Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. MADECKI, Roman. Diachronní pohled na český a polský systém vyjadřování interpersonálních vztahů. In Kongres českých polonistických studií, inaugurační konfrence, 10.–11. 9. 2019, Olomouc. 2019.
 2. MADECKI, Roman. František Ladislav Čelakovský jako filolog, slavista a komparatista. In V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty, 18. 10. 2019, Bratislava, Slovensko. 2019.
 3. BARON, Roman, Roman MADECKI a Renata RUSIN DYBALSKA. History of Polish Studies at Czech Universities (Current State od Research). Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. Brno: Masarykova Univerzita, 2019, roč. 11/2019, č. 2, s. 3-23. ISSN 1803-6546. doi:10.5817/cphpj-2019-016.
 4. MADECKI, Roman a Petr MRKÝVKA. Interakce práva, ekonomie a jazykovědy v česko-polském prostředí, 7.–10. 11. 2019, Telč. 2019.
 5. MADECKI, Roman, Roman BARON a Rusin-Dybalska RENATA. K dějinám české polonistiky do roku 1939. In Kongres českých polonistických studií, závěrečná konference (historická sekce), 20.-22. 11. 2019, Praha. 2019.
 6. MADECKI, Roman. O tekstach pozornie nieprzetłumaczalnych. Przypadek drugi (czeski): Techtle mechtle. In Interakce práva, ekonomie a jazykovědy v česko-polském prostředí, 7.-10. 11. 2019, Telč. 2019.
 7. MADECKI, Roman. O tekstach pozornie nieprzetłumaczalnych. Przypadek pierwszy (polski): Lokomotywa Juliana Tuwima. In Interakce práva, ekonomie a jazykovědy v česko-polském prostředí, 7.-10. 11. 2019, Telč. 2019.
 8. MADECKI, Roman. Odznaka Honorowa „Bene Merito”. Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky, 2019.
 9. MADECKI, Roman. Polonistika na Masarykově univerzitě. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 15 s. Ústav slavistiky: východiska a perspektivy. ISBN 978-80-210-9286-0.
 10. 2018

 11. MADECKI, Roman a Roman BARON. Czeskie studia polonistyczne w kontekście porównawczym. In Tambor, Jolanta; Achtelik, Aleksandra; Graboń, Karolina. W kręgu (glotto)dydaktyki. Wydanie I. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. s. 623-643. ISBN 978-83-226-3584-1.
 12. 2017

 13. MADECKI, Roman. Czeskie badania nad Polską w XX-XXI wieku w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. In Social and Political Transformations in Central and Eastern Europe (1917-2017): Factors, Achievements, Problems, 28.-29. 6. 2018, Odessa, Ukraine. 2017.
 14. MADECKI, Roman. K odkazu Poláků v Praze. In Roman Baron, Małgorzata Michalska. Śladami Polaków w Pradze. XIX-XXI wiek. Szkice i portrety historyczno-literackie. 1. vyd. Praha: Klub Polski w Pradze, 2017. s. 329-354. ISBN 978-80-270-2131-4.
 15. 2016

 16. NOGA, Pavel, Roman MADECKI, Renata BUCHTOVÁ, Lukasz KLIS, Rostislav ILLÍK, Filip BLAŽEK, Tomasz BIERKOWSKI, Eva HAVELKOVÁ, Slawomir KOSMYNKA, Andrea UVÁČIKOVÁ, Anna MACHWIC, Jana GALÁŠOVÁ, Jan CHARVÁT a Ewa GOLEBIOWSKA. Blízko i daleko. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2016. 274 s. ISBN 978-80-210-8570-1.
 17. MADECKI, Roman, Roman BARON a Jan MALICKI. Czeskie badania nad Polską w konteście Europy Środkowej i Wschodniej. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. 703 s. Opera Instituti Historici Pragae, Series A- Monographia, Volumen 69. ISBN 978-80-7286-271-9.
 18. MADECKI, Roman. Damborský Jiří (1927-2013). Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. s. 441-447. Opera Instituti Historici Pragae, Series A- Monographia, Volumen 69. ISBN 978-80-7286-271-9.
 19. MADECKI, Roman. Kolaja Maxmilián (1883-1966). Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. s. 466-472. Opera Instituti Historici Pragae, Series A- Monographia, Volumen 69. ISBN 978-80-7286-271-9.
 20. MADECKI, Roman a Roman BARON. Slavnostní prezentace kolektivních monografií zaměřených na česká bádání o Polsku. Bulletin Historického ústavu. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2016, XXVII, s. 64-66. ISSN 0862-7126.
 21. MADECKI, Roman a Roman BARON. Valné shromáždění Polsko-české vědecké společnosti a vědecký seminář Česká polonica a glacensia. Bulletin Historického ústavu. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2016, XXVII, s. 39-40. ISSN 0862-7126.
 22. MADECKI, Roman a Roman BARON. Z tradycji czeskich badań polonistycznych. In Madecki, Roman; Baron, Roman; Malicki, Jan. Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. s. 13-39. Opera Instituti Historici Pragae, Series A- Monographia, Volumen 69. ISBN 978-80-7286-271-9.
 23. 2015

