Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. NÉMETHOVÁ, Jana, Hana SVOBODOVÁ a Antonín VĚŽNÍK. Changes in Spatial Distribution of Arable Land, Crop Production and Yield of Selected Crops in the EU Countries after 2004. Agriculture. Switzerland: MDPI, 2022, roč. 12, č. 10, s. 1-16. ISSN 2077-0472. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/agriculture12101697.

  2020

  1. NÉMETHOVÁ, Jana, Hana SVOBODOVÁ, Ondřej KREJČÍ a Antonín VĚŽNÍK. Development of crop production in the Slovakia and Czechia after the year 2004 in comparison with V4 countries. Bulletin of Geography. Socio-economic Series. Warsaw: Sciendo, 2020, roč. 50, č. 50, s. 7-21. ISSN 1732-4254. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/bog-2020-0028.

  2019

  1. VĚŽNÍK, Antonín a Jakub KYSELÝ. Geografická analýza produkce révy vinné na území Jihomoravského kraje. Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019, roč. 23, č. 2, s. 66-82. ISSN 1337-9453. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17846/GI.2019.23.2.66-82.

  2018

  1. KREJČÍ, Ondřej a Antonín VĚŽNÍK. TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF AGRICULTURAL COMPANIES IN THE SUBURBAN REGION. In Svobodova, H. USEFUL GEOGRAPHY: TRANSFER FROM RESEARCH TO PRACTICE. BRNO: MASARYK UNIVERSITY-UNIVERSITY PRESS, 2018, s. 447-461. ISBN 978-80-210-8907-5.

  2017

  1. VĚŽNÍK, Antonín, Hana SVOBODOVÁ, Jakub HRADICKÝ a Jana NÉMETHOVÁ. Livestock production in Czechia and Slovakia, ten years beyond EU accession. HUMAN GEOGRAPHIES – Journal of Studies and Research in Human Geography. Bucharest: Human Geography Dept., University of Bucharest, 2017, roč. 11, č. 1, s. 77-94. ISSN 1843-6587. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5719/hgeo.2017.111.5.

  2016

  1. VĚŽNÍK, Antonín, Michal NAVRÁTIL a Petr SKÁCEL. CZECH AGRICULTURE AFTER ACCESSION TO EU: CHANGES, REGIONAL DIFFERENCES. Online. In Lněnička, Libor. Procceding of 23th Central European Conference: Central Europe Area in View of Current Geography. Brno: Masarykova Univerzita, 2016, s. 373 - 380. ISBN 978-80-210-8313-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016.
  2. VACHUDA, Jan a Antonín VĚŽNÍK. REGIONAL GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF LAND CONSOLIDATION REFORMS IN CZECH REPUBLIC. Online. In Lněnička, Libor. Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 324-332. ISBN 978-80-210-8313-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016.
  3. VĚŽNÍK, Antonín, Michal NAVRÁTIL a Miloslav CIGOŠ. THE IMPACT OF COMMON AGRICULTURAL POLICY ON THE STADIUM AND POSSIBLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND COUNTRYSIDE IN THE REGION SO ORP UHERSKE HRADISTE. In Dubcova, A. GEOGRAFICKE INFORMACIE, VOL 20. NITRA: CONSTANTINE PHILOSOPHER UNIV NITRA, 2016, s. 758-778. ISSN 1337-9453. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17846/GI.2016.20.2.758-778.

  2015

  1. HRADICKÝ, Jakub a Antonín VĚŽNÍK. Vývoj chovu ošípaných v Českej a Slovenskej republike po spoločnom vstupe oboch krajín do EÚ. In Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia. 2015. ISBN 978-80-8152-319-9.
  2. VĚŽNÍK, Antonín, Michal NAVRÁTIL a Petr SKÁCEL. Zemědělství ČR po vstupu do EU: proměny, regionální diference. In 23. středoevropská geografická konference Středoevropský prostor v pohledu současné geografie. Sborník abstraktů. 2015. ISBN 978-80-210-7986-1.

