable cardioverter-defibrillators. Mediterranean Journal of Pacing and Electrophysiology. Tunis: Mediterranean Society of Pacing and El., 1999, roč. 1, č. 3, s. 215.
  10. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Long-term survival of patients with implantable cardiovertor-defibrillators (ICD). Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, suppl.č.5, s. K 151, 1 s. ISSN 0010-8650.
  11. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Bořivoj SEMRÁD a Jiří SCHILDBERGER. Lze infekci elektrody kardio-defibrilačního systému léčit konzervativně? Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, č. 5, s. 252-254. ISSN 0010-8650.
  12. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Optimální nastavení morfologické diskriminace u nemocných s implantabilním kardiovertorem defibrilátorem pomocí jícnové stimulace, zátěžového a farmakologického testu. In Sborník abstrakt VI. Českého sympózia o arytmiích a kardiostimulaci. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1999, s. L 24, 1 s.
  13. NOVOTNÝ, Tomáš, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Palpitace jako příznak pacemakerového syndromu u pacientů s dvoudutinovým kardiostimulátorem. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, suppl. č.4, s. 43. ISSN 0010-8650.
  14. NOVOTNÝ, Tomáš, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Palpitations analysis in sick sinus syndrome patients treated with pacemaker with auto mode switching. Mediterranean Journal of Pacing and Electrophysiology. Tunis: Mediterranean Society of Pacing and El., 1999, roč. 1, č. 3, s. 218.
  15. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Redukce nevhodné terapie u skupiny nemocných s implantabilním kardiovertorem-defibrilátorem. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, č. 4, s. 33. ISSN 010-8650.
  16. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Terapie implantabilními kardiovertory-defibrilátory, dlouhodobé sledování souboru pacientů. In Sborník abstrakt VI. Českého sympózia o arytmiích a kardiostimulaci. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1999, s. L 5, 1 s.
  17. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. The comparison of real long-term mortality and estimated mortality of patients with implantable cardioverter-defibrillators (ICD). Mediterranean Journal of Pacing and Electrophysiology. Tunis: Mediterranean Society of Pacing and El., 1999, roč. 1, č. 3, s. 213.
  18. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. The treatment of ICD patients with an arrhythmic storm. Mediterranean Journal of Pacing and Electropyhsiology. Tunis: Socienty of Pacing and Electrophysiology, 1999, roč. 1, č. 3, s. 216.
  19. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. The treatment of ICD patients with an arrhythmic storm. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, suppl.č.5, s. K 152, 1 s. ISSN 0010-8650.
  20. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Využití VVI stimulace k překlenutí období "arytmické bouře" u pacientů s implantabilním kardioverterem-defibrilátorem. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, č. 2, s. 112-115. ISSN 0010-8650.

  1998

  1. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Analysis of therapy in patients with the implantable cardioverter-defibrillator. Cardiology. Slovensko: Slovenská kardiologická společnost, 1998, roč. 7, supplement, s. 20A, 1 s. ISSN 1210-0048.
  2. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN a Bořivoj SEMRÁD. Analýza ICD terapií u pacientů s implantabilním kardiovertorem-defibrilátorem. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1998, roč. 40, č. 5, s. 228-231. ISSN 0010-8650.
  3. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Complications of ICD therapy in short and long-term follow-up. Cardiology. Slovenská republika: Slovenská kardiologická společnost, 1998, roč. 7, supplement, s. 20A, 1 s. ISSN 1210-0048.
  4. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Early and follow-up complications in ICD patients. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione. Itálie, 1998, roč. 1, suppl. No1, s. 40.
  5. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Implantabilní kardiovertory-defibrilátory v prevenci náhlé arytmické srdeční smrti. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1998, roč. 40, č. 4, s. 28. ISSN 0010-8650.
  6. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Nová kritéria k rozšíření supraventrikulárních (SVT) a komorových tachykardií (VT) u pacientů s implantabilním kardiovertorem-defibrilátorem (ICD). In Sborník abstrakt z V. Českého sympózia o arytmiích a kardiostimulaci. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1998, s. L 19, 1 s.
  7. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Překlenutí období arytmické nestability u pacientů s implantabilním kardiovertorem defibrilátorem (ICD) pomocí VVI stimulace - kasuistika. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1998, roč. 40, suppl.č.4, s. 29. ISSN 0010-8650.
  8. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, T. NOVOTNÝ a Bořivoj SEMRÁD. Využití funkce. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, suppl. 5, s. 30-32. ISSN 1211-3395.
  9. NOVOTNÝ, Tomáš, Roman DVOŘÁK, Milan KOZÁK a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Využití holterovských funkcí DDD/R kardiostimulátorů k optimalizaci parametrů frekvenční adaptace. Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1998, roč. 44, č. 6, s. 342-345. ISSN 0042-773X.
  10. NOVOTNÝ, T., Roman DVOŘÁK, Milan KOZÁK a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Využití holterovských funkcí DDD/R kardiostimulátorů k optimalizaci parametrů frekvenční adaptace. Vnitřní lékařství. Praha: Avicenum, 1998, roč. 44, č. 6, s. 342-346. ISSN 0042-773X.