 24. MADECKI, Roman. Kunderova vize střední Evropy v kontextu dnešní doby. In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. s. 449-461. ISBN 978-80-905336-7-7.
 25. MADECKI, Roman a Roman BARON. Slavnostní udělení Řádu za zásluhy o Polskou republiku prof. Krystyně Kardyni-Pelikánové a prof. Jarmilu Pelikánovi. Historia Slavorum Occidentis. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, roč. 8, č. 1, s. 262-266. ISSN 2084-1213.
 26. 2014

 27. MADECKI, Roman a Roman BARON. Czeskie badania nad Polską w kontekście europejskim. In Prace Historyczne, roč. 141, č. 1, s. 187-193. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. s. 187-193. ISSN 0083-4351.
 28. MADECKI, Roman a Roman BARON. Czeskie badania nad Polską w kontekście europejskim (Kongres polonoznawczy w Pradze, 11-12 września 2013 roku). Prace Historyczne (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2014, roč. 141/2014, č. 1, s. 187-193. ISSN 0083-4351.
 29. MADECKI, Roman a Roman BARON. Česká polonistická studia : tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. 620 s. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
 30. MADECKI, Roman a Roman BARON. Česká polonistická studia v evropském kontextu. Bulletin Historického ústavu. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2014, roč. 2014/XXV, s. 27-30. ISSN 0862-7126.
 31. MADECKI, Roman. Edvard Lotko (1932-2011). In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 432-435. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
 32. MADECKI, Roman. Historia, współczesność i przyszłość brneńskiej polonistyki, czyli od filologii do studiów polskoznawczych. In Benešová, Michala; Rusin Dybalska, Renata; Zakopalová, Lucie. Proměny polonistiky : tradice a výzvy polonistických studií. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. s. 261-267. ISBN 978-80-246-2732-8.
 33. MADECKI, Roman. Hry s žánry řeči v díle Wisławy Szymborské. In Baron, Roman; Madecki, Roman a kolektiv. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 76-88. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monographia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
 34. MADECKI, Roman. Jiří Damborský (1927-2013). In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 398-402. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
 35. MADECKI, Roman a Krystyna KARDYNI PELIKÁNOVÁ. Jiří Krystýnek (1913-1991). In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 427-429. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
 36. MADECKI, Roman. Kolaja Maxmilián (1883-1966). In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 414-419. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
 37. MADECKI, Roman. Komunikacja międzyludzka w dramatach Václava Havla. In Balowski, Mieczysław; Bogusław Bakuła, Bogusław. Václav Havel. Człowiek - Pisarz - Filozof - Potityk. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014. s. 87-107. Bohemica Posnaniensia. ISBN 978-83-63090-48-7.
 38. MADECKI, Roman. Ludvík Štěpán (1943-2009). In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 466-469. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
 39. MADECKI, Roman a Roman BARON. Tradice a výzvy českých polonistických studií. In Baron, Roman; Madecki, Roman a kolektiv. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie; historie; politologie; právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 9-30. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monographia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
 40. 2012

 41. POSPÍŠIL, Ivo a Roman MADECKI. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 152 s. ISBN 978-80-210-5906-1.
 42. MADECKI, Roman. Mocne strony czeskiej polonistyki językoznawczej, czyli od Václava Hanki do nowoczesnych badań porównawczych. In Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kolektiv. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 109-115. ISBN 978-80-210-5906-1.
 43. MADECKI, Roman. Problemy polonistyki wczoraj i dziś. In Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kolektiv. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 19-23. ISBN 978-80-210-5906-1.
 44. 2011

 45. MADECKI, Roman. Polacy i polonofile w historii Brna i południowych Moraw. In Balowski, Mieczysław. Na styku kultury czeskiej i polskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011. s. 63-77. ISBN 978-83-63090-04-3.
 46. 2009