  2014

  1. VACHUDA, Jan a Antonín VĚŽNÍK. K problematice pozemkových úprav v ČR, regionálně geografická analýza,. In Ruda, Aleš. Výzkum a výuka v geografickém vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 34-46. ISBN 978-80-210-6881-0.
  2. PROCHÁZKA, Jan a Antonín VĚŽNÍK. Od dotací k investicím: proměna politiky rozvoje venkova v ČR. Geografické informácie. Nitra: Edícia Prírodovedec, publikácia č. 156, 2014, roč. 18, č. 2, s. 147-155. ISSN 1337-9453. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17846/GI.2014.18.2.147-155.
  3. SVOBODOVÁ, Hana, Ivona KEJÍKOVÁ a Antonín VĚŽNÍK. Regionálně geografická analýza zemědělství okresu Prostějov na přelomu programových období. In Dubcová, A. GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE, VOL 18, PT 1. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014, s. 162-171. ISSN 1337-9453. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17846/GI.2014.18.1.162-171.
  4. SVOBODOVÁ, Hana a Antonín VĚŽNÍK. Úvod do geografie venkova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6943-5.
  5. SVOBODOVÁ, Ilona, Antonín VĚŽNÍK a Michael KRÁL. Viticulture in the Czech Republic: Some spatio-temporal trends. Moravian Geographical Reports. Brno: AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2014, roč. 22, č. 1, s. 2-14. ISSN 1210-8812. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/mgr-2014-0001.
  6. VĚŽNÍK, Antonín, Hana SVOBODOVÁ, Michael KRÁL a Martin BRITAN. Výsledky transformace a dopady SZP EU na zemědělství brněnské aglomerace. In 23. sjezd České geografické společnosti: Geografie v srdci Evropy. Sborník abstraktů. 2014.
  7. VĚŽNÍK, Antonín, Hana SVOBODOVÁ a Michael KRÁL. Vývoj českého zemědělství po vstupu do EU, regionálně geografické aspekty. In Aleš Ruda. Výzkum a výuka v geografickém vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 135-142. ISBN 978-80-210-6881-0.

  2013

  1. VĚŽNÍK, Antonín, Michael KRÁL a Hana SVOBODOVÁ. Agriculture of the Czech Republic in the 21st Century: From Productivism to Post-productivism. Quaestiones geographicae. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013, roč. 32, č. 4, s. 7-14. ISSN 0137-477X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/quageo-2013-0029.
  2. SVOBODOVÁ, Hana, Antonín VĚŽNÍK a Eduard HOFMANN. Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6229-0.
  3. PROCHÁZKA, Jan, Kiira NOPONEN, Antonín VĚŽNÍK a Hana SVOBODOVÁ. Zkušenosti s programem LEADER v ČR a ve Finsku: komparační analýza. In Hana Svobodová. Nové výzvy pro geografii. Výroční konference České geografické společnosti. 3.–7. září 2012, Brno. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2013, s. 267-276. ISBN 978-80-210-6110-1.

  2012

  1. TROJAN, Jakub, Antonín VĚŽNÍK a Martin BRAUN. Applied tertiary education in regional science and regional development: case study of European Union hybrid course. In 8th Annual International Baťa conference for Ph.D students and young researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2012, 5 s. ISBN 978-80-7454-138-4.
  2. KRÁL, Michael, Petra PALASOVÁ, Hana SVOBODOVÁ a Antonín VĚŽNÍK. Dopady SZP EU na rozvoj zemědělství v centrální části Drahanské vrchoviny. Geographia Cassoviensis. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2012, roč. VI., 2/2012, s. 78-90. ISSN 1337-6748.
  3. KRÁL, Michael, Petra PALASOVÁ, Antonín VĚŽNÍK a Hana SVOBODOVÁ. Dopady SZP EU na rozvoj zemědělství v centrální části Drahanské vrchoviny. In VI. medzinárodné geografické kolokvium. 2012. ISSN 1337-6748.
  4. BRAUN, Martin, Antonín VĚŽNÍK a Jakub TROJAN. Regionálně-geografické aspekty Evropské unie: teorie, inovace praxe - transdisciplinární aplikační kurz terciárního vzdělávání v regionálních vědách. In Jakub Trojan, Pavla Zdráhalová. Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl - konkrétní výsledky. Vydání první. Brno: Tribun EU, 2012, s. 62-69, 128 s. ISBN 978-80-263-0236-0.
  5. VĚŽNÍK, Antonín a Jakub TROJAN. Sustainable development of rural areas in the hinterland of Zlín. In Hana Svobodová. Proceedings of 19th International Conference Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. 1st edition. Brno: Muni Press, 2012, s. 103-110. ISBN 978-80-210-5799-9.
  6. VĚŽNÍK, Antonín a Hana SVOBODOVÁ. Vývoj zemědělství Kraje Vysočina pod vlivem Společné zemědělské politiky EU. Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2012, roč. VI., 1/2012, s. 81-92. ISSN 1337-6748.
  7. PROCHÁZKA, Jan, Kiira NOPONEN, Antonín VĚŽNÍK a Hana SVOBODOVÁ. Zkušenosti s programem LEADER v ČR a ve Finsku: komparační analýza. In Sborník abstraktů z Výroční konference České geografické společnosti: Nové výzvy pro geografii. 2012.