  1997

  1. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Analýza terapií u pacientů s implantabilním kardiovertorem-defibrilátorem (ICD). In SEMRÁD, Bořivoj. Sborník abstrakt z IV. Českého sympozia o arytmiích a kardiostimulaci. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1997, s. L 12, 1 s.
  2. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Časné a pozdní komplikace u nemocných s implantovaným kardiovertorem-defibrilátorem. In Sborník abstrakt IV. Českého sympózia o arytmiích a kardiostimulaci. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1997, s. L 10, 1 s.
  3. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN a Bořivoj SEMRÁD. Implantabilní kardiovertory-defibrilátory (ICD) v sekundární prevenci náhlé srdeční smrti. Scripta Medica (Brno). Česká republika: Lékařská fakulta MU v Brně, 1997, roč. 70, č. 8, s. 449-450. ISSN 1211-3395.
  4. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Markery rizikovosti ve stratifikaci pacientů k implantaci kardiovertoru-defibrilátoru. In SEMRÁD, Bořivoj. Sborník abstrakt V. výročního sjezdu České kardiologické společnosti. první. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1997, s. 177.
  5. DVOŘÁK, Roman, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Selekce a dlouhodobý efekt terapie vazovagální neurokardiogenní synkopy. Časopis lékařů českých. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1997, roč. 136, č. 3, s. 85-89. ISSN 0008-7335.
  6. VLAŠÍNOVÁ, Jitka a Roman DVOŘÁK. Využití funkce Automatic mode switching (AMS) u nemocných se sick sinus syndromem. In NOVOTNÝ, Tomáš a Milan KOZÁK. Sborník abstrakt IV. Českého sympózia o arytmiích a kardiostimulaci. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1997, s. L 21, 1 s.

  1996

  1. DVOŘÁK, Roman, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Head upright tilt table test: nová metoda v diagnostice vazovagální neurokardiogenní synkopy. Časopis lékařů českých. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1996, roč. 135, č. 7, s. 204-207. ISSN 0008-7335.
  2. KOZÁK, Milan. Hodnocení správnosti indikace implantace ICD na podkladě sledování pacientů s ICD. In Abstrakta ke "Dni mladých výzkumníků". první. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1996, s. 6.
  3. KOZÁK, Milan a Bořivoj SEMRÁD. Komplikace spojené s ICD terapií ( z vlastních zkušeností ). In Sborník abstrakt III. Českého sympózia o arytmiích a kardiostimulaci. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1996, s. L 7, 1 s.
  4. KOZÁK, Milan a Roman DVOŘÁK. Nejnovější pohledy na farmakotrapii neurokardiogenní vazovagální synkopy. In KŘIVAN, Lubomír a Bořivoj SEMRÁD. Sborník abstrakt. první. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1996, s. 21.

  1995

  1. KOZÁK, Milan a Roman DVOŘÁK. Cévní anomálie u pacienta s implantovaným ICD. In Sborník abstrakt. první. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1995, s. 68.
  2. DVOŘÁK, Roman a Milan KOZÁK. Dlouhodobé sledování efektu terapie u nemocných s vazovagální neurokardiogenní synkopou. In KŘIVAN, Lubomír a Bořivoj SEMRÁD. Sborník abstrakt. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1995, s. L 8, 1 s.
  3. DVOŘÁK, Roman, Milan KOZÁK, B SEMRÁD, Martina ŠIŠÁKOVÁ a Lubomír KŘIVAN. Neurálně zprostředkovaná synkopa - současný terapeutický problém. Vnitřní lékařství. Česká republika: ČLS JEP, 1995, roč. 41, č. 12, s. 846-850. ISSN 0042-773X.
  4. KOZÁK, Milan a Roman DVOŘÁK. Optimalizace programace ICD na základě elektrofyziologie a holterovských funkcí ICD. In SEMRÁD, Bořivoj. Sborník abstrakt. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1995, s. L 14, 1 s.
  5. DVOŘÁK, Roman a Růžena LÁBROVÁ. Podíl vegetativního tonu u nemocných s vazovagální neurokardiogenní synkopou. In KOZÁK, Milan a Bořivoj SEMRÁD. Sborník abstrakt. první. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1995, s. 62.
  6. DVOŘÁK, Roman, Nataša HONZÍKOVÁ, Růžena LÁBROVÁ a Milan KOZÁK. Variabilita srdeční frekvence u nemocných se zavedenou terapií u vazovagální neurokardiogenní synkopy. In SEMRÁD, Bořivoj a Otakar BOČEK. Sborník abstrakt. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1995, s. L 13, 1 s.
  7. NOVOTNÝ, Tomáš, Roman DVOŘÁK a Milan KOZÁK. Využití holterovských funkcí DDD/R stimulátoru Synchrony II (Pacesetter) pro optimální nastavení parametru RR funkce. In VLAŠÍNOVÁ, Jitka. Sborník abstract. první. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1995, s. 66.

  1994

  1. DVOŘÁK, Roman a Milan KOZÁK. Algoritmus vyšetření u nemocných se synkopou nejasné etiologie při suspiciu na vazovagální synkopu. In SEMRÁD, Bořivoj a Růžena LÁBROVÁ. Sborník abstrakt. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1994, s. L 21, 1 s.
  2. DVOŘÁK, Roman, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Přínos a postavení HUT testu (head upright tilt table testu) u nemocných se synkopou nejasné etiologie. In Sborník abstrakt. první. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1994, s. 54.
  3. DVOŘÁK, Roman, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Přínos a postavení HUT testu (head upright tilt testu) u nemocných se synkopou nejasné etiologie. Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1994, roč. 41, č. 12, s. 760-764. ISSN 0042-773X.
  4. DVOŘÁK, Roman a Milan KOZÁK. Zavedení a monitorování optimální terapie u nemocných s vazovagální neurokardiogenní synkopou. In SEMRÁD, Bořivoj. Sborník abstrakt. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1994, s. L 11, 1 s.

  1993

  1. DVOŘÁK, Roman, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Vazovagální neurokardiogenní synkopa.Nový klinický problém. Amireport. Česká republika: AMI studio s.r.o., 1993, roč. 1, č. 5, s. 20-22. ISSN MKČR6512.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 6. 2024 03:14