 47. MADECKI, Roman. Anglicismy v současné češtině a polštině. Pospíšil, Ivo (ed.). In Klíčové problémy slovanských areálů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 82-91. Masarykova univerzita, Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-5010-5.
 48. MADECKI, Roman. K jubileu Ireny Hrabětové. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 12/2009, č. 2, s. 139-141. ISSN 1212-1509.
 49. MADECKI, Roman. Maxmilián Kolaja - zakladatel brněnské polonistiky (k 85. výročí otevření lektorátu polštiny v Brně). In 85. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov. 1. vyd. Bratislava: STIMUL Bratislava, 2009. s. 197-204. ISBN 978-80-89236-70-1.
 50. MADECKI, Roman. Model časových a prostorových vztahů v češtině a polštině aneb o čem popisná gramatika mlčí. In LIPOWSKI, Jarosław a Dorota ŻYGADŁO-CZOPNIK. Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze. 1. vyd. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. s. 279-290. ISBN 978-83-229-3083-0.
 51. MADECKI, Roman. Staré myšlenky o jazyce jako inspirace pro moderní lingvistiku. In STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II (STUDIA SLAVICA XIII - supplementum). Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 71-79, 8 s. ISBN 978-80-7368-528-7.
 52. 2008

 53. MADECKI, Roman. Poláci v Brně a na jižní Moravě. In Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1. vyd. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. s. 11-26. ISBN 80-86735-13-3.
 54. MADECKI, Roman a Ludvík ŠTĚPÁN. Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1. vyd. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. 286 s. ISBN 80-86735-13-3.
 55. MADECKI, Roman. Polský jazyk v Brně (průkopníci a pokračovatelé). In Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1. vyd. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. s. 51-62. ISBN 80-86735-13-3.
 56. MADECKI, Roman. Spisovná čeština a polština ve veřejném diskurzu (norma, kodifikace, individuální postoje mluvčích). In Česká slavistika 2008 (sborník příspěvků 14. mezinárodního kongresu slavistů, Ochrid, Makedonie, 2008). První. Brno - Praha: Academicus, 2008. s. 145-156. ISBN 978-80-87192-00-9.
 57. 2007

 58. MADECKI, Roman. Metoda jazykové komparace ve výuce polštiny pro Čechy. In Dialog kultur IV. 1. vyd. Ústí nad Orlicí: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 133-137. ISBN 978-80-86845-73-9.
 59. MADECKI, Roman. Mezinárodní vědecká konference Poláci v Brně. Slavica litteraria. Sborník prací FF MU, řada X. Brno: FF MU Brno, 2007, roč. 2007, č. 10, s. 192-193. ISSN 1212-1509.
 60. BUCHTOVÁ, Renata a Roman MADECKI. Polonus - polský klub v Brně (1997-2007). Edited by Renata Putzlacher-Buchtová. Preface by Roman Madecki. Brno, 2007. 38 s.
 61. MADECKI, Roman. Polské ideje sjednocené Evropy (od názvu Evropa k vizím jednotného kontinentu). In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 15-19. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4487-6.
 62. MADECKI, Roman. Západoslovanské jazyky z diachronního a synchronního pohledu. In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 20-25. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4487-6.
 63. 2006

 64. MADECKI, Roman. Myślę, więc mówię. Tekst - Dyskurs - Szyftery - Gatunki mowy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 154 s. monografie. ISBN 80-210-3906-X.
 65. MADECKI, Roman. Shifters - podstata a role v diskursu. In 80. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave (zborník príspevkov). Bratislava: Lufema, 2006. s. 65 - 70. ISBN 80-89058-221.
 66. MADECKI, Roman. Spisovná čeština jako nástroj veřejné komunikace: realita či fikce? In Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 175 - 180. ISBN 80-244-1368-X.
 67. MADECKI, Roman. Věda obdivovaná i zatracovaná. In Studia Humanitatis, Ars hermeneutika: Metodologie a theurgie, hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 51 - 58. ISBN 80-7368-252-4.
 68. 2005

 69. MADECKI, Roman. Czy w polszczyźnie i czeszczyźnie istnieje gramatyczna kategoria honoryfikatywności? Slavia occidentalis. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, 2005, roč. 61/2004, č. 1, s. 25 - 32. ISSN 0081-0002.
 70. MADECKI, Roman. Inovace vysokoškolské výuky polštiny v českém jazykovém prostředí. In Západoslovanské jazyky v 21. storočí I. Zborník vedeckovýskumných prác. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla v Banskej Bystrici - Ostravská univezita v Ostravě - Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2005. s. 117 - 129. ISBN 80-8083-154-8.
 71. MADECKI, Roman. Semantyka relacji interpersonalnych w języku czeskim, polskim i słowackim. In Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom 1 - Słowiańszczyzna zachodnia. 1. vyd. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. s. 103 - 113. ISBN 83-232-1539-1.
 72. MADECKI, Roman. Tituly, názvy povolání a funkcí žen v současné polštině a češtině. In Dialog kultur III, Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Ústí nad Orlicí: Univerzita Hradec Králové, 2005. s. 129 - 134. ISBN 80-86845-15-X.
 73. MADECKI, Roman. Źródła współczesnych frazeologizmów. In Parémie národů slovanských II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 39 - 48. ISBN 80-7368-100-5.
 74. 2004