  2011

  1. VĚŽNÍK, Antonín a Ondřej KONEČNÝ. Agriculture of the Czech Republic after Accession to the EU: Regional Differentiation. Moravian Geographical Reports. Brno: ÚGN, 2011, roč. 19, č. 1, s. 50–60. ISSN 1210-8812.
  2. SVOBODOVÁ, Hana a Antonín VĚŽNÍK. Impacts of the Common Agricultural Policy of the European Union in the Vysočina Region (Czech Republic) by the View of the Farmers. Journal of Central European Agriculture. Zagreb: University of Zagreb, 2011, Vol. 12, No. 4, s. 726-736. ISSN 1332-9049. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/12.4.982.
  3. NEVĚDĚL, Lukáš, Hana SVOBODOVÁ a Antonín VĚŽNÍK. Leaders’ Perceptions of Rural Development: Case Study of South Moravia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, roč. 42, č. 1, s. 33-43. ISSN 1212-2157.
  4. SVOBODOVÁ, Hana, Ondřej KONEČNÝ, Jan BINEK, Iva GALVASOVÁ, Kateřina CHABIČOVSKÁ, Jan HOLEČEK, Antonín VĚŽNÍK a Alois HYNEK. Synergie ve venkovském prostoru. 1. vyd. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011, 114 s. sv .1. ISBN 978-80-904308-8-4.

  2010

  1. VĚŽNÍK, Antonín a Jan BENEŠ. Kam kráčíš naše zemědělství, regionálně geografické aspekty. In XXII.sjezd České geografické společnosti. 2010.
  2. VĚŽNÍK, Antonín, Jan BENEŠ a Ondřej KONEČNÝ. Regionálně geografické aspekty zemědělství ČR po vstupu do EU. In XV. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV. 2010.
  3. VĚŽNÍK, Antonín, Jan BENEŠ a Ondřej KONEČNÝ. Regionální specifika vybraných ukazatelů zemědělství České republiky po vstupu do Evropské unie. Geografia Cassoviensis. 2010, IV, č. 1, s. 171-175. ISSN 1337-6748.

  2009

  1. VĚŽNÍK, Antonín, Ondřej KONEČNÝ a Hana SVOBODOVÁ. Analýza dotačních možností zemědělců ČR. Geografické informácie 13. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, roč.13, 1/2009, s. 116-122. ISSN 1337-9453.
  2. VĚŽNÍK, Antonín a Hana SVOBODOVÁ. K problematice zemědělství na území MAS Boskovicko PLUS. Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, ročník II., 1/2008, s. 195-200. ISSN 1337-6748.
  3. BINEK, Jan a Antonín VĚŽNÍK. Strukturovaný model synergetického púsobení rozvojových nástrojů a opatření. Brno: GaREP, 2009, 70 s.
  4. SVOBODOVÁ, Hana a Antonín VĚŽNÍK. To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic, case study of the Vysocina region. Agricultural Economics. Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2009, roč. 55 (2009), č. 11, s. 550-556. ISSN 0139-570X.
  5. BINEK, Jan a Antonín VĚŽNÍK. Vazby mezi jednotlivými složkami specifik života a podnikání ve venkovském prostoru. Brno: GaREP, 2009, 117 s.
  6. VĚŽNÍK, Antonín a Jan BENEŠ. Zemědělství okresu Bruntál, regionální případová studie. In Regionální politika v České republice, efekty a nové výzvy. první. Brno: GaREP Publishing, 2009, s. 151-158. ISBN 978-80-904308-3-9.

  2008

  1. SVOBODOVÁ, Hana a Antonín VĚŽNÍK. Dopady SZP EU na stav a možný rozvoj zemědělství v mikroregionu Hrotovicko. Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, roč. 12, č. 1, s. 151-157. ISSN 1337-9453.
  2. KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA a Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008, 411 s. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4.
  3. VĚŽNÍK, Antonín, Hana SVOBODOVÁ a Jan ZVARA. Possible Impacts of the Common Agricultural Policy Reform on Development of Agriculture in the Jihlava District. In Geography in Czechia and Slovakia: Theory and Practice at the Onset of 21st Century. 1. vydání. Brno: Masaryk University, 2008, s. 201 - 206. ISBN 978-80-210-4600-9.

  2007

  1. VĚŽNÍK, Antonín. Možnosti rozvoje venkovského mikroregionu ( na příkladu Jemnicka a Vranovska). In Česká geografie v Evropském prostoru. České Budějovice: JČU v Českých Budějovicích, 2007, s. 774-779. ISBN 978-80-7040-986-2.
  2. BRÁZDIL, Rudolf, Ladislav BŘEZINA, Petr DOBROVOLNÝ, Martin DUBROVSKÝ, Olga HALÁSOVÁ, Jiří HOSTÝNEK, Kateřina CHROMÁ, Jana JANDERKOVÁ, Zdeněk KALÁB, Kateřina KEPRTOVÁ, Karel KIRCHNER, Oldřich KOTYZA, Oldřich KREJČÍ, Josef KUNC, Jan LACINA, Zdeněk LEPKA, Aleš LÉTAL, Jarmila MACKOVÁ, Zdeněk MÁČKA, Ondřej MULÍČEK, Pavel ROŠTÍNSKÝ, Tomáš ŘEHÁNEK, Daniel SEIDENGLANZ, Daniela SEMERÁDOVÁ, Zbyněk SOKOL, Eva SOUKALOVÁ, Josef ŠTEKL, Miroslav TRNKA, Hubert VALÁŠEK, Antonín VĚŽNÍK, Vít VOŽENÍLEK a Zdeněk ŽALUD. Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno, Praha, Ostrava: Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., 2007, 432 s. ISBN 978-80-210-4173-8.
  3. VĚŽNÍK, Antonín. Zemědělství a krajina: Případová studie Mikroregionu Vranovsko a Jemnicko. In HUBL, Richard. Problémy geografického výskumu Česka a Slovenska. Nitra: Univerzita K.Filozofa v Nitre, 2007, s. 224-230. ISBN 978-80-8094-137-6.

  2006

  1. BINEK, Jan, Václav TOUŠEK, Iva GALVASOVÁ, Antonín VĚŽNÍK, Josef KUNC, Daniel SEIDENGLANZ, Dušan HALÁSEK a Stanislav ŘEHÁK. Venkovský prostor a jeho oživení. In Venkovský prostor a jeho oživení. 1. vydání. Brno: Georgetown, 2006, 145 s.

  2005

  1. TOUŠEK, Václav, Antonín VĚŽNÍK, Ilona ŠTĚPÁNKOVÁ, Michal ŠTOKINGER a Radek BRYNDA. Dopady strukturálních fondů EU na restrukturalizaci zemědělství a venkova v regionu NUTS II Jihovýchod. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. první. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005, s. 144-154, 10 s. ISBN 80-210-3759-8.
  2. ŠTĚPÁNKOVÁ, Ilona, Radek BRYNDA, Antonín VĚŽNÍK, Richard HUBL a Michal ŠTOKINGER. Dopady strukturálních fondů EU na restrukturalizaci zemědělství a venkova v regionu NUTS II Jihovýchod. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. 1.vydání. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005, s. 144-154, 10 s. ISBN 80-210-3759-8.
  3. VĚŽNÍK, Antonín, Richard HUBL a Radek BRYNDA. Možnosti rozvoje zemědělství v regionu NUTS II Jihovýchod po vstupu do EU. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. první. Brno: Pedagogická fakulta, MU Brno, 2005, s. 350 - 358, 8 s. ISBN 80-210-3759-8.
  4. VĚŽNÍK, Antonín. Produkce ovoce ve světě. Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN Praha, 2005, roč. 14, č. 3, s. 149-154, 5 s. ISSN 1210-3349.