 75. MADECKI, Roman. Existuje v polštině gramatická kategorie honorifikativnosti? In 80 let české polonistiky. 1. vyd. Brno: SvN REGIONY, 2004. s. 159-164. ISBN 80-86735-04-4.
 76. MADECKI, Roman. Osobní zájmena jako prostředky aktualizace diskursu. In Vztah langue a parole v perspektivě "intraktivního obratu" v lingvistickém zkoumání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 244-247. ISBN 80-244-0838-4.
 77. MADECKI, Roman. V Ostravě o tvorbě Wisławy Szymborské. SP FF MU, řada X. Brno: FF MU, 2004, roč. 7, s. 178-179. ISSN 1212-1509.
 78. MADECKI, Roman. Žánry řeči v básnickém jazyce Wisławy Szymborské. In Wisława Szymborska Tradice-současnost-recepce. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. s. 283 - 289. ISBN 80-7042-686-1.
 79. 2003

 80. MADECKI, Roman. Hra protikladů v Macurově "vratislavské elegii". In Wrocław w Czechach, Czesi we Wrocławiu: Literatura - Język - Kultura. I. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2003. s. 114 - 123. ISBN 83-89247-61-5.
 81. MADECKI, Roman. "Mądrej głowie dość dwie słowie." O morfologických archaismech v polských parémiích. In Parémie národů slovanských. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané u příležitosti 150. úmrtí F.L. Čelakovského a vydání jeho "Mudrosloví". Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. s. 27-134, 8 s. ISBN 80-7042-622-5.
 82. MADECKI, Roman. Pojedete k sousedům? (Polské počítačové slovníky: Velký polsko-český slovník, Technický slovník polsko-český). Computer : počítačový čtrnáctideník. Praha: Computer Press, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 35. ISSN 1210-8790.
 83. MADECKI, Roman a Andrea PAWLAKOVÁ. Polskie i słowackie związki frazeologiczne zawierające nazwy części ciała (ujęcie konfrontatywne). In Studia Slavica VII - Slovanské studie VII. I. Opole: Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2003. s. 243 - 243, 11 s. ISBN 1214-3111.
 84. 2002

 85. MADECKI, Roman. Mezinárodní kongres polonistů v Gdaňsku. Slavia. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2002, roč. 71, č. 2, s. 262-264. ISSN 0037-6736.
 86. MADECKI, Roman. Pojęcie dyskursu we współczesnej lingwistyce. Jana Raclavská (ed.). In Slavistika osudem i volbou. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Uniwersytet Opolski, 2002. s. 175-181. ISBN 80-7042-610-1.
 87. 2001

 88. MADECKI, Roman. Nazwy żeńskie we współczesnej czeszczyźnie i polszczyźnie. Slavia occidentalis. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, 2001, roč. 58, s. 43-51. ISSN 0081-0002.
 89. 2000

 90. ŠTĚPÁN, Ludvík, Roman MADECKI, Anna GAWARECKA, Krystyna KARDYNI-PELIKÁNOVÁ, Lenka VÍTOVÁ, Vanda PINDUROVÁ, Jarmil PELIKÁN, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Boguslaw BAKULA, Dobrochna DABERT, Grzegorz GAZDA, Andrzej ZAWADA a Irena HRABĚTOVÁ. Slovník polských spisovatelů. Ludvík Štěpán - autor koncepce slovníku a editor, autor předmluvy a úvodní eseje. první. Praha: Libri, 2000. 555 s. Slovníky spisovatelů 107. ISBN 80-7277-005-5.
 91. 1999

 92. MADECKI, Roman. Přechylování v současné polštině. In Brněnská polonica 1. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 170-177. ISBN 80-210-2099-7.
 93. MADECKI, Roman. Tzw. czysta lingwistyka a badania komunikacji językowej (dwa nurty lingwistyczne, dwa ujęcia problematyki języka). In Polonica 1997, Sborník příspěvků z VI. konference polonistů České republiky Ostrava 19. - 20. 11. 1997. Ostrava: Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 1999. s. 45 - 50. ISBN 80-7042-527-X.
 94. 1998

 95. MADECKI, Roman. Pravda - pokrok - tradice. Universitas. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998, roč. 1998, č. 1, s. 10-17. ISSN 1211-3384.
 96. 1997

 97. MADECKI, Roman. Lehkost a hloubka (Portrét Wisławy Szymborské). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 3-8. ISSN 1211-3384.
 98. 1996

 99. MADECKI, Roman. Struktura tekstu rozmowy potocznej (Recenzja pracy U. Żydek - Bednarczuk. Struktura rozmowy potocznej. Katowice 1994. s. 172). Poznańskie studia polonistyczne., Seria Językoznawcza. Poznań: Wydawnictwo WiS, 1996, XXIII, III, s. 243-245. ISSN 1233-8672.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 10. 2021 06:17