  2004

  1. VĚŽNÍK, Antonín a Ilona ŠTĚPÁNKOVÁ. Geografické aspekty transformace zemědělství v okrese Hodonín. In Geografické informácie 8, Stredoeuropský priestor, Geografia v kontexte nového regionálného rozvoja. první. Nitra: Univerzita K.Filozofa v Nitre, 2004, s. 389-396, 7 s. ISBN 80-8050-784-8.
  2. VĚŽNÍK, Antonín a Linda BARTOŠOVÁ. Selected regional geographical differences of the Czech Republic agriculture, after the transformation processes. Agricultural Economics. Praha: Česká akademie zemědělských věd - Ústav, 2004, roč. 50, č. 5, s. 207- 217, 10 s. ISSN 0139-570X.

  2003

  1. VĚŽNÍK, Antonín. Vývoj produkce brambor v České republice. Brno, 2003, 380 s. ISBN 80-210-3208-1.

  2002

  1. VĚŽNÍK, Antonín. Agrocenzus 2000, regionálně geografické aspekty. In Geografické informácie 7, Zborník z XIII. kongresu SGS. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, katedra geografie, 2002, s. 257 - 264. ISBN 80-8050-542-X.
  2. HYNEK, Alois, Petr DOBROVOLNÝ, Vladimír HERBER, Stanislav ŘEHÁK, Václav TOUŠEK a Antonín VĚŽNÍK. Jihomoravský kraj. Geografické rozhledy. Praha, 2002, roč. 11, č. 4, s. 102-103. ISSN 1210-3004.
  3. VĚŽNÍK, Antonín. Produkce zeleniny ve světě. Biologie, chemie, zeměpis, časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: SPN, 2002, roč. 11, č. 1, s. 47-51, 4 s. ISSN 1210-3349.
  4. VĚŽNÍK, Antonín. Regionale geographische Aspekten der Transformation der Landwirtschaft in der Tschechischen Republik. Europa Regional. Leipzig: Instituts fuer Laenderkunde, 2002, roč. 10, č. 4, s. 177-189, 12 s. ISSN 0943-7142.

  2001

  1. VĚŽNÍK, Antonín. Nové kraje České republiky a jejich zemědělská kategorizace v duchu agendy 2000. In Geografie XII. Brno: pedagogická fakulta MU, 2001, s. 202-207.

  1999

  1. VĚŽNÍK, Antonín. Regionální geografické aspekty zemědělství okresu Havlíčkův Brod. In Sborník prací PEF MU Brno. 1999. vyd. Brno: Rada přír. věd, 1999, s. 260-268. Geografie XI. ISBN 80-210-2138-1.

  1997

  1. VĚŽNÍK, Antonín. Development of Growing Sugar Beet and the Sugar Making Industry Since 1985 up to the Present. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. 1997, roč. 1997, č. 26, s. 99-108.
  2. VĚŽNÍK, Antonín. Protected Landscape Area Bílé Karpaty Mts. In Rural Geography and Environment. Brno: Ústav Geoniky ČSAV Brno, 1997, s. 103-107.
  3. VĚŽNÍK, Antonín. Rurálně geografické aspekty zemědělství marginálního regionu na příkladu Konicka. In Contemporary Problems of the Czech Republic and Slovak Rep. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 110-117.

  1995

  1. VĚŽNÍK, Antonín. Geographical aspects of the transformation of agriculture ofthe Czech Respublic. In Geographical aspects of the transformation of agriculture of. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995, s. 119-128. ISBN 80-210-1277-3.

  1993

  1. VĚŽNÍK, Antonín. Agriculture in former Czechoslovakia before and after 1990. Scripta Fac.Brun. Brno CR, 1993, roč. 23, č. 1, s. 97-105. ISSN 2101-2986.
  2. VĚŽNÍK, Antonín. Agriculture in former Czechoslovakia before and after 1990. Scripta Fac.Brun. 1993, roč. 23, č. 1, s. 97-105. ISSN 2101-2986.
  3. VĚŽNÍK, Antonín. Commuting to agriculture in the district of Uherské Hradiště. Meteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 1993, roč. 22, č. 1, s. 71-79. ISSN 0026-1173.
  4. VĚŽNÍK, Antonín. Commuting to agriculture in the district of Uherské Hradišťě. Meteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 1993, roč. 22, č. 1, s. 71-79. ISSN 0026-1173.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2024 15:54